Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacje wykonała ………. Uczennica kl…..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacje wykonała ………. Uczennica kl….."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacje wykonała ………. Uczennica kl…..
Kościół a Eutanazja Prezentacje wykonała ………. Uczennica kl…..

2 Pojęcie eutanazji Na samym początku należy wyjaśnić pojęcie eutanazji. Pojęcie wywodzi się z języka greckiego i oznacza „dobrą śmierć”. My jednak rozumiemy to jako skrócenie cierpień chorego za jego własną zgodą, jednak w polskich kodeksach prawnych uznaje się to za jeden z rodzajów zabójstwa.

3 Eutanazja w oczach Polaków
Jak wspomniałam już wcześniej eutanazja w Polsce uznawana jest za rodzaj zabójstwa, karanego jednak w sposób łagodny. Wyrok zazwyczaj ogranicza się do kary pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. O eutanazji mówi nam artykuł 150 kodeksu karnego: Art § 1. Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art § 2. W wyjątkowych wypadkach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

4 A ty, pozbawiłbyś życia?

5 Eutanazja a Wiara Eutanazja to ZŁO, ponieważ polega na odebraniu życia istocie ludzkiej, a więc zabójstwo. Cierpienie jest wpisane w życie każdego człowieka, stanowi cenę jaką ponosimy za grzechy. Odebranie człowiekowi życia, aby nie cierpiał jest w istocie zamachem na Boga i jego sprawiedliwość. Z perspektywy chrześcijan jest to również okazja do nawrócenia i zawierzenia Bogu, oraz przeżywania tego cierpienia razem z nim, kojenia bólów w jego obecności i miłości, a nie poprzez przedwczesne rezygnowanie z tego współistnienia.

6 Powiedz Panu: Ufam Tobie!

7 Argumenty przeciwników eutanazji
Nie zapominajmy, że są ludzie, którzy nie akceptują skracania życia ludzkiego. A więc jakich argumentów używają? Nie do człowieka należy decydowanie o życiu i śmierci. Podważa prawo słabszych do opieki Wzbudza obawę, że ludzie chorzy poczują się bezużyteczni, niepotrzebni, niechciani. Prawo do śmierci może przerodzić się w obowiązek śmierci

8 To Bóg decyduje o naszej śmierci.

9 Co mówi Pismo Święte? Bóg w Piśmie Świętym mówi nam co sądzi na temat eutanazji: * „Nie ma człowieka, który by miał moc nad wiatrem i mógł go zatrzymać. Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci...” - Bóg decyduje o śmierci (Księga Kaznodziei Salomona) * „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (Rzymian 6:23) * O ,,dobrej śmierci” w biblijnym sensie może mówić tylko ten, kto ,,umiera w pięknej starości, sędziwy i syty dni”(Rdz 25.8 )

10 Święty Jan Paweł II o eutanazji
Papież Jan Paweł II w encyklice "Evangelium vitae" stwierdza o eutanazji, że to, co mogłoby wydawać się logiczne i humanitarne, przy głębszej analizie okazuje się absurdalne i nieludzkie. Nasz polski, moralny wzór stwierdza jednoznacznie, że eutanazja jest złem i stanowi zagrożenie dla dzisiejszego świata. Oto dwa zdania Jana Pawła II na ten temat: „ Przez eutanazję w ścisłym i właściwym sensie należy rozumieć czyn lub zaniedbanie, które ze swej natury lub w intencji działającego powoduje śmierć w celu usunięcia wszelkiego cierpienia. (...) Od eutanazji należy odróżnić decyzję o rezygnacji z tak zwanej "uporczywej terapii", to znaczy z pewnych zabiegów medycznych, które przestały być adekwatne do realnej sytuacji chorego, ponieważ nie są już współmierne do rezultatów, jakich można by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla samego chorego i dla jego rodziny. (...) Rezygnacja ze środków nadzwyczajnych i przesadnych nie jest równoznaczną z samobójstwem lub eutanazją; wyraża raczej akceptację ludzkiej kondycji w obliczu śmierci. (...)”

11 „Zapłatą za grzech jest śmierć”

12 A teraz porównanie… Zwolennicy eutanazji
Każdy ma prawo do wyboru czasu śmierci Jeżeli ktoś z własnej woli chce umrzeć to np. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien pomóc Człowiek ze swojego punktu widzenia pojawia się przypadkowo ale na zejście z tego świata powinien mieć wpływ Czy to nie wydaje się wam absurdalne?

13 Eutanazja na świecie… zielony – eutanazja jest legalna, jasnozielony – planowana legalizacja pomarańczowy – eutanazja była dawniej legalna.

14 Podsumowanie Człowiek ma prawo do godnej śmierci, ale nie jest nią eutanazja.  Godna śmierć to śmierć bez bólu, strachu, odrzucenia; to śmierć człowieka pojednanego ze sobą, bliźnimi i Bogiem. Najważniejszymi wypowiedziami są Deklaracja Kongregacji Doktryny Wiary „Iura et bona”, „Evangelium vitae” oraz Katechizmie Kościoła Katolickiego. Eutanazją jest czynne spowodowanie śmierci człowieka chorego lub cierpiącego.

15 A ty, chcesz umrzeć w jedności z Bogiem?
Czy chcesz „godnej śmierci”?

16 Źródła pl.wikipedia.org/ adonai.pl Pismo Święte

17 Dziękuję za uwagę! 


Pobierz ppt "Prezentacje wykonała ………. Uczennica kl….."

Podobne prezentacje


Reklamy Google