Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w budownictwie (styczeń – czerwiec 2009 ) Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w budownictwie (styczeń – czerwiec 2009 ) Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w budownictwie (styczeń – czerwiec 2009 ) Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

2 Dlaczego budownictwo ? Analiza wyników kontroli w budownictwie wykazuje:  wysokie wskaźniki wypadkowości (w tym śmiertelności)  duży udział błędów ludzkich i organizacyjnych w przyczynach wypadków Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

3 Zagrożenia:  praca na wysokości;  praca w zagłębieniach;  spadające materiały, narzędzia, elementy konstrukcji;  ruchome środki transportu;  ruchome elementy maszyn i urządzeń;  działanie prądu elektrycznego;  ostre elementy i krawędzie. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

4 Wydarzenia powodujące wypadki ciężkie i śmiertelne:  upadki z wysokości;  wpadnięcie do wykopów;  przysypanie na skutek zawalenia się ścian wykopu;  uderzenie spadającymi materiałami, narzędziami;  uderzenie przez ruchome środki transportu;  pochwycenie przez ruchome elementy maszyn i urządzeń;  porażenie prądem elektrycznym;  odpryski i części obrabianych materiałów i elementów. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

5 Wypadki przy pracy w budownictwie: Rok Wypadki ogółem wg. WUS Dane dot. budownictwa wypadków ogółem poszkod. ogółem poszkod. w wypadkach śmiertelnych poszkod. w wypadkach ciężkich poszkod. w wypadkach zbiorowych 20032041245248536 20041973206208754 20051885155160469 20062089176189352 20072369213215644 20082659256259074 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

6 Wypadki przy pracy w budownictwie: Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

7  Przeprowadzono 115 kontroli pracodawców, w których zatrudnionych było 2 920 pracowników  Inspektorzy pracy wydali 674 decyzji (w tym 81 wstrzymania prac i 33 skierowania do innych prac) Dane ogólne za 01-06 2009: Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

8 DANE ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2009 Skontrolowane zakłady115 Liczba pracowników 2920 Decyzje 674 Wstrzymania dotyczyły pracowników 255 Skierowania dotyczyły pracowników 58 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

9 DANE ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2009 Wykroczenia133 Mandaty55 Kwota łączna62 750 Średnia na 1 ukaranego1231,81 zł Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

10 Nielegalne zatrudnienie w budownictwie W wyniku 29 kontroli w branży budowlanej w zakresie legalności zatrudnienia sprawdzono 303 osoby. - nielegalne zatrudnienie w co szóstym kontrolowanym podmiocie.

11 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 Nielegalne zatrudnienie w budownictwie Nie oddaje to jednak rzeczywistej skali nielegalnego zatrudnienia w branży. Wynika to między innymi z:  możliwości zawierania umów cywilnoprawnych w formie ustnej  braku przepisu zobowiązującego pracodawcę do przechowywania w miejscu pracy kopii umów zawartych z osobami zatrudnionymi na placu budowy czy dowodów zgłoszenia ich do ZUS.

12 Najczęściej występujące nieprawidłowości na stanowiskach pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 D - Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne K - Brak oceny ryzyka zawodowego, brak służb BHP E - Maszyny i urządzenia techniczne F - Urządzenia i instalacje energetyczne J - Przygotowanie do pracy B - Pomieszczenia i urządzenia higieniczno sanitarne oraz środki higieny osobistej A - Obiekty i pomieszczenia pracy czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indywidualnej I - Czynniki szkodliwe i uciążliwe H - Magazynowane i składowanie G - Transport Najczęściej występujące nieprawidłowości regulowane decyzjami

13 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 Najczęściej występujące nieprawidłowości na stanowiskach pracy L - Stosunek pracy Q – Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej J - Przygotowanie do pracy M - Czas pracy D - Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne W - Środki nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy K - Inne zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy B - Pomieszczenia i urządzenia higieniczno sanitarne oraz środki higieny osobistej Najczęściej występujące nieprawidłowości regulowane wnioskami w wystąpieniach

14 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 Najczęściej występujące nieprawidłowości na stanowiskach pracy J - Przygotowanie do pracy D - Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne E - Maszyny i urządzenia techniczne I - Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indywidualnej A - Obiekty i pomieszczenia pracy B - Pomieszczenia i urządzenia higieniczno sanitarne oraz środki higieny osobistej K - Inne zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy Najczęściej występujące wykroczenia

