Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy
w budownictwie (styczeń – czerwiec ) Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

2 Dlaczego budownictwo ? Analiza wyników kontroli w budownictwie wykazuje: wysokie wskaźniki wypadkowości (w tym śmiertelności) duży udział błędów ludzkich i organizacyjnych w przyczynach wypadków Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

3 Zagrożenia: praca na wysokości; praca w zagłębieniach;
spadające materiały, narzędzia, elementy konstrukcji; ruchome środki transportu; ruchome elementy maszyn i urządzeń; działanie prądu elektrycznego; ostre elementy i krawędzie. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

4 Wydarzenia powodujące wypadki ciężkie i śmiertelne:
upadki z wysokości; wpadnięcie do wykopów; przysypanie na skutek zawalenia się ścian wykopu; uderzenie spadającymi materiałami, narzędziami; uderzenie przez ruchome środki transportu; pochwycenie przez ruchome elementy maszyn i urządzeń; porażenie prądem elektrycznym; odpryski i części obrabianych materiałów i elementów. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

5 poszkod. w wypadkach śmiertelnych poszkod. w wypadkach zbiorowych
Wypadki przy pracy w budownictwie: Rok Wypadki ogółem wg. WUS Dane dot. budownictwa wypadków ogółem poszkod. ogółem poszkod. w wypadkach śmiertelnych w wypadkach ciężkich poszkod. w wypadkach zbiorowych 2003 2041 245 248 5 3 6 2004 1973 206 208 7 4 2005 1885 155 160 9 2006 2089 176 189 2 2007 2369 213 215 2008 2659 256 259 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

6 Wypadki przy pracy w budownictwie:
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

7 Dane ogólne za : Przeprowadzono kontroli pracodawców, w których zatrudnionych było pracowników Inspektorzy pracy wydali 674 decyzji (w tym 81 wstrzymania prac i skierowania do innych prac) Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

8 DANE ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2009
Skontrolowane zakłady 115 Liczba pracowników 2920 Decyzje 674 Wstrzymania dotyczyły pracowników 255 Skierowania 58 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

9 DANE ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2009
Wykroczenia 133 Mandaty 55 Kwota łączna 62 750 Średnia na 1 ukaranego 1231,81 zł Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

10 - nielegalne zatrudnienie w co szóstym kontrolowanym podmiocie.
Nielegalne zatrudnienie w budownictwie W wyniku 29 kontroli w branży budowlanej w zakresie legalności zatrudnienia sprawdzono 303 osoby . - nielegalne zatrudnienie w co szóstym kontrolowanym podmiocie. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

11 Nielegalne zatrudnienie w budownictwie
Nie oddaje to jednak rzeczywistej skali nielegalnego zatrudnienia w branży . Wynika to między innymi z: możliwości zawierania umów cywilnoprawnych w formie ustnej braku przepisu zobowiązującego pracodawcę do przechowywania w miejscu pracy kopii umów zawartych z osobami zatrudnionymi na placu budowy czy dowodów zgłoszenia ich do ZUS . Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

12 Najczęściej występujące nieprawidłowości na stanowiskach pracy
Najczęściej występujące nieprawidłowości regulowane decyzjami D - Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne K - Brak oceny ryzyka zawodowego, brak służb BHP E - Maszyny i urządzenia techniczne F - Urządzenia i instalacje energetyczne J - Przygotowanie do pracy B - Pomieszczenia i urządzenia higieniczno sanitarne oraz środki higieny osobistej A - Obiekty i pomieszczenia pracy czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indywidualnej I - Czynniki szkodliwe i uciążliwe H - Magazynowane i składowanie G - Transport Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

13 Najczęściej występujące nieprawidłowości na stanowiskach pracy
Najczęściej występujące nieprawidłowości regulowane wnioskami w wystąpieniach L - Stosunek pracy Q – Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej J - Przygotowanie do pracy M - Czas pracy D - Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne W - Środki nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy K - Inne zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy B - Pomieszczenia i urządzenia higieniczno sanitarne oraz środki higieny osobistej Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

14 Najczęściej występujące nieprawidłowości na stanowiskach pracy
Najczęściej występujące wykroczenia J - Przygotowanie do pracy D - Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne E - Maszyny i urządzenia techniczne I - Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indywidualnej A - Obiekty i pomieszczenia pracy B - Pomieszczenia i urządzenia higieniczno sanitarne oraz środki higieny osobistej K - Inne zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

