Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Myśliwca

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Myśliwca"— Zapis prezentacji:

1 Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Myśliwca

2

3 „Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany.”                                                 Jan Paweł II

4 Drodzy Wyborcy ! Pragniemy stosować słowa Wielkiego Polaka w naszej codziennej działalności. Doceniamy to, co zostało zrobione do tej pory, lecz nie chcemy pozostać w tym samym miejscu przez następne lata. Najbliższe lata są ostatnią możliwością pozyskania środków unijnych w ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). A niestety, w stosunku do innych gmin mamy wiele do nadrobienia. Szkoda, że nie udało się pozyskać środków z tzw. schetynówek na drogi gminne, gdyż nabór trwał do końca września W małym stopniu skorzystano z środków na drogi dojazdowe do pól, które przebiegają przy naszych posesjach, są to środki w ramach FOGR-u (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Mamy duże braki w infrastrukturze i wiele spraw związanych z nią jest nieuregulowanych prawnie. Jest to trudny temat i zapuszczony przez lata, lecz nie boimy się stawiać czoła wyzwaniom. Również w naszej gminie jest spory odsetek osób nieposiadających stałego zatrudnienia, w związku z powyższym chcemy zmienić ten stan rzeczy poprzez podniesienie aktywizacji zawodowej.

5 Kandydat na Wójta Gminy Zabór – Stanisław Myśliwiec
Od urodzenia mieszkam w Dąbrowie. Mam 53 lata, jestem żonaty i posiadam czwórkę dzieci. Ukończyłem studium zawodowe w zawodzie mechanizator rolnictwa. Od 1980 r. prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 186 ha. Jestem osobą bezpartyjną związaną z blokiem samorządowym „Lepsze Lubuskie”. W nadchodzących wyborach kandyduję na Wójta, ponieważ chcę mieszkać w gminie dobrze zurbanizowanej i przodującej w rozwoju. Wielką szkodą byłoby zahamowanie i poprzestanie na tym, co dotychczas zrobiono. Moi kontrkandydaci na to stanowisko, obiecują dużo, ale pomijają kwestie konkretnego programu rozwoju. Dlaczego? Ponieważ takiego programu po prostu nie mają.

6 Czy mam doświadczenie ? WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Byłem: – przewodniczącym rady nadzorczej Spółdzielnia Usług Rolniczych Zabór – przewodniczącym Komisji ds. finansów i budżetu Gminy Zabór – dwie kadencje przewodniczącym Komisji ds. rolnictwa – zastępcą przewodniczącego Lubuskiej Izby Rolniczej powiatu zielonogórskiego Jestem: – piątą kadencje radnym Rady Gminy Zabór – trzecią kadencje delegatem do Lubuskiej Izby Rolniczej – delegatem z Lubuskiej Izby Rolniczej do Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie, gdzie pracuję w Komisji ds. statutu i w Komisji ds. szkód łowieckich współpracującej z poselskimi komisjami – trzecią kadencje członkiem społecznej Rady Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze – wiceprzewodniczącym rady społecznej Lubuskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Kalsku – członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”

7 Otrzymałem za działalność społeczną: – Odznakę Honorową „Zasłużony dla rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa – Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa lubuskiego” – Statuetkę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  za pracę na rzecz rolnictwa otrzymaną od ministra Marka Sawickiego Zostałem: – laureatem „ Złoty Kłos” – 3 październik 2014r.

