Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, wrzesień 2012 1 PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Zatwierdzony Przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, wrzesień 2012 1 PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Zatwierdzony Przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, wrzesień 2012 1 PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Zatwierdzony Przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów 14 sierpnia 2012 roku, opublikowany 21 sierpnia 2012 roku (zmieniony 30 sierpnia 2012 roku) SKUTKI ZMNIEJSZENIA PRZEZ NFZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA

2 Warszawa, wrzesień 2012 2 Porównanie 2012 i 2013 /dane w tys. zł/ RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE NA ROK 2013 9 647 577 tys. zł NIEDOBÓR W STOSUNKU DO RZECZYWISTEGO ZAPOTRZEBOWANIA 859 326 tys. zł W 2013 R. MNIEJ O 242 917 TYS. ZŁ OD PLANU NA 2012 R. PLAN FINANSOWY NA 2012 (stan na 01.01.2012 r.) 9 031 168 tys. zł PLAN FINANSOWY na 2013r. (Zatwierdzony 14.08.2012r.) 8 788 251 tys. zł

3 Warszawa, wrzesień 2012 3 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów (w tyś) ODDZIAŁ PLAN 2012 PLAN 2013 RÓŻNICA DYNAMIKA 16-08-201101-01-2012RÓŻNICA % 2013/2012 1234=3-256=5-37=5/3 Dolnośląski 4 616 563 - 4 764 948 148 385103,21 Kujawsko-Pomorski 3 304 086 - 3 414 407 110 321103,34 Lubelski 3 444 191 - 3 547 815 103 624103,01 Lubuski 1 594 101 - 1 660 371 66 270104,16 Łódzki 4 157 210 - 4 260 059 102 849102,47 Małopolski 5 116 173 - 5 301 676 185 503103,63 Mazowiecki 8 493 462 9 031 168 537 706 8 788 251- 242 91797,31 Opolski 1 532 024 - 1 578 162 44 138103,01 Podkarpacki 3 214 365 - 3 328 089 113 274103,54 Podlaski 1 859 611 - 1 918 181 58 570103,15 Pomorski 3 482 955 3 524 343 41 388 3 623 614 99 271102,82 Śląski 7 354 331 7 369 515 15 184 7 590 652 221 137103 Świętokrzyski 2 073 303 - 2 131 241 57 938102,79 Warmińsko-Mazurski 2 170 936 - 2 252 858 81 922103,77 Wielkopolski 5 362 692 - 5 538 956 176 264103,29 Zachodniopomorski 2 695 857 - 2 786 282 90 425103,35 SUMA 60 471 860 61 066 138 594 278 62 485 562 1 419 424102,32

4 Warszawa, wrzesień 2012 4 SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów różnica pomiędzy planem na 2013 r. a 2012 r. /dane w tys. zł/

5 Warszawa, wrzesień 2012 5 SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R. MAZOWIECKI OW NFZ SPADEK ŚRODKÓW NA 2013 O 2,69% W STOSUNKU DO AKTUALNEGO PLANU NA 2012 r. INNE OW NFZ WZROST ŚRODKÓW NA 2013 ŚREDNIO O 3,24% W STOSUNKU DO PLANU NA 2012 r. (bez Oddziału Mazowieckiego)

6 Warszawa, wrzesień 2012 6 SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R. /dane w proc./

7 Warszawa, wrzesień 2012 7 RZECZYWISTE POTRZEBY MAZOWIECKIEGO OW NFZ /dane w tys. zł/ POZ.RODZAJE ŚWIADCZEŃ PLAN FINANSOWY NA 2013 (z 14.08.2012) PLAN FINANSOWY NA 2013 (z 30.08.2012) po uruchomieniu rezerwy migracyjnej PLANOWANE RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE 2013RÓŻNICA B2 Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym: 8 788 251,00 9 647 577,00-859 326,00 B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 067 000,00 - B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna714 000,00730 170,00803 087,00-72 917,00 B2.3leczenie szpitalne4 114 551,004 299 971,004 816 356,00-516 385,00 B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień320 806,00349 281,00320 806,0028 475,00 B2.5rehabilitacja lecznicza389 709,00400 821,00413 419,00-12 598,00 B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej134 849,00138 872,00147 373,00-8 501,00 B2.7opieka paliatywna i hospicyjna38 000,0039 137,0038 191,00946,00 B2.8leczenie stomatologiczne194 657,00200 591,00198 621,001 970,00 B2.9lecznictwo uzdrowiskowe95 731,00 115 276,00-19 545,00 B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu17 856,0018 195,0019 856,00-1 661,00 B2.12świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie241 575,00248 682,00241 575,007 107,00 B2.13 Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji115 500,00 122 000,00 -6 500,00 B2.17 rezerwa na koszty świadcze n opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych271 045,000,00271 045.00 - 271 045,00 B2.18koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych5 092,0016 420,005092,00 11 382,00

