Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eutanazja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eutanazja."— Zapis prezentacji:

1 Eutanazja

2

3 EUTANAZJA (. - "dobra śmierć" – zadanie śmierci osobie nieuleczalnie chorej umotywowane skróceniem jej cierpień. Eutanazja jest pojęciem przede wszystkim z dziedziny etyki (zwłaszcza bioetyki) i prawa.

4 EUTANAZJA A KOŚCIÓŁ To, że każdy chce żyć, wydaje się naturalne. Lecz liczba samobójstw wykazuje, jak wielu ludzi rezygnuje z życia, gdyż stało się ono dla nich ciężarem, nieznośną męką. Chrześcijanie wierzą, że każde życie to dar Boży. Dlatego zawsze jest ono wartością. Chrześcijanin będzie kochał życie - swoje i innych - nawet wtedy, gdy nie dostrzeże w nim nic godnego miłości, gdyż „obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło czym będziemy” (1 J 3, 2). Ostatni, jeszcze ukryty sens życia znajduje się w przyszłości przyobiecanej przez Boga. Życie, ponieważ jest darem Bożym, musi być we wszystkich okolicznościach chronione i bronione. Naród izraelski przyjął to za prawo Boże: „Ja jestem Jahwe, twój Bóg (...) Nie będziesz zabijał” (W j 20, 2. 13). Zakaz ten ma zapobiec skrajnościom. Nie należy odczytywać tego tylko dosłownie. Także ten, kto przeszkadza żyć innym - przez swoją dokuczliwą, niewyrozumiałą obecność - czyni ich życie „codziennym piekłem”. Szkodzi życiu, występuje przeciw przykazaniu.

5 EUTANAZJA.. ZA CZY PRZECIW?

6 Pytanie to stawia sobie dzisiaj wielu ludzi, zarówno wierzących jak i niewierzących. Część z nich ma już wyrobione zdanie na ten temat, ale jest również duża liczba osób, które mają mniej lub bardziej mieszane uczucia w związku z tą kontrowersyjną kwestią. Zarówno środowisko lekarskie jak i cała opinia publiczna podzieliła się na dwa przeciwstawne obozy: przeciwników eutanazji oraz jej zwolenników. Lecz nawet wewnątrz tych dwóch zwalczających się obozów, znajdują się stanowiska skrajne oraz takie, które mimo że opowiadają się po jednej ze stron, przyznają pewną część racji adwersarzom.

7 EUTANAZJA-----> przeciw
Pierwszym argumentem przeciwników prawa do eutanazji jest niezgodność z ?prawem bożym". Bóg dał człowiekowi wolną wolę, dał mu prawo wyboru pomiędzy dobrem, a złem i nie ingeruje w jego wolną wole. Człowiek dokonujący wyboru eutanazji musi się oczywiście liczyć z jego konsekwencjami, ale Bóg dał mu prawo tak postąpić. Skoro, więc Bóg dał człowiekowi takie prawo, to odbieranie go jest postępowaniem wbrew woli Boga. Drugim argumenty przeciwników jest bardzo racjonalny i nie należy go lekceważyć, mianowicie chodzi o legalizacje eutanazji. Według mnie jest to bardzo ważny argument i w przeciwieństwie do argumentów religijnych trzeba traktować go poważnie, gdyż wskazuje on na niewątpliwe niebezpieczne związane z legalizacją prawa do ?dobrej śmierci". Z jednej strony mamy prawo, do decydowania o swoim życiu i śmierci, z drugiej, ochronę ludzi najsłabszych. Trzeba się dokładnie zastanowić czy prawo było by równe dla wszystkich i przede wszystkim czy nie było by nadużywane. Zdecydowanym, szeroko pojętym argumentem popierającym legalizacje eutanazji jest człowiek, który ma prawo decydować o własnym życiu. Któż z nas chciałby mieć świadomość, że jest ciężarem dla swoich bliskich a przy tym jest tak zwaną ”rośliną”?.

