Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Różne sposoby prezentacji danych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Różne sposoby prezentacji danych"— Zapis prezentacji:

1 Różne sposoby prezentacji danych
Statystyka Różne sposoby prezentacji danych opracowała: Marta Dąbkowska

2 Wstęp Dane można wizualizować na wiele sposobów, w zależności od typu danych. Podstawowym kryterium doboru typu wykresu powinna być czytelność prezentowanych danych. W tej prezentacji omówimy kilka typów wykresów dostępnych w Microsoft Excel 2003. opracowała: Marta Dąbkowska

3 TYPY WYKRESÓW W PREZENTACJI
Wykres kolumnowy Wykres słupkowy Wykres liniowy Wykres kołowy Wykres XY (punktowy) Wykres warstwowy Wykres pierścieniowy Wykres radarowy Wykres powierzchniowy Wykres bąbelkowy Wykresy walcowe, stożkowe lub ostrosłupowe zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz zobacz opracowała: Marta Dąbkowska

4 Wykres kolumnowy Wykres kolumnowy służy do pokazywania zmian danych w czasie lub porównywania elementów. Wykresy kolumnowe mają następujące podtypy: Kolumnowy grupowany   Na wykresie tego typu wartości są porównywane według kategorii. Dostępna jest również wersja z efektem wizualnym 3-W. Jak pokazano na poniższym wykresie, kategorie są uporządkowane poziomo, a wartości pionowo, aby podkreślić zmiany w czasie. dalej Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

5 Skumulowany kolumnowy   Na wykresie tego typu są przedstawione relacje między poszczególnymi elementami i całością przez porównanie udziału poszczególnych wartości do sum dla kategorii. Dostępna jest również wersja z efektem wizualnym 3-W. 100% skumulowany kolumnowy   Na wykresie tego typu jest przedstawione porównanie procentowych udziałów poszczególnych wartości do sumy dla kategorii. Dostępna jest również wersja z efektem wizualnym 3-W. Kolumnowy 3-W   Na wykresie tego typu jest przedstawione porównanie punktów danych (punkty danych: Pojedyncze wartości kreślone na wykresie i reprezentowane przez kolumny, słupki, linie, wycinki koła, wycinki pierścieniowe, punkty lub inne kształty, nazywane znacznikami danych. Znaczniki danych tego samego koloru tworzą serię danych.) wzdłuż dwóch osi. Na przykład na poniższym wykresie 3-W można porównać wyniki sprzedaży w Europie z czterech kwartałów z wynikami uzyskanymi przez dwa inne oddziały. Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

6 Wykres słupkowy Wykres słupkowy służy do porównywania indywidualnych elementów. Wykresy słupkowe mają następujące podtypy: Słupkowy grupowany   Na wykresie tego typu jest przedstawione porównanie wartości w różnych kategoriach. Dostępna jest również wersja z efektem wizualnym 3-W. Jak pokazano na poniższym wykresie, kategorie są uporządkowane pionowo, a wartości poziomo, aby bardziej skupić uwagę na porównywaniu wartości. dalej Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

7 Skumulowany słupkowy    Na wykresie tego typu są przedstawione relacje między poszczególnymi elementami i całością. Dostępna jest również wersja z efektem wizualnym 3-W. Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

8 Wykres liniowy Wykres liniowy służy do pokazywania trendów danych w równych interwałach. Wykresy liniowe mają następujące podtypy: Liniowy   Na wykresie tego typu są przedstawione trendy w czasie lub dla różnych kategorii. Dostępna jest również wersja ze znacznikami wyświetlanymi przy każdej wartości danych. Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

9 Wykres kołowy Wykres kołowy służy do pokazywania rozmiaru elementów tworzących serię danych (seria danych: Powiązane punkty danych, które są kreślone na wykresie. Każda seria danych na wykresie ma unikatowy kolor lub wzór i jest reprezentowana w legendzie wykresu. Na wykresie można wykreślić jedną lub kilka serii danych. Wykresy kołowe mają tylko jedną serię danych.) proporcjonalnie do sumy elementów. Na wykresie jest uwzględniana zawsze tylko jedna seria danych, a jest on używany, gdy trzeba zwrócić uwagę na istotny element danych. Wykresy kołowe mają następujące podtypy: dalej Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

10 Kołowy   Na wykresie tego typu jest przedstawiony udział poszczególnych wartości w porównaniu z sumą. Dostępna jest również wersja z efektem wizualnym 3-W, jak pokazano na poniższym wykresie. dalej Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

11 Kołowy rozsunięty   Na wykresie tego typu jest przedstawiony udział poszczególnych wartości w porównaniu z sumą, z podkreśleniem poszczególnych wartości. Dostępna jest również wersja z efektem wizualnym 3-W. Kołowy kołowego   Jest to wykres kołowy ze zdefiniowanymi przez użytkownika wartościami wyodrębnionymi i połączonymi w drugi wykres kołowy. Na przykład aby niewielkie wycinki były lepiej widoczne, można zgrupować je razem na wykresie kołowym jako pojedynczy element, a następnie rozbić taki element na poszczególne części i wyświetlić je na mniejszym wykresie kołowym lub na wykresie słupkowym towarzyszącym wykresowi głównemu. Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

12 Wykres XY (punktowy) Wykres punktowy przedstawia relacje między wartościami numerycznymi pochodzącymi z kilku serii danych (seria danych: Powiązane punkty danych, które są kreślone na wykresie. Każda seria danych na wykresie ma unikatowy kolor lub wzór i jest reprezentowana w legendzie wykresu. Na wykresie można wykreślić jedną lub kilka serii danych. Wykresy kołowe mają tylko jedną serię danych.) lub dwie grupy liczb traktowane jako jedna seria współrzędnych XY. Wykresy punktowe są najczęściej używane w przypadku danych naukowych. Mają one następujące podtypy: dalej Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

