Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHEMIA ORGANICZNA Wykład 2 Hybrydyzacja 1 s 2 2 s 2 2 p 2    1 s 2 sp 2 2 p 1 Hybrydyzacja sp 2 – kombinacja jednego orbitalu s i dwóch orbitali.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHEMIA ORGANICZNA Wykład 2 Hybrydyzacja 1 s 2 2 s 2 2 p 2    1 s 2 sp 2 2 p 1 Hybrydyzacja sp 2 – kombinacja jednego orbitalu s i dwóch orbitali."— Zapis prezentacji:

1

2 CHEMIA ORGANICZNA Wykład 2

3 Hybrydyzacja 1 s 2 2 s 2 2 p 2    1 s 2 sp 2 2 p 1 Hybrydyzacja sp 2 – kombinacja jednego orbitalu s i dwóch orbitali p

4  1 s 2 sp 2 2 p 1Hybrydyzacja

5 1 s 2 2 s 2 2 p 2   Hybrydyzacja sp 2 – kombinacja jednego orbitalu s i jednego orbitalu p  1 s 2 sp 2 p 2Hybrydyzacja

6  1 s 2 sp 2 p 2Hybrydyzacja

7 SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Związki Organiczne Łańcuchowe (acykliczne) Pierścieniowe (cykliczne) Łańcuch liniowy Łańcuch rozgałęziony KarbocykliczneHeterocykliczne Układy macierzyste

8 AlkanyAlkenyAlkiny Metan Etan Propan Butan Pentan Heksan Heptan Oktan Nonan Dekan Undekan Dodekan - Eten Propen Buten Penten Heksen Hepten Okten Nonen Deken Undeken Dodeken - Etyn Propyn Butyn Pentyn Heksyn Heptyn Oktyn Nonyn Dekin Undekin Dodekin - Etylen Propylen Butylen - Acetylen Cykloalkany - Cyklopropan Cyklobutan Cyklopentan Cykloheksan Cykloheptan Cyklooktan Cyklononan Cyklodekan Cykloundekan Cyklododekan

9 n-Alkany Etan n-Butan n-Pentan n-Heksan n-Heptan n – normalny, liniowy, nierozgałęziony

10 Alkany 2-metylobutan2,3-dimetylopentan 2,3,4-trimetyloheksan2,3,4,5-tetrametyloheptan

11 Cykloalkany cyklopropancyklobutancyklopentan cykloheksancykloheptancyklooktan

12 alkeny Eten (etylen) Propen (propylen) Buten 2-Buten (Z)-2-Buten (E)-2-Buten

13 Etyn (acetylen) Propyn Butyn 2-Butyn alkiny

14 KLASY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W wyniku wymiany atomu wodoru (jednego, dwóch lub kilku) w układzie macierzystym na inny atom lub grupę atomów, powstaje nowy związek chemiczny o zupełnie innych właściwościach.

15 Często, dla uproszczenia zapisu, reszty węglowodorowe powstałe z układów macierzystych przez oderwanie atomu wodoru oznacza się literą R. Reszty pochodzące od układów aromatycznych oznacza się Ar a układów heterocyklicznych Het. R 1, R 2, R 3 – oznacza różne rodzaje reszt węglowodorowych R 1, R 2, R 3 – oznacza ilość takich samych reszt węglowodorowych w cząsteczce

16 Fluorek alkilowy Halogenki alkilowe i arylowe Chlorek alkilowy Bromek alkilowy Jodek alkilowy Fluorek arylu Chlorek arylu Bromek arylu Jodek arylu

17 Alkohole i fenole

18 Etery

19 Aldehydy

20 Ketony

21 Kwasy karboksylowe

22 Halogenki acylowe !!!

23 Bezwodniki kwasów karboksylowych

24 Aminy pierwszorzędowe

25 Aminy drugorzędowe

26 Aminy trzeciorzędowe

27 Amidy pierwszorzędowe kwasów karboksylowych N -podstawione - amidy pierwszorzędowe kwasów karboksylowych N,N -dipodstawione - amidy pierwszorzędowe kwasów karboksylowych

28 Cyjanki (Nitryle)

29 Związki nitrowe

30 Rodzaje izomerii w związkach organicznych Izomeria konstytucyjna Izomeria konfiguracyjna Izomeria konformacyjna Stereoizomeria

31 Izomeria Izomeria konstytucyjna KONSTYTUCJA – kolejność, sposób połączenia atomów w cząsteczce IZOMERY – związki chemiczne mające identyczne wzory cząsteczkowe, lecz różniące się położeniem i sposobem połączenia atomów w cząsteczce

32 Izomeria konstytucyjna 2-metylopropan n-butan C 4 H 10 C2H6OC2H6O etanoleter dimetylowy

33 Buten (Z)-2-Buten Izomeria konstytucyjna (E)-2-Buten ?

34 ZADANIEDOMOWE Jaką strukturę i nazwę (zwyczajową i wg IUPAC) będzie miał, ostatni z możliwych, izomerów konstytucyjnych butenu? Izomeria konstytucyjna

35 Izomeria konformacyjna Stereoizomeria KONFORMACJA CZĄSTECZKI – różne rozmieszczenie atomów w cząsteczce wynikające z wewnętrznej rotacji wokół wiązań pojedynczych lub wielokrotnych IZOMERY KONFORMACYJNE – cząsteczki różniące się konformacją

36 Stereoizomeria - Izomeria konformacyjna Wzór perspektywiczny (konikowy)

37 Stereoizomeria - Izomeria konformacyjna Wzór projekcyjny Newmana

38 Stereoizomeria - Izomeria konformacyjna

39 cdn…


Pobierz ppt "CHEMIA ORGANICZNA Wykład 2 Hybrydyzacja 1 s 2 2 s 2 2 p 2    1 s 2 sp 2 2 p 1 Hybrydyzacja sp 2 – kombinacja jednego orbitalu s i dwóch orbitali."

Podobne prezentacje


Reklamy Google