Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIAŁORUŚ. BIAŁORUŚ Białoruś – państwo w Europie Wschodniej Białoruś – państwo w Europie Wschodniej. Graniczy z Polską, Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIAŁORUŚ. BIAŁORUŚ Białoruś – państwo w Europie Wschodniej Białoruś – państwo w Europie Wschodniej. Graniczy z Polską, Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą."— Zapis prezentacji:

1

2 BIAŁORUŚ

3 Białoruś – państwo w Europie Wschodniej
Białoruś – państwo w Europie Wschodniej. Graniczy z Polską, Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą. W odróżnieniu od swoich sąsiadów nie ma dostępu do morza. Powierzchnia kraju wynosi 207,6 tys. Km (kwadratowych) , a łączna długość granic 2969km. Położona w zachodniej części niziny wschodnioeuropejskiej, Białoruś nie posiada terenów górzystych. Przeważającą część kraju ( 70 % ) stanowią niziny średniej wysokości m n.p.m. a najwyższym wzniesieniem jest góra dzierżyńskiego o wysokości 345 m. ( na wzniesieniach mińskich ). Najniżej położonym terenem jest dolina niema w okolicach Grodna ( 80-90m n.p.m. ) Na południu, ok.. 20% powierzchni kraju zajmują rozległe tereny bagienne i torfowiska. Ludność na dzień 1Stycznia 2013r. wynosiła 9.46 mln osób. Średnia gęstość zaludnienia kraju wynosi 45 osób na km2. Przeważająca liczba ludności (76,3 %) mieszka w Miastach. Białoruś jest obecnie zamieszkiwane przez ponad 130 narodowości. Białorusini stanowią 83% populacji.

4 Na Białorusi odkryto i udokumentowano ok. 5 tys
Na Białorusi odkryto i udokumentowano ok.. 5 tys. złóż surowców mineralnych. Dotyczy to 30 różnych rodzaju kopalin użytecznych, z których tylko nieliczne uznawane są w skali europejskiej za znaczące. Białoruś posiada bogate złoża: soli potasowych, soli kamiennej, torfu, granitu, kredy, gliny itd.. Deklaracja a państwowej niezawitności Republiki Białoruś, przyjęta przez radę najwyższą w dniu 12 lipca1990 roku, proklamowała – po raz pierwszy w historii – pełną suwerenność republiki Białoruś ,która po 70 latach istnienia ,jako republika radziecka ,stała się wolnym państwem. Jednak dniem ,w którym obchodzone jest święto narodowe 3 lipca – dzień w ,którym wyzwolone Mińska spod okupacji niemieckiej przez wojska radzickie w 1994r. Władzą ustawodawczą Białorusi jest dwuizbowy parlament. Zgromadzenie narodowe składające się z rady republiki i Izby przedstawicieli . Rada republiki liczy 64 członków z których 8 jest wybieranych przez Prezydenta. W 56 wybieranych bezpośrednio0 przez debiutowanych lokalnych rad na 4-letnią kadencję. Izba przedstawicieli liczy 110 członków.

5 Władze wykonawcza sprawuje rada ministrów pod przewodnictwem premiera, mianowanego przez prezydenta. Obecnie premierem jest Michaił Miasnikowicz. Rząd podlega nadzorowi ze strony prezydenta i parlamentu. Władzę w terenie sprawują lokalne komitety wykonawcze. Białoruś charakteryzuje się bardzo gęstą siecią rzeczną. Na większości rzek jest możliwa żegluga rzeczna. Wiele rzek jest tez wykorzystywana do spławiania drewna. Najważniejszymi rzekami w kraju są: Prypeć, Dniepr, Dźwina, Niemen, Berezyna. Białoruś posiada zasoby naturalne jak: torf, ropa naftowa, gaz ziemny, granit, wapień, kreda, piasek, żwir, glina itp. Waluta w Białorusi jest Rubel Białoruski (BYR), w przeliczeniu na EURO to 1000BYR=0,09Euro. Białoruś znajdują się w strefie lasów mieszanych, na północy – brzozowych, sosnowych i jodłowych; natomiast na południu – dębowych, jesionowych, klonowych i bukowych. Aż 30% powierzchni kraju pokrywają formacje bagienne i torfowiska.

6 Podstawowymi gałęziami przemysłowymi Białorusi są: przemysł elektromaszynowy, środków transportu, chemiczny, petrochemiczny, elektrochemiczny, włókienniczy, spożywczy, drzewny, papierniczy, materiałów budowniczych, szklarski, oraz skórzany. Białoruskie stroje ludowe

7 Panorama Mińska  Mińsk - stolica Białorusi, nad Świsłoczą; miasto wydzielone i obwodowe; największy ośrodek gospodarczy, kulturalny i naukowy kraju. Sekretariat założonej w 1991 Wspólnoty Niepodległych Państw. Mińsk Litewski był miastem królewskim Wielkiego Księstwa Litewskiego  I Rzeczypospolitej.

