Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kamila Pępiak - Kowalska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kamila Pępiak - Kowalska"— Zapis prezentacji:

1 Kamila Pępiak - Kowalska
Coachingowy biznes Kamila Pępiak - Kowalska

2 Biznes plan na coaching
1. Charakterystyka planowanej działalności Moja oferta (rodzaj oferty i charakterystka) Opis firmy (zakres działalności, produkty, usługi, rynek, konkurencja, środki, rozwój, efekty) 2. Analiza SWOT 3. Plan marketingowy Miejsce na rynku Konkurencja na rynku Dostawcy Cena Sprzedaż i przychód

3 Biznes plan na coaching
4. Zasoby ludzkie/ kapitał intelektualny 5. Plan ekonomiczno – finansowy Planowane inwestycje Prognoza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa

4 Co jest ważne w biznesie coachingowym?
Sprzedaż, czyli jak skutecznie dotrzeć do klienta? Strategia błękitnego oceanu, czyli gdzie jest moja nisza? Czym jest język korzyści? Przykładowe modele biznesów coachingowych na świecie, czyli jak uczyć się od tych, co potrafią?

5 Typy analizy strategicznej, które można zastosować w małej firmie:
Analiza portfelowa SWOT, PIMS (Profil Impact of Market Strategy) Łańcuch wartości dodanej Model pięciu sił Portera Poszukiwanie kluczowej kompetencji Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej (problem - niewiedza o planach i zasobach innych firm. Odkrywanie wartości przed konkurentami. Pierwszi wcale nie znaczy bezpieczni i najbogatsi; radzenie sobie przez znalezienie złotego środka, pomiędzy tym, co wiedzą klienci, a tym co konkurenci są w stanie się dowiedzieć).

6 Horyzont czasu. Ogólnie biorąc, wyrazu „strategia” używa się do opisu czynności związanych z odległym horyzontem czasu zarówno z punktu widzenia przedziału czasowego potrzebnego do wykonania tych czynności, jak i do wystąpienia ich efektów. Efekty. Chociaż wyniki zarządzania strategicznego mogą ujawnić się dopiero po dłuższym czasie, ich ostateczny efekt będzie znaczący. Skupienie wysiłków. Skuteczność zarządzania strategicznego zazwyczaj wymaga skupienia działalności, wysiłków czy uwagi na względnie ograniczonej wiązce zamierzeń. Oznacza to koncentrację na wybranych strategicznych działaniach. Układ decyzji. W większości strategii konieczne jest podejmowanie wielu decyzji określonego typu w czasie. Decyzje te muszą się wzajemnie wspierać, tworząc konsekwentny układ. Wszechobecność. Zarządzanie strategiczne obejmuje szerokie pasmo działań i konsekwencji tych działań w czasie. Powoduje to, że wszystkie szczeble organizacji powinny niemal instynktownie działać w sposób wzmacniający strategię.

7 Kompleksowość. Strategia opracowywana jest dla całej organizacji i wymaga kompleksowego spojrzenia na rozpatrywane problemy. Dynamiczność i elastyczność. Organizacja podlega stałej dynamice zewnętrznej i wewnętrznej obejmującej zmiany w otoczeniu i zmiany w metodach, sposobach i stylach zarządzania. W tych warunkach zarządzanie strategiczne powinno w sposób elastyczny i mobilny reagować na zmiany. Procedury i terminologia. Koncepcja strategii powinna być tworzona przy zachowaniu pewnej metodycznie uporządkowanej procedury postępowania obejmującej analizę silnych i słabych stron organizacji, jej szanse i zagrożenia, misję, wizję, cele, działania realizacyjne, kontrolę strategiczną. Podejście i kultura — metody — narzędzia. Podstawa działania strategicznego musi być spójna, całościowa. Powinna ona łączyć podejścia odwołujące się do narzędzi oraz do metod kultury organizacji. Akceptowalność. Każda strategia implikuje wieloaspektowe zmiany, których wprowadzenie uwarunkowane jest poparciem załogi. Nadzorowanie i kontrolowanie. Sukces zarządzania strategicznego może być zapewniony wtedy, gdy bieżąco nadzorowany jest postęp w osiąganiu celów.

