Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypadki przy pracy na Opolszczyźnie w I półroczu 2010 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypadki przy pracy na Opolszczyźnie w I półroczu 2010 roku"— Zapis prezentacji:

1 Wypadki przy pracy na Opolszczyźnie w I półroczu 2010 roku

2 I półrocze 2009 I półrocze 2010 Wypadki śmiertelne ogółem w budownictwie 9 4 5 2 Wypadki ciężkiego uszkodzenia ciała uszkodzenia ciała ogółem 22 18 Z analiz wynika, że liczba wypadków przy pracy na Opolszczyźnie w pierwszym półroczu br. zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spadek liczby wypadków odnotowano również w branży budowlanej.

3 Niepokoi natomiast wzrost liczby wypadków zbiorowych, gdzie poszkodowanych było co najmniej dwóch pracowników. W pierwszym półroczu br. odnotowano łącznie 9 tego rodzaju wypadków, przy 6 w analogicznym okresie 2009 r. W wyniku wypadków zbiorowych w bieżącym roku: 2 pracowników straciło życie, 2 odniosło ciężkie obrażenia ciała, a 20 doznało lekkich obrażeń.

4 Wypadek zbiorowy w powiecie kluczborskim
W marcu 2010 roku inspektorzy pracy OIP w Opolu przeprowadzili kontrolę, w związku z wypadkiem, jakiemu ulegli pracownicy firmy budowlanej. W wyniku potrącenia przez cofającą ciężarówkę, śmiertelnych obrażeń doznał jeden z pracowników, a drugi został ciężko ranny.

5 Okoliczności zdarzenia:
Poszkodowani robotnicy przystanęli na chwilę, aby porozmawiać na wysokości oczekującego na załadunek samochodu ciężarowego. W tym czasie kierowca ciężarówki uruchomił pojazd i zaczął wykonywać manewr cofania. Po przejechaniu około 10 metrów przez uchylone okno samochodu, usłyszał sygnał dźwiękowy od strony koparki oraz krzyk operatora. Kierowca ciężarówki natychmiast zatrzymał pojazd, wyskoczył z kabiny i skierował się na tył samochodu, gdzie zobaczył dwóch leżących pracowników.

6 Inspektor pracy prowadzący kontrolę powypadkową stwierdził:
niewłaściwe zachowanie się kierowcy – wykonanie manewru cofania bez uprzedniego upewnienia się czy droga jazdy do tyłu jest całkowicie bez przeszkód brak skutecznego nadzoru (kierownika robót) nad wykonywaniem prac ziemnych brak wyznaczenia stref niebezpiecznych, wynikających z konieczności stosowania samochodów transportowych na budowie brak szczegółowego szkolenia stanowiskowego informującego pracowników o sposobie bezpiecznego poruszania się na drogach przejazdu sprzętu ciężkiego lekceważenie zagrożenia przez nadzór i pracowników W związku z kontrolą inspektor pracy skierował do pracodawcy środek prawny w postaci wystąpienia oraz ukarał pracodawcę mandatem karnym

7 Wypadek zbiorowy w powiecie krapkowickim
Od maja do czerwca br. inspektorzy pracy OIP w Opolu przeprowadzili kontrolę w jednym z zakładów produkujących zaprawy budowlane w powiecie krapkowickim. Kontrola była związana ze zbiorowym wypadkiem, w którym uszczerbku na zdrowiu doznało łącznie 7 osób.

8 Okoliczności zdarzenia:
Do zdarzenia doszło podczas czyszczenia zalanej przez powódź studni. W dniu wypadku do kontrolowanego podmiotu przyjechał samochód z dwuosobową załogą strażaków ochotników, którzy na wyposażeniu posiadali pompę pływającą, spalinową. Przy użyciu pompy przystąpiono do wypompowywania wody ze studni. W pewnym momencie pompa przestała pracować. Jeden ze strażaków zszedł do środka studni, aby sprawdzić, co się stało. Będąc wewnątrz zasłabł i upadł twarzą do lustra wody. Pracownik zakładu, który zszedł go ratować również stracił przytomność. Po nich do studni wchodziło kolejnych 5 pracowników zakładu. Udało im się ostatecznie wydobyć z wnętrza studni nieprzytomnych mężczyzn za pomocą liny będącej na wyposażeniu zakładu pracy. Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dokonali pomiarów wewnątrz studni stężenia: tlenku węgla (1200 ppm - ang. parts per million), siarkowodoru (86 ppm) i tlenu (18,40%).

9 Inspektor pracy prowadzący kontrolę powypadkową stwierdził:
Bezpośrednią przyczyną zaistniałego zdarzenia była niewłaściwa organizacja pracy przez strażaków, którzy rozpoczęli wypompowywanie zanieczyszczonej wody z ujęcia, wykorzystując do tego celu pompę pływającą – spalinową. Pompa przestała pracować z powodu braku tlenu wewnątrz studni. Na umieszczonej na motopompie instrukcji znajdował się wyraźny zapis, iż „Motopompę użytkować w pomieszczeniach wentylowanych". Pomimo tego, iż do motopompy przywiązana była linka za pomocą której można było bezpiecznie wydobyć ją z wody, strażak wszedł do środka studni - bez linki asekuracyjnej i bez aparatu tlenowego. Dalszy przebieg wypadków spowodowany był akcją ratunkową, mającą na celu wydostanie strażaka na zewnątrz - poza strefę niebezpieczną. W związku z kontrolą, inspektor pracy skierowała do pracodawcy na którego terenie doszło do wypadku wystapienie zawierające m.in. wniosek o zweryfikowanie dokonanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy pod kątem możliwości wystąpienia zagrożeń w sytuacjach awaryjnych.

