Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie modernizacji oświetlenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie modernizacji oświetlenia"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie modernizacji oświetlenia
Stefan Tatarek Warszawa, 23 września 2014 - ŚWIET(L)NY PARTNER

2 Czym się zajmujemy Budowa systemów oświetlenia ulicznego
Konserwacja oświetlenia Inwentaryzacja systemów oświetlenia Audyty oświetleniowe Finansowanie modernizacji oświetlenia Modernizacje oświetlenia ulicznego

3 Modernizacje oświetlenia ulicznego

4 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO JEST ŁATWA, PRZYJEMNA
I NIC NIE KOSZTUJE!

5 Zrealizowane projekty

6 150 zmodernizowanych gmin
Zrealizowane projekty wymienionych opraw 150 zmodernizowanych gmin 100 projektów zrealizowanych w systemie finansowania przez trzecią stronę ze spłatą z oszczędności w opłatach za energię elektryczną

7 Zrealizowane projekty
Modernizacja JAWORZNO Rok 2007 7444 wymienionych opraw czas realizacji 2 miesiące (listopad – grudzień)

8 Zrealizowane projekty
Modernizacja RYBNIK Rok 2008 7339 wymienionych opraw czas realizacji 7 tygodni (listopad – grudzień)

9 Zrealizowane projekty
Modernizacja CZĘSTOCHOWA Rok 2012 6051 wymienionych opraw czas realizacji 7 tygodni (listopad – grudzień)

10 Jakie obowiązki gminy? Prawo energetyczne Ustawa budżetowa
Rozporządzenia do ustawy budżetowej Ustawa o efektywności energetycznej Normy projektowe PNE 13201 Dyrektywy unijne Eliminacja żarówek rtęciowych Eliminacja żarówek sodowych o niskiej efektywności Eliminacja układów zapłonowych elektromagnetycznych Ustawa fotobiologiczna Dyrektywa o zanieczyszczeniu przestrzeni światłem

11 Jak osiągnąć właściwy efekt?
Warunki techniczne modernizacji – rejon energetyczny Inwentaryzacja stanu istniejącego Ilość, moce, typy opraw, moduły słupów, odległość od drogi, kategoria drogi (parametry) Obliczenia fotometryczne Najbardziej efektywny dobór opraw Projekt modernizacji Analiza techniczno-ekonomiczna Program redukcji mocy Inżynieria finansowa Efekty ekologiczne Przygotowanie prawidłowej specyfikacji przetargowej

12 Problem własności infrastruktury
Przykład: Gmina Wolsztyn Ogłoszenie przetargu na modernizację oświetlenia ulicznego Przeprowadzenie wszystkich procedur przetargowych Unieważnienie przetargu ze względu na brak zgody właściciela infrastruktury technicznej

13 Problem własności infrastruktury
Przykład: PPP Radzionków Brak porozumienia z operatorem energetycznym Decyzja o kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia: - budowa niezależnej sieci oświetleniowej na terenie całego miasta - budowa własnych punktów sterowania Po zrealizowaniu projektu Radzionków jest 100% właścicielem całej infrastruktury oświetleniowej

14 Modele finansowania 1. Finansowanie przez stronę trzecią (TPF)
Model z największą ilością realizacji Spłata z oszczędności MINUS – obciąża współczynnik zadłużenia gminy (zmiana od stycznia 2014*) * Dopuszczalne zadłużenie przewidziane jest w tzw. wzorze indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który zapisano w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Decyzja rządu oznacza, że wydatki samorządów, przeznaczone na realizację projektów finansowanych z funduszy unijnych nie będą uwzględniane we wzorze, o ile unijne dofinansowanie wyniesie co najmniej 60 proc. Jak działa Finansowanie przez stronę trzecią? Podstawą ustalenia budżetu są aktualne koszty energii elektrycznej i konserwacji systemu Na podstawie audytu i wykonanego projektu określa się oszczędności po modernizacji Opracowuje się inżynierię finansową i harmonogram spłat inwestycji Po modernizacji źródłem spłaty inwestycji są wygenerowane oszczędności Modernizacja finansowana przez Wykonawcę Możliwość finansowania hybrydowego (środki unijne, fundusze celowe)