15 Wypadki w budownictwie badane przez inspektorów pracy OIP Kielce
Lata Wyp. ogół. W tym zbior Poszkodowani ogółem Wyp. w bud. W tym zbior. Poszkodowani w budownictwie ogół. śm. c. zb. 2008 60 7 70 13 31 26 15 - 5 2007 46 57 10 27 12 2 3 9 2006 45 8 55 23 18 16 4 2005 52 1 19 Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

16 Wypadki w budownictwie – przyczyny wypadków przy pracy
Dominujące przyczyny wypadków przy pracy, to: Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

17 Wypadki w budownictwie – przyczyny wypadków przy pracy
Dominujące przyczyny ludzkie: nieprawidłowe zachowanie się pracownika, lekceważenie zagrożenia, brawura, niedostateczna koncentracja uwagi niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika, a w szczególności wejście na obszar zagrożony bez upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

18 Wypadki w budownictwie – przyczyny wypadków przy pracy
Dominujące przyczyny organizacyjne: niewłaściwa ogólna organizacja pracy, niewłaściwa organizacja stanowiska pracy, niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

19 Wypadki w budownictwie – przyczyny wypadków przy pracy
Dominujące przyczyny techniczne: wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne czynnika materialnego niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

20 Wypadki w budownictwie – przyczyny
2007 % 2008 ludzkie 30 39% 31 52,5% organizacyjne 35 45,5% 20 33,9% techniczne 12 15,6% 8 13,6% Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

21 Wypadki w budownictwie – poszkodowani
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

22 Wypadki w budownictwie – poszkodowani
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

23 Kontrole – dokumentacja fotograficzna
Praca na wysokości bez zabezpieczeń Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

24 Kontrole – dokumentacja fotograficzna
Nieprawidłowo zmontowane rusztowanie Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

25 Kontrole – dokumentacja fotograficzna
Niezabezpieczone otwory technologiczne Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

26 Kontrole – dokumentacja fotograficzna
Praca na wysokości bez zabezpieczeń Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

27 Kontrole – dokumentacja fotograficzna
„Zaplecze budowy” Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

28 Kontrole – dokumentacja fotograficzna „Stanowisko pracy” na wysokości
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

29 Kontrole – dokumentacja fotograficzna
Brak zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

30 Kontrole – dokumentacja fotograficzna
Nieprawidłowo zmontowane rusztowania Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

31 Kontrole – dokumentacja fotograficzna
Nieprawidłowo zmontowane rusztowania Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

32 Kontrole – dokumentacja fotograficzna
„Dojścia” do stanowisk pracy na budowie Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

33 Kontrole – dokumentacja fotograficzna
„Szatnia pracownicza na wysokości” Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

34 Wypadki – dokumentacja fotograficzna
Nieprawidłowa organizacja prac na budowie Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

35 Wypadki – dokumentacja fotograficzna
Niezabezpieczone stanowisko pracy w wykopie Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

36 Wypadki – dokumentacja fotograficzna
Niezabezpieczone dojścia do stanowisk pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

37 Kampania prewencyjna PIP „Nie lekceważ zagrożeń. Pracuj bezpiecznie "
Działania prewencyjno-promocyjne w budownictwie Kampania prewencyjna PIP „Nie lekceważ zagrożeń. Pracuj bezpiecznie " Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

38 Działania prewencyjno-promocyjne w budownictwie
program prewencyjny dla małych firm budowlanych (do 50 zatrudnionych) – udział w programie potwierdzony dyplomem PIP nadzór nad dużymi inwestycjami budowlanymi działania informacyjne adresowane do projektantów i inwestorów udział w targach branżowych, seminariach Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

39 Działania prewencyjno-promocyjne w budownictwie
Poradnictwo w siedzibie OIP podczas kontroli podczas targów i konferencji Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

40 Działania prewencyjno-promocyjne w budownictwie
Seminarium dla przedsiębiorców branży budowlanej dotyczące: zagrożeń na placach budów wymagań bhp dla skonkretyzowanych placów budów sprzętu ochrony zbiorowej i środków indywidualnych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

41 Działania prewencyjno-promocyjne w budownictwie
Przekazywanie materiałów promocyjnych podczas kontroli - Przekazywanie przedsiębiorcom pism profilaktycznych opracowywanych w oparciu o wyniki postępowań powypadkowych Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

42 Wydawnictwa PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009

43 Dziękuję za uwagę Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach lipiec 2009


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google