8 Ratusz i katedra katolicka
Port lotniczy Mińsk – międzynarodowy port lotniczy położony 42 km na wschód od centrum Mińska.  Stare miasto Ratusz i katedra katolicka

9 Słowacja

10 Słowacja (Republika Słowacka) to państwo w środkowej Europie. Do 1993r
Słowacja (Republika Słowacka) to państwo w środkowej Europie. Do 1993r. wchodziło w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004r. Słowacja należy do Unii Europejskiej oraz do NATO, a od 1 stycznia 2009r. do strefy euro. Stolicą Republiki Słowackiej jest miasto Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami. W Słowacji znajduje się ponad 130 miast o ludności przekraczającej ponad 1,5 tyś mieszkańców. Około 89,8 % populacji Słowacji stanowią Słowacy, 9,7% Czesi, Ukraińcy, Rosjanie, Cyganie i Polacy. Republika Słowacka jest położona w strefie klimatu umiarkowanym. Średnia miesięczna temperatura powietrza w styczniu wynosi 0 stopni Celsjusza, a w lipcu 20 stopni Celsjusza. Roczna suma opadów waha się od 400mm na południowym-wschodzie do ponad 2000mm na południowych stokach Tatr. Słowacja posiada gęstą sieć rzeczną, której 96% należy do zlewni Dunaju, a pozostałe 4% do zlewni Wisły.  Dunajec nie przepływa przez Słowację – jest tylko rzeką graniczną, i to na niedługim odcinku (16,6 km). Tym niemniej zbiera sporo drobnych odpływów z terenów Słowacji na północ od pasm Tatr Bielskich i Magury Spiskiej.

11 Tatry znajdują się w północnej części Słowacji
Tatry znajdują się w północnej części Słowacji. Najwyższy szczyt w Słowacji Gerlach ma 2655m wysokości i jest najwyższym szczytem Tatr. Położony jest na Słowacji, w bocznej grani Tatr. Nazwa szczytu związana jest z miejscowością spiską - Gerlachov. Słowackie stroje ludowe

12 Panorama Bratysławy  Bratysława– stolica i największe miasto Słowacji pod względem liczby mieszkańców i powierzchni. Jest jedyną stolicą na świecie, która graniczy z dwoma państwami, tj. na południu z Węgrami, a na zachodzie z Austrią.

13 Zamek w Bratysławie - W X wieku powstał tu zamek z kamienia, zamieniony w fortecę obronną w XV wieku. W wieku XVI przebudowano go w stylu renesansowym, a sto lat później – w stylu barokowym. Za rządów Marii Teresy Habsburg, królowej Czech i Węgier, stał się siedzibą księcia Alberta cieszyńskiego. W 1784 roku zamek oddano Kościołowi katolickiemu, następnie w 1802 roku założono tu koszary. W 1811 roku zamek uległ zniszczeniu w trakcie pożaru wznieconego przez wojskanapoleońskie. Odbudowano go dopiero w latach 50. XX wieku Zamek w Bratysławie

14 LITWA

15 Litwa jest krajem położonym w północno-wschodniej Europie
Litwa jest krajem położonym w północno-wschodniej Europie. Posiada niewielki pas wybrzeża morza Bałtyckiego (99 km długości). Zajmuje powierzchnię 65,2 tyś km2. Stolicą Republiki Litewskiej jest Wilno. W kraju tym mieszka ok. 3,6 mln ludzi, a gęstość zaludnienia wynosi 55 osób na km2. Językiem urzędowym na Litwie jest język Litewski. Republika Litewska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, z cechami wschodnio-kontynentalnymi. Średnia temperatura w styczniu wynosi 0 stopni C w zachodniej części kraju do -7 stopni C we wschodniej części kraju, a w lipcu od 17 do 18 stopni C. Średnia roczna suma opadów wacha się od 600mm do 750mm. Na obszarze kraju znajduje się ok. 4 tyś jezior, głównie pochodzenia polodowcowego. Największym jeziorem na Litwie jest Dryświaty. Na Litwie występują głównie lasy mieszane , które zajmują ok. 25% powierzchni kraju. W ich drzewostanie dominują sosny, świerki i buki. W kraju tym istnieją 103 miasta o liczbie mieszkańców większej niż Obecnie największym miastem jak i stolicą jest Wilno liczące ponad 550 tyś mieszkańców. Herbem Litwy jest rycerz z uniesionym nad głową mieczem i tarczą z własnym herbem na czerwonym polu.

16 Litewskie stroje ludowe

17 Panorama Wilna Wilno – stolica Litwy, do 1795 stolica Wielkiegi Księstwa Litewskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, od 1920 do 1922 jako stolica  Litwy Środkowej, w latach 1922–1939 w granicach II RP (jako stolica województwa wileńskiego), na Pojezierzu Wileńskim, nad Wilią, u ujścia Wilejki. 