8 Nasz wspólny program WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
poprawa bezpieczeństwa publicznego i drogowego pobudzenie inicjatyw gospodarczych oraz przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych (co powinno się przyczynić do zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia zamożności mieszkańców, zwiększenia wpływów do budżetu, jak również poprawie infrastruktury i zahamowaniu odpływu młodych) zwiększenie atrakcyjności naszej gminy poprawą infrastruktury, co przyczyni się do zwiększenie ilości mieszkańców naszej gminy i dzięki temu uzupełni ilość uczniów w szkołach w Zaborze i Droszkowie

9 poprawa stanu dróg lokalnych, budowa chodników, uzupełnienie brakującego oświetlenia oraz odbudowa zbiorników małej retencji partnerstwo gminy w strukturach euroregionalnych, co umożliwi pozyskiwanie środków finansowych w ramach różnych programów czynny udział w odbudowie turystycznego wykorzystania rzeki Odry przyjazny urząd dla mieszkańców, który ma służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów, jak również wspierać wszelki inicjatywy Są to jasno wytyczone cele, które jestem w stanie realizować, jako przyszły Wójt Gminy Zabór. Jestem otwarty na ludzkie problemy, komunikatywny oraz wytrwały w dążeniu do wyznaczonego celu.

10 Kandydaci do Rady Gminy Zabór :

11 Justyna Zakrzewska – Woźniak Czarna Okręg 1
Mam 34 lata i od urodzenia mieszkam w Czarnej. Od 10 lat jestem mężatką, mam synka. Ukończyłam wyższe studia pedagogiczne na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku: Organizacja życia szkoły i pracy opiekuńczo-wychowawczej. Uwieńczeniem mojego 5-letniego studiowania było zdobycie I miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu profilaktyki, resocjalizacji i poprawy bezpieczeństwa w mieście. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filologicznym, o specjalności: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Zaraz po studiach podjęłam pracę w szkolnictwie – obecnie pracuje na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze. Lubię swoją pracę, a zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuje w pracy społecznej z dziećmi i młodzieżą w Czarnej.

12 Justyna Zakrzewska – Woźniak Czarna Okręg 1
Moje osiągnięcia we wsi Czarna: Jestem autorką i realizatorką projektów unijnych dla dorosłych i dla dzieci realizowanych w Czarnej – łączna kwota unijnych funduszy pozyskana przeze mnie dla Czarnej to: około zł. Dzięki realizowanym projektom dla mieszkańców Czarnej przekazano do chowu kurki zielononóżki kuropatwiane i czubatki dworskie, zostały również zakupione licencjonowane sadzeniaki gatunku Denar oraz wyremontowana została wiejska kopaczka. Dzieci i młodzież, dzięki realizowanym projektom podczas wakacji i ferii zyskały ciekawe zajęcia i wyjazdy, m.in. do kina, teatru, na basen. Za pozyskane fundusze świetlica została wyposażona, m.in. w telewizor, zbiór woluminów oraz wybudowany został plac zabaw. Dla lepszej realizacji przedsięwzięć unijnych ukończyłam kursy i warsztaty, m.in. „Planowanie i realizacja projektów społecznych”(Łowicz), „Zarządzanie projektami społecznymi”(Łowicz). Oprócz projektów realizowanych z funduszy unijnych organizuje we wsi imprezy integracyjne finansowane z Funduszu Sołeckiego i są to m.in. festyny, spotkania opłatkowe, mikołajki, imprezy z okazji dnia kobiet i dnia dziecka.

13 Justyna Zakrzewska – Woźniak Czarna Okręg 1
Oprócz działalności samorządowej pełnie również funkcje społeczne takie jak: Prezes Stowarzyszenia Miłośników Czarnej i Sekretarz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór. Jestem Radną Gminy Zabór od 2 kadencji i pełnie w niej funkcje przewodniczącej Komisji ds. Społecznych. Jestem również sekretarzem w Klubie Radnych „Radni dla gminy”. W kadencji we wsi Czarna udało się zrealizować następujące inwestycje: plac zabaw dla dzieci, chodnik przy placu zabaw, parking przy świetlicy wiejskiej, dywanik asfaltowy od posesji nr 15 do 19. Z państwa pomocą chciałabym kontynuować swoje działania na rzecz miejscowości i mieszkańców Czarnej. Nadal zdobywać fundusze unijne, realizować ciekawe projekty, a moim samorządowym marzeniem jest powstanie wielofunkcyjnego boiska w Czarnej, żeby dzieci, młodzież, ale również dorośli mieli stworzone warunki do uprawiania czynnego sportu.

