Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śniadanie prasowe BGK i ZBP 29 sierpnia 2012 r. Kredyt technologiczny jako źródło finansowania innowacji – stan wdrażania i plany na przyszłość Marzena.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śniadanie prasowe BGK i ZBP 29 sierpnia 2012 r. Kredyt technologiczny jako źródło finansowania innowacji – stan wdrażania i plany na przyszłość Marzena."— Zapis prezentacji:

1 Śniadanie prasowe BGK i ZBP 29 sierpnia 2012 r. Kredyt technologiczny jako źródło finansowania innowacji – stan wdrażania i plany na przyszłość Marzena Tymińska-Ładziak, Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich BGK

2 2 Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel IV osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”: Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie implementacji nowoczesnych rozwiązań. Cel działania 4.3 Kredyt technologiczny: Wsparcie inwestycji w zakresie wdrożenia nowych technologii poprzez udzielanie kredytu technologicznego z możliwością częściowej spłaty ze środków FKT w formie premii technologicznej. Instytucja Wdrażająca – BGK

3 3 Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008. Beneficjenci: sektor MŚP. Kredyt technologiczny udzielany jest przez banki kredytujące, współpracujące z BGK. Wysokość kredytu technologicznego: nie ma górnej granicy. Brak minimalnej kwoty inwestycji, kwota maksymalna: 50 mln euro. Częściowa spłata kredytu w formie premii technologicznej, jednorazowo po zakończeniu inwestycji. Kwota premii technologicznej: maksymalnie 4 000 000 zł. Nabór wniosków: ciągły (do wyczerpania środków w konkursie). Wkład własny przedsiębiorcy: minimum 25% wydatków kwalifikowanych. Alokacja na lata 2007-2013: 409 mln euro. Kredyt technologiczny – informacje ogólne

4 4 PREMIA TECHNOLOGICZNA 2 780 000 PLN WYDATKI KWALIFIKOWANE 4 000 000 PLN KOSZT CAŁKOWITY INWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ 4 200 000 PLN Np. inwestycja technologiczna realizowana przez małego przedsiębiorcę w województwie podlaskim. Intensywność wsparcia = 70% WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE 200 000 PLN KREDYT TECHNOLOGICZNY 3 000 000 PLN UDZIAŁ WŁASNY BENEFICJENTA 1 000 000 PLN Zgodne z art. 10 ust. 5 ustawy 3 900 000 PLN Zgodne z art. 10 ust. 6 ustawy 100 000 PLN Przykład montażu finansowego inwestycji

5 5 Najważniejsze daty we wdrażaniu kredytu technologicznego Podpisanie przez BGK umowy z MG 15 stycznia 2009 Podpisanie przez BGK pierwszych umów z bankami kredytującymi 10 czerwca 2009 Rozpoczęcie naboru wniosków 1 lipca 2009 r. Nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 3 lutego 2011 r. Nabór wniosków (wpłynęło 156 aplikacji) 20-21 czerwca 2011 r. Nabór wniosków (wpłynęło 627 aplikacji) 6-7 grudnia 2011 r. Planowany nabór wniosków 22 października 2012 r. Graniczny termin przyznawania promes premii technologicznej 15 września 2013 r.

6 6 Nabór grudniowy - podsumowanie Informacje ogólne: – 627 wniosków – wnioskowana kwota dofinansowania ok. 1,6 mld zł Wyniki konkursu: – 288 projektów rekomendowanych do wsparcia –685 mln zł – łączna zaakceptowana kwota dofinansowania mln zł

7 7 Banki kredytujące

8 8 Banki kredytujące – udział procentowy projektów spełniających kryteria w naborze grudniowym

9 9 Stan procesu wdrażania Alokacja: – 409 850 588 euro (ok. 1,683 mld zł) Stan wdrażania: – 472 projekty – 1 136 mln zł – łączna kwota dofinansowania zaakceptowanych projektów mln zł

10 10 Wznowienie konkursu 17 września 2012 – ogłoszenie konkursu, opublikowanie dokumentacji konkursowej 22 października 2012 – uruchomienie naboru wniosków 23 października 2012 – prawdopodobne zamknięcie naboru wniosków Alokacja w konkursie – 450 mln zł Sposób składania wniosków: poczta kurierska za pośrednictwem banku kredytującego

11 11 Najważniejsze zmiany w dokumentacji konkursowej Regulamin przeprowadzania konkursu ─Zmiana zasad przekazywania wezwań do uzupełnień/poprawy wniosków o dofinansowanie. Instrukcja wypełniania wniosku ─Doprecyzowanie wymogów formalnych dot. przygotowania wniosku o dofinansowanie. ─Zmiana zasad sporządzania harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu. ─Rozszerzenie wzoru deklaracji bezstronności w opinii o nowej technologii o kwestie powiązań z dostawcą/twórcą opiniowanej technologii.

12 12 Przykłady inwestycji realizowanych przy wsparciu kredytu technologicznego VIGO SYSTEM S.A.SOLARIS LASER S.A. Laboratorium Badawcze ZENIT Paweł Karcz

13 13 Dziękuję za uwagę Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Programów Europejskich Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa, tel.: +48 22 522 94 10 fax: +48 22 522 91 94 www.bgk.com.pl


Pobierz ppt "Śniadanie prasowe BGK i ZBP 29 sierpnia 2012 r. Kredyt technologiczny jako źródło finansowania innowacji – stan wdrażania i plany na przyszłość Marzena."

Podobne prezentacje


Reklamy Google