18 na Starym Mieście w Wilnie, gotycka, wzniesiona w latach 1503–1514;
Ostra brama Ostra brama w Wilnie - brama miejska na Starym Mieście w Wilnie, gotycka, wzniesiona w latach 1503–1514; wraz z przylegającym do niej fragmentem muru obronnego stanowi jedyną pozostałość dawnych fortyfikacji miejskich; od strony wewnętrznej bramy znajduje się kaplica Ostrobramska z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej (Matki Boskiej Miłosierdzia), klasycystyczna, wzniesiona w 1829; stanowi zamknięcie ulicy Ostrobramskiej.

19 Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św
Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie Świątynię rozpoczęto budować po 1386 r. gdy chrzest przyjął książę Jagiełło, a w 1387 r. powstało biskupstwo wileńskie. Katedrę, której nadano wezwanie św. Stanisława,  patrona Polski, wzniesiono na miejscu dawnej świątyni pogańskiej, na terenie  Zamku Dolnego.

20 NIEMCY

21 Niemcy (Republika Federalna Niemiec) – państwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie. Składa się z 16 krajów związkowych (landów), a jego stolicą i największym miastem jest Berlin. Państwo ma powierzchnię km² i panuje w nim klimat umiarkowany. Z ponad 80 milionami mieszkańców jest najludniejszym krajem Unii Europejskiej. Jest to czołowe pod względem gospodarczym i politycznym państwo Europy. Stanowi część strefy Schengen i strefy euro, jest członkiem ONZ, OECD, G8, G20. W roku 1957 Niemcy Zachodnie były jednym z członków założycieli wspólnot europejskich, przekształconych później w Unię Europejską. Niemiecka gospodarka jest jedną z największych na świecie. Niemcy mają także bogatą historię sztuki, muzyki, filozofii, architektury. Niemieckie rolnictwo ma charakter intensywny, jest wysoko zmechanizowane i zchemizowane. Uprawę utrudniają natomiast słabe gleby i niesprzyjający klimat. W ostatnich latach znacząco zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw rolniczych. W latach liczba ta spadła z 472 tys. do (20,6%). Zmniejsza się także ilość zatrudnionych w rolnictwie: w 2007 r. wynosiła ona 1,3 mln, czyli o ok. 12% mniej, niż osiem lat wcześniej. Tereny wykorzystywane rolniczo stanowią przeszło połowę całkowitego obszaru Niemiec. Ich powierzchnia (ok. 17 mln ha) spadła w ostatnich latach o zaledwie 1,2%. Zwiększyła się natomiast średnia powierzchnia gospodarstw rolnych (z 36,3 ha w 1999 do 45,3 ha w 2007).

22 W Niemczech, w 2008 roku, zebrano 50,1 mln t zbóż, co stanowi ok
W Niemczech, w 2008 roku, zebrano 50,1 mln t zbóż, co stanowi ok. 2% ogólnych światowych zbiorów. Bardzo wysokie są ich plony, które wynoszą 71,2 dt/ha, co jest jednym z najwyższych wyników na świecie (po Wielkiej Brytanii, Francji, czy Egipcie). Na każdego mieszkańca zbiera się 609 kg zbóż rocznie. Do najważniejszych zwierząt hodowlanych w Niemczech należą trzoda chlewna i bydło. W 2008 r. w niemieckich gospodarstwach przebywało 26,7 mln sztuk trzody chlewnej, co było czwartym wynikiem na świecie. W Niemczech wydobywa się największą na świecie ilość węgla brunatnego. Pochodzi stąd ok. 1/5 światowego wydobycia. Największe złoża znajdują się Nadrenii Północnej-Westfalii, północnej Hesji, okolicach Lipska, Merseburgu i Górnym Palatynacie Ropa naftowa jest wydobywana w okolicach Hanoweru i w pobliżu granicy z Holandią, natomiast gaz ziemny w Dolnej Saksonii, na wschód od Monachium i w górnej Hesji. Kopalnie uranu działają w Schwarzwaldzie i w okolicach miejscowości Aue. Niemcy są czwartym na świecie producentem soli potasowych, które wydobywa się w okolicach Bleicherode i Halle. Sól kamienną eksploatuje się natomiast w Wirtembergii, Bawarii i na Nizinie Niemieckiej.