8 Strefa wpływu JA mogę JA chcę JA zrobię

9 Planowanie Na zaplanowanie wystarczy poświęcić tylko 1% czasu potrzebnego na wykonanie danej pracy, aby zaoszczędzić jedną godzinę dziennie

10 Zasady Reguła 60% Plan powinien dotyczyć 60% czasu, reszta przeznaczona na zajęcia niezaplanowane

11 Zasady Reguła Parkinsona
Praca wypełnia cały czas przeznaczony na jej wykonanie, tj. dana czynność potrwa tyle, ile założymy, że potrwa

12 Zasady Lista zadań na kolejny dzień/ tydzień
Listę tworzymy wieczorem na następny dzień Listę tworzymy w niedzielę na następny tydzień

13 Zasady Analiza liczby zadań i czasu ich trwania Lista zadań – analiza:
Ważność (A, B, C) Pilność (1, 2, 3) Czas trwania poszczególnych czynności

14 Zasady Konsekwencja Należy regularnie sprawdzać postępy w realizacji naszych zadań

15 Zasady Wyrównywanie straty czasu
Jeżeli nie udało się zrealizować jakiegoś zadania, zacznij od niego jutro

16 Realnie wyznaczaj cele!!!
Zasady Realizm Realnie wyznaczaj cele!!!

17 Zasady Zapisywanie w rezultatach Cel – uprawiać sport:
Dobrze: Chodzić na basen min. 2 razy w tygodniu Źle: Kupić karnet na basen

18 Zasady Terminy Wyznaczanie daty zakończenia zadań powoduje wzrost dyscypliny i uniknięcie opóźnień

19 Zasady Czas na planowanie
Kiedy masz czas na planowanie i twórcze myślenie? Kiedy jesteś sam, jest cisza i spokój?

20 Zasady Sprawdzanie realizacji planów
Sprawdzanie samego siebie powoduje wzrost motywacji do zrealizowanych zadań

21 Pułapki Cyborgiem Fizjologiczna wydolność organizmu Niewolnik zegarka

22 Błędy Brak planu dnia Skupienie aktywności tylko na jednym obszarze życia Odwlekanie wykonania zadań Brak asertywności Brak umiejętności delegowania zadań Nieprzestrzeganie czasu na sen i na posiłki

23 Krzywa wydajności

24 Znajdź czas na: Pół godziny relaksu przed snem
Jedną godzinę dziennie na rozwijanie własnego hobby czy poprawę swojego stanu zdrowia Pół godziny trzy razy w tygodniu na ćwiczenia fizyczne Czas na spokojne spożywanie posiłków

25 Analiza spraw do załatwienia

26 Złodzieje czasu Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie jak go wskrzesić… Albert Einstein

27 Pożeracze czasu Zewnętrzne Wewnętrzne

28 Pożeracze czasu • Mgliste cele oraz brak priorytetów. • Bezplanowość pracy. • Poddawanie się terrorowi spraw pilnych i bieżących. • Brak ścisłych terminów. • Odkładanie ważnych spraw i decyzji na potem. • Niezapowiedziani „przybysze”. • Brak entuzjazmu w pracy i słaba motywacja do autentycznego wysiłku.

29 Pożeracze czasu • Jałowe telefony, SMS-y i e, które ciągle uprzykrzają nam życie, • Bezowocne narady, spotkania i różne pogawędki. • Niezdolność powiedzenia „nie” wtedy, gdy potrzeba. • Brak samodyscypliny. • Niedoprowadzanie spraw do końca.

30 Pożeracze czasu • Bałaganiarstwo przejawiające się w ciągłym poszukiwaniu różnych przedmiotów w stosach rzeczy nieuporządkowanych lub zbędnych. • Niepunktualność własna i cudza. • Pośpiech, zdenerwowanie i zniecierpliwienie. • Nieumiarkowane korzystanie z używek (kawa, papierosy itp.)

31 Pożeracze czasu •Bezmyślne wpatrywanie się w „czarną skrzynkę” (telewizor). • Bawienie się komputerem. • Wylegiwanie się i własne lenistwo. • Pazerność na informacje o wszystkim i o wszystkich, pochłaniająca czas.

32 Zasady zarządzania czasem

33 Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć swoich złodziei czasu

34 Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć swoich złodziei czasu
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę

35 Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć swoich złodziei czasu
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę Pamiętaj o uwzględnieniu zapasu czasu

36 Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć swoich złodziei czasu
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę Pamiętaj o uwzględnieniu zapasu czasu Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynności

37 Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć swoich złodziei czasu
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę Pamiętaj o uwzględnieniu zapasu czasu Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynności Określ cel

38 Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć swoich złodziei czasu
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę Pamiętaj o uwzględnieniu zapasu czasu Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynności Określ cel Planuj

39 Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć swoich złodziei czasu
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę Pamiętaj o uwzględnieniu zapasu czasu Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynności Określ cel Planuj Dziel zadania na sprawy ważne i pilne

