Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prześladowania chrześcijan w XXI wieku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prześladowania chrześcijan w XXI wieku"— Zapis prezentacji:

1 Prześladowania chrześcijan w XXI wieku

2 Od początku XX wieku zostało zamęczonych na śmierć za wiarę w Chrystusa więcej ludzi niż w poprzednich dziewiętnastu stuleciach.

3 Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą.
Jezus Chrystus Ewangelia Jana 15,20

4 Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie prześladowanie znosić będą.
Apostoł Paweł 2 List do Tymoteusza 3,12

5

6 Korea Północna Somalia Syria Irak Afganistan Arabia Saudyjska Malediwy
Czołowa dziesiątka krajów, w których chrześcijan prześladuje się najbardziej Źródło: Lista Open Doors 2014 Korea Północna Somalia Syria Irak Afganistan Arabia Saudyjska Malediwy Pakistan Iran Jemen

7 Świat islamu Chrześcijan mogą spotykać prześladowania ze strony bojowników islamskich oraz dyskryminacja w kwestii zatrudnienia i w systemie prawnym. Apostaci często płacą cenę wolności lub życia. Dżihad i wojna z terroryzmem spolaryzowała świat islamski na radykałów i rozczarowanych islamem. Bardzo częstym zjawiskiem jest osobiste objawienie się Jezusa muzułmanom przez sny i wizje.

8 Świat islamu NIGERIA www.gpch.pl
Prośmy Boga o pocieszenie, uzdrowienie i zaopatrzenie dla osób dotkniętych napaściami islamskich bojówkarzy. Módlmy się o pokój na północy Nigerii, a zwłaszcza o to, by żyjący tam naśladowcy Chrystusa nie dawali się sprowokować i nie odpowiadali przemocą na przemoc. Módlmy się o ochronę dla chrześcijan narażonych na napaści islamistów. Terrorystyczne ugrupowanie Boko Haram dąży do wprowadzenia na północy Nigerii rygorystycznego islamskiego prawa szariatu i otwarcie deklaruje chęć wypędzenia z tych terenów wszystkich wyznawców Chrystusa. Przeprowadza m. in. ataki bombowe na kościoły, napady na domy chrześcijan. Chrześcijanie znajdują się tam pod ogromną presją i żyją w stałym zagrożeniu. Mimo to większość z nich pozostaje niezachwiana w swojej wierze i jest gotowa ponieść nawet największe ofiary, by pozostać wiernymi ewangelii. Pastor Faye Pama, jeden z kluczowych przywódców Kościoła w płn. Nigerii, bestialsko zamordowany przez Boko Haram 14 maja 2013 r. „Wszystkie te zabójstwa i zniszczenia są barbarzyńskie, złe, szatańskie i niesłychane w XXI w. Mamy dosyć tych prześladowań i niszczenia naszego życia i mienia” – pastor Musa Mwin Tula po pogromie chrześcijan w kwietniu 2011 r.

9 Świat islamu NIGERIA www.gpch.pl
Oprócz ofiar w ludziach oraz odniesionych ran fizycznych, często prowadzących do trwałego inwalidztwa, efektem ataków Boko Haram są setki zniszczonych budynków kościelnych, domów, firm, samochodów i innego mienia należącego do chrześcijan. W kwietniu 2014 r. islamiści z Boko Haram uprowadzili ponad 200 uczennic liceum w Chibok, w większości chrześcijanek. Są one przetrzymywane prawdopodobnie w Kamerunie i wykorzystywane jako niewolnice seksualne.

10 Świat islamu IRAN www.gpch.pl
Módlmy się za więzionych chrześcijan, aby Bóg wyposażył ich w moc do dzielenia się prawdą, dla której cierpią w więzieniu. Módlmy się o mądrość i odwagę dla irańskich chrześcijan. Módlmy się też, aby urzędnicy irańscy działali sprawiedliwie, okazywali miłosierdzie i reagowali pozytywnie na poselstwo Jezusa. Niemal każda forma aktywności chrześcijańskiej jest nielegalna, m.in. ewangelizacja oraz publikowanie Biblii i literatury chrześcijańskiej. Działacze chrześcijańscy są wtrącani do więzień bez formalnych zarzutów, a potem zwalniani po wpłaceniu ogromnych kaucji. Za odstępstwo od islamu mężczyznom grozi kara śmierci, a kobietom dożywotniego więzienia. Pastor Behnam Irani skazany na 11 lat więzienia za „działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu”. Pastor Said Abedini więziony od lipca Skazany na 8 lat więzienia za zakładanie kościołów domowych. Farshid Fathi skazany na 6 lat więzienia za „działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu”.