14 Marek Kowaliczek Dąbrowa Okręg 2
Mam 38 lat i od urodzenia mieszkam w Dąbrowie. Mam cudowną żonę i dwójkę wspaniałych synów. Jestem rolnikiem i od 2005 roku prowadzę dobrze prosperującą firmę budowlaną . Od kilku lat jestem członkiem rady sołeckiej zaangażowanym w różnego rodzaju inicjatywy sołectwa wsi Dąbrowa. Jestem jednym z inicjatorów budowy w naszej wsi placu zabaw i boiska do gry w piłkę. Wiem, że największymi problemami naszej miejscowości są połączenia komunikacyjne, drogi dojazdowe i szybki Internet. Chciałbym rozwiązać te problemy.

15 Aleksander Dziaczuk Milsko Okręg 3
Mam 34 lata. Od urodzenia mieszkam w miejscowości Milsko. Od 7 lat jestem w związku małżeńskim z Celiną. Mamy czteroletnią córkę Olę. Z zawodu jestem blacharzem-lakiernikiem, ale swoją pasję skierowałem ku pszczelarstwu, dlatego ukończyłem szkołę pszczelarską i uzyskałem tytuł mistrza pszczelarstwa. Pasję pszczelarską przejąłem po dziadku. Od jedenastu lat prowadzimy z żoną pasiekę wędrowną. Obecnie pracuję w rodzinnej firmie DEX parapety. Jako radny Milska chciałbym rzetelnie sprawować dane mi zobowiązania wynikające z programu wyborczego. Zależy mi na dobru wszystkich, a także liczę się z opiniami mieszkańców i chciałbym swoje działania tak wyważyć, żeby jednocześnie osiągnąć zadowolenie u wszystkich mieszkańców.

16 Piotr Szkoda Łaz Okręg 4 WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Mieszkam w Łazie od dziecka, mam 23 lata. Ukończyłem szkołę zawodową, specjalizację mechanik pojazdów samochodowych. Aktualnie służę w 5 Lubuskim Pułku Artylerii. Wiążę z nią swoją przyszłość zawodową. Interesuję się motoryzacją oraz militariami.

17 Piotr Szkoda Łaz Okręg 4 WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Jako młoda osoba wśród innych kandydatów, chciałbym zwrócić się w kierunku młodzieży i reprezentować to środowisko w Radzie. Dla swojej miejscowości pragnę poprawić infrastrukturę drogową i  uzupełnić oświetlenie. Również przydałoby się boisko wielofunkcyjne, gdyż młodzieży brakuje miejsca do spędzania wolnego czasu na sportowo. Potrzebna jest większa dostępność do sali w celu skorzystania ze stołów ping-pongowych, sprzętu audiowizualnego, czy swobodny dostęp do internetu bezprzewodowego. Warto byłoby pomóc dzieciom i młodzieży poprzez wprowadzenie zajęć wspomagających naukę w szkole, gdyż wymogi programu nauczania rosną, co wymaga od rodziców poświecenia dużej ilości czasu i jest trudne do pogodzenia z bieżącymi obowiązkami.

18 Włodzimierz Piekarski Tarnawa Okręg 5
Mam 63 lata, od 10 lat mieszkam w Tarnawie, jestem wdowcem. Od 1984 roku jestem organizatorem Lubuskiego Lata Filmowego. Film to moja pasja, której poświęcam większość życia. Uwielbiam angażować się w pracę społeczne oraz imprezy kulturalne. Jestem osobą zorganizowaną, otwartą i komunikatywną. Chętnie pomogę i wysłucham każdej propozycji. Za swoją działalność zostałem odznaczony: – Zasłużony Działacz Kultury – Zasłużony dla województwa zielonogórskiego Byłem przewodniczącym Rady Sołeckiej w Tarnawie.

