Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Podatek i składki ZUS od świadczeń przyznanych z ZFŚS na letni wypoczynek - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Podatek i składki ZUS od świadczeń przyznanych z ZFŚS na letni wypoczynek - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Podatek i składki ZUS od świadczeń przyznanych z ZFŚS na letni wypoczynek - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 57

2 Warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.) warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie uzgodnionym ze związkami zawodowymi. W przypadku kiedy w zakładzie pracy brak związków zawodowych, powinien to być pracownik wybrany przez załogę do reprezentowania jej interesów. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Finansowanie z tego funduszu kosztów letniego wypoczynku pracowników, członków ich rodzin oraz byłych pracowników Wartość powstałych z tego tytułu świadczeń stanowi przychód podatkowy, jednak nie w każdym przypadku podlega on opodatkowaniu. Według art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy o podatku od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające ich do wymiany na towary lub usługi. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Świadczenia wypłacane z ZFŚS zwolnione z podatku Świadczenia socjalne, wypłacane ze środków ZFŚS, mogą zostać zwolnione z podatku jeśli : mają charakter świadczeń rzeczowych bądź pieniężnych, są w całości sfinansowane ze środków ZFŚS, otrzymywane są w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, ich wysokość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł (nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu). Wymienione przesłanki muszą być spełnione łącznie. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Świadczenia wypłacane z ZFŚS zwolnione z podatku – c.d. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku od osób fizycznych wolne od podatku są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18: z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości, z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Świadczenia wypłacane z ZFŚS zwolnione z podatku – c.d. W przypadku, gdy z wypoczynku korzysta emeryt lub rencista (były pracownik), świadczenia uzyskane z tego tytułu korzystają ze zwolnienia od podatku na warunkach przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 38 Ustawy o podatku od osób fizycznych, jeżeli: dofinansowanie wypoczynku otrzymał emeryt lub rencista, dofinansowanie zostało przyznane wspomnianym osobom w związku z istniejącym uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym przez związki zawodowe, wartość wszystkich świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez te osoby od byłych pracodawców, w tym od związków zawodowych, nie przekracza w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Dla zastosowania tego zwolnienia od podatku bez znaczenia jest źródło finansowania świadczeń. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Podatek i składki ZUS od świadczeń przyznanych z ZFŚS na letni wypoczynek - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google