Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKRESY - tworzenie -formatowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKRESY - tworzenie -formatowanie"— Zapis prezentacji:

1 WYKRESY - tworzenie -formatowanie
Przygotował: Przemysław Kacperski

2 Do czego nam są potrzebne wykresy?
Wykresy umożliwiają wyświetlanie serii danych numerycznych w formie graficznej, ułatwiając zrozumienie dużych ilości danych i relacji między poszczególnymi seriami danych. Aby utworzyć wykres w programie Excel, należy najpierw wprowadzić w arkuszu dane liczbowe, które mają zostać wykreślone.

3 Wstawianie wykresu Wstawienie wykresu jest bardzo proste:
Najpierw zaznaczamy dane, które chcemy wyświetlić na wykresie, Kolejno wybieramy odpowiedni typ wykresu na karcie Wstawianie w grupie Wykresy.

4 przykład

5 Typy wykresów Podstawowe typy wykresów: Kolumnowy Liniowy Kołowy
Słupkowy Warstwowy Punktowy Inne wykresy

6 Wykres kolumnowy Mamy kilka opcji do wyboru: Kolumnowy 2 W
Walcowy Stożkowy Ostrosłupowy

7 Rodzaje wykresów Program Excel obsługuje wiele typów wykresów, ułatwiając wyświetlanie danych w sposób zrozumiały dla odbiorców. Tworząc nowy wykres lub zmieniając istniejący, można wybrać jeden z wielu typów wykresów (na przykład wykres kolumnowy lub wykres kołowy) oraz ich podtypów (na przykład wykres skumulowany kolumnowy lub wykres kołowy z efektem 3-W). Ponadto można utworzyć wykres złożony, używając kilku typów wykresów na jednym wykresie.

8 Wykres Kolumnowy 2 w

9 Wykres Kolumnowy 3 w

10 Wykres liniowy

11 Wykres kołowy

12 Wykres słupkowy

13 Wykres warstwowy

14 Wykres punktowy

15 Zmiana typu wykresu Mamy możliwość zmiany typu wykresu.
Wybrany przez nas typ wykresu nie zawsze czytelnie zobrazuje dane. Często wykres słupkowy jest bardziej czytelny niż wykres punktowy. Wybierając typ wykresu musimy wiedzieć co chcemy na mim pokazać (np.: trend wzrostowy, sprzedaż w porównaniu do ostatniego roku itd.)

16 Zmiana typu wykresu Prawym przyciskiem myszy klikamy na obszar wykresu i wybieramy: Zmień typ wykresu.

17 Elementy wykresu Wykres zawiera wiele elementów. Niektóre z nich są wyświetlane domyślnie, natomiast inne można dodać w razie potrzeby. Sposób wyświetlania elementów wykresu można zmienić, przenosząc je w inne miejsce na wykresie albo zmieniając ich rozmiar lub format. Ponadto jest możliwe usuwanie elementów wykresu, które nie powinny być wyświetlane.

18 Elementy wykresu 1. Obszar wykresu. 2. Obszar kreślenia.
3. Punkty danych należące do serii danych. 4. Osie pozioma (kategorii) i pionowa (wartości). 5. Legenda wykresu. 6. Tytuły wykresu i osi. 7. Etykieta danych, która umożliwia identyfikację szczegółów dotyczących punktu danych w serii danych.

19 Modyfikowanie podstawowego wykresu stosownie do potrzeb
Po utworzeniu wykresu można zmodyfikować dowolne jego elementy. Można na przykład zmienić sposób wyświetlania osi, dodać tytuł wykresu, przenieść lub ukryć legendę albo wyświetlić dodatkowe elementy wykresu. Aby zmodyfikować wykres, można wykonać jedną lub kilka poniższych czynności:

20 Modyfikowanie podstawowego wykresu stosownie do potrzeb c.d.
Zmienić sposób wyświetlania osi wykresu. Można określić skalę osi i dopasować interwał wyświetlania wartości lub kategorii. Aby zwiększyć czytelność wykresu, można także dodać znaczniki osi i określić interwał ich wyświetlania.

21 Modyfikowanie podstawowego wykresu stosownie do potrzeb c.d.
Dodać tytuły oraz etykiety danych do wykresu. Aby zwiększyć czytelność informacji wyświetlanych na wykresie, można dodać tytuł wykresu, tytuły osi oraz etykiety danych.

22 Modyfikowanie podstawowego wykresu stosownie do potrzeb c.d.
Dodać legendę lub tabelę danych. Można wyświetlić lub ukryć legendę, zmienić jej położenie lub zmodyfikować jej wpisy. W przypadku niektórych wykresów można również wyświetlić tabelę danych z kluczami legendy i wartościami przedstawionymi na wykresie.

