Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROMANTYZM W MALARSTWIE autor: Katarzyna Jarkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROMANTYZM W MALARSTWIE autor: Katarzyna Jarkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 ROMANTYZM W MALARSTWIE autor: Katarzyna Jarkiewicz

2 SPIS TREŚCI  założenia programowe  romantyzm niemiecki  romantyzm włoski  romantyzm francuski  romantyzm hiszpański  romantyzm angielski  romantyzm polski

3 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Romantyzm jako prąd artystyczny dominował w malarstwie europejskim w latach Kierunek artystyczny dzieli się natomiast na trzy fazy: wczesną ( ), właściwą ( ), późną ( ).

4 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Cechuje go indywidualizm, swoboda twórcza pozwalająca artystom nawiązywać do różnych tradycji (motywy orientalne), podejmować różnorodną tematykę, szukać inspiracji zarówno we współczesności, jak i epokach zamierzchłych (dzieje starożytnego Rzymu, czasy gotyku); w malarstwie narzuca ekspresję, bogactwo kolorytu i efektów świetlnych.

5 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Do innych zjawisk, związanych z romantyzmem, które wpłynęły na charakter twórczości artystycznej zaliczamy:  przedkładanie uczucia, intuicji i wiary nad rozum - sprzeciw wobec oświeceniowego racjonalizmu,  protest wobec klasycyzmu i harmonii,  indywidualizm, umiłowanie swobody,  bunt przeciw kanonom i konwencjom,  tajemniczość,

6 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE  fascynacja żywiołowością natury,  ludowość - folkizm (częste nawiązania do legend, podań, starodawnych mitów i baśni),  tęsknota za rajskim światem, poszukiwanym poza nudną codziennością, poczucie spleenu, dekadentyzm, specyficzne wyobcowanie spośród tłumu "szarych zjadaczy chleba", dążenie do spełnienia, a nawet spalenia się w poszukiwaniu ideału, głównie idealnej miłości.

7 ROMANTYZM NIEMIECKI Związany z nurtem filozoficznym i literackim „Sturm und Drang” (burza i napór)odrzucał tradycyjną tematykę klasycystyczną na rzecz malowania samej przyrody i jej wpływu na uczucia. Pierwsi artyści romantyczni Caspar David Friedrich i Philipp Otto Runge nie odbyli tradycyjnej podróży do Włoch, ale kształcili się w „prowincjonalnych” ośrodkach w Kopenhadze i Dreźnie, uznając, iż dla ich rozwoju artystycznego bardziej pożyteczne będzie studiowanie nastrojowych widoków i zapoznawanie się z rodzimą historią.

8 ROMANTYZM NIEMIECKI Dzieła Caspara Davida Friedricha eksponowały duchową naturę pejzażu, przeciwstawiając potęgę przyrody kruchości człowieka; nastrojowe widoki morskich wybrzeży, górskich ośnieżonych szczytów, ruin, cmentarzy, przesycone są romantyczną symboliką. Najbardziej charakterystyczne dla tego artysty są nokturny (obrazy przedstawiający scenę nocną w przyrodzie), przedstawienia ruin, cmentarzy, roztrzaskanych statków, świtów i zmierzchów, np. Wrak statku Nadzieja, Morze lodu, Wędrowiec w morzu mgły, Skały kredowe na Rugii, Opactwo w dąbrowie, Krzyż w górach.

9 Podróż ponad chmurami

10 Krzyż w górach

11 ROMANTYZM NIEMIECKI Philipp Otto Runge był wybitnym portrecistą, malował obrazy nasycone elementami symbolicznymi i mistyką (cykl Pory dnia, Lekcja słowika, Poranek); na estetykę niemieckiego romantyzmu miały wpływ jego korespondencyjne uwagi z zakresu teorii malarstwa.

12 Dzieci Hülsenbecków

13 ROMANTYZM NIEMIECKI Z preromantycznym ruchem „Sturm und Drang” był związany szwajcarski malarz Johann Heinrich Füssli, także występujący jako Fuseli. Tworzył obrazy i rysunki przepojone atmosferą tajemniczości, fantastyki i grozy (Nocna mara, Trzy czarownice z "Makbeta"). Jego twórczość będąca wyrazem podświadomości fascynowała Zygmunta Freuda.

14 Nocna mara

15 ROMANTYZM NIEMIECKI W 1809 roku w Wiedniu powstało bractwo tzw. nazareńczyków, zrzeszające malarzy niemieckich i austriackich, którzy odbyli tradycyjna podróż do Włoch i zetknęli się tam z twórczością mistrzów wczesnego odrodzenia. Część grupy, działająca w Rzymie, pragnęła odrodzić malarstwo religijne (głównie freski).