11 Świat islamu PAKISTAN www.gpch.pl
Módlmy się o zniesienie nadużywanego prawa przeciw bluźnierstwu, na mocy którego osoby oskarżone mogą być skazane na karę śmierci lub dożywotniego więzienia. Módlmy się o ochronę dla więzionych chrześcijan i członków ich rodzin. Prośmy Boga o położenie kresu przemocy szerzącej się w tym kraju. Chrześcijanie w tym kraju to głównie ludzie ubodzy, traktowani często jak obywatele drugiej kategorii. Padają ofiarą pogromów, porwań, pobić, gwałtów i innych aktów przemocy, których tłem są zwykle oskarżenia o bluźnierstwo przeciw Mahometowi lub Koranowi. Asia Bibi skazana w 2010 r. na śmierć za rzekome bluźnierstwo przeciw Mahometowi. Więziona od czerwca 2009 r. Imran Ghafur skazany na dożywocie za rzekome spalenie kartek z Koranu. Więziony od 2010 r. Shahbaz Bhatti zastrzelony za próby zniesienia prawa przeciw bluźnierstwu. Jedna z ofiar podwójnego zamachu bombowego na kościół Wszystkich Świętych w Peszawarze 22 września 2013 r, w którym zginęło ponad 80 osób, a ok. 120 zostało rannych. „Jestem chrześcijanką i zawsze trwałam niezłomnie w mojej chrześcijańskiej wierze” – Arifa Alfred, porwana chrześcijanka, zmuszana do przejścia na islam i poślubienia muzułmanina.

12 Świat islamu EGIPT www.gpch.pl
Módlmy się o szybkie położenie kresu przemocy w tym kraju. Módlmy się o wprowadzenie skutecznych rządów prawa z korzyścią dla wszystkich obywateli. Módlmy się o skuteczną ochronę kościołów i innego mienia przed atakami ekstremistów. Módlmy się o pokój i pocieszenie dla egipskich chrześcijan, by w czasie chaosu i zamieszania mieli możliwość w coraz większym i bardziej znaczącym stopniu być świadectwem Bożej miłości, prawdy i łaski. Chrześcijanie w Egipcie, stanowiący około 10% populacji, są ostatnim liczącym się bastionem chrześcijaństwa w świecie islamu, dlatego stali się celem potężnej fali agresji i represji. „Arabska wiosna” z 2011 r. doprowadziła do dalszego pogorszenia ich sytuacji. Około 1000 chrześcijańskich dziewcząt jest co roku porywanych przez muzułmanów, gwałconych, bitych oraz zmuszanych do przejścia na islam i poślubienia muzułmanina. „W tej sytuacji trudno sobie wyobrazić, co przyniesie przyszłość” – Samia Sidhom, redaktorka koptyjskiego tygodnika Al Watani po ataku wojska na demonstrujących Koptów w Kairze w październiku 2011 roku.

13 Świat islamu SYRIA www.gpch.pl
Módlmy się o pokój i ochronę dla syryjskich wierzących, by znaleźli wytchnienie w świadomości, że ich Dobry Pasterz idzie z nimi w tym trudnym czasie (Ps 23). Prośmy Boga, by dał im siłę wytrwania i zdolność do okazywania miłości i przebaczenia w obliczu srogich prześladowań i piętrzących się przeciwności. Módlmy się, aby Boża obecność i pocieszenie były wsparciem dla zmuszonych do ucieczki syryjskich wierzących. Przed wybuchem walk Syria była krajem swobody religijnej dla chrześcijan. Obecnie spotykają się oni z wrogością zarówno ze strony sił rządowych, jak i islamskich powstańców. Dochodzi do aktów okrucieństwa, grabieży, pobić, gwałtów i zabójstw, napadów na wioski i ataków bombowych. Korzystając z zawieruchy wywołanej wojną domową syryjscy ekstremiści islamscy rozpoczęli bezwzględną rozprawę z chrześcijanami. W spalonym kościele: Gdy chrześcijanie wrócili do swojej wioski, okupowanej przez trzy miesiące przez islamistów, odprawili nabożeństwo w każdym kościele, który został splądrowany. „Ta wojna jest jak nóż wbity w serce kościoła. Żaden człowiek nie zniesie takiego cierpienia. Bóg jednak jest z nami. Pośród ciemności widzę Chrystusa” – chrześcijanin z Syrii.