19 Jarosław Napieralski Zabór Okręg 6
ul. Akacjowa ul. Błotna ul. Kwiatowa ul. Ogrodowa ul. Sportowa

20 Jarosław Napieralski Zabór Okręg 6
Mam 43 lata, urodziłem się w Zaborze i nieprzerwanie, do dziś mieszkam w tej miejscowości. Jestem ojcem czternastoletniego Cezarego, sześcioletniej Moniki i mężem Katarzyny. Od 1992 pełnię służbę w policji, kilka lat pracowałem jako społeczny kurator sądowy. W 2001 r. ukończyłem studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku Pedagogika Pracy Socjalnej. Od najmłodszych lat fascynuję się przyrodą otaczającą Zabór – kiedyś pochłaniała mnie praca w szkolnym kole LOP i wędkarstwo; dziś łowiectwo, turystyka, pszczelarstwo.

21 Jarosław Napieralski Zabór Okręg 6
Jestem członkiem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborze, od wielu lat przewodniczę komisji rewizyjnej w miejscowym kole łowieckim, pomagam rolnikom w uzyskaniu odszkodowań za szkody w uprawach wyrządzone przez zwierzynę. W przeszłości, niezbyt odległej, zagrałem kilka ról na scenie Teatru Zza Boru. W ostatnich dwunastu latach z woli mieszkańców Sołectwa Zabór trzykrotnie zostawałem Radnym Rady Gminy. Przez wszystkie kadencje pracowałem w komisji do spraw społecznych a przez dwie pierwsze, dodatkowo w komisji rewizyjnej. Nade wszystko cenię sobie stały kontakt z ludźmi, poznawanie ich potrzeb i możliwość niesienia pomocy.

22 Dariusz Jędrych Zabór Okręg 7
ul. Burgundzka ul. Gronowa ul. Leśna ul. Morwowa ul. Toskańska ul. Witosa ul. Szampańska

23 Dariusz Jędrych Zabór Okręg 7
Mam 41 lat, od urodzenia mieszkam w Zaborze,  jestem żonaty i mam jednego syna. Posiadam wykształcenie średnie techniczne. Obecnie prowadzę własną działalność. Moje zainteresowania to pszczelarstwo i myślistwo. Jestem osobą pełną zapału, otwartą, odpowiedzialną oraz lubiącą kontakt z ludźmi. Jestem pracowity i sumienny w wykonywaniu powierzonych mi zadań. Posiadam zdolności organizacyjne i sprawdzam się w pracy zespołowej. Od 8 lat jestem Prezesem Koła Łowieckiego Tracz w Zaborze.

24 Jarosław Lewandowski Zabór Okręg 8
ul. Chłapowskiego ul. Klonowa ul. Krótka ul. Okrężna ul. Polna ul. Tylna ul. Wapienna Osada Proczki

25 Jarosław Lewandowski Zabór Okręg 8
Od roku 1997 jestem mieszkańcem Naszej przepięknej Gminy. Miejscowość Proczki, do której wówczas się przeprowadziłem i która stała się dla mnie i dla mojej rodziny wymarzonym miejscem na Ziemi, pokochałem od razu. Wspólnie z moją żoną Małgorzatą pielęgnujemy tu Nasze najcenniejsze latorośle – Michała, Łukasza i najmłodszą Olę. Wspaniałe walory przyrodnicze, za które tak cenimy Proczki – lasy, woda, spokój i cisza – tak potrzebne w dzisiejszym zwariowanym świecie, to atrybuty, które charakteryzują całą Naszą Gminę, począwszy do największych jej miejscowości, aż po te najmniejsze.

