Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKUTKI ZMNIEJSZENIA PRZEZ NFZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKUTKI ZMNIEJSZENIA PRZEZ NFZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ"— Zapis prezentacji:

1 SKUTKI ZMNIEJSZENIA PRZEZ NFZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Zatwierdzony Przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów 14 sierpnia 2012 roku, opublikowany 21 sierpnia 2012 roku (zmieniony 30 sierpnia 2012 roku) 1 Warszawa, wrzesień 2012

2 Porównanie 2012 i 2013 /dane w tys. zł/
W 2013 R. MNIEJ O TYS. ZŁ OD PLANU NA 2012 R. PLAN FINANSOWY NA 2012 (stan na r.) tys. zł PLAN FINANSOWY na 2013r. (Zatwierdzony r.) tys. zł RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE NA ROK tys. zł NIEDOBÓR W STOSUNKU DO RZECZYWISTEGO ZAPOTRZEBOWANIA tys. zł 2 Warszawa, wrzesień 2012

3 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów (w tyś)
PLAN 2012 PLAN 2013 RÓŻNICA DYNAMIKA % 2013/2012 1 2 3 4=3-2 5 6=5-3 7=5/3 Dolnośląski - 103,21 Kujawsko-Pomorski 103,34 Lubelski 103,01 Lubuski 66 270 104,16 Łódzki 102,47 Małopolski 103,63 Mazowiecki 97,31 Opolski 44 138 Podkarpacki 103,54 Podlaski 58 570 103,15 Pomorski 41 388 99 271 102,82 Śląski 15 184 103 Świętokrzyski 57 938 102,79 Warmińsko-Mazurski 81 922 103,77 Wielkopolski 103,29 Zachodniopomorski 90 425 103,35 SUMA 102,32 3 Warszawa, wrzesień 2012

4 SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R
SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów różnica pomiędzy planem na 2013 r. a 2012 r. /dane w tys. zł/ 4 Warszawa, wrzesień 2012

5 SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R.
MAZOWIECKI OW NFZ SPADEK ŚRODKÓW NA 2013 O 2,69% W STOSUNKU DO AKTUALNEGO PLANU NA 2012 r. INNE OW NFZ WZROST ŚRODKÓW NA 2013 ŚREDNIO O 3,24% W STOSUNKU DO PLANU NA 2012 r. (bez Oddziału Mazowieckiego) 5 Warszawa, wrzesień 2012

6 SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU. W 2013 R
SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R. /dane w proc./ 6 Warszawa, wrzesień 2012

7 RZECZYWISTE POTRZEBY MAZOWIECKIEGO OW NFZ /dane w tys. zł/
POZ. RODZAJE ŚWIADCZEŃ PLAN FINANSOWY NA (z ) PLAN FINANSOWY NA (z ) po uruchomieniu rezerwy migracyjnej PLANOWANE RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE 2013 RÓŻNICA B2 Koszty świadczeń zdrowotnych (B B2.18), w tym: ,00 ,00 ,00 B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,00 - B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,00 ,00 ,00 ,00 B2.3 leczenie szpitalne ,00 ,00 ,00 ,00 B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,00 ,00 28 475,00 B2.5 rehabilitacja lecznicza ,00 ,00 ,00 ,00 B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,00 ,00 ,00 -8 501,00 B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 38 000,00 ,00 38 191,00 946,00 B2.8 leczenie stomatologiczne ,00 ,00 ,00 1 970,00 B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 95 731,00 ,00 ,00 B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 17 856,00 ,00 19 856,00 -1 661,00 B2.12 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie ,00 ,00 7 107,00 B2.13 Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,00 ,00 -6 500,00 B2.17 rezerwa na koszty świadcze n opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych ,00 0,00   ,00  B2.18 koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych 5 092,00 16 420,00 5092,00  11 382,00 7 Warszawa, wrzesień 2012

8 RZECZYWISTE POTRZEBY MAZOWIECKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA /dane w tys. zł/
8 Warszawa, wrzesień 2012

9 MNIEJ PIENIĘDZY NA ŚWIADCZENIA /dane w tys. zł/
POZ. RODZAJE ŚWIADCZEŃ PLAN FINANSOWY NA (z ) PLAN FINANSOWY NA (z )* PLAN FINANSOWY NA (z ) RÓŻNICA (2013*- 2012) B2 Koszty świadczeń zdrowotnych (B B2.18), w tym: ,00 ,00 ,00 B2.1 podstawowa opieka zdrowotna ,00 ,00 27 000,00 B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,00 ,00 ,00 ,00 B2.3 leczenie szpitalne ,00 ,00 ,00 ,00 B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ,00 ,00 ,00 23 539,00 B2.5 rehabilitacja lecznicza ,00 ,00 ,00 19 229,00 B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ,00 ,00 ,00 5 111,00 B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 38 000,00 ,00 39 378,00 -241,00 B2.8 leczenie stomatologiczne ,00 ,00 ,00 -3 764,00 B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 95 731,00 0,00 B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 17 856,00 ,00 15 766,00 2 429,00 B2.12 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie ,00 ,00 ,00 21 873,00 B2.13 Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji ,00 85 000,00 30 500,00 B 2.17 Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych ,00 B2.18 koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych 5 092,00 16 420,00 8 728,00 7 692,00 9 Warszawa, wrzesień 2012

10 w poszczególnych rodzajach świadczeń.
URUCHOMIENIE REZERWY NA KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH MIGRACJI UBEZPIECZONYCH 30 sierpnia br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjęła decyzję o uruchomieniu rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r. Modyfikacja planu nie powoduje zmiany ogólnej kwoty przeznaczonej na pokrycie świadczeń opieki zdrowotnej i tylko pozornie wpływa na wzrost środków w poszczególnych rodzajach świadczeń. Kwoty, które zostały dodane do poszczególnych zakresów świadczeń opieki zdrowotnej w rzeczywistości będą zablokowane na pokrycie kosztów leczenia pacjentów z Mazowsza u świadczeniodawców z innych województw. W procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013 środki finansowe pochodzące z tzw. rezerwy migracyjnej nie mogą zostać uruchomione. 10 Warszawa, wrzesień 2012

11 SKUTKI DRASTYCZNEGO OBNIŻENIA ŚRODKÓW MOW NFZ DLA PACJENTÓW Z MAZOWSZA
dłuższe kolejki do specjalistów; brak możliwości zabezpieczenia w pełni środków na finansowanie bieżącej działalności świadczeniodawców; zapaść finansowa szpitali: drastyczne obniżenie planowanych kosztów świadczeń w pozycji leczenie szpitalne w stosunku do roku 2012: spadek o tys. zł i niedobór tys. zł w stosunku do realnych potrzeb; brak możliwości finansowania nowych zadań; brak możliwości rozszerzenia zawartych kontraktów w związku z rozwojem, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu czy wprowadzaniem nowoczesnych procedur medycznych; brak możliwości poprawy dostępu do badań diagnostycznych i hospitalizacji w szczególnie deficytowych podstawowych świadczeniach szpitalnych. 11 Warszawa, wrzesień 2012


Pobierz ppt "SKUTKI ZMNIEJSZENIA PRZEZ NFZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google