23 Modyfikowanie podstawowego wykresu stosownie do potrzeb c.d.
Zastosować specjalne opcje dla każdego typu wykresu. Dla różnych typów wykresów są dostępne specjalne linie (takie jak linie maks-min i linie trendu), słupki (takie jak słupki wzrost/spadek i słupki błędów),znaczniki danych oraz inne opcje.

24 Formatowanie wykresów
Klikając na wykres uruchamiamy narzędzia wykresu. Projektowanie Układ Formatowanie

25 Projektowanie – style wykresów
Używając tej opcji mamy możliwość zmiany wyglądu wizualnego wykresu. Zmieniamy style wykresów.

26 Projektowanie – Układy wykresów
Koleją opcja: zmiana układu wykresu.

27 Układy wykresów - przykłady

28 Układy wykresów - przykłady

29 Układy wykresów - przykłady

30 Układy wykresów - przykłady

31 układ Możemy wstawić obraz, kształty i pole tekstowe.
Ta opcja umożliwia nam zmianę: Tytułu wykresu Tytułu osi Modyfikację legendy Zmianę etykiety danych Dodanie tabeli danych Mamy możliwość dodania osi i linii siatki .

32 Bieżące zaznaczenie Jest to opcja, która pozwala nam wybrać element, który chcemy formatować. Jak to zrobić? Klikamy na obszar wykresu W karcie formatowania mamy opcję bieżące zaznaczenie Wybieramy element wykresu, który chcemy formatować.

33 Jak to wygląda w praktyce

34 Bieżące zaznaczenie - przykład
Po wybraniu elementu wykresu wybieramy opcję: formatuj zaznaczenie. Po tej czynności mamy możliwość formatowania.

35 Dodawanie i usuwanie tytułów lub etykiet danych
Aby wykres był bardziej zrozumiały, można dodać tytuły, na przykład tytuł wykresu i tytuły osi. Tytuły osi są zazwyczaj dostępne w przypadku wszystkich osi, które można wyświetlać na wykresie, w tym osi głębokości (serii danych) na wykresach 3-W. Niektóre typy wykresów (na przykład wykresy radarowe) mają osie, ale nie można na nich wyświetlać tytułów osi. W przypadku typów wykresów, na których nie ma osi (takich jak wykresy kołowe i pierścieniowe), również nie można wyświetlać tytułów osi.

36 Dodawanie i usuwanie tytułów lub etykiet danych c.d.
Tytuły wykresów i osi można też połączyć z odpowiadającym im tekstem w komórkach arkusza przez utworzenie odwołania do tych komórek. Połączone tytuły są automatycznie aktualizowane na wykresie, gdy użytkownik wprowadza zmiany w odpowiadającym im tekście w arkuszu.

37 Dodawanie tytułu wykresu
Kliknij obszar wykresu, do którego chcesz dodać tytuł. Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Tytuł wykresu.

38 Zmiana wiersz/kolumna
Tak wygląda nasz wykres w pierwszej wersji. Możemy zamienić miejscami dane.

39 Zmiana wiersz/kolumna c.d.
Klikając prawym przyciskiem myszy wybieramy opcję Zaznacz dane.

40 Zmiana wiersz/kolumna

41 Zmiana wiersz/kolumna c.d.

42 Słupki błędów Słupki błędów wyrażają graficznie potencjalną wielkość błędu w stosunku do poszczególnych punktów danych lub znaczników danych w serii danych. Na przykład można pokazać potencjalne 5 procentowe błędy dodatnie i ujemne w wynikach eksperymentu naukowego. Słupki błędów można dodawać do serii danych na wykresach warstwowych, słupkowych, kolumnowych, liniowych, xy (punktowych) i bąbelkowych 2-W. W przypadku wykresów xy (punktowych) i bąbelkowych można wyświetlić słupki błędów dla wartości x, dla wartości y lub dla obu wartości jednocześnie.

43 Słupki błędów c.d. Jak wstawić słupki błędów? 1 sposób:
Kliknij serię danych, do której chcesz dodać słupki błędów. W menu Format wybierz polecenie Zaznaczone serie danych. Na karcie Słupki błędów X lub Słupki błędów Y zaznacz żądane opcje.

44 Słupki błędów c.d. Jak wstawić słupki błędów? W zakładce Narzędzia wykresów wybieramy Układ. 2 sposób:

45 Słupki błędów – jak usunąć?
Na wykresie widoczne są słupki błędów. Klikamy na jeden z nich i naciskamy DELETE.

46 Linia trendu Do dowolnej serii danych na wykresie nieskumulowanym, 2-W, warstwowym, słupkowym, kolumnowym, liniowym, giełdowym, xy (punktowym) lub bąbelkowym można dodać linię trendu lub średnią ruchomą. Linia trendu jest zawsze skojarzona z serią danych, ale nie reprezentuje ona danych z tej serii. Linia trendu służy do ilustrowania trendów istniejących danych lub prognozowania przyszłych danych.

