Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGNOZA LUDNOŚCI POLSKI 2014 - 2050 Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Główny Urząd Statystyczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGNOZA LUDNOŚCI POLSKI 2014 - 2050 Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Główny Urząd Statystyczny."— Zapis prezentacji:

1 PROGNOZA LUDNOŚCI POLSKI 2014 - 2050 Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Główny Urząd Statystyczny

2 Założenia prognostyczne Przy opracowywaniu założeń wzięto pod uwagę: Dotychczasowe procesy rozwoju ludności Czynniki wpływające na rozwój ludności (urodzenia, zgony, migracje wewnętrzne i zagraniczne) Kierunki działań w zakresie polityki społecznej zawarte w dokumentach strategicznych (w tym w raporcie „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju”) Uwagi recenzentów 2

3 Założenia prognozy 3 Wyszczególnienie20152020202520302035204020452050 Współczynnik dzietności ogólnej Ogółem1,241,321,381,431,461,48 1,501,52 Miasto1,151,231,311,371,411,44 1,471,49 Wieś1,351,411,461,501,521,54 1,551,56 Średni wiek rodzenia Ogółem29,2629,8230,2230,5330,7830,99 31,1731,33 Miasto29,7630,2930,6430,9031,1131,29 31,4431,58 Wieś28,8929,4129,8130,1430,4130,65 30,8631,04 Przeciętne dalsze trwanie życia Mężczyźni73,574,976,378,079,180,3 81,683,0 Kobiety81,582,583,684,885,686,5 87,488,4 Migracje wewnętrzne definitywne (na pobyt stały) w tys. Miasto Napływ219,9201,6182,1168,2161,3 Odpływ249,8230,0209,1192,2182,4 Wieś Napływ178,8169,3160,4152,6148,6 Odpływ148,9140,8133,4128,6127,5 Migracje zagraniczne definitywne (na pobyt stały) w tys. Ogółem Imigracja14,617,019,522,024,4 Emigracja24,4 Miasto Imigracja10,612,414,216,017,8 Emigracja17,9 Wieś Imigracja4,04,65,36,06,6 Emigracja6,5

4 Wyniki prognozy 4

5 Urodzenia i zgony w latach 1990 - 2013 oraz prognoza na okres 2014 - 2050 5

6 Zmiany stanów ludności 2013 - 2050 6 a Dane rzeczywiste

7 Ludność Polski w latach 1970 - 2013 oraz prognoza na lata 2014 - 2050 (w mln) 7

8 Piramida populacji (w tys.) 2013, 2050 8

9 Zmiany struktury subpopulacji kobiet w wieku rozrodczym (kobiety w wieku 15-49 = 100) 9

10 Zmiany struktury subpopulacji w wieku edukacyjnym (ludność w wieku 0-24 = 100) 10

11 Struktura populacji osób starszych (osoby w wieku 65 lat i więcej = 100%) 11

12 Zmiany stanów ludności według ekonomicznych grup wieku (w tys.) – z uwzględnieniem zmian w wieku emerytalnym 12 Wiek2013202020352050 2013=100 Przedprodukcyjny 0-17 6 9956 7335 5684 96371,0 Produkcyjny mobilny 18-44 15 33814 21910 7259 33160,8 Produkcyjny niemobilny 45-59/64 9 0848 5689 9907 25279,8 Produkcyjny niemobilny "ruchomy" 9 2109 60111 8449 717105,5 Poprodukcyjny 60+/65+ 7 0788 61710 19312 404175,3 Poprodukcyjny "ruchomy" 6 9527 5858 3409 939143,0

13 Prognozowane współczynniki obciążenia demograficznego wg dwóch wariantów a klasyfikacji grup ekonomicznych 13 a Wariant 1 – bez uwzględnienia zmian w wieku emerytalnym Wariant 2 – po uwzględnieniu zmian w wieku emerytalnym

14 Publikacja „ Prognoza demograficzna na lata 2014 -2050” jest dostępna na stronie GUS pod adresem: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata- 2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html


Pobierz ppt "PROGNOZA LUDNOŚCI POLSKI 2014 - 2050 Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Główny Urząd Statystyczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google