Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA DROGOWEGO ŚWIATŁOPROJEKT Jacek Piotrowski Krzysztof Warzyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA DROGOWEGO ŚWIATŁOPROJEKT Jacek Piotrowski Krzysztof Warzyński."— Zapis prezentacji:

1 1 MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA DROGOWEGO ŚWIATŁOPROJEKT Jacek Piotrowski Krzysztof Warzyński

2 2 Cel modernizacji: zmniejszenie energochłonności istniejącego systemu, zmniejszenie kosztów jego bieżącej eksploatacji, a w tym napraw, remontów, konserwacji, podniesienie niezawodności funkcjonowania oświetlenia ulicznego, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez polepszenie stanu oświetlenia dróg, poprawę estetyki Gminy poprzez ujednolicenie systemu, świecenie wszystkich opraw, równomierność oświetlenia. ograniczenie emisji szkodliwych pyłów

3 3 Wymagania klienta: Dobór optymalnego sprzętu (oprawy, źródła światła i sterowniki czasem świecenia) Uzyskanie parametrów oświetleniowych, zgodnych z PN-EN 13201, przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy pobieranej przez system, Dobór optymalnego systemu konserwacji (dobór współczynnika zapasu), Określenie kosztów wykonania inwestycji Satysfakcja klienta Optymalny sprzęt Niski koszt Oszczędność energii

4 4 * Inwentaryzacja istniejącego systemu oświetlenia * Uzyskanie od ZE warunków wykonania modernizacji * Dobór sprzętu (oprawy, źródła światła, sterowniki oraz osprzęt) * Dobór systemu konserwacji (wyliczenie współczynnika zapasu) * Projekt oświetleniowy (uzgodnienie z Zakładem Energetycznym) * Analiza (koszty eksploatacji systemu po modernizacji oraz koszty inwestycji – kosztorys inwestorski) * Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót * Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia * Przetarg na wykonanie inwestycji * Odbiór wykonanych prac (nadzór autorski projektanta, pomiary parametrów) Sposób realizacji:

5 5 INWENTARYZACJA INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU OŚWIETLENIA parametry dróg: - kategoria drogi pod kątem wymagań oświetlenia - szerokość jezdni - rodzaj nawierzchni parametry elementów oświetlenia: - moc oprawy - typ ( rodzaj ) oprawy - odległość między oprawami - wysokość zawieszenia oprawy - odległość oprawy od krawędzi jezdni (wysięg) - kąt zawieszenia oprawy - rodzaj wysięgników - rodzaj i numeracja słupów - układ opraw (prawostronny, lewostronny) - nazwa (numer) stacji trafo

6 6 Współpraca z Zakładem Energetycznym Uzyskanie od ZE warunków wykonania modernizacjiUzyskanie od ZE warunków wykonania modernizacji - sposób wykonania modernizacji (PPN lub wyłączenia) - sposób wykonania modernizacji (PPN lub wyłączenia) - sposób rozliczenia zdemontowanego sprzętu (utylizacja zdemontowanego sprzętu) - określenie własności systemu po modernizacji (dokładne określenie podziału) - sposób wykonywania konserwacji systemu (instrukcja współpracy) Uzgodnienie projektu oświetleniowegoUzgodnienie projektu oświetleniowego

7 7 DOBÓR SPRZĘTU oprawy oświetleniowe: oprawy oświetleniowe: - wykonane w II klasie izolacji, - klosze opraw wykonane z materiału odpornego na oddziaływanie UV, - wymagana szczelność w komorze optycznej min. IP 65, - wymagana szczelność w komorze osprzętu min. IP 43, - wymagany min. jeden rodzaj regulacji rozsyłu światła źródła światła: źródła światła: - wysokoprężne lampy sodowe o podwyższonej skuteczności świetlnej sterowniki astronomiczne sterowniki astronomiczne osprzęt: osprzęt: - zabezpieczenia - wysięgniki - przewody

8 8 OPTYMALNY DOBÓR SYSTEMU KONSERWACJI: system konserwacji: - analiza kosztów konserwacji - wyliczenie współczynnika zapasu (utrzymania) - sterowanie czasem świecenia - harmonogram niezbędnych prac konserwacyjnych - uzyskanie warunków przeprowadzenia modernizacji od Zakładu Energetycznego (sposób wykonania modernizacji

9 9 PROJEKT OŚWIETLENIOWY PROJEKT OŚWIETLENIOWY (OBLICZENIA KOMPUTEROWE PARAMETRÓW OŚWIETLENIOWYCH) zasady oświetlenia ulicznego - wymagania norm oświetleniowych - tabela kategorii oświetlenia dróg - tabela minimalnych dopuszczalnych parametrów oświetlenia obliczenia komputerowe - poziom i rozkład natężenia oświetlenia - poziom i rozkład luminancji - wskaźniki ograniczenia olśnienia

10 10 ANALIZA TECHNICZNA zestawienia opraw i ich mocy przed i po przebudowie tabele zbiorcze określające wysokości nakładów inwestycyjnych i czas ich zwrotu wskazanie koniecznych uzupełnień w istniejącym systemie sieci oświetleniowej opracowanie wniosków i zaleceń dla wdrożenia modernizacji i przebudowy oświetlenia drogowego (ścisła współpraca z ZE)

11 11 ANALIZA EKONOMICZNA Określenie kosztów eksploatacji systemu po modernizacji (koszty energii i konserwacji, ew. koszty dzierżawy słupów) Określenie kosztów inwestycji (kosztorys inwestorski) Określenie sposobu finansowania inwestycji (finansowanie przez tzw. trzecią stronę, dotacje unijne, pożyczki WFOŚiGW, kredyty) przykładowy harmonogram spłat inwestycji

12 12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA precyzyjny zakres zadania - przebudowa - finansowanie - konserwacja instrukcja dla oferenta sposób przygotowania oferty projekt punktacji oceny oferty warunki dla oferty równoważnej kosztorys ofertowy ślepy wzór umowy niezbędne załączniki Precyzyjna SIWZ Konserwacja Modernizacja Finansowanie

13 13 SYMULACJA KOSZTÓW PRZED I PO MODERNIZACJI SYSTEMU OŚWIETLENIA PrzedPo Ilość punktów świetlnychszt700700 Przybliżona mockW140,084,0 Czas świeceniagodz. 4 000 Taryfa opłat za energię-C11C12b Wydatki na energięzł280 000128 000 Stawka konserwacyjna za 1 pktzł4,02,5 Wydatki na konserwacjęzł33 600,021 000,0 Założona oszczędność% 40 Założona oszczędnośćzł 164 600 Koszt inwestycjizł 560 000 Czas spłaty inwestycjilata 3,41

14 14 EFEKTY EKOLOGICZNE Zmniejszenie mocy o 1kW spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wg poniższej danych: Zanieczyszczenie:kg/rok Dwutlenek siarki SO2 12,5 Dwutlenek węgla CO2 1 563,0 Tlenki azotu NO, NO2 9,4 Tlenek węgla CO13,8 Benzo alfa piren B-a-P 0,004 Pyły i żużle109,4

15 15 UL. GÓRCZEWSKA 25/19 01-139 WARSZAWA TEL./FAX (022)631 26 30;632 23 41 E-mail: swiatloprojekt@interia.plswiatloprojekt@interia.plŚWIATŁOPROJEKT JACEK PIOTROWSKI KRZYSZTOF WARZYŃSKI


Pobierz ppt "1 MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA DROGOWEGO ŚWIATŁOPROJEKT Jacek Piotrowski Krzysztof Warzyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google