Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Z DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Z DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI:"— Zapis prezentacji:

1 NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Z DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI:
Instytutu Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

2 ROK 1989 Instytut Filologii Słowiańskiej powstał w 1989 roku na bazie działającego od 1981 roku Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Kulturą Bizantyjsko-Słowiańską.

3 ROK 1989 Organizatorem wspomnianych instytucji, głównym twórcą ich programów i zadań naukowych był prof. Ryszard Łużny.

4 ROK 1992 W 1992r. powołano Katedrę Literatur Słowiańskich oraz Katedrę Języków Słowiańskich w ramach nowo powstałej Sekcji Filologii Słowiańskiej.

5 ROK 1995 W 1995r. utworzone zostało Koło Naukowe Slawistów. Koło rozpoczęło wówczas swoją działalność pod kierownictwem prof. Ryszarda Łużnego.

6 W 1997r. powstała Katedra Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską.
ROK 1997 W 1997r. powstała Katedra Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską.

7 ROK 1997 W 1997 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Literatura diaspory Rosjan, Ukraińców i Białorusinów.”

8 ROK 1998 W 1998r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Słowianie wobec wyzwań integrującej się Europy”.

9 ROK 1999 W 1999r. zorganizowana została Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Słowianie Wschodni. Sacrum. Literatura. Język II. Problematyka słowianoznawcza w badaniach Profesora Ryszarda Łużnego”.

10 ROK 2000 W roku 2000 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Duchowość i sacrum w literaturze Słowian Wschodnich”.

11 ROK 2002 W 2002r. zorganizowano Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Polsko-ukraińskie powiązania językowe”. Uświetniła ona 10-tą rocznicę powołania Katedry Języków Słowiańskich.

12 ROK 2004 W 2004 roku miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kultura Słowian Wschodnich w perspektywie Historii”.

13 ROK 2004 W 2004r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy duchowej”.

14 ROK 2005 W 2005r. powołano Katedrę Literatury Ukraińskiej. W roku 2013 rozszerzono profil badawczy Katedry, włączając studia białorutenistyczne. Tym samym rozszerzono jej nazwę do „Katedra Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej”.

15 ROK 2008 W 2008r. odbyła się Konferencja Naukowa pt. „W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich”

16 ROK 2008 Konferencja Naukowa: „W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich”

17 ROK 2008 Konferencja Naukowa: „W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich”

18 ROK 2008 W roku 2008 miały miejsce Wykłady gościnne prof. dra hab. Dmytro Buczko.

19 ROK 2008 Wykłady gościnne prof. dra hab. Dmytro Buczko.

20 ROK 2009 W 2009r. zorganizowano Konferencję Naukową pt. „Mikołaj Gogol w interpretacji i krytyce literackiej. Dwusetna rocznica urodzin pisarza”.

21 ROK 2009 Konferencja Naukowa: „Mikołaj Gogol w interpretacji i krytyce literackiej. Dwusetna rocznica urodzin pisarza”.

22 ROK 2009 Konferencja Naukowa: „Mikołaj Gogol w interpretacji i krytyce literackiej. Dwusetna rocznica urodzin pisarza”.

23 Uruchomienie specjalności:
ROK 2009 Uruchomienie specjalności: „Język rosyjski / ukraiński komunikacji biznesowej”

24 ROK 2010 W 2010r. miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Tradycyjna kultura ludowa w rosyjskim, ukraińskim i polskim językowym obrazie świata.”

25 ROK 2010 W 2010r. odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 80. urodzin prof. dra hab. Michała Łesiowa.

26 ROK 2010 W 2010r. odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 80. urodzin prof. dra hab. Michała Łesiowa.

27 ROK 2010 W 2010r. odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 80. urodzin prof. dra hab. Michała Łesiowa.

28 ROK 2011 W 2011r odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Recepcja. Estetyka”

29 ROK 2011 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Recepcja. Estetyka”

30 ROK 2011 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Recepcja. Estetyka”

31 ROK 2011 Międzynarodowe Seminarium Naukowe: „Ні! я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає rocznica urodzin Łesi Ukrainki”.

32 ROK 2011 Międzynarodowe Seminarium Naukowe: „Ні! я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає rocznica urodzin Łesi Ukrainki”.

33 ROK 2011 Międzynarodowe Seminarium Naukowe: „Ні! я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає rocznica urodzin Łesi Ukrainki”.

