Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, wrzesień 2012 1 PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Zatwierdzony Przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, wrzesień 2012 1 PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Zatwierdzony Przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, wrzesień PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Zatwierdzony Przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów 14 sierpnia 2012 roku, opublikowany 21 sierpnia 2012 roku (zmieniony 30 sierpnia 2012 roku) SKUTKI ZMNIEJSZENIA PRZEZ NFZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA

2 Warszawa, wrzesień Porównanie 2012 i 2013 /dane w tys. zł/ RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE NA ROK tys. zł NIEDOBÓR W STOSUNKU DO RZECZYWISTEGO ZAPOTRZEBOWANIA tys. zł W 2013 R. MNIEJ O TYS. ZŁ OD PLANU NA 2012 R. PLAN FINANSOWY NA 2012 (stan na r.) tys. zł PLAN FINANSOWY na 2013r. (Zatwierdzony r.) tys. zł

3 Warszawa, wrzesień Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów (w tyś) ODDZIAŁ PLAN 2012 PLAN 2013 RÓŻNICA DYNAMIKA RÓŻNICA % 2013/ =3-256=5-37=5/3 Dolnośląski ,21 Kujawsko-Pomorski ,34 Lubelski ,01 Lubuski ,16 Łódzki ,47 Małopolski ,63 Mazowiecki ,31 Opolski ,01 Podkarpacki ,54 Podlaski ,15 Pomorski ,82 Śląski Świętokrzyski ,79 Warmińsko-Mazurski ,77 Wielkopolski ,29 Zachodniopomorski ,35 SUMA ,32

4 Warszawa, wrzesień SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów różnica pomiędzy planem na 2013 r. a 2012 r. /dane w tys. zł/

5 Warszawa, wrzesień SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R. MAZOWIECKI OW NFZ SPADEK ŚRODKÓW NA 2013 O 2,69% W STOSUNKU DO AKTUALNEGO PLANU NA 2012 r. INNE OW NFZ WZROST ŚRODKÓW NA 2013 ŚREDNIO O 3,24% W STOSUNKU DO PLANU NA 2012 r. (bez Oddziału Mazowieckiego)

6 Warszawa, wrzesień SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R. /dane w proc./

7 Warszawa, wrzesień RZECZYWISTE POTRZEBY MAZOWIECKIEGO OW NFZ /dane w tys. zł/ POZ.RODZAJE ŚWIADCZEŃ PLAN FINANSOWY NA 2013 (z ) PLAN FINANSOWY NA 2013 (z ) po uruchomieniu rezerwy migracyjnej PLANOWANE RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE 2013RÓŻNICA B2 Koszty świadczeń zdrowotnych (B B2.18), w tym: , , ,00 B2.1podstawowa opieka zdrowotna ,00 - B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna , , , ,00 B2.3leczenie szpitalne , , , ,00 B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień , , , ,00 B2.5rehabilitacja lecznicza , , , ,00 B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej , , , ,00 B2.7opieka paliatywna i hospicyjna38 000, , ,00946,00 B2.8leczenie stomatologiczne , , , ,00 B2.9lecznictwo uzdrowiskowe95 731, , ,00 B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu17 856, , , ,00 B2.12świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie , , , ,00 B2.13 Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji , , ,00 B2.17 rezerwa na koszty świadcze n opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych ,000, ,00 B2.18koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych5 092, ,005092, ,00

8 Warszawa, wrzesień RZECZYWISTE POTRZEBY MAZOWIECKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA /dane w tys. zł/

9 Warszawa, wrzesień MNIEJ PIENIĘDZY NA ŚWIADCZENIA /dane w tys. zł/ POZ.RODZAJE ŚWIADCZEŃ PLAN FINANSOWY NA 2013 (z ) PLAN FINANSOWY NA 2013 (z )* PLAN FINANSOWY NA 2012 (z )RÓŻNICA (2013*- 2012) B2 Koszty świadczeń zdrowotnych (B B2.18), w tym: , , ,00 B2.1podstawowa opieka zdrowotna , , ,00 B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna , , , ,00 B2.3leczenie szpitalne , , , ,00 B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień , , , ,00 B2.5rehabilitacja lecznicza , , , ,00 B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej , , , ,00 B2.7opieka paliatywna i hospicyjna38 000, , ,00-241,00 B2.8leczenie stomatologiczne , , , ,00 B2.9lecznictwo uzdrowiskowe95 731,00 0,00 B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu17 856, , , ,00 B2.12świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie , , , ,00 B2.13 Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji , , ,00 B 2.17 Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych ,000,00 B2.18koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych5 092, , , ,00

10 Warszawa, wrzesień URUCHOMIENIE REZERWY NA KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH MIGRACJI UBEZPIECZONYCH 30 sierpnia br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjęła decyzję o uruchomieniu rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r. Modyfikacja planu nie powoduje zmiany ogólnej kwoty przeznaczonej na pokrycie świadczeń opieki zdrowotnej i tylko pozornie wpływa na wzrost środków w poszczególnych rodzajach świadczeń. Kwoty, które zostały dodane do poszczególnych zakresów świadczeń opieki zdrowotnej w rzeczywistości będą zablokowane na pokrycie kosztów leczenia pacjentów z Mazowsza u świadczeniodawców z innych województw. W procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013 środki finansowe pochodzące z tzw. rezerwy migracyjnej nie mogą zostać uruchomione.

11 Warszawa, wrzesień SKUTKI DRASTYCZNEGO OBNIŻENIA ŚRODKÓW MOW NFZ DLA PACJENTÓW Z MAZOWSZA dłuższe kolejki do specjalistów; brak możliwości zabezpieczenia w pełni środków na finansowanie bieżącej działalności świadczeniodawców; zapaść finansowa szpitali: drastyczne obniżenie planowanych kosztów świadczeń w pozycji leczenie szpitalne w stosunku do roku 2012: spadek o tys. zł i niedobór tys. zł w stosunku do realnych potrzeb; brak możliwości finansowania nowych zadań; brak możliwości rozszerzenia zawartych kontraktów w związku z rozwojem, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu czy wprowadzaniem nowoczesnych procedur medycznych; brak możliwości poprawy dostępu do badań diagnostycznych i hospitalizacji w szczególnie deficytowych podstawowych świadczeniach szpitalnych.


Pobierz ppt "Warszawa, wrzesień 2012 1 PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Zatwierdzony Przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google