Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny Koordynator Platformy Profesor Jan Lubiński Belweder, 7 kwietnia 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny Koordynator Platformy Profesor Jan Lubiński Belweder, 7 kwietnia 2006."— Zapis prezentacji:

1 Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny Koordynator Platformy Profesor Jan Lubiński Belweder, 7 kwietnia 2006

2 Plan Prezentacji: 1.Powstanie Platformy 2.Grupa Inicjatywna, Uczestnicy Platformy 3.Cele Platformy 4.Dotychczas podjęte inicjatywy i działania

3 Powstanie Platformy  Porozumienie o powstaniu Platformy podpisano 12 października 2005 roku w Ministerstwie Zdrowia  Prace nad Platformą honorowym patronatem objął Minister Zdrowia oraz Minister Nauki i Informatyzacji Utworzenie Platformy ma na celu rozwój strategicznego programu w obszarze rozwoju innowacji w polskiej medycynie, które mogą zyskać wsparcie pozabudżetowe, polskiego rządu i Unii Europejskiej.

4 Grupa Inicjatywna, Uczestnicy Platformy  Porozumienie o powstaniu Platformy podpisano 12 października 2005 roku w Ministerstwie Zdrowia. Inicjatorzy PPTIM to polskie firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne, które inwestują w badania nad poszukiwaniem nowych leków/markerów diagnostycznych. Inicjatorzy Platformy chcą, aby w oparciu o polskie wynalazki ratować ludzkie życie i przynosić dochód polskiej gospodarce, a tym samym każdemu Polakowi.

5 Grupa Inicjatywna, Uczestnicy Platformy  Grupę Inicjatywną Platformy tworzą: Adamed, Biocontract, Polpharma, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Read Gene.  Do uczestnictwa w pracach platformy zaproszone zostały m.in. : Biofarm, Biomed – Wytwórnia Surowic i Szczepionek, Galena, Jelfa, Synteza, Vipharm, Biomed, Biowet Puławy, Novasome, Laboratorium Genetyki Molekularnej, Wakzmed oraz Kucharczyk TE.  Przystąpieniem do Platformy zainteresowana jest m.in. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza. Platforma ma charakter otwarty i może do niej przystąpić każda firma działająca na rzecz polskiej medycyny innowacyjnej.

6 Cele Platformy Główny cel Platformy: Wspieranie innowacji w zakresie poszukiwania nowych leków i markerów diagnostycznych w Polsce oraz wpisanie się w działalność Europejskiej Platformy Technologicznej „Innovative Medicine for Europe”.

7 Założenia Platformy do zbudowania SRA  PPTIM ma stworzyć skuteczną bazę dla rozwoju badań w zakresie innowacji w medycynie w Polsce i w konsekwencji możliwość wytwarzania bardziej bezpiecznych i skutecznych leków i markerów diagnostycznych.  Badania i rozwój są niezbędnym czynnikiem budującym nowoczesne postępowanie medyczne po przystępnych cenach, dlatego polska biomedycyna jeśli chce się rozwijać i byc solidnym partnerem systemu ochrony zdrowia i pacjenta musi w nie inwestować.  Wynalezienie prawdziwie przełomowego leku/markera diagnostycznego wymaga badania nowych molekuł/genów, a nie leków/markerów już dostępnych, których skuteczność została udowodniona.  Wspieranie innowacji w zakresie poszukiwania nowych leków i markerów diagnostycznych oraz stymulowanie kierunków rozwoju w zakresie innowacji w medycynie, jak również zapewnienie spójności poczynań partnerów z wytycznymi państwowymi w zakresie wzrostu konkurencyjności przemysłu medycznego oraz współpraca z administracją rządową w obszarze uregulowań prawnych i środków finansowych przeznaczonych na podnoszenie konkurencyjności sektora medycznego w tym farmaceutycznego.

8 Postulaty Platformy  Priorytet dla prac z szeroko rozumianej farmakogenetyki – polska populacja jako homogenna genetycznie stanowi model szczególnie dogodny by pracować w warunkach konkurencyjnych.  Warunki dla rozwoju polskich firm innowacyjnych w obszarze medycyny - rozwiązania formalne dla przenoszenia eksploatacji wynalazków poza jednostki budżetowe - wsparcie finansowe: patentowanie i start-ups. Przyjazny klimat dla innowacji w Polsce i umożliwienie dialogu pomiędzy przemysłem a środowiskiem naukowym.

9 Zwiększenie wydatków na badania i rozwój Udział wydatków na badania i rozwój w PKB „ Innowacja stanowi podstawę branży farmaceutycznej i klucz do wszelkich ulepszeń w opiece zdrowotnej.” Jean- Francois Dehec, wiceprzewodniczący EFPIA (Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Branży Farmaceutycznej) Średnie wydatki na badania i rozwój finansowane z funduszy firm i budżetu państwa w krajach piętnastki są czterokrotnie większe w porównaniu z Polską i przekraczają 2,2 % PKB, a w krajach sąsiadujących z nami wynoszą 1,35 % PKB.

10 Inicjatywy Platformy i podjęte działania  Pierwszą, wspólną inicjatywą Platformy było przekazanie Ministrowi Nauki i Informatyzacji propozycji tematyki badawczej w zakresie medycyny i biotechnologii, do uwzględnienia w Krajowym Programie Ramowym.  15 marca 2006 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyła się konferencja Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny pt. „Ochrona patentowa innowacji i jej rola w ich komercjalizacji”.  Działania planowane: m.in. Konferencje nt. roli firm start-upów oraz GMP.

11 Dziękuję za uwagę: Koordynator Platformy: Profesor Jan Lubiński Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Zakład Genetyki i Patomorfologii, Ośrodek Nowotworów Dziedzicznych ul. Połabska 4 70-115 Szczecin Tel.(91) 466 15 32 Fax.(91) 466 15 33 lubinski@sci.pam.szczecin.pl lubinski@sci.pam.szczecin.pl Sekretariat Platformy: Anna Kowalska Biuro Prasowe firmy Adamed ul. Wolska 88 01-141 Warszawa Tel.(22) 321 51 00, 0- 501 504 209 Fax.(22) 321 51 01 akowalska@onboard.pl akowalska@onboard.pl


Pobierz ppt "Polska Platforma Technologiczna Innowacyjnej Medycyny Koordynator Platformy Profesor Jan Lubiński Belweder, 7 kwietnia 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google