34 ROK 2011 Międzynarodowe Seminarium Naukowe: „Ні! я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає rocznica urodzin Łesi Ukrainki”.

35 ROK 2013 W 2013 roku miała miejsce Konferencja Naukowa pt. „Czy rusycystyka może służyć ewangelizacji?. Ryszard Łużny ( ) i jego dzieło. W piętnastą rocznicę śmierci”

36 ROK 2013 W 2013 roku odbyła się również Konferencja naukowa pt. „Rosyjskie ślady w Lublinie. Emigracja rosyjska w Polsce”.

37 Uruchomienie specjalności:
ROK 2014 Uruchomienie specjalności: „Komunikacja medialna w polsko-ukraińskiej pracy dziennikarskiej”

38 PRACE DOKTORSKIE

39 Mirosława Kawecka: "Duchowość ukraińska II połowy XIX wieku w pisarstwie Iwana Neczuja-Łewyckiego", 2000. Beata Siwek: "Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego Białowieża wobec problematyki dużej i małej ojczyzny", 2001. Maria Mocarz: "Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej", 2002. Monika Grygiel: "Poetycki świat wartości we wczesnej twórczości Josifa Brodskiego", 2003.

40 Tatiana Kołodyńska: "Opis systemu ukraińskiej gwary nadsańskiej we wsi Kalników w województwie podkarpackim", 2003. Monika Sidor: "Rosja i jej duchowość w prozie emigracji rosyjskiej I fali (I.A. Bunin, A.M. Riemizow, I.C. Szmieliow, B.K. Zajcew)", 2006. Lubomyr Puszak: "Metodologiczne aspekty koncepcji historyczno-literackiej Mychajła Hruszewskiego (Historia literatury ukraińskiej w 6 tomach, 9 księgach)", 2007.

41 Dagmara Nowacka: "Język ukraińskich utworów dramatycznych pierwszej połowy XIX w.", 2007.
Albert Nowacki: Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat , 2008. Marta Reda: Między tekstami kultury europejskiej. Twórczość dramatyczna Łesi Ukrainki w interpretacji intertekstualnej („Kassandra”, „Oderżyma”, „Na poli krowi”, „Kaminnyj hospodar”), 2009.

42 Agnieszka Lenart: "Obcy wśród swoich"
Agnieszka Lenart: "Obcy wśród swoich". Bohater prozy Diny Rubinej wobec problemów tożsamościowych, 2011. Małgorzata Wideł: "Przekaz leksyki religijnej z języka polskiego na język rosyjski", 2011. Magdalena Kawęcka: "Przezwiska w języku rosyjskim i polskim w ujęciu strukturalno-semantycznym i pragmatycznym", 2011. Katarzyna Babkiewicz: W świecie wartości i antywartości. Rosyjskie i amerykańskie pisarstwo Wasilija Aksionowa, 2012.

43 HABILITACJE

44 Maria Mocarz: "Interkulturowość w przewodniku turystycznym
Maria Mocarz: "Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie", 2011. Beata Siwek: "Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze", 2011.

45 Maria Mocarz: "Interkulturowość w przewodniku turystycznym
Maria Mocarz: "Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie", 2011. Beata Siwek: "Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze", 2011.

46 Instytut Filologii Słowiańskiej Dzisiaj:
4 Katedry Katedra Języków Wschodniosłowiańskich, Katedra Kultury Bizantyjsko-Słowiańskiej, Katedra Literatury Rosyjskiej, Katedra Literatury Ukraińskiej i Białoruskiej. 4 Specjalizacje Nauczycielska Tłumaczeniowa Rosyjski/ukraiński język komunikacji biznesowej Komunikacja medialna w polsko-ukraińskiej pracy dziennikarskiej

47 Instytut Filologii Słowiańskiej Dzisiaj:
W Instytucie aktualnie zatrudnionych jest 18 pracowników etatowych, których znaczące osiągnięcia naukowe, publikacje i organizowane konferencje przyczyniają się do ciągłego rozwoju Naszego Instytutu. W ciągu 25 lat ze Slawistyką KUL, w różnym czasie, związanych było kilkudziesięciu pracowników. Nasz Instytut to także około 800 studentów, którzy przez ten okres podejmowali u nas studia.

48 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ.
dr Magdalena Kawęcka


Pobierz ppt "NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Z DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google