23 Głównym źródłem energii jest węgiel, a niemieckie elektrownie cieplne wytwarzają 61,3% energii elektrycznej w kraju. Węgiel brunatny przeważa w zachodniej i wschodniej części kraju – w Nadrenii Północnej-Westfalii, Brandenburgii i Saksonii, a elektrownie zlokalizowane są w pobliżu kopalni. Elektrownie atomowe produkują 28% energii[49]. Ze źródeł odnawialnych produkuje się natomiast 10,7% energii[49], w tym 36,6% z energii wiatru, 22,5% z biomasy, 14,7% z energii wodnej, 21,2% z energii słonecznej i 3,6% z bioodpadów. Niemieckie hutnictwo jest jednym z najważniejszych w Europie. Największe zakłady koncentrują się głównie w Zagłębiu Ruhry. Ołów wyrabia się w Braubach, Hamburgu, Norymberdze i Freibergu, magnez w Pocking, cynę w Essen, Duisburgu, Hamburgu i Freibergu, aluminium w Rheinfelden, Rheinbergu, Aken i Laucie, a miedź w Hamburgu, Duisburgu, Berlinie, Eisleben i Ilsenburgu. Rafinerie ropy naftowej działają np.: w Kolonii, Hamburgu, Bremie, Heiden, Emden, Ingolstadt, Frankfurcie nad Menem, Lipsku, Mannheimie, Essen, czy Salzbergen. Największe cementownie zlokalizowane są w Bremie, Beckum, Bernburgu, Paderborn, Neuwied i Osnabrück.

24 Niemieckie stroje ludowe
Na północnym zachodzie istnieją duże zakłady chemiczne (w okolicach Kolonii, Leverkusen, czy Leuny), a barwniki wyrabia się w Lipsku i Frankfurcie nad Menem. Warto również dodać, że Niemcy są czwartym na świecie producentem nawozów potasowych, z produkcją 3,1 mln ton w 2008 roku. Przemysł maszynowy koncentruje się w Zagłębiu Ruhry, okolicach Hanoweru, Augsburga, Chemnitz, Lipska, Magdeburga, czy Mannheim. Niemieckie stroje ludowe

25 Niemcy to "naród filozofów i poetów"
Niemcy to "naród filozofów i poetów". Ma bogatą kulturę, która jest spuścizną po wszystkich większych kulturach europejskich. Jest ona również bardzo zróżnicowana ze względu na różnorodność tradycji poszczególnych landów. Długa i bogata historii pozostawiła po sobie bardzo wiele. Ośrodki kulturowe znajdują się w wielu miastach i regionach kraju, a nie są zdominowane przez jedną metropolię. Na terenie Niemiec znajduje się ponad 60 uniwersytetów, z których wiele jest bardzo starych, o wiekowej tradycji, np. Uniwersytet w Heidelbergu założony w 1386 roku, czy też w Kolonii pochodzący z 1388 roku. Państwo niemieckie nie jest bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o skład narodowościowy. Największy odsetek ludności stanowią Niemcy - 95,1%. Jednak duży napływ imigrantów z różnych państw, nie tylko europejskich, przyczynił się do wzrostu mniejszości narodowych. Wśród nich największa grupę stanowią Turcy, później Jugosłowianie, Włosi, Grecy i Polacy. Podział państwa pod względem religijnym nie zmienił się praktycznie od czasów Marcina Lutra. Dalej północ uznawana jest za obszar dominacji protestantyzmu, a południe - kościoła rzymsko- katolickiego. Najbardziej religijnym landem katolickim jest Bawaria. Najbardziej znaną imprezą, nawet poza granicami kraju, jest mający długą tradycję Oktoberfest obchodzone w Monachium. Dzisiejszy Oktoberfest połączony jest z piciem piwa, najpowszechniejszego napoju Bawarii. Każdy z browarów monachijskich posiada własny namiot, gdzie jest sprzedawany ten napój alkoholowy. Goście siedzą przy długich ławach, gdzie piją, śpiewają i tańczą.

26 Panorama Berlina Berlin – stolica, siedziba rządu  Republiki Federalnej Niemiec. Największe miasto Niemiec, na prawach kraju związkowego. Zajmuje powierzchnię ok. 892 km², zamieszkuje je 3,4 mln osób. Jest trzecim największym (po Londynie i Paryżu) miastem w Unii Europejskiej. Berlin jest podzielony na dwanaście okręgów administracyjnych (Bezirk). Przez przestrzeń miejską przepływają m.in. rzeki Sprewa i Hawela, a ponadto znajduje się wiele jezior i zatok, w tym największe Müggelsee.

27 Brama Brandenburska Zabytkowa budowla w Berlinie jest jednym z charakterystycznych punktów miasta, zaprojektowanym przez niemieckiego architekta, pochodzącego z Kamiennej Góry Carla Gottharda Langhansa. Budowana w latach Budowana po wojnie siedmioletniej, w czasach umacniania Prus podczas gdy w Polsce trwał  Sejm Czteroletni, w roku rewolucji francuskiej została wzbogaconakwadrygą, którą powoziła naga wówczas Wiktoria, bogini zwycięstwa uwieńczona dębowymi liśćmi. Na biało pomalowana budowla nazwana została wtedy Bramą Pokoju. Brama Brandenburska jako symbol Pokoju i Wolności od 3 października 1990, w rocznicę Zjednoczenia Niemiec, jest znowu w swej oryginalnej formie. Remont tej historycznej budowli trwał dwa lata.

