Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- graficzna prezentacja danych liczbowych, przedstawiona w postaci diagramu lub wykresu w prostokątnym układzie współrzędnych (nie dotyczy wykresu kołowego).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- graficzna prezentacja danych liczbowych, przedstawiona w postaci diagramu lub wykresu w prostokątnym układzie współrzędnych (nie dotyczy wykresu kołowego)."— Zapis prezentacji:

1

2 - graficzna prezentacja danych liczbowych, przedstawiona w postaci diagramu lub wykresu w prostokątnym układzie współrzędnych (nie dotyczy wykresu kołowego).

3 -kolumnowy – ułatwia porównywanie danych liczbowych; arkusz EXCEL oferuje wykresy walcowe, stożkowe, ostrosłupowe i inne; - liniowy – zwykle przedstawia się na nim tendencje wzrostu lub spadku pewnych wartości; arkusz EXCEL oferuje wykresy wstążkowe, bąbelkowe i inne; - kołowy – służy do graficznej prezentacji struktury danych określonych procentowo; koło reprezentuje sumę wartości czyli 100%, a wycinki poszczególne wartości składowe. Wykres tego typu powstaje w wyniku połączenia punktów o współrzędnych x i y odczytywanych odpowiednio z osi poziomej i pionowej.

4 Przedstawione na wykresie dane z jednej lub kilku kolumn albo wierszy nazywają się seriami danych. Dzielą się one na kategorie, które są opisane na osi poziomej i na przypisane kategoriom wartości, które odczytujemy z osi pionowej. Na wykresie kołowym ilustruje się tylko jedną serię danych, a wykres nie posiada osi. Miejs ce Kraj Zdobyte medale ZłoteSrebrneBrązoweRazem 1USA Rosja Chiny Australia Niemcy Polska65314 Dane z tabeli na wykresie. po zmianie zawartości tabeli automatycznie zmienia się wykres.

5 4.1. Należy przygotować tabelę, której dane będzemy ilustrować za pomocą wykresu, np.: Średnie temperatury (w o C) w latach w wybranych miastach Polski Nazwa miasta Lublin Wrocław 99,514 Częstochowa 81513,5 Warszawa Kraków 12,51115 Gdańsk Łomża 109,514,5 Bielsko-Biała Zakopane 9,510,512

6 4.2. Należy uruchomić kreator wykresów z menu Wstaw lub za pomocą przycisku na pasku narzędzi.

7 4.3. Pojawi się Krok 1 z 4 Kreatora wykresów, gdzie należy wybrać typ i podtyp wykresu.

8 4.4. Po naciśnięciu przycisku Dalej przechodzimy do kroku 2 z 4, który składa się z 2 zakładek. Na zakładce 1 Zakres danych w polu Zakres danych należy ustawić kursor i zaznaczyć zakres komórek z tabeli (nigdy nie wpisujemy danych ręcznie!!!).

9 4.5. Na zakładce 2 Serie zaznaczamy nazwę Seria 1 i w polu Nazwa zmieniamy nazwę serii wskazując odpowiednią komórkę w tabeli (nigdy ręcznie!!!). W polu Etykiety osi kategorii także ustawiamy kursor i wskazujemy odpowiedni zakres komórek z przygotowanej tabeli (nigdy nie wpisujemy danych ręcznie!!!).

10 4.6. Po naciśnięciu przycisku Dalej przechodzimy do kroku 3 z 4, który składa się z 6 zakładek. Na zakładce 1 Tytuły w polach należy ustawić kursor i wprowadzić, tym razem ręcznie, nazwy poszczególnych elementów wykresu.

11 4.7. Na zakładkach Osie, Linie siatki, Legenda i Tabela danych nie musimy zmieniać ustawień. Na zakładce Etykiety danych dobrze jest zaznaczyć pole wyboru Wartość, aby dokładnie odczytywać wartości serii danych.

12 4.8. Po naciśnięciu przycisku Dalej przechodzimy do kroku 4 z 4, gdzie dokonujemy wyboru w którym miejscu ma znaleźć się nasz wykres. Możemy go umieścić w nowym arkuszu lub w tym samym, w którym znajduje się tabela z danymi.

13 4.9. Po naciśnięciu przycisku Zakończ otrzymamy wykres, który można dodatkowo dowolnie formatować klikając na poszczególnych elementach PPM i dokonując wyboru kolorów, rozmiarów, stylów itp.

14 Źródło: Podręcznik Informatyka 2000 wyd. Czarny Kruk Autor prezentacji: Lidia Chęcińska


Pobierz ppt "- graficzna prezentacja danych liczbowych, przedstawiona w postaci diagramu lub wykresu w prostokątnym układzie współrzędnych (nie dotyczy wykresu kołowego)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google