40 Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć swoich złodziei czasu
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę Pamiętaj o uwzględnieniu zapasu czasu Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynności Określ cel Planuj Dziel zadania na sprawy ważne i pilne Organizacja pracy – porządek

41 Aby właściwie zarządzać własnym czasem musisz znaleźć swoich złodziei czasu
Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz pilną pracę Pamiętaj o uwzględnieniu zapasu czasu Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynności Określ cel Planuj Dziel zadania na sprawy ważne i pilne Organizacja pracy – porządek Asertywność

42 Wizualizacja

43 Zacznij marzyć, określ co chcesz, podziel to na etapy i …zrób pierwszy krok

44 Negatywne przekonania dotyczące finansów

45 1. Pierwszy milion trzeba ukraść

46 2. Pieniądze szczęścia nie dają

47 3. Ludzie bogaci są aroganccy, bo pieniądze zmieniają ludzi na gorsze

48 4. Trzeba się narobić, żeby zarobić

49 5. Żeby pomnożyć pieniądze, najpierw trzeba je mieć

50 7. Tylko poprzez wygraną mogę liczyć na duże pieniądze w życiu

51 8. Nie da się zarobić dużo pieniędzy, jeśli robisz to, co lubisz

52 9. Finanse są śmiertelnie nudne

53 23. Jak będę posiadać dużo pieniędzy to stracę znajomych, którzy nie będą chcieli się ze mną trzymać bo będą mi zazdrościć

54 29. Troszczenie się o rzeczy materialne, jest takie płytkie i nieduchowne

55 35. Nie można mieć wszystkiego

56 Negatywne przekonania dotyczące finansów
1. Pierwszy milion trzeba ukraść 2. Pieniądze szczęścia nie dają 3. Ludzie bogaci są aroganccy, bo pieniądze zmieniają ludzi na gorsze 4. Trzeba się narobić, żeby zarobić 5. Żeby pomnożyć pieniądze, najpierw trzeba je mieć 6. Nie mogę liczyć na spadek po bogatej ciotce 7. Tylko poprzez wygraną mogę liczyć na duże pieniądze w życiu 8. Nie da się zarobić dużo pieniędzy, jeśli robisz to, co lubisz 9. Finanse są śmiertelnie nudne 10. Po co zarabiać więcej pieniędzy, skoro rząd i tak wszystko zabierze

57 Negatywne przekonania dotyczące finansów
11. Pieniądze nie są dla mnie ważne 12. Czas to pieniądz – w rozumieniu: więc trzeba się spieszyć by je zarabiać 13. Nie zasługuję na to aby mieć dużo pieniędzy 14. Ludzie nie mają pieniędzy, więc nie będą mi ich dawać 15. Ciągle mam mało pieniędzy 16. Pieniądze nie rosną na drzewie w rozumieniu, nie tak łatwo mieć pieniądze 17. Ci, którzy zarabiają dużo to kombinatorzy 18. Nie wiem co przyniesie przyszłość, boję się braku pieniądza 19. Nigdy nie będzie stać mnie na ten wyjazd 20. Każdy zysk, to czyjaś strata

58 Negatywne przekonania
21. Praca to uciążliwy obowiązek 22. Duże pieniądze to duża odpowiedzialność 23. Jak będę posiadać dużo pieniędzy to stracę znajomych, którzy nie będą chcieli się ze mną trzymać bo będą mi zazdrościć 24. Jak będę mieć dużo pieniędzy, to inni będą ciągle czegoś ode mnie oczekiwali, uznając że mogą bo mnie na to stać 25. Im więcej będę mieć tym więcej mogę stracić 26. Nie jestem wystarczająco dobry, aby mieć dużo pieniędzy 27. Żeby być bogatym trzeba oszukiwać 28. Bóg nie chce abym był bogaty, bo bieda uszlachetnia 29. Troszczenie się o rzeczy materialne, jest takie płytkie i nieduchowne 30. Inni posiadają rzeczy, których ja nie mam i nie będę nigdy miał/a

59 Negatywne przekonania
31. Współzawodnictwo to jedyny sposób na to aby mieć pieniądze 32. Nie mogę tego robić ponieważ robi to ktoś inny i nie ma dla mnie już miejsca, nie uda mi się przebić 33. Nie ma dość zasobów dla wszystkich 34. Gdy już będę miała pieniądze nie będę potrafiła ich dobrze wykorzystać 35. Nie można mieć wszystkiego 36. Zawsze i wszędzie jest mało pieniędzy 37. W moim miejscu zamieszkania nie ma odpowiedniej pracy 38. I tak nigdy nie będę miał/a tyle, aby wystarczyło mi na wszystko 39. Koncentracja na pieniądzach jest zła 40. Pieniądze zdobywa się wyłącznie ciężką pracą