16 ROMANTYZM NIEMIECKI Johann Friedrich Overbeck i Franz Pforr założyli ugrupowanie o nazwie Lukasbund (Bractwo Św. Łukasza) i przeciwstawiając się akademizmowi propagowali sztukę quatrocenta. Mieli oni znaczny wpływ również na polskich malarzy, m.in. Aleksandra Lessera i Wojciecha Stattlera.

17 Italia i Germania Johann Friedrich Overbeck

18 Wjazd cesarza do Bazylei Franz Pforr

19 Machabeusze Wojciech Stattler

20 ROMANTYZM WŁOSKI W 1834 roku część włoskich malarzy podpisała manifest purisimo, głoszący wielką czystość sztuki inspirowaną malarstwem quatrocenta. Czołowi przedstawiciele tej grupy - Antonio Fontanesi, Francesco Hayez i Tommaso Minardi tworzyli obrazy o tematyce zaczerpniętej z historii średniowiecza, zawierające ukryte przesłania patriotyczne, pejzaże i obrazy ukazujące izolację artystów i uczucia ludzkie.

21 Pocałunek Francesco Hayez

22 ROMANTYZM FRANCUSKI Jean Auguste Dominique Ingres – czołowy przedstawiciel klasycyzmu od 1806 przebywał we Włoszech, gdzie zachwycił się nie tylko sztuką antyczną, ale również poznał mistrzów odrodzenia, zwłaszcza Rafaela; fakt ten wpłynął na zmianę stylu tworzenia z przewagą rysunku (mocny kontur) nad kolorem, łagodnym światłocieniem i gładką fakturą oraz na tematykę prac.

23 ROMANTYZM FRANCUSKI Pod wpływem romantyzmu powstają obrazy o tematyce wschodniej (Wnętrze haremu, Wielka odaliska, Łaźnia turecka) oraz inspirowany „rzekomo odkrytymi ponownie” w XVIII wieku pieśniami legendarnego barda Osjana (Sen Osjana).

24 Sen Osjana

25 ROMANTYZM FRANCUSKI Ingres ostro potępiał sztukę Eugene Delacroix, który natomiast bardzo szybko zyskał uznanie społeczne podejmując zarówno tematy współczesne (Rzeź na Chios), jak i inspirując się literaturą (Barka Dantego).

26 Barka Dantego

27 ROMANTYZM FRANCUSKI Zasadnicze elementy programu romantyzmu zawierał w tematach historycznych, w przedstawianiu których łamał wszelkie obowiązujące normy estetyczne i szukał nowych rozwiązań formalnych (Bitwa pod Poitiers, Śmierć Sardanapala, Wolność wiodąca lud na barykady), coraz bardziej rozjaśniał i wzbogacał paletę barw, potęgował napięcie dramatyczne, wprowadzał silne efekty światłocienia.

28 Wolność wiodąca lud na barykady _La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg

29 ROMANTYZM FRANCUSKI Decydujące znaczenie dla jego twórczości miały podróże do północnej Afryki (Maroko, Algieria), które silnie oddziałały na jego wyobraźnię i przyczyniły się do jeszcze większej intesywności barw i światła w obrazach (Wesele żydowskie w Maroku, Kobiety algierskie, Arab siodłający konia, Arabski jeździec napadnięty przez lwa).

30 Kobiety algierskie

31 ROMANTYZM FRANCUSKI Na twórczość Delacroixa silnie oddziaływało malarstwo Theodore Gericault, który malował makabryczne głowy ofiar egzekucji oraz szczątki zwierząt w rzeźniach, czerpał inspirację ze współczesnych katastrof (rozbicie fregaty „Meduza” i tragiczny los jej pasażerów), by wyrazić współczucie dla wyrzutków społeczeństwa, niewolników, ludzi biednych i cierpiących na zaburzenia psychiczne.

32 Tratwa Meduzy _Le_Radeau_de_la_M%C3%A9duse.jpg

33 Szalona

34 ROMANTYZM HISZPAŃSKI Dominujące od renesansu konwencje artystyczne przełamał Francisco Goya, który początkowo tworzył pod wpływem Giovanniego Tiepolo, szybko jednak znalazł nowe formy dla wyrażenia subiektywnych wizji i oddania ducha epoki. Jako artysta dworski tworzył portrety zachwycające kolorytem i psychologiczną charakterystyką postaci (Księżna Altamira z córką, Księżna Alba, Portret rodziny Karola IV) oraz sceny rodzajowe (Maya naga, Maya ubrana, Parasol, Nosicielka wody).