26 Jarosław Lewandowski Zabór Okręg 8
Te wspaniałe zalety naszego regionu powinny iść równolegle z jego rozwojem, dlatego też za priorytet stawiam: poprawę stanu dróg poprzez ich utwardzenie budowę ścieżek rowerowych łatwiejszy dostęp do szybkiego internetu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez budowę infrastruktury sportowej dla różnych grup wiekowych uaktywnienie mieszkańców poprzez zajęcia w świetlicach wiejskich wsparcie ciekawych pomysłów naszych mieszkańców podwyższenie walorów estetycznych naszych miejscowości

27 Jarosław Lewandowski Zabór Okręg 8
Wybierając radnego ze swojego okręgu wyborczego, zawsze możecie Państwo liczyć na pomoc z jego strony w sprawach dotyczących Was i Waszej miejscowości (z pewnością będzie o to walczył jak lew), lecz każdy radny podejmując decyzje na forum Rady zabiera głos i decyduje o sprawach całej Gminy, w której mieszkamy MY WSZYSCY. Zwracam się więc do Państwa z prośbą, abyście w dniu wyborów udali się do urn wyborczych i zagłosowali za tymi którzy według Was funkcję Wójta i Radnego będą piastowali z szacunkiem do mieszkańców i za tymi którzy mogą poprawić Nasze życie. p.s. Moją fascynacją są winogrona i wspólnie prowadzimy Winnice „Na Leśnej Polanie” w Proczkach

28 Jarosław Urbanowski Przytok Okręg 10
ul. Myśliwska ul. Na wzgórzu ul. Ogrodowa ul. Ruczajowa ul. Widokowa ul. Zacisze ul. Zbożowa ul. Zdrojowa ul. Źródlana ul. Brzozowa ul. Ceglana ul. Chabrowa ul. Fiołkowa ul. Kamienn ul. Kąpielowa ul. Kwiatowa ul. Lubuska nr 18, 20, 22, , 71, 73, 75, 77, 79 ul .Makowa

29 Jarosław Urbanowski Przytok Okręg 10
Z miejscowością Przytok związany jestem od urodzenia, a mieszkam tutaj od 2000 roku razem z żoną Anną i dziewięcioletnia córką Amelią. Z wykształcenia jestem automatykiem. W 2001 roku ukończyłem Uniwersytet Zielonogórski z tytułem magistra inżyniera. Zawodowo związany jestem z informatyką, pracując w firmie zarządzającej nieruchomościami. Praca ta wiąże się z uczestnictwem w życiu ludzi, w rozwiązywaniu ich problemów i polepszaniu jakości ich życia. Wiele z tych doświadczeń możemy przenieść na nasz grunt i sprawić, aby żyło nam się lepiej.

30 Jarosław Urbanowski Przytok Okręg 10
Czyż nie milej jest jeździć po ładnych drogach, chodzić po oświetlonych chodnikach. Zamiast brudnych sadzawek, mieć zagospodarowane czyste zbiorniki wodne, place zabaw dla dzieci… To nie są mrzonki – tak wyglądają miasteczka i wsie umiejscowione niedaleko nas. Wystarczy wybrać się choćby do Kargowej czy Nowej Soli. Państwo możecie wybrać jak chcecie żyć. Wystarczy oddać głos na właściwych ludzi.

31 Jarosław Ostrowski Przytok Okręg 11
ul. Akacjowa ul. Gajowa ul. Lubuska nr 1017, , 21, 23 ul. Odrzańska ul. Pałacowa ul. Parkowa ul. Piaskowa ul. Sadowa ul. Skowronkowa ul. Słoneczna przysiółek Przytoczki przysiółek Rajewo

32 Jarosław Ostrowski Przytok Okręg 11
Od urodzenia mieszkam w Przytoku. Posiadam wykształcenie wyższe. Ukończyłem studia na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie pracuję na stanowisku informatyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze. W wolnym czasie uprawiam wędkarstwo, od najmłodszych lat jestem członkiem Koła PZW Przytok oraz uczęszczam na treningi karate kyokushin do Zielonogórskiego Klubu Sportowego Karate w Zielonej Górze. Lubię słuchać dobrej muzyki, najczęściej w audycjach radiowej „Trójki”. Dzięki temu, iż jestem wędkarzem i często bywam nad Odrą, nie są mi obce przysiółki Rajewo oraz Przytoczki.