28 Katedra Świętej Jadwigi
Katedra świętej Jadwigi w Berlinie jest kościołem arcybiskupim archidiecezji berlińskiej  w Niemczech. Bazylika mniejsza od 1927. Świątynia została zbudowana w stylu klasycystycznym w latach  , zniszczona w 1943, odbudowana w latach W krypcie katedry znajduje się grób bł. Bernharda Lichtenberga, jej proboszcza w latach  - obrońcy Żydów, aresztowanego przez reżim nazistowski zmarłego w drodze do Dachau. 

29 Katedra w Berlinie Historia berlińskiej katedry sięga XV w. i pierwszej świątyni, jaka funkcjonowała na obecnym miejscu, pełniąc w dziejach funkcje kościoła katolickiego i luterańskiego. W czasach rządów Hohenzolernów w XIX w. dokonano rozbiórki starego kościoła a na jego miejscu planowano budowę całkiem nowej, monumentalnej świątyni. Dzisiejsza budowla to wynik prac prowadzonych w latach W konstrukcji wyróżnia się główna bryła kościoła z gigantyczna kopułą o średnicy 85 m. O zewnętrznym pięknie decydują renesansowe dekoracje architektoniczne.  We wnętrzach zachował się pierwotny ołtarz z katedry Erasmusa oraz krypta Hohenzollernów, w której spoczywa aż 90 członków dynastii. Obecna kopuła jest wynikiem rekonstrukcji po wojennych zniszczeniach.

30 UKRAINA

31 Ukraina – państwo unitarne, położone w Europie Wschodniej
Ukraina – państwo unitarne, położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską,Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego. Ukraińska SRR była członkiem założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych i członkiem większości organizacji wyspecjalizowanych ONZ. ObokBiałoruskiej SRR i Rosyjskiej FSRR była jedną z trzech republik radzieckich będących podmiotem prawa międzynarodowego. Od 1991 roku Ukraina jest suwerennym państwem. Znaczna część Ukrainy jest położona w strefie klimatu umiarkowanego kontynentalnego, natomiast południe – w strefie klimatu podzwrotnikowego morskiego. Obszar kraju znajduje się najczęściej pod wpływem polarnomorskich i polarnokontynentalnych mas powietrza. Najbardziej charakterystyczną cechą klimatu Ukrainy jest jego wzrastający z zachodu na wschód kontynentalizm termiczny. W związku z tym roczne amplitudy temperatury powietrza wahają się od 25 °C we Lwowie do 30 °C w Starobielsku. Na terenie kraju przeważa również kontynentalny rozkład opadów z maksimum w ciepłym okresie roku. Roczna suma opadów maleje z północnego zachodu z 600 mm na południowy wschód do 400 mm.

32 Od proklamowania niepodległości 24 sierpnia 1991 roku Ukraina jest republiką parlamentarną. 8 grudnia 1991 roku wraz z Federacją Rosyjską i Białorusią podpisała porozumienie o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw. Zgodnie z konstytucją uchwaloną w czerwcu 1996 roku przez Radę Najwyższą głową państwa jest prezydent wybierany w głosowaniu powszechnym na 5-letnią kadencję. Najwyższym organem władzy państwowej jest jednoizbowy parlament – Rada Najwyższa Ukrainy, w której skład wchodzi 450 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 5 lat. Głową państwa jest Prezydent Ukrainy. Władzę wykonawczą na Ukrainie sprawuje Rząd Ukrainy z premierem na czele, natomiast władzę ustawodawczą – parlament Ukrainy z przewodniczącym Rady na czele. Terytorium Ukrainy w I rzędzie dzieli się na  obwody (odpowiedniki województw) oraz 2 miasta wydzielone (Kijów i Sewastopol) i  Republikę Autonomiczną Krymu mającą własną konstytucję. W II rzędzie Ukraina dzieli się na 492 rejony (odpowiednik powiatów).

33 Ukraińskie stroje ludowe
Gospodarka Ukrainy ma najniższy w Europie Wskaźnik Wolności, a zarazem jeden z najgorszych w ogóle na świecie. Według danych MFW nominalne PKB Ukrainy w 2011 roku to miliardów dolarów co w przeliczeniu na osobę wynosi 3575 dolarów rocznie, jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie, porównywalny z takimi krajami na świecie jak Irak, Tonga czy Kongo. Ukraińskie stroje ludowe

34 Panorama Kijowa Kijów – stolica i największe miasto Ukrainy, nad rzeką  Dniepr. Był miastem królewskim Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Do zawarcia  pokoju Grzymułtowskiego Kijów leżał w granicach Korony Królestwa Polskiego i był  miastem królewskim  Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

35 Monaster św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach
Kopułach – prawosławny  zespół klasztorny w Kijowie. Obecny kompleks budynków sakralnych został zbudowany przez Światopełka II i rozbudowywany w XVIII wieku. Składa się z budynków monasteru, soboru św. Michała Archanioła, dzwonnicy, refektarza św. Jana Ewangelisty oraz Bramy Ekonomicznej. W latach 30. XX wieku całość została zniszczona przez władze radzieckie. Po 1991 i uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę obiekt pieczołowicie odbudowano.