60 Kłody finansowe Brak czasu na zarządzanie oraz złe strategie zarządzania pieniędzmi Wymaganie wynagrodzenia na bazie czasu, nie efektów Negatywne przekonanie na temat pieniędzy, bogactwa i bogaczy Pieniądze nie są mi potrzebne i niezbędne do życia

61 Kłody finansowe cd. Wiem lepiej, więc nie muszę się uczyć i szukać nowych sposobów Osłabiające wzorce środowiskowe Strach przed ryzykiem, stratą czasu oraz pieniędzy, które paraliżuje realizację pomysłów Wieczne poszukiwanie pewnego, sprawdzonego i w 100% działającego systemu Obawa i nieumiejętność promowania siebie oraz strach przez aktywną sprzedażą

62

63 Zarządzanie strategiczne Konkurencyjność przedsiębiorstw Marketingowe zarządzanie Zarządzanie wiedzą firmy

64

65 Koło strategii konkurencji
Cele Rynki docelowe Marketing Sprzedaż Dystrybucja Produkcja Siła robocza Zaopatrzenie Badania i rozwój Finanse i kontrola Asortyment wyrobów

66 Strategia konkurencji - kontekst Silne i słabe strony przedsiębiorstwa
Okazje i zagrożenia występujące w sektorze Osobista skala wartości głównych osób wdrażających strategię Szersze oczekiwania społeczne

67

68

69 Strategia błękitnego oceanu
oszczędności kosztowe uzyskuje się, eliminując i ograniczając czynniki, które mają istotny wpływ na nasilanie konkurencji w branży. Wartość dla nabywcy natomiast jest podnoszona i tworzona dzięki wprowadzaniu nowych czynników, których branża wcześniej nie oferowała. Z upływem czasu następuje dalsza redukcja kosztów, głównie dzięki efektowi skali. Efekt ten można osiągnąć, kiedy rynek zaakceptuje nową wartość dla nabywcy, co wyraża się rosnącą skalą wolumenu sprzedaży.

70 Strategia błękitnego oceanu Rekonstrukcja granic rynku Koncentracja na szerokiej wizji nie na liczbach Sięganie poza granice istniejącego popytu Właściwa kolejność elementów strategicznych Przezwyciężenie głównych przeszkód organizacyjnych Wbudowanie realizacji w strategię

71 Rekonstrukcja granic rynku – ta reguła odnosi się do ryzyka poszukiwań , pozwala oderwać się od konkurencji i stworzyć błękitne oceany. Jest to najważniejsze wyzwanie, ponieważ menedżerowie nie mogą pozwolić sobie na intuicyjną budowę strategii albo błądzenie,

72 Koncentracja na szerokiej wizji, a nie na liczbach – ta reguła ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji ryzyka planowania i inwestowania. Chodzi tu o alternatywne podejście do procesu planowania strategicznego, oparte na stworzeniu strategii uwalniającej kreatywność ogromnej grupy pracowników w organizacji, strategii otwierającej firmę na błękitne oceany,

73 Sięganie po istniejący popyt – to kluczowy element osiągania innowacji wartości; podejście polegające na skupieniu jak największego popytu na nową ofertę, co zmniejsza skalę ryzyka związanego z tworzeniem nowego rynku,

74 Właściwa sekwencja strategiczna – odpowiedni proces zamiany pomysłów w rzeczywistość. To wypracowanie właściwej sekwencji strategicznej, w której nowe pomysły implementowane są na błękitny ocean według kluczowych kryteriów tej sekwencji, co pozwoli istotnie ograniczyć ryzyko modelu biznesowego,

75 Przezwyciężanie przeszkód organizacyjnych związanych z wdrażaniem strategii – to klucz do złagodzenia ryzyka organizacyjnego. W praktyce jest tak, że im większa zmiana, tym więcej zasobów i czasu potrzeba, by zobaczyć jej rezultaty. W strategii błękitnego oceanu tę praktykę trzeba obrócić o 180 stopni i zastosować technikę przywództwa w punkcie krytycznym, która umożliwia przezwyciężanie przeszkód w sposób szybki i tani przy jednoczesnej akceptacji pracowników w przełamywaniu istniejącego status quo,

76 Wbudowanie realizacji w całość strategii – ta reguła umożliwia minimalizację ryzyka utraty zaufania, braku współpracy; trzeba budować zaufanie ludzi na najniższych szczeblach, zyskiwać ich zaangażowanie i inspirować do dobrowolnej współpracy. To ryzyko zarządcze ma istotne znaczenie w realizacji strategii zarówno na czerwonych, jak i na błękitnych oceanach. Jednakże w przypadku błękitnych oceanów jest dużo większe, bowiem realizacja takiej strategii wymaga wprowadzenia zasadniczych zmian.