33 Jarosław Ostrowski Przytok Okręg 11
Moim Mottem jest: „Głowę trzymaj nisko, lecz spoglądaj wysoko. Mów roztropnie. Miej dobre serce. Służ innym ludziom z czcigodną pobożnością – traktuj to jako punkt wyjścia.” –słowa Sosai Masutatsu Oyamy Będąc Radnym chciałbym sprawnie działać dla dobra Gminy Zabór oraz mojej miejscowości, gdyż wiele jest do zrobienia. Mamy przeciągany temat budowy kaplicy na cmentarzu, nie rozwiązaną gospodarkę ściekową i bolączkę całej gminy czyli drogi , lampy i chodniki.

34 Przemysław Żurański Przytok Okręg 12
ul. Dębowa ul. Drzewna ul. Janowska ul. Kisielińska ul. Kościelna ul. Lawendowa ul. Leśna ul. Sosnowa

35 Przemysław Żurański Przytok Okręg 12
Urodziłem się  w 1977 roku w Zielonej Górze. Od urodzenia mieszkam w Przytoku, gdzie ukończyłem Szkołę Podstawową. Następnie uczęszczałem do Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Zielonej Górze, a po ukończeniu do Technikum Budowlanego. Mam wykształcenie średnie. Od 2002 roku prowadzę własną działalność handlową tj. sklep ogólnospożywczy w Przytoku, w którym zatrudniam dwoje tutejszych mieszkańców.

36 Przemysław Żurański Przytok Okręg 12
Od 2011 roku działam w grupie teatralnej Teatru Zza boru, tworząc i występując w przedstawieniach. Mam dwójkę wspaniałych dzieci. Lubię uprawiać amatorsko sport i wraz z mieszkańcami gminy grywam w siatkówkę. Będąc mieszkańcem Przytoku, a zarazem Gminy Zabór znam potrzeby oraz problemy mieszkańców i chciałbym większość z nich rozwiązać. Mam nadzieję, iż będę miał ku temu okazję.

37 Gwidon Obałkowski Droszków Okręg 13
ul. Akacjowa ul. Brzozowa ul. Bukowa ul. Grabowa ul. Jesionowa ul. Jazzowa ul. Klonowa ul. Leśna ul. Lipowa ul. Orzechowa ul. Ptasia ul. Tęczowa ul. Wierzbowa ul. Wspólna ul. Zielonogórska

38 Gwidon Obałkowski Droszków Okręg 13
Ósmy rok jestem mieszkańcem sympatycznej wsi Droszków, z wyboru a nie z konieczności. Urodzony w 1955 roku, do ukończenia studiów/Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu/ mieszkałem w różnych miejscowościach w Polsce. W latach osiemdziesiątych na długo wyjechałem za granicę, między innymi na dalsze studia/budownictwo w Niemczech, Konserwatorium Muzyczne w Niemczech i Holandii. Po powrocie właśnie Droszków, zauroczył mnie jako miejsce zamieszkania – sympatyczni, życzliwi ludzie, piękne położenie, ciekawa historia – to zadecydowało o wyborze tego a nie innego „miejsca na ziemi”. Jestem przekonany, że wiedza zdobyta przez studia oraz lata praktyki za granicą, przydadzą się bardzo dla lepszego rozwoju mojej Wsi jak i Gminy. Chciałbym, jak i Wy, Szanowni Mieszkańcy, żeby żyło nam się lepiej, wygodniej, bezpieczniej.