47 Informacje o prognozowaniu i pokazywaniu trendów na wykresach
Linie trendu są używane do graficznej ilustracji trendów danych i do analizy problemów związanych z prognozowaniem. Analiza tego typu jest często zwana analizą regresji. Posługując się analizą regresji, można na wykresie przedłużyć linię trendu poza zbiór dostępnych danych, aby prognozować przyszłe wartości.

48 Linia trendu c.d. W zakładce Narzędzia wykresów wybieramy Układ.
Kolejno wybieramy linię trendu. Do wyboru jest kilka linii.

49 Linia trendu c.d.

50 Zmiana jednostek osi Klikamy na oś, której chcemy zmienić jednostkę główną Kolejno prawy przycisk myszy i opcja formatuj oś

51 Zmiana jednostek osi c.d.
Po lewej stronie okna wybieramy liczby W zależności od potrzeb wybieramy właściwą kategorię.

52 Wstawianie obrazów Excel daje nam możliwość wstawiania pola tekstowego, obrazów i kształtów. Klikamy na obszar wykresu W zakładce Układ mamy opcję: wstawianie

53 Wstawianie obrazów c.d.

54 Wstawianie obrazów c.d. Wstawiony obraz możemy formatować
Klikamy prawym przyciskiem myszy na obraz i wybieramy formatuj obraz

55 Wstawianie obrazów c.d. Wyświetli się tabelą umożliwiająca formatowanie: Wypełnienie Kolor linii Styl linii Cień Format 3-W Obrót 3-W Obraz Pole tekstowe

56 Wstawianie obrazów c.d. Mamy także możliwość formatowania obrazu z paska narzędzi. Kliknij na wstawiony obraz Na pasku narzędzi, w opcji formatowania mamy do wyboru style, rozmieszczenie obrazu czy dopasowanie.

57 Wstawianie kształtów Excel daje nam możliwość
wstawienia różnych kształtów. Procedura odbywa się tak samo jak wstawianie obrazów.

58 Wstawianie obiektów clipart
W zakładce Wstawianie wybieramy opcję Obiekt ClipArt. W polu wyszukaj – wpisz szukany obiekt Np.: żarówka.

59 Wstawianie znaku wodnego
Znak wodny może być wykorzystywany jako tło wydruku lub po prostu tło dokumentu. Excel nie oferuje opcji znak wodny. Aby osiągnąć podobny efekt wykorzystamy ustawienia nagłówka.

60 Znak wodny c.d. Klikamy arkusz, który chcemy wyświetlić ze znakiem wodnym Przechodzimy na kartę Wstawianie Wybieramy sekcję Tekst Klikamy przycisk Nagłówek i stopka W obszarze Nagłówek klikamy w środkowej części Pojawi się karta Projektowanie W sekcji Elementy Nagłówka i stopki klikamy Obraz

61 Znak wodny c.d. Wybieramy grafikę, którą chcemy wstawić
Teraz musimy ustawić jasność by grafika nie utrudniała odczytania dokumentu W sekcji Elementy Nagłówka i stopki klikamy Formatuj Obraz W zakładce Rozmiar wpisujemy szerokość i długość Przechodzimy do zakładki Obraz i ustawiamy jasność

62 Znak wodny c.d.

63 Znak wodny c.d.

64 Znak wodny c.d.

65 Znak wodny c.d.

66 efekt

67 Zapisywanie skoroszytu programu Excel w innym formacie pliku
W programie Excel otwórz skoroszyt, który chcesz zapisać do użytku w innym programie. Na karcie Plik kliknij przycisk Zapisz jako. Aby zapisać skoroszyt w innym miejscu, określ literę dysku i lokalizację w polach ścieżki pliku i folderu. W polu Nazwa pliku zatwierdź zaproponowaną nazwę lub wpisz nową nazwę skoroszytu. Na liście Zapisz jako typ kliknij format obsługiwany w innym programie.

68 Zapisywanie skoroszytu programu Excel w innym formacie pliku c.d.
Uwaga! Zapisanie skoroszytu w formacie plików innym niż bieżący format programu Excel powoduje utracenie opcji formatowania i funkcji obsługiwanych tyko w programie Excel 2010.

69 CZAS NA ZADANIA 


Pobierz ppt "WYKRESY - tworzenie -formatowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google