Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekun: Agata Frączek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekun: Agata Frączek"— Zapis prezentacji:

1 Opiekun: Agata Frączek
Szymon Brańka Gimnazjum nr. 12 Kl. III Ul. Filarowa 52 Bielsko-Biała Opiekun: Agata Frączek Kryształy

2 Co to są kryształy? Kryształ jest to ciało stałe, anizotropowe, w którym atomy są ułożone w periodycznie powtarzających się odstępach czyli podstawowych periodach identyczności, w co najmniej trzech nierównoległych kierunkach.

3 Jak powstaje kryształ? Sieć kryształu można utworzyć poddając kolejno translacjom jeden lub kilka atomów w trzech nierównoległych kierunkach.

4 Krystalizacja Krystalizacja kryształów może trwać 1000 lat, albo w ułamek sekundy. Wystarczy drobny kryształek, pyłek lub impuls. Tak powstają sole, metale, półprzewodniki i lód.

5 Krystalizacja kryształów soli kuchennej doświadczenie:

6 Sublimacja i resublimacja kryształów:
Niektóre substancje pod wpływem wysokiej temperatury z postaci kryształów lub ciała stałego przechodzi do postaci gazowej lub pod wpływem niskiej temperatury krystalizuje z stanu gazowego w kryształ. Przykładem jest np. powstawanie szronu.

7 Metale: Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznych elektronów swobodnych. Metale dzięki swojej budowie należą do grupy kryształów.

8 Stopy metali: Stop metali – tworzywo o właściwościach metalicznych, w którego strukturze metal jest osnową, a poza nim występuje co najmniej jeden dodatkowy składnik, zwany dodatkiem stopowym. Dodatki są wprowadzane w celu poprawienia wytrzymałościowych właściwości materiału.

9 Struktura amorficzna metali:
Faza amorficzna czyli bezpostaciowa rzadko występuje w całej objętości substancji, lecz zwykle współistnieje z fazą krystaliczną.

10 Otrzymywanie metali amorficznych:
Metal, który jest w stanie ciekłym jest gwałtownie ochładzany. W trakcie tak szybkiego schładzania metal nie zdąży utworzyć sieci krystalicznej i pozostaję we wcześniejszej pozycji.

11 Szkło metaliczne: Otrzymywane podczas gwałtownego chłodzenia materiały amorficzne noszą nazwę tzw. szkła metalicznego , które posiada budowę jak zwykłe szkło okienne.

12 Kwazikryształy: Przestrzeń 3D Przestrzeń 5D
Atomy układają się w pozornie regularną, jednak nie w powtarzającą się strukturę, co uniemożliwia wyróżnienie ich komórek elementarnych. Kwazikryształy ukazują nam koncepcje wielowymiarowej przestrzeni. Przestrzeń 3D Przestrzeń 5D

13 Zastosowanie kryształów:
Duża twardość i niski współczynnik tarcia kwazikryształów jest wykorzystywany do produkcji łożysk i turbin, a niski współczynnik korozji może być wykorzystywany do pokryć statków; Piękno i szykowność takich kryształów jak np. diament lub szmaragd wykorzystywana jest w lubilerstwie;

14 Bardzo leki stop magnezu dzięki różnym modyfikacją jest wykorzystywany do tworzenia obudów na telefony, laptopy itp. urządzenia; Niektóre kryształy dobrze rozpuszczające się w wodzie mają duże zastosowanie w medycynie; Kryształy są wykorzystywane na całym świecie w wielu różnych potrzebach ułatwiając nam życie dlatego są tak dla nas ważne;

15 Bibliografia: Zdjęcia: Treść:
Materiały własne Materiały własne


Pobierz ppt "Opiekun: Agata Frączek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google