35 Portret rodziny Karola IV

36 Parasol

37 Maya naga

38 ROMANTYZM HISZPAŃSKI Najbardziej wstrząsające są jednak jego prace obrazujące walkę narodu hiszpańskiego z wojskami Napoleona I (Rozstrzelanie powstańców madryckich 3 maja 1808, Olbrzym oraz kompozycja na ścianie jego domu Saturn pożerający własne dzieci). Artysta tworzył również cykle graficzne (akwaforty i akwatinty) przedstawiające tragedie wojenne, wymierzone przeciwko nietolerancji, głupocie, zabobonom (Okropności wojny, Kaprysy, Szaleństwa, Tauromaquia - cykl poświęcony walkom byków)

39 Rozstrzelanie powstańców madryckich

40 Saturn pożerający jedno ze swoich dzieci

41 ROMANTYZM ANGIELSKI Przyroda była w centrum zainteresowania artystów – John Constable poszukiwał istoty nieba i krajobrazu, Joseph Turner wykorzystywał światło do przetwarzania obserwowanej rzeczywistości, a John Martin malował monumentalne krajobrazy gór, stanowiące tło dla tematyki zaczerpniętej z poezji Byrona lub mitologii nordyckiej.

42 ROMANTYZM ANGIELSKI John Constable wyprzedzając impresjonistów zaczął malować w plenerze i badać współzależność światła i koloru, zmienność oświetlenia; wykonywał słynne studia chmur, o różnych porach dnia i różnej pogodzie (odnotowywał czas i stan atmosfery); malował pejzaże swobodnymi pociągnięciami pędzla, o żywych i jasnych barwach (Malvern Hall w Warnickshire, Widok na Epsom, Widok na katedrę w Salisbury.

43 Zatoka Weymouth

44 ROMANTYZM ANGIELSKI Joseph Turner odbywając liczne podróże po Walii, Szkocji, hrabstwie Kent oraz Francji, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, wykonywał studia pejzażowe i badał zmienność efektów świetlnych; przedstawiał obok pejzaży odznaczających się mistrzowską prostotą (Mroźny poranek, Wschód słońca) krajobrazy fantastyczne, ożywione mitologicznymi scenami (Dydona wznosząca Kartaginę), widoki górskie (Lawina), liczne obrazy marynistyczne (Ostatnia podróż, Fighting Téméraire); inspirowały go żywioły (Pożar Parlamentu brytyjskiego).

45 Deszcz, para i szybkość

46 Parowiec w burzy śnieżnej

47 ROMANTYZM ANGIELSKI John Martin był wizjonerem, fascynował go ogień i woda jako żywioły niszczące (Potop, Dzień boskiego gniewu), w scenach z Biblii oraz w ilustracjach do poezji Byrona i Miltona oddawał pragnienie romantyków doświadczenia rzeczy wzniosłych do kresu możliwości, ukazywał tytaniczną walkę z duchami kosmosu, siłami natury i samym sobą.

48 Sodoma i Gomora

49 ROMANTYZM POLSKI Pod wpływem malarstwa Aleksandra Orłowskiego i w wyniku studiów we Francji rozwija się talent Piotra Michałowskiego, który tworzył wiele obrazów przedstawiających jeźdźców, konie, sceny z bitew napoleońskich, portrety Napoleona I, a także żołnierzy i oficerów powstania listopadowego (Bitwa pod Somosierrą, Defilada przed Napoleonem, Generał Dwernicki na czele 2 Pułku Ułanów, seria Błękitnych huzarów). Jego portrety odznaczają się wyjątkową wnikliwością psychologiczną (Seńko, Portret chłopa w kapeluszu).

50 Somosierra Prawa autorskie: Witold Raczunas, za:

51 Seńko Prawa autorskie: Witold Raczunas, za:

52 ROMANTYZM POLSKI Wybitnym portrecista był Henryk Rodakowski, który zyskał sławę wystawiwszy w paryskim Salonie portret gen. Henryka Dembińskiego. Jego Portret Matki Eugene Delacroix nazwał w swoim dzienniku prawdziwym arcydziełem. Jego obrazy utrzymane są przeważnie w palecie szlachetnych brązów, czerwieni, czerni i bieli, odznaczają się spokojem wewnętrznym i wnikliwą charakterystyką psychologiczną postaci. Malował też wielkie kompozycje historyczne, m.in. Wjazd Henryka Walezego do Krakowa, Bitwa chocimska, Wojna kokosza.

53 Portret gen. Henryka Dembińskiego

54 BIBLIOGRAFIA Prezentację przygotowano w oparciu o prace: Encyklopedia romantyzmu, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1992, H. Morawska, Kryteria oceny romantyzmu, PWN, Warszawa 1976, S. Sproccati, Przewodnik po sztuce. Artyści i ich dzieła, style i kierunki od XIV wieku do współczesności, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2003,

55 BIBLIOGRAFIA J. Starzyński, Romantyzm i narodziny nowoczesności, PWN, Warszawa 1972, Tematy, tradycje i teorie w sztuce doby romantyzmu, PWN, Warszawa 1981.


Pobierz ppt "ROMANTYZM W MALARSTWIE autor: Katarzyna Jarkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google