Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014 - 2015. Wyszczególnienie PLAN FINANSOW Y 2014 PLAN FINANSOW Y 2015 2015- 2014 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: 9 044 3859.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014 - 2015. Wyszczególnienie PLAN FINANSOW Y 2014 PLAN FINANSOW Y 2015 2015- 2014 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: 9 044 3859."— Zapis prezentacji:

1

2 Wyszczególnienie PLAN FINANSOW Y 2014 PLAN FINANSOW Y Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B B2.18), w tym: podstawowa opieka zdrowotna ambulatoryjna opieka specjalistyczna leczenie szpitalne, w tym: programy terapeutyczne (lekowe), w tym: leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi chemioterapia, w tym: leki stosowane w chemioterapii opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień rehabilitacja lecznicza

3 Wyszczególnienie PLAN FINANSOW Y 2014 PLAN FINANSOW Y Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B B2.18), w tym: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej opieka paliatywna i hospicyjna leczenie stomatologiczne lecznictwo uzdrowiskowe pomoc doraźna i transport sanitarny koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie

4 Wyszczególnienie PLAN FINANSOW Y 2014 PLAN FINANSOW Y Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B B2.18), w tym: zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji refundacja, w tym: refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

5 Wyszczególnienie PLAN FINANSOW Y 2014 PLAN FINANSOW Y Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B B2.18), w tym: koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie 000 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego


Pobierz ppt "2014 - 2015. Wyszczególnienie PLAN FINANSOW Y 2014 PLAN FINANSOW Y 2015 2015- 2014 Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: 9 044 3859."

Podobne prezentacje


Reklamy Google