10 Wypadek zbiorowy w Opolu
W czerwcu br. inspektorzy pracy przeprowadzili kontrolę wypadkową w jednym z zakładów pracy w Opolu, gdzie doszło do wywrócenia podnośnika koszowego. W wyniku upadku z wysokości obrażeń doznało dwóch pracowników znajdujących się wewnątrz kosza.

11 Okoliczności zdarzenia:
Pracownicy otrzymali polecenie wymiany 4 lamp oświetleniowych zewnętrznych na placu manewrowym należącym do kontrolowanego zakładu. W tym celu zamówiono w jednej z firm podnośnik koszowy wraz z operatorem. Podczas demontażu drugiej z kolei lampy, nastąpiło przechylenie się samochodu z koszem i zsunięcie się kosza w dół po ścianie budynku wraz z dwoma pracownikami.

12 Inspektor pracy prowadzący kontrolę powypadkową stwierdził:
bezpośrednią przyczyną wypadku było nie wysunięcie bocznych podpór podnośnika (!) brak nadzoru nad wykonywanymi pracami na wysokości zlekceważenie zagrożenia przez pracownika – operatora podnośnika dopuszczenie do wykonywania prac w sposób zagrażający pracownikom przebywającym w koszu. Pracodawca - właściciel podnośnika został ukarany mandatem karnym.

13 Z analiz wynika, że najważniejsze przyczyny wypadków przy pracy mają związek z:
tolerowaniem niebezpiecznych zachowań przez pracodawców i kierowników budów złą organizacją pracy oszczędzaniem na środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej zaniedbaniami na etapie szkoleń bhp pracowników i wynikającymi z nich błędami w obsłudze rusztowań, koszy, pomostów roboczych, drabin oraz sprzętu kołowego brawurą i pośpiechem pracowników ulegających wypadkom

14 Z analiz wypadków przy pracy prowadzonych przez OIP w Opolu wynika, że ponad 55% przyczyn wypadków jest zależna od zachowania człowieka (błędy pracowników), 34% wynika ze złej organizacji pracy, a tylko 11% jest spowodowana bezpośrednio złym stanem technicznym sprzętu roboczego. Wydarzenia, które najczęściej powodowały wypadki to: upadek z wysokości (w tym 1 wypadek śmiertelny, 4 ciężkie, 2 lekkie urazy) ześlizgnięcie, upadek czynnika materialnego na pracownika – 4 utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym zmechanizowanym – 4 pochwycenie przez ruchome elementy maszyn – 3

15 Powiat opolski nie wiele brakowało, a mogło się naprawdę źle skończyć

16 Sposób posadowienia rusztowania (!)

17 Brak sprzętu chroniącego przed upadkiem
z wysokości (!)

18 W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami inspektor pracy wstrzymał prace prowadzone na wysokości do czasu wyposażenia rusztowań w bariery ochronne oraz zamontowania pełnych pomostów roboczych, pionów komunikacyjnych, posadowienia rusztowań w sposób prawidłowy oraz zastosowania środków ochrony przed upadkiem z wysokości, odpowiednich do warunków i rodzaju prowadzonych prac.

19 Działania inspektorów pracy:
w pierwszej połowie br. inspektorzy pracy OIP w Opolu przeprowadzili łącznie 1734 kontrole u ponad 1500 pracodawców, z czego 348 kontroli prac budowlanych wykonywanych na terenie województwa opolskiego. w wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali prawie 6000 decyzji regulując nieprawidłowości w sferze prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy 272 decyzje dotyczyły wstrzymania niebezpiecznych maszyn i urządzeń, 25 decyzji zakazu wykonywania prac oraz 64 decyzje skierowania do innych prac w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników

20 Działania inspektorów pracy:
pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami zostali ukarani przez inspektorów pracy łącznie 450 mandatami karnymi na łączną kwotę zł w stosunku do 38 pracodawców, inspektorzy pracy skierowali zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnia przestępstwa w 1 przypadku, z uwagi na liczne powtarzające się nieprawidłowości, inspektorzy pracy wystosowali pismo do ZUS o podniesienie dla pracodawcy składki na obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe,

21 Oprócz wymienionych działań kontrolnych, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu prowadzi szereg działań o charakterze prewencyjnym. Organizuje szkolenia, seminaria, konferencje prasowe, dystrybuuje wydawnictwa i udziela porad prawnych i technicznych).

22 Wybrane działania prewencyjne w I półroczu 2010
organizacja cyklu 11 szkoleń dla „małych” pracodawców we wszystkich powiatach województwa opolskiego (udział łącznie 160 pracodawców), organizacja szkolenia dla wytypowanych pracodawców u których stwierdzono w poprzednich latach największą liczbę wypadków przy pracy (30 zakładów pracy na podstawie bazy ZUS). organizacja „Dnia otwartego OIP w Opolu” dla nauczycieli i uczniów – uczestników programu edukacyjnego PIP „Kultura Bezpieczeństwa” (łącznie 60 nauczycieli z 42 opolskich szkół). program prewencyjny dla pracodawców budowlanych „Bezpieczna Budowa” – łącznie 45 przeszkolonych pracodawców z branży budowlanej.


Pobierz ppt "Wypadki przy pracy na Opolszczyźnie w I półroczu 2010 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google