Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Quiz z życia świętych Apostołów Piotra i Pawła Klasa VI SP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Quiz z życia świętych Apostołów Piotra i Pawła Klasa VI SP."— Zapis prezentacji:

1 Quiz z życia świętych Apostołów Piotra i Pawła Klasa VI SP

2 1. Święty Piotr był z zawodu: A. Rybakiem B. Rolnikiem C. Pasterzem D. Myśliwym

3 1. Święty Piotr był z zawodu: A. Rybakiem B. Rolnikiem C. Pasterzem D. Myśliwym

4 2. Św. Piotr był obecny w czasie przemienienia się Pana Jezusa na górze: A. Horeb B. Synaj C. Tabor D. Moria

5 2. Św. Piotr był obecny w czasie przemienienia się Pana Jezusa na górze: A. Horeb B. Synaj C. Tabor D. Moria

6 3. Podczas Ostatniej Wieczerzy św. Piotr zapewniał Pana Jezusa: A. Że mają wystarczająco żywności na święta B. Że wszyscy pozostaną z Nim C. Że nawet, gdyby wszyscy Go opuścili, on go nie opuści i nawet życie swoje odda za Niego D. Że boi się tego, co ma się stać

7 3. Podczas Ostatniej Wieczerzy św. Piotr zapewniał Pana Jezusa: A. Że mają wystarczająco żywności na święta B. Że wszyscy pozostaną z Nim C. Że nawet, gdyby wszyscy Go opuścili, on go nie opuści i nawet życie swoje odda za Niego D. Że boi się tego, co ma się stać

8 4. Po aresztowaniu Pana Jezusa św. Piotr A. Poszedł do Piłata prosić o uwolnienie Pana Jezusa B. Wygłosił mowę w obronie Pana Jezusa C. Uciekł z Palestyny do Egiptu D. Zaparł się trzykrotnie Pana Jezusa

9 4. Po aresztowaniu Pana Jezusa św. Piotr A. Poszedł do Piłata prosić o uwolnienie Pana Jezusa B. Wygłosił mowę w obronie Pana Jezusa C. Uciekł z Palestyny do Egiptu D. Zaparł się trzykrotnie Pana Jezusa

10 5. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus pytał trzy razy Piotra: A. Czy Go miłuje i kocha? B. Dlaczego Go zdradził? C. Co stało się z Judaszem? D. Czy zgadza się być przywódcą Apostołów?

11 5. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus pytał trzy razy Piotra: A. Czy Go miłuje i kocha? B. Dlaczego Go zdradził? C. Co stało się z Judaszem? D. Czy zgadza się być przywódcą Apostołów?

12 6. Św. Piotra z więzienia uwolnił: A. Cesarz go ułaskawił i strażnicy go wypuścili B. Anioł wyprowadził go mimo drzwi zamkniętych C. Apostołowie odbili go D. Sam uciekł korzystając z zamieszania po trzęsieniu ziemi

13 6. Św. Piotra z więzienia uwolnił: A. Cesarz go ułaskawił i strażnicy go wypuścili B. Anioł wyprowadził go mimo drzwi zamkniętych C. Apostołowie odbili go D. Sam uciekł korzystając z zamieszania po trzęsieniu ziemi

14 7. Św. Piotr zginął w: A. Jerozolimie B. Lublinie C. Damaszku D. Rzymie

15 7. Św. Piotr zginął w: A. Jerozolimie B. Lublinie C. Damaszku D. Rzymie

16 8. Św. Piotr zginął poprzez A. Ukamienowanie B. Ścięcie mieczem C. Ukrzyżowanie głową do dołu D. Powieszenie

17 8. Św. Piotr zginął poprzez A. Ukamienowanie B. Ścięcie mieczem C. Ukrzyżowanie głową do dołu D. Powieszenie

18 9. Święty Paweł przed nawróceniem był: A. Rolnikiem B. Rybakiem C. Prześladowcą chrześcijan D. Kapłanem

19 9. Święty Paweł przed nawróceniem był: A. Rolnikiem B. Rybakiem C. Prześladowcą chrześcijan D. Kapłanem

20 10. Św. Paweł przed nawróceniem nazywał się: A. Szymon B. Szczepan C. Stanisław D. Szaweł

21 10. Św. Paweł przed nawróceniem nazywał się: A. Szymon B. Szczepan C. Stanisław D. Szaweł

22 11. Szaweł upadł na ziemię oślepiony światłem w drodze do A. Jerozolimy B. Damaszku C. Tel avivu D. Hajfy

23 11. Szaweł upadł na ziemię oślepiony światłem w drodze do A. Jerozolimy B. Damaszku C. Tel avivu D. Hajfy

24 12. Szaweł Jechał do Damaszku A. W interesach B. Aby aresztować chrześcijan C. Aby wypocząć D. Aby spotkać się z przyjaciółmi

25 12. Szaweł Jechał do Damaszku A. W interesach B. Aby aresztować chrześcijan C. Aby wypocząć D. Aby spotkać się z przyjaciółmi

26 13. Szaweł oślepiony pod Damaszkiem usłyszał głos: A. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? B. Szawle, Szawle, dlaczego jedziesz do Damaszku? C. Szawle, Szawle, dlaczego prześladujesz chrześcijan? D. Szawle, Szawle, dlaczego sprzeciwiasz się woli Bożej?