8 EUTANAZJA----> za Dosyć istotnym a zarazem brutalnym argumentem zwolenników eutanazji jest prawidłowe istnienie państwa, tzw. socjalna strona tego zagadnienia. Człowiek śmiertelnie chory jest niezdatny do podejmowania wszelkich prac i obowiązków społecznych. Utrzymanie takiego obywatela kosztuje bardzo wiele pieniędzy: renty, opieka zdrowotna, zasiłki, refundacja leków. To jest bardzo brutalne, ale prawda jest taka, że te wszystkie pieniądze idą tylko dla tego, że ktoś ma taką idee, podtrzymanie życia za wszelką cenę, bez względu na to, że pacjent niema najmniejszych szans na wyzdrowienie.

9 EUTANAZJA W ŚWIECIE Eutanazja jest obecnie zalegalizowana w HOLANDII (2002),BELGII, LUKSEMBURGU (w tym chorych dzieci), ALBANII, JAPONII i i amerykańskich stanach TEKSAS i OREGON, a do niedawna także w australijskim Terytorium Północnym (Sąd australijski orzekł, że ta kwestia należy do spraw wyłącznie federalnych i uchylił legalność eutanazji). Szczególna forma dozwolonej eutanazji występuje w Szwajcarii, gdzie można przepisać lek nasenny w śmiertelnej dawce, jednak chory musi go przyjąć samodzielnie. W pozostałych krajach eutanazja jest niedozwolona i karana jak zwykłe zabójstwo lub w sposób łagodniejszy.

10 Pragnienie eutanazji, gdyby była ona możliwa, wyraziłyby jedna czy dwie osoby w ciągu roku. Są jednak osoby, które nie potrafią sobie poradzić z niekontrolowalnością śmierci. Maria Szyszkowska

11 Prawne zezwolenie na eutanazję nikogo nie zmuszałoby do jej popełnienia. Możliwość nie jest przymusem. Maria Szyszkowska

12 Praktykowanie „przyspieszonego umierania” może wnet przybrać postać nie tyle problemu społecznego, co pewnego środka do rozwiązywania problemów społecznych, pewnego mechanizmu postępowania z ludźmi, pewnego sposobu zarządzania państwem. W tym przypadku mielibyśmy do czynienia z nowym i wyjątkowo niebezpiecznym rodzajem totalitaryzmu.

13 Samobójstwo i „dobrowolna eutanazja” nie są spełnieniem absolutnej wolności człowieka, ale wolność tę zabijają. Tylko ktoś, kto żyje, może być wolny. Umarły jest całkowicie i na zawsze wszelkiej wolności pozbawiony. Ryszard Fenigsen

14 (. ) tylko okrutni i źli ludzie mogą godzić się z cierpieniami innych
(...) tylko okrutni i źli ludzie mogą godzić się z cierpieniami innych. Jedynie okrucieństwo może prowadzić do zakazu eutanazji. Powinna być dozwolona, oczywiście pod warunkiem, że ktoś świadomie pragnie eutanazji i nie jest zniewolony przez otoczenie. Maria Szyszkowska

15 Nikt nie pytał nas, czy chcemy przyjść na świat
Nikt nie pytał nas, czy chcemy przyjść na świat. Dlaczego więc w sytuacjach skrajnych nie mielibyśmy sami decydować o śmierci i sposobie odejścia z ziemi? Dlaczego zmuszać kogoś do znoszenia nadmiaru cierpień? Maria Szyszkowska

16 Dyskutując o eutanazji, trzeba wziąć pod uwagę zdanie osób bardziej wrażliwych, które nie są w stanie znieść tego czekania na nieodwołalną śmierć. Zdarza się, że niektórzy chcieliby ja przyśpieszyć. Dlaczego mocą przepisów prawnych miałoby się komuś w tym przeszkadzać? Maria Szyszkowska

17 Działania lekarza i każdego rozumnego człowieka dobrej woli nie do tego powinny zmierzać, by wytępić ludzi cierpiących, ale do tego, by usuwać cierpienie. Ryszard Fenigsen

18 DZIĘKUJĘ ZA OBEJRZENIE MOJEJ PREZENTACJI Klaudia Wilk kl.IIIe


Pobierz ppt "Eutanazja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google