36 Sobór Mądrości Bożej w Kijowie
Sobór Mądrości Bożej - cerkiew  w Kijowie, wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO, obecnie muzeum państwowe. W soborze zachowały się pochodzące z XI i XII wieku  freski i mozaiki, stworzone przez artystów  bizantyjskich i ruskich. W centralnej części za ikonostasem znajduje się 6 metrowa mozaika "Oranta" z XI wieku przedstawiająca Matkę Boską z uniesionymi dłońmi. We wnętrzu zachował się też dolna część ikonostasu z 1747 roku. W nawach bocznych eksponowane są średniowieczne kamienne sarkofagi książęce w tym grobowiec Jarosława Mądrego. Został wpisany na listę UNESCO w 1990 roku.

37 Złota Brama Złota brama jest rekonstrukcją średniowiecznej bramy wjazdowej do grodu Jarosława I Mądrego. Była ona jedną z trzech bram, które w połowie XI wieku prowadziły do miasta. Nazywana była wówczas po prostu Bramą Południową. Brama Lechicka i Żydowska nie przetrwały próby czasu i uległy całkowitemu zniszczeniu. Budowę bramy rozpoczął Książę Kijowski Włodzimierz I Wielki, a dokończył Jarosław I. Budowniczy inspirowali się wyglądem Złotej Bramy z Konstantynopola. Pod koniec XI w. Bramę Południową przemianowano na Złotą Bramę. Stało się to po tym, jak w pobliżu bramy wybudowano Kościół Zwiastowania ze złotymi kopułami. Brama wznosi się na rogu ulicy Jarosława i Władimira. 

38 CZECHY

39 Czechy (Republika Czeska) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej
Czechy (Republika Czeska) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni  km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej. Według Banku Światowego Czechy należą do 31 najbogatszych krajów świata pod względem dochodów per capita. Procent mieszkańców Republiki Czeskiej żyjacych poniżej progu ubóstwa jest znikomy. Czechy wykazują stosunkowo niewielki stopień nierówności w dochodach pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi obywatelami oraz stosunkowo zrównoważoną redystrybucję majątku. Bezrobocie jest od dłuższego czasu na niskim poziomie, znacznie poniżej średniej krajów rozwiniętych. W indeskie śladu ekologicznego Czechy są w porównaniu do pozostałych krajów rozwiniętych znacznie mniejszym dłużnikiem ekologicznym. Według Indeksu Transparency International z 2013 r. Czechy zajmują 5. miejsce wśród najbardziej skorumpowanych krajów w UE. W 2008 r. Czechami wstrząsnął kryzys ekonmiczny, a od 2012 r. gospodarka czeska pogrąża się w recesji.

40 Republika Czeska jest demokracją parlamentarną
Republika Czeska jest demokracją parlamentarną. Organem ustawodawczym jest dwuizbowy parlament. Niższa izba parlamentu – Izba Poselska składa się z 200 parlamentarzystów, wybieranych na czteroletnią kadencję. W skład izby wyższej – Senatu wchodzi 81 senatorów, wybieranych na okres 6 lat. Jedna trzecia senatorów jest wybierana co 2 lata. Na czele państwa stoi prezydent, który od 2013 roku wybierany jest w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Reprezentuje on państwo na arenie międzynarodowej. Prezydent podpisuje ustawy, powołuje i odwołuje premiera oraz członków rządu, ma prawo rozwiązać Izbę Deputowanych, powołuje sędziów oraz członków Rady Czeskiego Banku Narodowego. Czechach obowiązuje czterostopniowy podział administracyjny – na 14 krajów, 204 gminy III stopnia, 384 gminy II stopnia oraz 5661 gmin I stopnia. Praga, jako jedyne miasto wydzielone, ma status kraju. Obecny podział administracyjny obowiązuje od 2000 roku. Gospodarka Czech jest uważana za jedną z najstabilniejszych spośród wszystkich państw postsocjalistycznych. Od chwili podziału Czechosłowacji, w kraju wdrożono szereg reform gospodarczych i strukturalnych, wprowadzono program naprawy finansów państwa oraz przeprowadzono prywatyzację i restrukturyzację przedsiębiorstw państwowych.

41 Panorama Pragi Praga – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą  kraju środkowoczeskiego. Praga jest ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim, turystycznym i kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym. Jest siedzibą większości czeskich urzędów centralnych, związków wyznaniowych działających na terenie Czech, a także licznych firm, stowarzyszeń, organizacji i uczelni. Stanowi najważniejszy w skali kraju węzeł drogowy i kolejowy, posiada również międzynarodowy port lotniczy isieć metra.

42 Klasztor na Strahowie Klasztor powstał dzięki przychylności Księcia Władysława II oraz ołomunieckiego biskupa Henryka Zdika, których decyzją norbertani otrzymali w roku 1140 tereny położone na wzgórzu niedaleko Hradczan.