15 Wypadki w budownictwie badane przez inspektorów pracy OIP Kielce Lata Wyp. ogół. W tym zbior Poszkodowani ogółem Wyp. w bud. W tym zbior. Poszkodowani w budownictwie ogół.śm.c.zb.ogół.śm.c.zb. 20086077013312615- 57- 20074655710271012213392 2006458557231816218394 2005524571627918119773 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

16 Wypadki w budownictwie – przyczyny wypadków przy pracy Dominujące przyczyny wypadków przy pracy, to: Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

17 Wypadki w budownictwie – przyczyny wypadków przy pracy Dominujące przyczyny ludzkie:  nieprawidłowe zachowanie się pracownika, lekceważenie zagrożenia, brawura, niedostateczna koncentracja uwagi  niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika, a w szczególności wejście na obszar zagrożony bez upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa  nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

18 Wypadki w budownictwie – przyczyny wypadków przy pracy Dominujące przyczyny organizacyjne:  niewłaściwa ogólna organizacja pracy,  niewłaściwa organizacja stanowiska pracy,  niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

19 Wypadki w budownictwie – przyczyny wypadków przy pracy Dominujące przyczyny techniczne:  wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne czynnika materialnego  niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

20 Wypadki w budownictwie – przyczyny Przyczyny2007%2008% ludzkie3039%3152,5% organizacyjne3545,5%2033,9% techniczne1215,6%813,6% Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

21 Wypadki w budownictwie – poszkodowani Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

22 Wypadki w budownictwie – poszkodowani Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

23 Kontrole – dokumentacja fotograficzna Praca na wysokości bez zabezpieczeń

24 Kontrole – dokumentacja fotograficzna Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 Nieprawidłowo zmontowane rusztowanie

25 Kontrole – dokumentacja fotograficzna Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 Niezabezpieczone otwory technologiczne

26 Kontrole – dokumentacja fotograficzna Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 Praca na wysokości bez zabezpieczeń

27 Kontrole – dokumentacja fotograficzna Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 „Zaplecze budowy”

28 Kontrole – dokumentacja fotograficzna Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 „Stanowisko pracy” na wysokości

29 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 Kontrole – dokumentacja fotograficzna Brak zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości

30 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 Kontrole – dokumentacja fotograficzna Nieprawidłowo zmontowane rusztowania

31 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 Kontrole – dokumentacja fotograficzna Nieprawidłowo zmontowane rusztowania

32 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 Kontrole – dokumentacja fotograficzna „Dojścia” do stanowisk pracy na budowie

33 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 Kontrole – dokumentacja fotograficzna „Szatnia pracownicza na wysokości”

34 Wypadki – dokumentacja fotograficzna Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 Nieprawidłowa organizacja prac na budowie

35 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 Wypadki – dokumentacja fotograficzna Niezabezpieczone stanowisko pracy w wykopie

36 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009 Wypadki – dokumentacja fotograficzna Niezabezpieczone dojścia do stanowisk pracy

37 Działania prewencyjno-promocyjne w budownictwie Kampania prewencyjna PIP „Nie lekceważ zagrożeń. Pracuj bezpiecznie " Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

38 Działania prewencyjno-promocyjne w budownictwie  program prewencyjny dla małych firm budowlanych (do 50 zatrudnionych) – udział w programie potwierdzony dyplomem PIP  nadzór nad dużymi inwestycjami budowlanymi  działania informacyjne adresowane do projektantów i inwestorów  udział w targach branżowych, seminariach Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

39 Działania prewencyjno-promocyjne w budownictwie - Poradnictwo  w siedzibie OIP  podczas kontroli  podczas targów i konferencji Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

40 Działania prewencyjno-promocyjne w budownictwie - Seminarium dla przedsiębiorców branży budowlanej dotyczące:  zagrożeń na placach budów  wymagań bhp dla skonkretyzowanych placów budów  sprzętu ochrony zbiorowej i środków indywidualnych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

41 Działania prewencyjno-promocyjne w budownictwie - Przekazywanie materiałów promocyjnych podczas kontroli - Przekazywanie przedsiębiorcom pism profilaktycznych opracowywanych w oparciu o wyniki postępowań powypadkowych Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

42 Wydawnictwa PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

43 Dziękuję za uwagę Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w budownictwie (styczeń – czerwiec 2009 ) Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google