Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prognoza ludności Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prognoza ludności Polski"— Zapis prezentacji:

1 Prognoza ludności Polski 2014 - 2050
Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Główny Urząd Statystyczny

2 Założenia prognostyczne
Przy opracowywaniu założeń wzięto pod uwagę: Dotychczasowe procesy rozwoju ludności Czynniki wpływające na rozwój ludności (urodzenia, zgony, migracje wewnętrzne i zagraniczne) Kierunki działań w zakresie polityki społecznej zawarte w dokumentach strategicznych (w tym w raporcie „Polska Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju”) Uwagi recenzentów

3 Założenia prognozy Wyszczególnienie 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
2050 Współczynnik dzietności ogólnej Ogółem 1,24 1,32 1,38 1,43 1,46 1,48 1,50 1,52 Miasto 1,15 1,23 1,31 1,37 1,41 1,44 1,47 1,49 Wieś 1,35 1,54 1,55 1,56 Średni wiek rodzenia 29,26 29,82 30,22 30,53 30,78 30,99 31,17 31,33 29,76 30,29 30,64 30,90 31,11 31,29 31,44 31,58 28,89 29,41 29,81 30,14 30,41 30,65 30,86 31,04 Przeciętne dalsze trwanie życia Mężczyźni 73,5 74,9 76,3 78,0 79,1 80,3 81,6 83,0 Kobiety 81,5 82,5 83,6 84,8 85,6 86,5 87,4 88,4 Migracje wewnętrzne definitywne (na pobyt stały) w tys. Napływ 219,9 201,6 182,1 168,2 161,3 Odpływ 249,8 230,0 209,1 192,2 182,4 178,8 169,3 160,4 152,6 148,6 148,9 140,8 133,4 128,6 127,5 Migracje zagraniczne definitywne (na pobyt stały) w tys. Imigracja 14,6 17,0 19,5 22,0 24,4 Emigracja 10,6 12,4 14,2 16,0 17,8 17,9 4,0 4,6 5,3 6,0 6,6 6,5

4 Wyniki prognozy

5 Urodzenia i zgony w latach 1990 - 2013 oraz prognoza na okres 2014 - 2050

6 Zmiany stanów ludności 2013 - 2050
a Dane rzeczywiste

7 Ludność Polski w latach 1970 - 2013 oraz prognoza na lata 2014 - 2050 (w mln)

8 Piramida populacji (w tys.) 2013, 2050

9 Zmiany struktury subpopulacji kobiet w wieku rozrodczym (kobiety w wieku 15-49 = 100)

10 Zmiany struktury subpopulacji w wieku edukacyjnym (ludność w wieku 0-24 = 100)

11 Struktura populacji osób starszych (osoby w wieku 65 lat i więcej = 100%)

12 Zmiany stanów ludności według ekonomicznych grup wieku (w tys
Zmiany stanów ludności według ekonomicznych grup wieku (w tys.) – z uwzględnieniem zmian w wieku emerytalnym  Wiek 2013 2020 2035 2050 2013=100 Przedprodukcyjny 0-17 6 995 6 733 5 568 4 963 71,0 Produkcyjny mobilny 18-44 15 338 14 219 10 725 9 331 60,8 Produkcyjny niemobilny 45-59/64 9 084 8 568 9 990 7 252 79,8 Produkcyjny niemobilny "ruchomy" 9 210 9 601 11 844 9 717 105,5 Poprodukcyjny 60+/65+ 7 078 8 617 10 193 12 404 175,3 Poprodukcyjny "ruchomy" 6 952 7 585 8 340 9 939 143,0

13 Prognozowane współczynniki obciążenia demograficznego wg dwóch wariantówa klasyfikacji grup ekonomicznych a Wariant 1 – bez uwzględnienia zmian w wieku emerytalnym Wariant 2 – po uwzględnieniu zmian w wieku emerytalnym

14 jest dostępna na stronie GUS pod adresem:
Publikacja „Prognoza demograficzna na lata ” jest dostępna na stronie GUS pod adresem:


Pobierz ppt "Prognoza ludności Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google