77

78 A – cechy wyróżniające firmę
B – obszary bez lidera rynkowego C – cechy wyróżniające konkurencję E – biała przestrzeń, czyli potrzeby klientów, których nie zaspokaja żaden w rynkowych graczy D+F+G – wartości kreowane przez firmę i jej konkurencję, których klienci nie potrzebują

79

80 Sekwencja strategii błękitnego ceanu

81 Zarządzanie strategiczne Konkurencyjność przedsiębiorstw Marketingowe zarządzanie Zarządzanie wiedzą firmy

82 Czym jest myślenie strategiczne w przedsiębiorstwie?

83 Myślenie strategiczne to umiejętność i gotowość do pozyskania i praktycznego spożytkowania wglądu społecznego (tj. wiedzy o sytuacji społecznej, interlokutorach oraz własnych możliwościach) w celu zmaksymalizowania szans realizacji własnych zamierzeń (lub zleconych zadań) oraz sprawnego wykorzystania nadarzających się okazji.

84 Budowanie umiejętności i zdobywanie wprawy w obszarze myślenia strategicznego daje w efekcie takie korzyści, jak: spostrzegawczość i zmysł strategiczny w kontaktach interpersonalnych, czyli wysoka inteligencja społeczna pewność co do własnych, rzeczywistych mocnych stron pomysły na najbardziej słuszne i skuteczne spożytkowanie własnego potencjału skrystalizowane w postaci konkretnych celów oraz strategii działania

85 Kluczowe obszary myślenia strategicznego to rozszyfrowywanie intencji innych ludzi, antycypacja rozwoju sytuacji, planowanie adekwatnych strategii działania, monitorowanie postępów i opracowywanie koniecznych modyfikacji w sposobie działania (tj. „pragmatyczna kreatywność”).

86 Strategiczne myślenie i działanie
Myślenie alternatywne Koncentracja na punktach krytycznych Innowacje i zmiany Strategia+nowość+integracja Ewaluacja wewnętrzna Alternatywy Konkurencyjność Współpraca działów Jednostki strategiczne Cele ogólne Ewaluacja zewnętrzna

87 Zarządzanie strategiczne
Decyzje zarządcze Decyzje operatywne Istniejące zasoby Istniejące umiejętności Decyzje strategiczne Kształtowanie rozwoju (tworzenie konkurencyjności firmy) Określanie nowych kierunków Zmiany organizacyjne firmy Kształtowanie otoczenia firmy

88 Zasady zarządzania strategicznego
opisywanie Zasady zarządzania strategicznego

89 Podejścia do zarządzania strategicznego
podejście klasyczne (naukowe zarządzanie, kierunek administracyjny) Podejście behawioralne (human relations) Podejście ilościowe (zarządzanie operacyjne, ilościowa teoria zarządzania) Podejście systemowe Podejście sytuacyjne

90 Zarządzanie strategiczne Konkurencyjność przedsiębiorstw Marketingowe zarządzanie Zarządzanie wiedzą firmy

91

92 Zarządzanie marketingowe określane jest przez:
* misję przedsiębiorstwa, * orientację na nabywców, * badanie ich potrzeb, * ponoszenie społecznej odpowiedzialności za rodzaj i sposób prowadzenia działalności gospodarczej, * posługiwanie się zespołem instrumentów marketing- mix, * różnicowanie produktów, dystrybucji i promocji na różnych segmentach rynku, * dążenie do osiągania przewagi nad konkurentami albo strategia błękitnego oceanu  * strategiczne planowanie marketingowe,

93

94 Wizualizacja

95 O czym będę myśleć, wracając do domu i co chciałbym zrobić i powiedzieć?
Najbardziej interesującą dla mnie częścią spotkania było Dzisiaj odkryłem, że Postanowiłem, że od dzisiaj Co dostałem od grupy?

96 Żadna szkoła nie powie nam, co świat zdziała w przyszłym roku, ale można nauczyć się paru rzeczy, które świat próbował zdziałać w przeszłości i, gdzie nie podołał, a gdzie mu się powiodło.

97 Kamila Pępiak - Kowalska
Dziękuję za uwagę Kamila Pępiak - Kowalska

98

99


Pobierz ppt "Kamila Pępiak - Kowalska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google