14 Świat islamu IRAK / PAŃSTWO ISLAMSKIE www.gpch.pl
Domy chrześcijan w Mosulu zostały oznaczone arabską literą „n” (od „Nazarejczyk”). Słowa zapisane na czarno znaczą: „Własność Państwa Islamskiego”. W pierwszej połowie 2014 r. islamiści z Syrii opanowali północne tereny Iraku, które były dotąd miejscem schronienia dla wielu irackich chrześcijan. Na podbitych terenach utworzone zostało Państwo Islamskie. Na porządku dziennym są tam bestialskie egzekucje jeńców wojennych, ścinanie głów bezbronnym ludziom, krzyżowanie chrześcijan i czystki religijne. Po upadku reżimu Saddama Husajna w 2003 r. różne ekstremistyczne ugrupowania islamskie postawiły sobie za cel wypędzenie chrześcijan z Iraku. Liczne zamachy bombowe, morderstwa, porwania, napaści i gwałty zmusiły setki tysięcy chrześcijan do opuszczenia kraju. Chrześcijanie w Państwie Islamskim mieli do wyboru: przejście na islam, płacenie podatku dżizja, wyjazd bez dobytku lub śmierć. 60 tys. chrześcijan, pozbawionych środków do życia, uciekło do Kurdystanu.

15 Świat komunizmu Chrześcijan mogą spotykać prześladowania ze strony władzy komunistycznej ideologicznie przeciwnej chrześcijaństwu.

16 Świat komunizmu CHINY www.gpch.pl
Módlmy się o duchowe i fizyczne posilenie dla chrześcijan więzionych z powodu wiary w Jezusa oraz o pocieszenie i zaopatrzenie dla ich rodzin. Módlmy się o odwagę dla chrześcijan do głoszenia ewangelii. Módlmy się, żeby wolność religijna była przestrzegana w Chinach. Prośmy Boga, by doprowadził do uwolnienia więzionych chrześcijan, zwłaszcza tych, którzy zostali skazani na kary wieloletniego więzienia. Alimujiang Yimiti skazany w 2009 r. na 15 lat więzienia za rzekomą „działalność wywrotową”. Gao Zhisheng wielokrotnie porywany i torturowany przez władze. Wyszedł z więzienia jako schorowany człowiek. Prześladowania ze strony władz uderzają w chrześcijan zrzeszonych w nie zarejestrowanych kościołach domowych. Są oni bici i wtrącani do więzienia lub wysyłani do obozów pracy. Dochodzi też do przypadków konfiskaty mienia i niszczenia miejsc zgromadzeń. Od grudnia 2010 r. rząd prowadzi „operację odstraszania” przeciw kościołom domowym i zagranicznym grupom religijnym. Pastor Zhang Shaojie został w lipcu 2014 roku skazany na 12 lat więzienia i wysoką karę grzywny za rzekome o „oszustwo” i „zakłócanie porządku publicznego”..

17 Świat komunizmu KOREA PÓŁNOCNA www.gpch.pl
Módlmy się o wytrwałość dla północnokoreańskich chrześcijan. Módlmy się za rządzących w tym kraju, aby Duch Święty doprowadził ich do pokuty i wiary w Jezusa. Módlmy się, aby w wyznaczonym przez Boga czasie nastąpił przełomowy moment, który przyniesie wolność i odnowę do Korei Północnej. Módlmy się o bezpieczeństwo dla ukrywających się w Chinach uciekinierów z Korei Północnej, którzy są tropieni przez północnokoreańskich i chińskich agentów. 300 tys. chrześcijan zostało bestialsko wymordowanych od 1948 r. Obecny przywódca, Kim Dzong-Un, wzmógł ucisk chrześcijan. W kraju panuje zupełny brak wolności religijnej: dzielenie się ewangelią, posiadanie Biblii czy uczestnictwo w spotkaniu modlitewnym są karane wysokimi wyrokami więzienia lub zsyłką do katorżniczych obozów koncentracyjnych, z których wiele osób już nigdy nie wychodzi na wolność. Władze Korei Północnej uwięziły tysiące chrześcijan. Ewangelia przesyłana jest na teren Korei Północnej w paczkach przywiązanych do balonów wypełnionych helem. Potajemne czytanie Biblii

