Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Szurowski Szkoła Podstawowa św. Jana de La Salle w Gdańsku kl. Va.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Szurowski Szkoła Podstawowa św. Jana de La Salle w Gdańsku kl. Va."— Zapis prezentacji:

1 Michał Szurowski Szkoła Podstawowa św. Jana de La Salle w Gdańsku kl. Va

2  urodził się 30.04.1651 r. w Reims  wychowywał się w tradycyjnej szlacheckiej rodzinie  miał dziesięcioro rodzeństwa, z czego czworo zmarło  był najstarszym dzieckiem Ludwika de La Salle i Nicole Moet de Broulliet  w wieku dziewięciu lat zaczął uczęszczać do College de Bons- Enfants..

3  w wieku kilkunastu lat otrzymał po swoim krewnym godność kanonika  w1670 r rozpoczął naukę w seminarium Saint-Suplice w Paryżu  z powodu śmierci rodziców wrócił do domu po niecałych 2 latach studiów w seminarium i wychowywał swoje rodzeństwo  w wieku 27 lat, w 1680 roku przyjął święcenia kapłańskie

4  jego pierwszą parafią było rodzinne miasto  od uzyskania świeceń kapłańskich opiekował się biednymi dziećmi zwłaszcza szkołą i sierocińcem prowadzonym przez Siostry od Dzieciątka Jezus( za jego wstawiennictwem zatwierdzono ten zakon)  część swej plebanii zamienił na internat  następnie swój rodzinny pałac przekazał na potrzeby sierot i biednych dzieci  w 1683 r na uniwersytecie w Reims zdobył doktorat z teologii

5  poszukiwał ochotników do opieki, wychowania i kształcenia dzieci  zgromadził w swojej parafii grupę kobiet, które zajmowały się zdobywaniem i przygotowaniem pożywienia dla dzieci  gdy plebania i jego rodzinny pałac były za małe, by pomieścić wszystkie sieroty, kupił duży dom i stworzył jego regulamin

6  W 1648 r z jego ofiarnych pomocników wyłoniło się zgromadzenie zakonne pod nazwą Braci Szkolnych  Św. Jan stworzył wiele typów szkół tj. podstawowe, wieczorowe, niedzielne, zawodowe, średnie i seminaria nauczycielskie  nauka w szkołach była bezpłatna  nauczano w języku ojczystym  szkolnictwo prowadzone przez św. Jana objęło dużą część Francji i stanowiło wzór do naśladowania

7  w 1681 r powstała pierwsza szkoła założona w Reims  następną otwarto w Paryżu w1688 roku  sto lat później szkoły lasaleńskie działały już na terenie całej Francji  w 1789 r zgromadzenie posiadało 126 szkół i ponad 1000 członków w samej Francji

8  wprowadził nowe zasady funkcjonowania szkół  zaprzestał stosowania kar cielesnych, a kary moralne ograniczył do minimum  na pierwszym miejscu stawiał wychowanie religijne, które oparł na chrześcijańskiej miłości i poszanowaniu godności człowieka, nawet dziecka  sam nauczał łaciny

9  zmarł 7 kwietnia 1719 roku w Saint-Yon koło Rouen  został beatyfikowany w 1888 r  w 1900 r ogłoszono go świętym  od 1950 r jest patronem nauczycieli i wychowawców  Jego wspomnienie obchodzone jest 7 kwietnia w kościele katolickim i ma rangę wspomnienia obowiązkowego

10  Jan de la Salle pozostawił po sobie pisma:  „Zasady dobrego wychowania”  „Rozmyślania, wskazania, jak prowadzić szkoły”  „Obowiązki chrześcijanina”

11  Dzisiaj Bracia Szkolni mają swe szkoły w prawie 90 krajach

12

13  Zgromadzenie braci szkół chrześcijańskich  Dzieło życia Jana de La Salle  Swoim uczniom niesie dar najwspanialszy  Uczy kochać boga oraz świat  Szanujemy nasz przywilej młodości  Naszą szkołę i uczniowski stan  Tutaj zdobywamy klucz do mądrości  przybliżamy naszych marzeń świat

14  Wiwat Szkoła Jana de La Salle  Bracia szkolni i uczniowski stan  światło wiedzy niech rozjaśnia nam  Naszą drogę do mądrości bram  Wiwat szkoła Jana de La Salle  Bracia szkolni i uczniowski stan  Niech nam wszystkim błogosławi Bóg  Tutaj oraz na rozstajach dróg

15  Każdy człowiek jest nam siostrą i bratem  Przecież naszym ojcem jest Bóg  Chcemy żyć w pokoju z sobą i światem  I nauczyć się najprostszych dróg  Drogowskazy chrześcijańskich wartości  Niech do celu zawsze wiodą nas  Służyć Bogu oraz całej ludzkości  Uczy szkoła Jana de La Salle

16


Pobierz ppt "Michał Szurowski Szkoła Podstawowa św. Jana de La Salle w Gdańsku kl. Va."

Podobne prezentacje


Reklamy Google