43 Kościół Matki Boskiej z Loreto Kościół Matki Boskiej z Loreto to sanktuarium zbudowane w stylu barokowym na Hradczanach, a dokładniej na placu Loretańskim. Kamień węgielny pod budowę położono 3 czerwca 1626 z inicjatywy czeskiej baronowej Katarzyny z Lobkovic.

44 ROSJA

45 Rosja (Federacja Rosyjska) – państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po Ocean Spokojny. Federacja Rosyjska jest największym państwem na świecie pod względem powierzchni oraz szóstym największym w historii świata. Pod względem liczby ludności zajmuje 9. miejsce. Rosja należy do największych gospodarek świata, pod względem PKB zajmuje 6. miejsce na świecie. Państwo rosyjskie dysponuje największymi na świecie zasobami naturalnymi i źródłami energii. Rosja jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji, m.in. Rady Bezpieczeństwa ONZ, G8, Unii Celnej, Wspólnoty Niepodległych Państw, Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, Szanghajskiej Organizacji Współpracy i odgrywa znaczącą rolę w polityce światowej. Początki państwowości ruskiej sięgają IX wieku. Kultura ruska kształtowała się pod silnym wpływem Słowian południowych i Bizancjum, za których pośrednictwem przyjęto prawosławie. W XII w. Ruś Kijowska uległa rozbiciu na księstwa udzielne. Wydzielone w XIII w. Księstwo Moskiewskie doprowadziło do scalenia większości ziem ruskich i wyzwolenia ich spod panowania tatarskiego (XIII–XV w.). Najazdy tatarskie wywarły silny wpływ na historię Rusi, a sami Tatarzy są obecnie największą mniejszością etniczną Rosji. W 1547 roku Iwan IV Groźny przyjął tytuł cara, a nazwa państwa została zmieniona na Carstwo Rosyjskie. W latach 862–1598 dynastią panującą byli Rurykowicze, w latach 1613–1917 na tronie zasiadali Romanowowie. Za panowania Piotra Wielkiego doszło do umocnienia pozycji Rosji na arenie międzynarodowej i ustanowienia Imperium Rosyjskiego.

46 W XVI–XIX w. Rosja zyskała ogromne obszary w Europie Wschodniej, Azji Północnej, Środkowej, na Kaukazie oraz przejściowo w Ameryce Północnej. Rewolucje w 1917 r. oraz I wojna światowa położyły kres monarchii. W listopadzie 1917 r. władzę przejęli bolszewicy, którzy w 1922 r. ustanowili Związek Radziecki. W ZSRR Rosja (czyli Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, w skrócie RFSRR) odgrywała rolę dominującą. Rządy Stalina doprowadziły do przekształcenia ZSRR w potężny ośrodek gospodarczy. Zmiany te kosztowały jednak życie wielu milionów ludzi, którzy padli ofiarą okrutnej polityki. Od lat 70. XX w. ZSRR przeżywał okres stagnacji. Zbyt późne i nieudane reformy Michaiła Gorbaczowa nie powstrzymały rozkładu państwa. W 1991 r. doszło do rozwiązania ZSRR i od tej pory Rosja jest samodzielnym państwem. Istnieje zasadnicza różnica między obecną pozycją Rosji a czasami zimnej wojny, kiedy ZSRR był jednym z dwóch światowych supermocarstw. Rosja jest pełnoprawnym członkiem następujących organizacji międzynarodowych: APEC, ARF, BIS, BSEC, Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, G8, G20, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, IDA, IFC, IFRCS, Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna, ILO, IMO, Inmarsat, Interpol, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, Klub Paryski, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, MIGA, MINURSO, NSG, ONZ, OPCW, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.

47 OSCE, PCA, PFP, Powszechny Związek Pocztowy, Rada Arktyczna, Rada Bezpieczeństwa ONZ, Rada Europy, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada Partnerstwa Euro-atlantyckiego, SCO, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNMEE, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNOMIG, UNTSO, UNWTO, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, Wspólnota Niepodległych Państw, WTO, ZC, Związek Białorusi i Rosji oraz posiada status obserwatora w organizacjach: CERN, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Stowarzyszenie Integracji Latynoamerykańskiej, OPA, Organizacja Współpracy Islamskiej. Rosja jest także sygnatariuszem Międzynarodowego Trybunału Karnego, partnerem w rozmowach ASEAN i gościem NAM-u. Rosja położona jest na dwóch kontynentach: Europie i Azji. Rozciąga się od Europy Wschodniej przez północno-środkową Azję, aż do Oceanu Spokojnego. Rosja graniczy z Norwegią (196 km), Finlandią (1 313 km), Estonią (290 km), Łotwą (292 km), Białorusią (959 km), Ukrainą (1 576 km), Gruzją (723 km), Azerbejdżanem (284 km), Kazachstanem (6 846 km), Chinami (3 645 km), Mongolią (3 441 km), Koreą Północną (17,5 km) oraz Litwą (227 km) i Polską (210 km) – z dwiema ostatnimi poprzez obwód kaliningradzki.