15 Modele finansowania 2. ESCO
Model finansowy praktycznie nie realizowany w Polsce Własność słupów i przewodów Brak możliwości przejęcia w zarządzanie całego systemu oświetlenia Jak działa ESCO? (Energy Service COmpany) Zamawiający określa precyzyjnie parametry działania systemu oraz aktualny budżet Podpisanie umowy okresowej z gwarantowanym efektem energetycznym Firma ESCO opracowuje projekt i realizuje inwestycję, którą finansuje w 100% Przez czas trwania umowy system jest własnością ESCO W tym czasie ESCO pokrywa wszystkie koszty eksploatacji i zarządzania systemem Po zakończeniu umowy system przechodzi na własność Zamawiającego

16 Modele finansowania 3. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)
Model finansowy wkraczający na rynek modernizacji oświetlenia Coraz mniejsza ilość kontrowersji prawnych Model dla dużych i małych systemów Jak działa PPP ? Zamawiający określa precyzyjnie swoje oczekiwania Zamawiający ogłasza przetarg w formule PPP i wybiera oferentów do dialogu konkurencyjnego W kilku kolejnych turach odbywa się procedura dialogu konkurencyjnego Opracowanie SIWZ i zaproszenie do składania ofert Wybór oferty i realizacja projektu finansowanego przez Partnera Prywatnego Możliwość finansowania hybrydowego (środki unijne, fundusze celowe)

17 Modele finansowania Usługa oświetleniowa o podwyższonym standardzie
Gmina przygotowuje projekt precyzujący parametry usługi oświetleniowej Jakość oświetlenia Zgodność z normami i dyrektywami unijnymi Oszczędność energii elektrycznej Redukcję emisji Ogłoszenie przetargu na świadczenie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie Określenie parametrów usługi Określenie czasu wymaganego na adaptację systemu oświetleniowego do świadczenia usługi przez wykonawcę (3 miesiące od podpisania umowy) Określenie czasu trwania usługi Odbiór zaadaptowanego systemu Realizacja usługi i obciążanie gminy przez wykonawcę fakturami miesięcznymi

18 Usługa oświetleniowa o podwyższonym standardzie
ZALETY: Model neutralny dla budżetu gminy Adaptacja systemu oświetlenia w 100% finansowana przez wykonawcę Ten model finansowania nie obciąża współczynnika zadłużenia gminy WADA: Brak możliwości dofinansowania hybrydowego

19 Przykład realizacji – Gmina Przytyk
Stan istniejący 1127 punktów świetlnych 196 kW mocy zainstalowanej 0,174 kW/ punkt świetlny PLN koszt energii elektrycznej/rok Adaptacja sytemu oświetlenia do świadczenia usługi o podwyższonym standardzie Wymiana starych opraw na oprawy LED ClearWay Philips – 1000 sztuk Indywidualna redukcja mocy w pozostałych oprawach – 127 sztuk Wyniesienie układów sterująco-pomiarowych SO ze stacji TRAFO Redukcja emisji CO2 do atmosfery 558 ton/rok Program redukcji mocy w oprawach LED

20 Tabele redukcji część 1.

21 Tabele redukcji część 2.

22 Ocena efektywności ekonomicznej

23 Ocena efektywności ekonomicznej

24 Uzyskanie rocznej redukcji emisji CO2 do atmosfery: powyżej 550 ton.
Korzyści ekologiczne i finansowe Uzyskanie rocznej redukcji emisji CO2 do atmosfery: powyżej 550 ton. Uzyskanie oszczędności rocznych w opłatach za energię elektryczną: , ,00 zł = ,00 zł.

25 Korzyści w zakresie komfortu i bezpieczeństwa
wzrost poczucia komfortu bezpieczeństwo mieszkańców

26 PO PRZED

27 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
PRZED PO PRZED PO

28 PO PRZED

29 Korzyści finansowe z modernizacji oświetlenia

30 A GMINA MOŻE NA NIEJ DOBRZE ZAROBIĆ !!
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO JEST ŁATWA, PRZYJEMNA, NIC NIE KOSZTUJE A GMINA MOŻE NA NIEJ DOBRZE ZAROBIĆ !!

31 Zapraszam do współpracy
Stefan Tatarek Prezes Zarządu Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. Tel


Pobierz ppt "Finansowanie modernizacji oświetlenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google