Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowo Życia Styczeń 2013 Od 18 do 25 stycznia w wielu częściach świata obchodzi się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; w innych obchodzi się ten.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowo Życia Styczeń 2013 Od 18 do 25 stycznia w wielu częściach świata obchodzi się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; w innych obchodzi się ten."— Zapis prezentacji:

1

2 Słowo Życia Styczeń 2013

3 Od 18 do 25 stycznia w wielu częściach świata obchodzi się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; w innych obchodzi się ten Tydzień na Zesłanie Ducha Świętego. Słowa zaczerpnięte z Księgi Micheasza: “Czego żąda Pan od Ciebie?” (Mi 6, 6-8) będą hasłem najbliższego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

4 Chiara Lubich zwykle pisała komentarz do wybranego wersetu biblijnego. Dla zachowania tego jej wkładu proponujemy jako Słowo Życia tekst komentarza do Ewangelii św. Mateusza 9,13, napisany przez nią w lipcu 1996 r, który może pomóc w zrozumieniu wybranego hasła.

5 «Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary» (Mt 9,13).

6 ... Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Pamiętasz, kiedy Jezus powiedział te słowa? Siedział za stołem, a kilku celników i grzeszników zasiadło razem z Nim. Widząc to, obecni tam faryzeusze spytali Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” A On słysząc te słowa, odpowiedział:

7 «Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary» (Mt 9,13).

8 Jezus przytacza tu zdanie proroka Ozeasza i tym samym przyznaje, że podoba Mu się jego treść. Wyraża ono bowiem zasadę, według której sam postępował, że miłość wyższa jest nad wszystkie inne przykazania, reguły czy nakazy.

9 To jest chrześcijaństwo! Jezus przyszedł obwieścić, że Bóg żąda od ciebie w stosunku do innych ludzi – mężczyzn i kobiet – przede wszystkim miłości i przypomnieć, że taka wola Boża była już wcześniej objawiona w Piśmie Świętym, o czym świadczą słowa proroka.

10 Miłość jest dla każdego chrześcijanina programem życia, podstawowym prawem postępowania, kryterium jego czynów.

11 Miłość winna zawsze być pierwsza, poprzedzać inne zasady postępowania. Co więcej, miłość do bliźnich powinna być dla chrześcijanina trwałą podstawą, dzięki której może być dopiero wcielana w życie każda inna norma.

12 «... Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary».

13 Jezus pragnie miłości, a miłosierdzie jest jej wyrazem. Pragnie On, aby chrześcijanin żył w ten sposób przede wszystkim dlatego, że Bóg jest Miłością.

14 Według Jezusa Bóg jest nade wszystko miłosierny, jest Ojcem, który kocha wszystkich, który sprawia, że słońce świeci i deszcz pada dla dobrych i dla złych.

15 Ponieważ Jezus kocha wszystkich, nie boi się przebywać z grzesznikami i w ten sposób ukazuje nam, kim jest Bóg. Jeśli więc Bóg tak kocha, jeśli Jezus tak kocha, to i ty powinieneś kochać tak samo.

16 «... Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary».

17 „... niż ofiary”. Jeśli nie kochasz brata, Jezusowi nie podoba się twoja pobożność. Nie przyjmuje twojej modlitwy, udziału w Eucharystii, ofiar, które może składasz, jeśli to wszystko nie wypływa z twojego serca, pełnego miłości i żyjącego w pokoju ze wszystkimi.

18 Czy pamiętasz Jego mocne słowa powiedziane w Kazaniu na Górze? „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!” (Mt 5, 23-24).

19 Mówią one, że formą pobożności, jaka najbardziej podoba się Bogu, jest miłość bliźniego; w niej winna się wyrażać także cześć oddawana Bogu. Gdybyś chciał coś podarować swemu ojcu, a byłbyś skłócony z bratem (albo brat z tobą), co by ci ojciec powiedział? „Pojednaj się najpierw z bratem, dopiero potem przyjdź i daj mi to, co chciałeś dać”.

20 przekonują się o tym współcześni chrześcijanie wprowadzający w życie swoją wiarę. Kiedy pomagają swoim braciom, szczególnie potrzebującym, wzrasta ich pobożność, zjednoczenie z Bogiem staje się ściślejsze, odczuwają więź z Panem, i to właśnie przynosi im największą radość. Ale chodzi nie tylko o to. Miłość nie jest jedynie podstawą życia chrześcijańskiego. Miłość jest także najprostszą drogą do zjednoczenia z Bogiem. Mówią o tym święci, świadkowie Ewangelii, którzy nas poprzedzili;

21 «... Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Jak więc żyć tym nowym Słowem Życia?

22 Nie czyń różnic między ludźmi, których spotykasz, nikogo nie przekreślaj, ale każdemu ofiaruj wszystko, co możesz dać, naśladując w tym Boga Ojca.

23 Skończ z małymi i dużymi waśniami, które nie podobają się Niebu, a i tobie zatruwają życie, nie pozwól, aby, jak mówi Pismo Święte, słońce zachodziło nad twoim gniewem wobec jakiejkolwiek osoby (por. Ef 4,26).

24 Jeśli tak będziesz postępował, wszystko co uczynisz będzie miłe Bogu i pozostanie na wieczność. Czy pracujesz, czy wypoczywasz, bawisz się czy uczysz, zajmujesz się dziećmi czy idziesz na spacer z żoną lub mężem, modlisz się, poświęcasz, spełniasz praktyki religijne, których wymaga twoje powołanie chrześcijańskie – wszystko to, naprawdę wszystko, będzie tworzywem Królestwa niebieskiego.

25 Niebo – to dom, który buduje się tu, na ziemi, a mieszka się w nim – tam. A buduje się go miłością.

26 “Słowo życia”, życia”, publikowane co miesiąc przez Ruch Focolari. Tekst: Chiara Lubich, 1996 Grafika Anna Lollo we współpracy z ks. Placido D’Omina (Sycylia - Włochy) Ten komentarz do Słów życia jest tłumaczony na 96 języków i dialektów, dociera do kilku milionów ludzi na całym świecie za pośrednictwem druku, radia, telewizji i Internetu - więcej informacji na http://focolare.pl/ Plik PPS jest tłumaczony na wiele języków i dostępny na stronie: www.santuariosancalogero.org (skąd też można go pobrać) «Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary» (Mt 9,13).


Pobierz ppt "Słowo Życia Styczeń 2013 Od 18 do 25 stycznia w wielu częściach świata obchodzi się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; w innych obchodzi się ten."

Podobne prezentacje


Reklamy Google