39 Gwidon Obałkowski Droszków Okręg 13
Wchodzimy w ostatnie cztery lata, w których możemy korzystać z funduszy Unii Europejskiej – bardzo ważny okres – od tego jakim teraz okażemy się gospodarzem, będzie zależało, jak będzie nam się żyło w przyszłości, a do zrobienia jest wiele. Jestem zdeklarowanym przeciwnikiem marazmu i niemocy w gospodarzeniu naszą przecież Gminą. Twierdzę, że można gospodarzyć lepiej, pieniądze wydawać rozsądniej a efekty mogą być widoczne szybciej niż się spodziewamy. Żeby coś osiągnąć - najpierw trzeba chcieć,   praca nie marazm i „trwanie” są kluczem do rozwoju…..problemy – drogi, bezpieczeństwo, rozwój inwestycji – czekają na ludzi z inicjatywą i wiedzą. Jesteśmy największą wsią w Gminie, płacimy największe podatki  –  co z tego mamy jako Droszków …????…. można gospodarzyć z lepszym skutkiem dla nas wszystkich. Wszyscy chcemy zmian – więc zacznijmy od gospodarzy – macie szansę na „swojego człowieka” w gminie, który nie boi się walczyć o Wasze, jest bezkompromisowy, posiada wiedzę i – przede wszystkim chce by było lepiej – Wasz dobrobyt, to też mój dobrobyt. Szanowni Mieszkańcy – zacząć zmiany na lepsze możemy już w dniu wyborów……..zapraszam przede wszystkim do urny Wy decydujecie o sobie – oddając głos na mnie dajecie szanse zmianom na lepsze.

40 Gabriela Maciejewska Droszków Okręg 14
ul. 3 Maja ul. Ceglana ul. Cyprysowa ul. Jaśminowa ul. Kalinowa ul. Konwaliowa ul. Kościelna ul. Różana ul. Piaskowa ul. Osiedle Wypoczynek ul. Źródlana

41 Gabriela Maciejewska Droszków Okręg 14
57 lat, wykształcenie średnie, technik- ekonomista, pracuję zawodowo. Od roku 1967 mieszkam na terenie  gminy Zabór, natomiast z Droszkowem jestem związana od 1978r. Współpraca w Radzie Sołeckiej (od 2011) zmotywowała mnie do kandydowania w obecnych wyborach do Rady Gminy. Dzięki temu poznałam wielu mieszkańców, ich potrzeby i problemy, które będę starała się skutecznie rozwiązywać,  aby każdemu żyło się lepiej i łatwiej.

42 Gabriela Maciejewska Droszków Okręg 14
Moje atuty : umiejętność komunikacji, organizacja  imprez  kulturalnych, wrażliwość na krzywdę i problemy życia codziennego. Zależy mi, aby moja miejscowość stała się miejscem czystym pięknym i przyjaznym dla mieszkańców.  Jako osoba bezpartyjna i niezależna obiecuje, że ludzkie sprawy będą dla mnie najważniejsze. Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w Wyborach Samorządowych i proszę o poparcie mojej kandydatury.

43 Dariusz Tarnas Droszków Okręg 15
ul. Brzoskwiniowa ul. Czereśniowa ul. Dębowa ul. Drobiarska ul. Działkowa ul. Jagodowa ul. Jeżynowa ul. Krótka ul. Malinowa ul. Poziomkowa ul. Przy lesie ul. Polna ul. Słoneczna ul. Sosnowa ul. Strumykowa ul. Truskawkowa ul. Wiśniowa

44 Dariusz Tarnas Droszków Okręg 15
Uwielbiam ciszę i kontakt z przyrodą, dlatego w 2004r. zamieszkałem w Droszkowie. Mam 46 lat, jestem żonaty, posiadam trójkę dzieci. Ukończyłem studia i uzyskałem tytuł mgr inż. automatyka, ukończyłem również drugi fakultet z Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Lubię czytać książki – literaturę fantastyczną i historyczną. Staram się aktywnie spędzać wolny czas – systematycznie gram w siatkówkę i uczestniczę w spływach kajakowych. Jestem osobą bezpartyjną lecz mocno zaangażowaną w działanie na rzecz naszej Gminy, a w szczególności miejscowości Droszków.

