Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO 24 listopada 2014r. Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO 24 listopada 2014r. Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum."— Zapis prezentacji:

1 ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO 24 listopada 2014r. Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl

2 PROGAM ZJAZDU Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl 1.Stwierdzenie quorum. 2.Przedstawienie porządku obrad. 3.Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 4.Sprawozdanie z działalności Zarządu ŁTP 1. kadencji. 5.Protokół Komisji Rewizyjnej. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

3 Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl 6.Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu. Ogłoszenie wyniku. 7. Zgłaszanie kandydatów do władz ŁTP 2. kadencji. 8. Głosowanie i wybór władz ŁTP na 2. kadencję a) Komisja Rewizyjna b) Zarząd 9. Zamknięcie obrad.

4 Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne liczy 49 członków, w tym 16 z łódzkich uczelni i 33 ze szkół i placówek oświatowych. Mamy 269 znajomych na Facebooku i po kilkaset polubień co tydzień. W latach 2010-2014 zorganizowaliśmy 25 różnych form spotkań z członkami i sympatykami ŁTP (bezpłatnych szkoleń, seminariów, konferencji). Wzięło w nich udział ok. 400 uczestników, przedstawicieli łódzkich uczelni, szkół i placówek oświatowych.

5 Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl Przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy dwa Kongresy Edukacyjne ŁTP: I. Kongres: „Nowe media w edukacji – szanse i zagrożenia”, 9. października 2012r. II. Kongres: „Odmienność w szkole – czyj to problem? Rozważania globalne i lokalne”, 14. kwietnia 2014r.

6 Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl Aktywnie uczestniczyliśmy w konsultacjach dotyczących: Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Opisu efektów kształcenia na kierunku pedagogika. Krajowych Ram Kwalifikacji.

7 Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl Międzyszkolny Klub EUROPA W NASZEJ SZKOLE, działający od 2010 roku pod patronatem ŁTP, skupia 44 członków – przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych. W ramach Klubu zorganizowano 6 wyjazdowych projektów edukacyjnych dla kadry dydaktycznej i zarządzającej: do Brukseli, Strassburga, Berlina, Budapesztu, Amsterdamu, Drezna oraz dwa wyjazdy studyjne na zaproszenie Europosłanki Joanny Skrzydlewskiej. Uczestniczyło w nich łącznie 520 osób.

8 Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl W działaniach Klubu dedykowanych uczniom, w tym: - w Paradzie Ulicą Piotrkowską - Debacie Uczniowskiego Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Sali Obrad Rady Miejskiej Łodzi - Konkursie Języki Obce w Szkole - Pikniku Europejskim przy okazji rozgrywek SKRZYDLEWSKA CUP - Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży uczestniczyło ponad 3 tys. dzieci i młodzieży.

9 Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl Nieodpłatne seminaria i szkolenia przeprowadzone w 2010/11: Agresja elektroniczna – raport z badań - (dr J. Pyżalski, dr P. Plichta) Autorytet i manipulacja w świetle badań - (dr A. Wróbel, dr M. Rosin, dr M. Błędowska) Dostosowanie wymagań egzaminacyjnych do dzieci z dysleksją - (dr T. Wejner) Etyka zawodu nauczyciela - (K. Durnaś) ROBUSD – przeciwdziałanie i zapobieganie wiktymizacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – raport z badań (dr P. Plichta)

10 Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl Badanie przez działanie – projekt badawczy (dr M. Rosin, dr A. Wróbel, dr M. Błędowska) Przywództwo rówieśnicze – projekt badawczy (dr A. Wróbel, dr M. Błędowska, dr M. Rosin) Kształtowanie wizerunku szkoły i placówki oświatowej (M. Janic) Reforma i koncepcja proponowanych przez MEN zmian prawnych w zakresie wspierania dzieci z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi (dr Beata Jachimczak)

11 Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl Nieodpłatne seminaria i szkolenia przeprowadzone w 2011/12: Projekt edukacyjny w teorii i w praktyce (dr Beata Owczarska, Hanna Kołodziejczyk) Dom na Osiedlu - alternatywna pracownia działań twórczych dla osób z upośledzeniem umysłowym (Marcin Joachimiak) Koncepcja reformy kształcenia dzieci o SPE oraz działania podejmowane przez MEN w tym zakresie (dr B. Jachimczak) Autorytet i manipulacja w świetle badań (dr M. Rosin, dr A. Wróbel, dr M. Błędowska)

12 Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl Cyberprzemoc i strategie jej przeciwdziałania (dr Piotr Plichta) Nauczanie szkolne wspomagane multimediami – część I (dr Dobrosław Bilski)

13 Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl Nieodpłatne seminaria i szkolenia przeprowadzone w 2012/13: Autyzm, Asperger - kolejna 'moda', choroba czy problem cywilizacyjny - i co z tego wynika dla mnie? (Anna Łężak) Prezentacja Szkolnego Klubu SOFA ze Zgierza (Eliza Marczak) Przejawy demokracji/ braku demokracji w polskiej szkole (prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski) Działalność Fundacji JAŚ I MAŁGOSIA (Magdalena Charbicka) Warsztaty z zakresu kreatywności poznawczej (dr Dobrosław Bilski)

14 Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl Zmiany w przepisach dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (Barbara Łaska – starszy wizytator Łódzkiego Kuratorium Oświaty) Dysleksja w wieku dorosłym (dr Teresa Wejner-Jaworska) PISA – czy warto się ekscytować wynikami? (prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski) Ocenianie kształtujące (Krzysztof Durnaś) Profilaktyka w szkole. Niebieska Karta (Anna Kornacka) Nieodpłatne seminaria i szkolenia przeprowadzone w 2013/14:

15 Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl INNE AKTYWNOŚCI ŁTP Złożyliśmy petycję do min. Barbary Kudryckiej w sprawie zgody na prowadzenie studiów podypl. z zakresu Zarządzania Oświatą dla uczelni pedagogicznych. Nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem TZI - Instytutem Ruth Cohn w Berlinie. Złożyliśmy wniosek do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie (w wersji polsko- i niemieckojęzycznej) o dofinansowanie szkolenia z zakresu kształcenia dorosłych wg modelu TZI Ruth Cohn. Nie otrzymaliśmy dofinansowania. FWPN nie uzasadnia decyzji.

16 Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum Rozwoju i Edukacji, w Łodzi przy ul. Narutowicza 7/9 lok. 308, tel.: 42 633-30-93; 42 201-18-30; 42; e-mail: biuro@crie.pl www.crie.pl Przeprowadziliśmy ankietę wśród Kandydatów na Prezydenta RP w sprawie ich wizji edukacji w kraju Przeprowadziliśmy debatę z kandydatami na radnych do Rady Miejskiej Łodzi na temat możliwości rozwoju edukacji w mieście Wzięliśmy udział w akcji mailowej z apelem o oddanie krwi dla podopiecznego Fundacji „Krwinka”, Mateusza Marciniaka Nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Europejskim i Regionalnym Centrum Informacyjnym w Łodzi


Pobierz ppt "ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO 24 listopada 2014r. Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego mieści się w Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google