Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

02-12 marca 2014r. „Europejskie standardy zarządzania szkołami – model hiszpański a model polski” Projekt: „Europejskie standardy zarządzania szkołami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "02-12 marca 2014r. „Europejskie standardy zarządzania szkołami – model hiszpański a model polski” Projekt: „Europejskie standardy zarządzania szkołami."— Zapis prezentacji:

1 02-12 marca 2014r. „Europejskie standardy zarządzania szkołami – model hiszpański a model polski” Projekt: „Europejskie standardy zarządzania szkołami – model hiszpański a model polski” Projekt zrealizowała Gmina Dąbrowa Górnicza w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i priorytetu „Wysoka jakość systemu oświaty”. W projekcie uczestniczyła mgr Ewa Stawicka –dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Dąbrowie Górniczej

2 Cel projektu: -zapoznanie się z organizacją systemu oświaty w Hiszpanii, na każdym z trzech poziomów edukacyjnych. Dotyczy: -finansowania, -organizacji pracy szkoły (w tym punktowy system oceniania), -zakresu i systemu pracy dyrektora szkoły, -prowadzenia dokumentacji szkolnej, -współpracy z innymi placówkami, wyższymi uczelniami i zakładami pracy, prywatnym biznesem, itp.

3 Cele operacyjne: możliwość przeniesienia na rodzimy grunt nowoczesnych rozwiązań organizacji pracy szkoły, odkrycie zalet i wad systemu ECVET (Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym), poznanie zasad współpracy szkoły z uczelnią wyższą w celu tworzenia prawidłowej ścieżki rozwoju zawodowego ucznia, wymiana doświadczeń z kolegami z innych krajów, zdobycie motywacji do dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, poznanie nowoczesnego sprzętu wspomagającego proces lekcyjny i bazy techno -dydaktycznej, poprawa współpracy szkoła-organ prowadzący.

4 Hiszpania jest krajem wiodącym w Europie pod względem jakości kształcenia zawodowego, o interesującym podejściu do zarządzania oświatą oraz jej finansami. W wielokulturowym społeczeństwie hiszpańskim nastąpiła dynamiczna wymiana idei, wpływ kultur i zwyczajów, które zaowocowały innym spojrzeniem, nowym podejściem i rozwiązaniami pojawiających się problemów edukacyjnych.

5 Projekt umożliwił poznanie zasad funkcjonowania systemu edukacji w Hiszpanii oraz zasad współpracy pomiędzy organem prowadzącym a szkołami. Polska grupa projektowa przedstawiła rozwiązania, które funkcjonują w polskiej oświacie. Spotkały się one z wyraźnym zainteresowaniem gospodarzy z uwagi na ich innowacyjność i możliwość wdrożenia w szkołach hiszpańskich.

6

7 WIZYTY W SZKOŁACH Fundacji Sagrada Familia (SAFA) i na Wydziale LSI Uniwersytetu w Sevilli SAFA- Fundacja Escuelas Profesionales da la Sagrada Familia Szkoły SAFA uczą i promują głównie młodzież potrzebującą. 875 podopiecznych to uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Są to szkoły chrześcijańskie, silnie związane z jezuitami, ale nie podlegają żadnej diecezji, instytucji czy kongregacji religijnej. Nie mają żadnych specjalnych wymagań co do płci, rasy, przekonań religijnych czy statusu społecznego. 3-11 marca

8 SAFA- Fundacja Escuelas Profesionales da la Sagrada Familia/ Fundacja Szkół Zawodowych Świętej Rodziny Fundacja Szkół Zawodowych Świętej Rodziny kontynuuje styl nauczania „ojca i nauczyciela” młodzieży Jana Bosko, który uważał, że edukować to pomagać rozwijać wszystko to, co pozytywne we wnętrzu każdej osoby.

9 SAFA- Nuestra Señora de los Reyes 3-4 marca 2014 Katolickie Centrum Edukacji- prywatny ośrodek należący do Fundacji Szkół Zawodowych Świętej Rodziny SAFA położony w centrum Sewili - ma wszystkie szczeble edukacji (oprócz wyższego uniwersyteckiego) : od przedszkola do Senior Cycle Training, (wyższy szczebel szkolenia zawodowego).

