Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowo Życia Sierpień 2011 "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją" "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją" (Hbr 10,9).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowo Życia Sierpień 2011 "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją" "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją" (Hbr 10,9)."— Zapis prezentacji:

1

2 Słowo Życia Sierpień 2011

3 "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją" "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją" (Hbr 10,9).

4 Jest to werset z Psalmu 40., który autor Listu do Hebrajczyków wkłada w usta Syna Bożego w Jego dialogu z Ojcem.

5 Autor Listu pragnie w ten sposób zwrócić uwagę na miłość, dzięki której Syn Boży stał się człowiekiem, aby wypełnić dzieło Odkupienia w posłuszeństwie woli Ojca.

6 Słowa te występują w kontekście, w którym autor pragnie wykazać nieskończoną wyższość ofiary Jezusa nad ofiarami Starego Testamentu.

7 W odróżnieniu od tych ostatnich, w których składano Bogu ofiary ze zwierząt, a w każdym razie z czegoś, co jest poza człowiekiem, Jezus – powodowany bezgraniczną miłością – ofiarowuje Ojcu w czasie swego ziemskiego życia swą własną wolę, całego siebie.

8 "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją"

9 Słowo to przynosi klucz do odczytania ziemskiego życia Jezusa, pomaga nam zrozumieć samą Jego istotę, nić przewodnią łączącą wszystkie etapy Jego życia :

10 Jego dzieciństwo, życie ukryte, Jego wybory i pokusy, Jego działalność publiczną aż po śmierć na krzyżu.

11 W każdej chwili, w każdej sytuacji Jezus szukał tylko jednego: wypełnienia woli Ojca, a wolę tę spełniał w sposób radykalny, nie czyniąc niczego poza nią, odrzucając nawet najbardziej sugestywne propozycje, które by się w pełni z nią nie zgadzały.

12 "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją"

13 Słowo to pozwala nam zrozumieć wielką lekcję tego, do czego zmierzało całe życie Jezusa,

14 to znaczy: że najważniejszą sprawą jest wypełniać już nie własną wolę, lecz wolę Ojca, stać się zdolnym do mówienia „nie” sobie samemu, aby mówić „tak” Jemu.

15 Prawdziwa miłość do Boga nie polega na pięknych słowach, myślach i uczuciach, lecz na skutecznym posłuszeństwie Jego przykazaniom. Ofiarą uwielbienia, której On od nas oczekuje, jest pełna miłości ofiara złożona Mu z tego, co najbardziej nasze, z tego, co najbardziej do nas należy: z naszej woli.

16 "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją"

17 Jak więc będziemy żyli Słowem Życia tego miesiąca?

18 Jest to jedno z tych słów, które jeszcze bardziej wydobywa na światło ewangeliczny aspekt życia „pod prąd”, ponieważ przeciwstawia się najgłębiej zakorzenionej w nas tendencji, by szukać swej woli, by kierować się swoimi popędami, swymi uczuciami.

19 Jest ono również jednym ze słów najbardziej drażniących współczesnego człowieka.

20 Żyjemy w epoce wywyższania swojego „ja”, autonomii osoby, wolności – jako celu samego w sobie, samozadowolenia – jako realizowania się jednostki, przyjemności – traktowanej jako kryterium własnych wyborów i tajemnicę szczęścia.

21 Ale znamy również tragiczne konsekwencje, do których prowadzi taka kultura.

22 Otóż tej kulturze, którą człowiek buduje szukając własnej woli, Jezus przeciwstawia postawę skierowaną całkowicie na wypełnianie woli Boga, owocującą tymi niezwykłymi skutkami, o których On nas zapewnia.

23 Starajmy się więc żyć Słowem tego miesiąca, by wybierać wolę Ojca, czyniąc ją – jak to robił Jezus – regułą i motorem całego naszego życia.

24 Rzućmy się w tę boską przygodę, za którą będziemy wiecznie wdzięczni Bogu. Dzięki niej staniemy się święci i będziemy promieniowali miłością Boga na wiele serc.

25 "Słowo życia" publikowane co miesiąc przez Ruch Focolari Focolari. Tekst: Chiara Lubich, grudzień 1991 Grafika: Anna Lollo we współpracy z ks. Placido D’Omina (Sycylia - Włochy) Ten komentarz do Słów życia jest tłumaczony na 96 języków i dialektów, dociera do kilku milionów ludzi na całym świecie za pośrednictwem druku, radia, telewizji i Internetu - więcej informacji na http://focolare.pl/ Plik PPS jest tłumaczony na wiele języków i dostępny na stronie www.santuariosancalogero.org "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją“


Pobierz ppt "Słowo Życia Sierpień 2011 "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją" "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją" (Hbr 10,9)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google