48 Mapa podziału administracyjnego Rosji (stan na 01.03.2008)
Graniczy także z kilkoma państwami poprzez Morze Bałtyckie, Morze Czarne, Morze Kaspijskie, Morze Ochockie z Japonią (dzieli tylko 4 km) oraz poprzez Morze Beringa (Cieśnina Beringa) z USA (dzieli 4 km). Długość granic lądowych wynosi ,5 km, morskich – km. Rozciągłość południkowa Rosji wynosi do 4000 km, natomiast rozciągłość równoleżnikowa – do 9000 km[28]. Większa część Rosji należy do półkuli wschodniej, ale półwysep Czukocki oraz część wschodnia wyspy Wrangla należy do półkuli zachodniej (Rosja jest jedynym krajem azjatyckim zachodzącym do półkuli zachodniej). Mapa podziału administracyjnego Rosji (stan na ) W skład Federacji Rosyjskiej wchodzą 83 równoprawne podmioty: 46 obwodów: amurski, archangielski, astrachański, biełgorodzki, briański, czelabiński, irkucki, iwanowski, jarosławski, kaliningradzki, kałuski, kemerowski, kirowski, kostromski, kurgański, kurski, leningradzki, lipiecki, magadański, moskiewski, murmański, niżegorodzki, nowogrodzki, nowosybirski, omski, orenburski, orłowski, penzeński, pskowski, riazański, rostowski, sachaliński, samarski, saratowski, smoleński, swierdłowski, tambowski, tiumeński, tomski, tulski, twerski, uljanowski, włodzimierski, wołgogradzki, wołogodzki, woroneski

49 21 republik: Adygeja, Ałtaj, Baszkortostan, Buriacja, Chakasja, Czeczenia, Czuwaszja, Dagestan, Inguszetia, Jakucja, Kabardo-Bałkaria, Kałmucja, Karaczajo-Czerkiesja, Karelia, Komi, Mari El, Mordwa, Osetia Północna, Tatarstan, Tuwa, Udmurcja 9 krajów: Ałtajski, Chabarowski, Kamczacki, Krasnodarski, Krasnojarski, Nadmorski, Permski, Stawropolski, Zabajkalski 2 miasta wydzielone: Moskwa, Petersburg 1 obwód autonomiczny: Żydowski 4 okręgi autonomiczne: Chanty-Mansyjski – Jugra, Czukocki, Jamalsko-Nieniecki, Nieniecki

50 Panorama Moskwy Moskwa – stolica Rosji  i największe miasto tego kraju. Jest także największym miastem  Europy, liczącym 11,98 mln mieszkańców, przy czym cała aglomeracja liczy 15,512 mln mieszkańców. Jeden z najważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych, kulturowych, religijnych, finansowych, edukacyjnych, komunikacyjnych oraz turystycznych Rosji.

51 Sobór Wasyla Błogosławionego
Sobór Wasyla Błogosławionego lub inaczej nazywany Sobór Opieki Matki Bożej na Fosie – sobór w Moskwie, znajdujący się na  Placu Czerwonym tuż obok Kremla. Widok z góry - plan

52 Katedra Chrystusa Zbawiciela w Moskwie
Sobór Chrystusa Zbawiciela – największa świątynia (sobór)  prawosławna na świecie, znajdująca się w Moskwie na brzegu rzeki Moskwy, nieopodal Kremla. Katedralny sobór Chrystusa Zbawiciela jest votum  dziękczynnym za uratowanie Rosji  przed najazdem napoleońskim w 1812 roku. W dniu 25 grudnia 1812, gdy ostatni żołnierze napoleońscy opuścili granice Rosji, car Aleksander I podpisał manifest o budowie soboru w Moskwie.

53 Państwowe Muzeum Historyczne w Moskwie
– jedno z najstarszych muzeów  w Moskwie założone w 1872 roku. Obecny gmach muzeum został wzniesiony w latach 1875 – 1881, a został zaprojektowany przez Władimira Sherwooda w tzw. rosyjskim stylu narodowym. Muzeum znajduje się na Placu Czerwonym naprzeciw  Soboru Wasyla Błogosławionego  i jest jedną z głównych atrakcji Moskwy.

54 Kreml Moskiewski Kreml moskiewski − gród warowny na wzgórzu, na lewym brzegu rzeki Moskwy. Jego ogólna powierzchnia wynosi 28 hektarów. Jest to warownia z zabudowaniami książęcymi, cerkwiami i budynkami administracyjnymi.

55 DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE
NASZEJ PREZENTACJI Pracę wykonali: Blukis Łukasz Dembek Hubert Reszka Kacper Szlęzak Przemysław


Pobierz ppt "BIAŁORUŚ. BIAŁORUŚ Białoruś – państwo w Europie Wschodniej Białoruś – państwo w Europie Wschodniej. Graniczy z Polską, Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google