10 SAFA- Nuestra Señora de los Reyes 3-4 marca 2014 Poziomy: Przedszkole Szkoła podstawowa Klasa integracyjna Gimnazjum/ szkoła średnia Liceum/ matura Kurs szkoleniowy stopień średni Kurs szkoleniowy stopień wyższy Kursy zawodowe dla pracujących

11 SAFA- Nuestra Señora de los Reyes 3-4 marca 2014 Katolickie Centrum Edukacji to szczególne miejsce, gdzie wiele osób spędza wiele lat swojego życia. Tradycją jest ciągłe szkolenie kadry nauczycielskiej.

12 Nuestra Señora de los Reyes 3-4 marca 2014 Powitanie Prezentacja danych o instytucji, przedstawienie ramowych projektów, strategii i planów

13 Nuestra Señora de los Reyes 3-4 marca 2014 Prezentowanie projektów instytucji: Projekt Agora, Innowacyjne projekty pedagogiczne, Biuro Zatrudnienia Projekt Korepetycje Szkolenia - projekt Erasmus Warsztaty: Wprowadzenie do hiszpańskiego systemu edukacji. Porównanie polskiego i hiszpańskiego systemu edukacji. Hiszpańska reforma systemu edukacji: projekty pilotażowe. Tematyka:

14 Warsztaty: Zbieranie informacji i zdjęć do raportu. Dyskusja o możliwych formach współpracy. Analiza programu Erasmus. Nuestra Señora de los Reyes 3-4 marca 2014 Szkolnictwo średnie i zawodowe: prezentacja szkół i systemu edukacji, zaangażowanie rodzin ze Stowarzyszenia Matek i Ojców oraz Rady Studentów, uczniowie biorący udział w konkursach / turniejach

15 Szkoła SAFA w Écija 5 marca 2014 Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum/ szkoła średnia Liceum Szkoła zawodowa- stopień średni Szkoła zawodowa- stopień wyższy Zasadnicza szkoła zawodowa Nauczanie specjalne Oferta: Prywatny ośrodek szkolny należący do SAFA w Écija- „mieście słońca”- „patelni Andaluzji”

16 Szkoła SAFA w Écija 5 marca 2014 W ramach Tygodnia Tożsamości co rok rodzice organizują zajęcia dodatkowe dla uczniów (warsztaty) przy wsparciu i pomocy nauczycieli. Pod okiem rodzica-opiekuna uczniowie w grupach uczestniczą w zajęciach praktycznych. Mają zapewnioną rozrywkę i uczą się zasad pracy zespołowej. Przykłady warsztatów: -robótek ręcznych, -kucharskie, -narratorskie, -gier planszowych i zabaw, -malowania na murach

17 Szkoła SAFA w Écija 5 marca 2014 W szkole działa Antena Lapiz – rozgłośnia Ołówek, w której 5-letni uczniowie przedszkola emitują program radiowy. Pieniądze otrzymywane z tytułu produkcji przekazywane są dzieciom z biedniejszych rodzin na zabawki, żywność, odzież. Kształcenie online odbywa się na platformie Moodle. Każdy ma dostęp do jednostek dydaktycznych.

18 zasady szkolenia zawodowego w instytucji i on-line, relacje z firmami, edukacja w przedsiębiorstwach Szkoła SAFA w Écija 5 marca 2014 Tematyka:

19 Szkoła SAFA w Écija 5 marca 2014 Zwiedzanie szkoły

20 Szkoła SAFA w Écija 5 marca 2014

21 SAFA „Blanca Paloma” 6 marca 2014 Szkoła działa od 1962r. na obrzeżach miasta w trudnym środowisku społecznym. Charakterystyczne dla szkoły są zajęcia pozalekcyjne- popołudniowe warsztaty dla małych grup uczniów, wspierane przez rodziców i absolwentów szkoły. Szkołę wyróżnia prężnie działające Stowarzyszenie Rodziców i kadra nauczycielska oraz program głębokiego szacunku dla osobowości każdego z podopiecznych.