13 Punktowy   Na wykresie tego typu jest przedstawione porównanie par wartości. Na przykład poniższy wykres punktowy przedstawia nierówne interwały (lub grupy) dwóch zestawów danych. Podczas porządkowania danych dla wykresu punktowego należy umieszczać wartości X w pojedynczym wierszu lub kolumnie, a następnie wprowadzać odpowiadające im wartości Y w sąsiednich wierszach lub kolumnach. Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

14 Wykres warstwowy Wykres warstwowy służy do wyrażania przebiegu zmiany w czasie. Wykresy warstwowe mają następujące podtypy Warstwowy   Ten typ wykresu przedstawia trend wartości w czasie lub dla różnych kategorii. Dostępna jest również wersja z efektem wizualnym 3-W. Za pomocą sumy uwzględnionych na wykresie wartości pokazana jest także relacja między poszczególnymi częściami i całością. Na przykład poniższy wykres warstwowy podkreśla wzrost sprzedaży w stanie Washington i ilustruje udział każdego stanu w całkowitej wartości sprzedaży. Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

15 Wykres pierścieniowy Podobnie jak wykres kołowy, wykres pierścieniowy przedstawia relacje między poszczególnymi częściami i całością, jednak może zawierać kilka serii danych (seria danych: Powiązane punkty danych, które są kreślone na wykresie. Każda seria danych na wykresie ma unikatowy kolor lub wzór i jest reprezentowana w legendzie wykresu. Na wykresie można wykreślić jedną lub kilka serii danych. Wykresy kołowe mają tylko jedną serię danych.). Wykresy pierścieniowe mają następujące podtypy: Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

16 Wykres radarowy Wykres radarowy porównuje zagregowane wartości kilku serii danych (seria danych: Powiązane punkty danych, które są kreślone na wykresie. Każda seria danych na wykresie ma unikatowy kolor lub wzór i jest reprezentowana w legendzie wykresu. Na wykresie można wykreślić jedną lub kilka serii danych. Wykresy kołowe mają tylko jedną serię danych.). Wykresy radarowe mają następujące podtypy: dalej Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

17 Radarowy   Ten typ wykresu przedstawia zmiany w wartościach w odniesieniu do punktu centralnego. Może być wyświetlany ze znacznikami dla każdego punktu danych. Na przykład na poniższym wykresie seria danych obejmująca największy obszar (seria Gatunek A) reprezentuje gatunek o najwyższej zawartości witamin. Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

18 Wykres powierzchniowy
Wykres powierzchniowy jest przydatny wówczas, gdy konieczne jest znalezienie optymalnych kombinacji między dwoma zestawami danych. Podobnie jak na mapie topograficznej, na wykresie powierzchniowym kolory i desenie reprezentują obszary znajdujące się w tym zakresie wartości. Wykresy powierzchniowe mają następujące podtypy: dalej Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

19 Powierzchniowy 3-W   Ten typ wykresu przedstawia trendy wartości w dwóch wymiarach w postaci ciągłej powierzchni. Na przykład poniższy wykres powierzchniowy przedstawia różne kombinacje temperatury i czasu uzyskane podczas tego samego testu mierzącego wytrzymałość produktu na rozciąganie. Kolory na tym wykresie reprezentują określone zakresy wartości. Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

20 Wykres bąbelkowy Wykres bąbelkowy jest typem wykresu punktowego (XY). Przedstawia porównanie zestawów trzech wartości i może być wyświetlany z efektem wizualnym 3-W. Rozmiar bąbelka (lub znacznik danych (znacznik danych: Słupek, obszar, punkt, wycinek koła lub inny symbol na wykresie, który reprezentuje pojedynczy punkt danych lub wartość pochodzącą z komórki arkusza kalkulacyjnego. Powiązane znaczniki danych na wykresie tworzą serię danych.)) wskazuje wartość trzeciej zmiennej. dalej Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

21 Aby uporządkować dane dla wykresu bąbelkowego, należy umieścić wartości X w jednym wierszu lub kolumnie oraz wprowadzić odpowiadające im wartości Y i rozmiary bąbelków do sąsiednich wierszy lub kolumn. Na przykład można uporządkować dane w sposób pokazany poniżej. Poniższy wykres bąbelkowy pokazuje, że przedsiębiorstwo A ma najwięcej produktów i największy udział w rynku, ale nie największą sprzedaż. Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

22 Wykresy walcowe, stożkowe lub ostrosłupowe
W przypadku tych typów wykresów stosowane są walcowe, stożkowe lub ostrosłupowe znaczniki danych w celu wprowadzenia znaczących efektów do wykresów kolumnowych, słupkowych i kolumnowych 3-W. Podobnie jak wykresy kolumnowe i słupkowe, wykresy walcowe, stożkowe i ostrosłupowe mają następujące podtypy: dalej Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

23 Kolumnowy, Skumulowany kolumnowy lub 100% skumulowany kolumnowy   Kolumny w tego typu wykresach są reprezentowane przez kształty walcowe, stożkowe lub ostrosłupowe. dalej Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska

24 Słupkowy, Skumulowany słupkowy lub 100% skumulowany słupkowy   Słupki w tego typu wykresach są reprezentowane przez kształty walcowe, stożkowe lub ostrosłupowe. Wybierz wykres opracowała: Marta Dąbkowska


Pobierz ppt "Różne sposoby prezentacji danych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google