45 Dariusz Tarnas Droszków Okręg 15
W Droszkowie zacząłem współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników Droszkowa od stworzenia strony internetowej Od 2007 roku do 2010 pełniłem funkcję Sekretarza Stowarzyszenia. Za mojej kadencji: – organizowano czas wolny dla dzieci (ferie, wakacje, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne) w ramach środków gminnych i środków z Fundacji Wspomagania Wsi oraz wolontariatu, – stworzono logo i opracowano Statut Stowarzyszenia, – opracowano Statut Szkoły w Droszkowie i zapoczątkowano reformę szkoły, – pozyskano fundusze na pomoce dydaktyczne z Kuratorium w ramach „Radosnej Szkoły”, – przeprowadzono konkurs na Dyrektora Szkoły.

46 Dariusz Tarnas Droszków Okręg 15
Jestem Radnym Droszkowa w kadencji W trakcie kadencji: – pełnię funkcję przewodniczącego Komisji finansów – pełnię funkcję przewodniczącego Klubu Radnych „Radni dla Gminy” – pełniłem funkcję przewodniczącego doraźnej Komisji statutowej – jestem członkiem Komisji ds. społecznych Fundusz Radnego przeznaczyłem głównie na kontynuacje rozpoczętej inwestycji – poszerzenia ulicy Dębowej. Przy tak małej kwocie pewnie prościej przeznaczyć ją na dokumentację inwestycji, którą i tak by realizowała gmina. W mojej ocenie warto było przeznaczyć te środki na dokończenie rozpoczętej inwestycji

47 Linki do: Składanych przeze mnie wniosków do nowo konstruowanego budżetu Wykazu na co przeznaczyłem swoje środki z Funduszu Radnego Propozycji składnych przez Klub Radnych Są dostępne na stronie

48 Cele, które chciałbym wspólnie z Radnymi z Droszkowa zrealizować:
zabezpieczyć ciągłość komunikacji publicznej z Zieloną Górą budowę sali wiejskiej z funkcją sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i dodatkowymi pomieszczeniami usługowymi poprawę stanu dróg lokalnych, budowę chodników, uzupełnić brakującego oświetlenie oraz odbudować rowy odwadniające wybudować ścieżki rowerowe w ramach projektu wojewódzkiego wspierać ogólnospołeczne inicjatywy dla całej społeczności rozwinąć placówkę oświatową w naszej miejscowości i udostępnić ją szerszemu kręgu osób dbać o interesy mieszkańców np. interweniować w spawie projektu przebiegu drogi S32bis przez naszą miejscowość

49 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

50 Zapraszamy na wybory 16 listopada 2014r.
Kandydat na Wójta Gminy Zabór - Stanisław Myśliwiec Kandydaci do Rady Gminy Zabór: Justyna Zakrzewska-Woźniak - Czarna Okręg 1 Marek Kowaliczek Dąbrowa Okręg 2 Aleksander Diaczuk Milsko Okręg 3 Piotr Szkoda Łaz Okręg 4 Włodzimierz Piekarski Tarnawa Okręg 5

51 Zapraszamy na wybory 16 listopada 2014r.
Jarosław Napieralski – Zabór Okręg 6 Dariusz Jędrych – Zabór Okręg 7 Jarosław Lewandowski – Zabór Okręg 8 Jarosław Urbanowski – Przytok Okręg 10 Jarosław Ostrowski – Przytok Okręg 11 Przemysław Żurański – Przytok Okręg 12 Gwidon Obałkowski – Droszków Okręg 13 Gabriela Maciejewska Droszków Okręg 14 Dariusz Tarnas Droszków Okręg 15

52 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Myśliwca"

Podobne prezentacje


Reklamy Google