22 SAFA „Blanca Paloma” 6 marca 2014 Oferta edukacyjna: -Edukacja przedszkolna -Edukacja podstawowa -Edukacja średnia -Edukacja zawodowa dla osób pracujących

23 SAFA „Blanca Paloma” 6 marca 2014 specjalne klasy wsparcia; edukacja wyrównawcza praca socjalna ośrodka w ubogim regionie, Tematyka:

24 SAFA „Blanca Paloma” 6 marca 2014 działania pracowników socjalnych, walka z wagarami Tematyka:

25 SAFA „Montellano” 7 marca 2014 Centrum znajduje się w miejscowości Montellano, w południowej części prowincji Sevilli, graniczącej z prowincją Kadyks.

26 SAFA „Montellano” 7 marca 2014 Montellano mieści: przedszkole, szkołę podstawową szkołę średnią (gimnazjum) NAUCZANIE OBOWIĄZKOWE: -Przedszkole 3-6 lat -Szkoła podstawowa klasy 1-6 -Szkoła średnia klasy 1-4 -Klasy z innym programem nauczania PLANY I PROJEKTY: Edukacja wyrównawcza Szkoła przestrzenią pokoju KURSY ZAWODOWE - Współpraca z Wydz. Zatrudnienia UP- kształcenie zawodowe

27 SAFA „Montellano” 7 marca 2014 Tematyka: Rzeczywistość w wiejskim centrum Współpraca z rodzinami Zajęcia dla pracowników sezonowych Usługi uzupełniające i zajęcia pozalekcyjne

28 SAFA „Montellano” 7 marca 2014 Spotkanie z burmistrzem Udogodnienia w centrum

29 SAFA „Montellano” 7 marca 2014

30 Nuestra Señora de los Reyes 10 marca 2014 Wykłady, dyskusje Zarządzanie oraz technologia ICT jako narzędzie zarządzania System zarządzania jakością i ochrony środowiska

31 Nuestra Señora de los Reyes 10 marca 2014 Edukacja w Centrum SAFA

32 Nuestra Señora de los Reyes 10 marca 2014 Edukacja w Centrum SAFA

33 Nuestra Señora de los Reyes 10 marca 2014 Porównanie edukacji w szkołach dąbrowskich i SAFA

34 UNIWERSYTET W SEVILLI Wydział LSI (Języka i Systemów Informatycznych) 11 marca 2014 Wydział LSI – Języka i Systemów Informatycznych powstał w 1963r. Znajduje się w budynku Wyższej Szkoły Technicznej Inżynierii Informatycznej Uniwersytetu w Sevilli. Działalność pedagogiczna skoncentrowana jest na inżynierii informatycznej, a działalność badawcza na: inżynierii oprogramowania, automatycznym pozyskiwaniu wiedzy, przetwarzaniu języka naturalnego i systemach rozproszonych.

35 UNIWERSYTET W SEVILLI Wydział LSI (Języka i Systemów Informatycznych) 11 marca 2014 W ofercie LSI: -studia I i II stopnia, -studia magisterskie, -studia podyplomowe, -studia doktoranckie, - kursy Nauczanie w I i II cyklu obejmuje: -15 kursów podstawowych, -37 przedmiotów obowiązkowych, -8 przedmiotów opcjonalnych, -30 przedmiotów do wyboru

36 UNIWERSYTET W SEVILLI Wydział LSI (Języka i Systemów Informatycznych) 11 marca 2014 Tematyka: Informacje o studiach Innowacje i strategie technologiczne Współpraca uniwersytetu ze szkołami zawodowymi

37 UNIWERSYTET W SEVILLI Wydział LSI (Języka i Systemów Informatycznych) 11 marca 2014 Prezentacja obiektów

38 Zakończenie wizyty, powrót do kraju.


Pobierz ppt "02-12 marca 2014r. „Europejskie standardy zarządzania szkołami – model hiszpański a model polski” Projekt: „Europejskie standardy zarządzania szkołami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google