8 Warszawa, wrzesień 2012 8 RZECZYWISTE POTRZEBY MAZOWIECKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA /dane w tys. zł/

9 Warszawa, wrzesień 2012 9 MNIEJ PIENIĘDZY NA ŚWIADCZENIA /dane w tys. zł/ POZ.RODZAJE ŚWIADCZEŃ PLAN FINANSOWY NA 2013 (z 14.08.2012) PLAN FINANSOWY NA 2013 (z 30.08.2012)* PLAN FINANSOWY NA 2012 (z 10.10.2012)RÓŻNICA (2013*- 2012) B2 Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:8 788 251,00 9 031 168,00-242 917,00 B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 067 000,00 1 040 000,0027 000,00 B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna714 000,00730 170,00754 905,00-24 735,00 B2.3leczenie szpitalne4 114 551,004 299 971,004 627 151,00-327 180,00 B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień320 806,00349 281,00325 742,0023 539,00 B2.5rehabilitacja lecznicza389 709,00400 821,00381 592,0019 229,00 B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej134 849,00138 872,00133 761,005 111,00 B2.7opieka paliatywna i hospicyjna38 000,0039 137,0039 378,00-241,00 B2.8leczenie stomatologiczne194 657,00200 591,00204 355,00-3 764,00 B2.9lecznictwo uzdrowiskowe95 731,00 0,00 B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu17 856,0018 195,0015 766,002 429,00 B2.12świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie241 575,00248 682,00226 809,0021 873,00 B2.13 Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji115 500,00 85 000,00 30 500,00 B 2.17 Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych271 045,000,00 B2.18koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych5 092,0016 420,008 728,007 692,00

10 Warszawa, wrzesień 2012 10 URUCHOMIENIE REZERWY NA KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH MIGRACJI UBEZPIECZONYCH 30 sierpnia br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjęła decyzję o uruchomieniu rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r. Modyfikacja planu nie powoduje zmiany ogólnej kwoty przeznaczonej na pokrycie świadczeń opieki zdrowotnej i tylko pozornie wpływa na wzrost środków w poszczególnych rodzajach świadczeń. Kwoty, które zostały dodane do poszczególnych zakresów świadczeń opieki zdrowotnej w rzeczywistości będą zablokowane na pokrycie kosztów leczenia pacjentów z Mazowsza u świadczeniodawców z innych województw. W procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013 środki finansowe pochodzące z tzw. rezerwy migracyjnej nie mogą zostać uruchomione.

11 Warszawa, wrzesień 2012 11 SKUTKI DRASTYCZNEGO OBNIŻENIA ŚRODKÓW MOW NFZ DLA PACJENTÓW Z MAZOWSZA dłuższe kolejki do specjalistów; brak możliwości zabezpieczenia w pełni środków na finansowanie bieżącej działalności świadczeniodawców; zapaść finansowa szpitali: drastyczne obniżenie planowanych kosztów świadczeń w pozycji leczenie szpitalne w stosunku do roku 2012: spadek o 327 180 tys. zł i niedobór 516 385 tys. zł w stosunku do realnych potrzeb; brak możliwości finansowania nowych zadań; brak możliwości rozszerzenia zawartych kontraktów w związku z rozwojem, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu czy wprowadzaniem nowoczesnych procedur medycznych; brak możliwości poprawy dostępu do badań diagnostycznych i hospitalizacji w szczególnie deficytowych podstawowych świadczeniach szpitalnych.


Pobierz ppt "Warszawa, wrzesień 2012 1 PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Zatwierdzony Przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google