18 Świat komunizmu ERYTREA www.gpch.pl
Módlmy się za więzionych chrześcijan, zwłaszcza tych, którzy są przetrzymywani w metalowych kontenerach transportowych. Prośmy Boga, aby ich zachęcał i umacniał w tych strasznych dla nich okolicznościach. Prośmy Boga, aby ewangelia była szerzona w tym bardzo młodym i mało znanym afrykańskim państwie. Módlmy się o opamiętanie dla przywódców Erytrei. Haile Nayzgi, (więziony od 2004 r.) W takich kontenerach władze Erytrei trzymają więzionych ludzi. Od 2002 r. tylko cztery związki wyznaniowe uznawane są za legalne: prawosławie, sunnicki islam oraz kościoły rzymsko- katolicki i ewangelicko-luterański. Od 2000 do 3000 chrześcijan przebywa w strasznych warunkach w więzieniach, m.in. w metalowych kontenerach pozbawionych wentylacji i toalet. Kidane Weldou (więziony od 2005 r.)

19 Świat hinduzimu Chrześcijan mogą spotykać prześladowania ze strony bojowników hinduskich oraz dyskryminacja w systemie prawnym. Hinduizm jest silnie wspierany przez państwo.

20 Świat hinduizmu INDIE www.gpch.pl
Módlmy się, aby chrześcijanie mogli odważnie głosić ewangelię pomimo zastraszania i przemocy, z jakimi spotykają się w wielu stanach Indii. Módlmy się, aby zarówno miejscowi chrześcijanie jak i zagraniczni misjonarze działali w sposób niewzbudzający podejrzeń o „przymusowe nawracanie”, demaskując w ten sposób intencje stojące za prawami antykonwersyjnymi. Módlmy się za przywódców Indii, aby rządzili kierując się zasadami prawa i sprawiedliwości. Chrześcijan spotykają szykany, napaści, pobicia i uwięzienie. Chrześcijaństwo przyjmują głównie Dalici - najubożsi mieszkańcy Indii. W siedmiu stanach wprowadzono tzw. „ustawy antykonwersyjne”, zabraniające nawracania przy użyciu siły i przekupstwa, często niesłusznie wykorzystywane przeciwko chrześcijanom. Spośród kilkudziesięciu tysięcy chrześcijan z Orisy, którzy z obawy o życie musieli opuścić swoje domy w 2008 r., ok. 10 tys. wciąż przebywa w obozach dla uchodźców. 26-letnia wdowa z trójką dzieci w obozie dla uchodźców Aktywiści hinduistyczni są coraz lepiej zorganizowani i napadają na chrześcijan, uzbrojeni w kije i metalowe pręty.

21 Głos Prześladowanych Chrześcijan
Zachęca i wspiera chrześcijan, by wypełniali Wielkie Posłannictwo Misyjne na tych terenach świata, gdzie głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa pociąga za sobą cierpienia. Niesie pomoc duchową i materialną rodzinom osób, których dotknęły prześladowania. Zachęca cierpiących chrześcijan do postawy bezwarunkowej miłości i przebaczenia w stosunku do prześladowców celem przybliżenia im istoty wiary chrześcijańskiej. Podejmuje akcje wsparcia i zachęty ludzi wierzących w krajach, które wyzwoliły się spod władzy komunistycznej, celem odbudowy ich życia i świadectwa chrześcijańskiego. Działa na rzecz jedności wszystkich wierzących przez udzielanie pomocy niezależnie od przynależności wyznaniowej oraz przez ujawnianie i nagłaśnianie okrucieństw popełnianych na chrześcijanach.


Pobierz ppt "Prześladowania chrześcijan w XXI wieku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google