27 13. Szaweł oślepiony pod Damaszkiem usłyszał głos: A. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? B. Szawle, Szawle, dlaczego jedziesz do Damaszku? C. Szawle, Szawle, dlaczego prześladujesz chrześcijan? D. Szawle, Szawle, dlaczego sprzeciwiasz się woli Bożej?

28 14. Na pytanie Szawła kto Ty jesteś głos odpowiedział: A. Ja jestem, który jestem. B. Okaże się wkrótce, kim jestem C. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz D. Nie pytaj mnie kim jestem

29 14. Na pytanie Szawła kto Ty jesteś głos odpowiedział: A. Ja jestem, który jestem. B. Okaże się wkrótce, kim jestem C. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz D. Nie pytaj mnie kim jestem

30 15. Szawłowi wzrok przywrócił: A. Lekarz w Damaszku B. Ananiasz C. Amadeusz D. Nieznany chrześcijanin

31 15. Szawłowi wzrok przywrócił: A. Lekarz w Damaszku B. Ananiasz C. Amadeusz D. Nieznany chrześcijanin

32 16. Ile podróży apostolskich odbył św. Paweł? A. Jedną B. Trzy C. Pięć D. Siedem

33 16. Ile podróży apostolskich odbył św. Paweł? A. Jedną B. Trzy C. Pięć D. Siedem

34 17. Podróż do Rzymu odbyła się A. Ponieważ św. Paweł chciał nawrócić cesarza rzymskiego B. Ponieważ zaprosili go tamtejsi chrześcijanie C. Ponieważ odwołał się od wyroku do Cesarza D. Ponieważ św. Paweł chciał zamieszkać w Rzymie

35 17. Podróż do Rzymu odbyła się A. Ponieważ św. Paweł chciał nawrócić cesarza rzymskiego B. Ponieważ zaprosili go tamtejsi chrześcijanie C. Ponieważ odwołał się od wyroku do Cesarza D. Ponieważ św. Paweł chciał zamieszkać w Rzymie

36 18. Mieszkańcy Listry wzięli Pawła i Barnabę za: A. Wysłanników cesarza B. Bogów greckich: Zeusa i Hermesa C. Szpiegów D. Żebraków

37 18. Mieszkańcy Listry wzięli Pawła i Barnabę za: A. Wysłanników cesarza B. Bogów greckich: Zeusa i Hermesa C. Szpiegów D. Żebraków

38 19. Św. Paweł wyszedł z więzienia, ponieważ: A. Cesarz go ułaskawił i strażnicy go wypuścili B. Anioł wyprowadził go mimo drzwi zamkniętych C. Pretorzy przeprosili go i poprosili o wyjście z więzienia i opuszczenie miasta D. Sam uciekł korzystając z zamieszania po trzęsieniu ziemi

39 19. Św. Paweł wyszedł z więzienia, ponieważ: A. Cesarz go ułaskawił i strażnicy go wypuścili B. Anioł wyprowadził go mimo drzwi zamkniętych C. Pretorzy przeprosili go i poprosili o wyjście z więzienia i opuszczenie miasta D. Sam uciekł korzystając z zamieszania po trzęsieniu ziemi

40 20. Św. Paweł był obywatelem: A. Rzymskim B. Egiptu C. Syrii D. Grecji

41 20. Św. Paweł był obywatelem: A. Rzymskim B. Egiptu C. Syrii D. Grecji

42 21. Św. Paweł przemawiając w Atenach A. Nawrócił wszystkich słuchaczy B. Uzdrowił chorych C. Nie został wysłuchany ponieważ mówił o zmartwychwstaniu D. Został obwołany prorokiem

43 21. Św. Paweł przemawiając w Atenach A. Nawrócił wszystkich słuchaczy B. Uzdrowił chorych C. Nie został wysłuchany ponieważ mówił o zmartwychwstaniu D. Został obwołany prorokiem

44 22. św. Paweł zginął: A. Statek się rozbił i utonął B. Ukąsiła go żmija i umarł C. Został ukrzyżowany głową w dół D. Został ścięty mieczem

45 22. św. Paweł zginął: A. Statek się rozbił i utonął B. Ukąsiła go żmija i umarł C. Został ukrzyżowany głową w dół D. Został ścięty mieczem

46 23. Co Apostołowie odpowiedzieli przed Sanhedrynem na zarzut, że nauczali w Imię Jezusa? A. Że nie przyznają się do winy B. Że przyznają się do winy i żałują C. Że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi D. Że chodziło o Jezusa z Miletu a nie Jezusa z Nazaretu

47 23. Co Apostołowie odpowiedzieli przed Sanhedrynem na zarzut, że nauczali w Imię Jezusa? A. Że nie przyznają się do winy B. Że przyznają się do winy i żałują C. Że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi D. Że chodziło o Jezusa z Miletu a nie Jezusa z Nazaretu


Pobierz ppt "Quiz z życia świętych Apostołów Piotra i Pawła Klasa VI SP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google