Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy tworzenia wykresów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy tworzenia wykresów"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy tworzenia wykresów

2 1. Wykres - - graficzna prezentacja danych liczbowych, przedstawiona w postaci diagramu lub wykresu w prostokątnym układzie współrzędnych (nie dotyczy wykresu kołowego).

3 2. Typy wykresów: Patrz gazetka ścienna
kolumnowy – ułatwia porównywanie danych liczbowych; arkusz EXCEL oferuje wykresy walcowe, stożkowe, ostrosłupowe i inne; liniowy – zwykle przedstawia się na nim tendencje wzrostu lub spadku pewnych wartości; arkusz EXCEL oferuje wykresy wstążkowe, bąbelkowe i inne; kołowy – służy do graficznej prezentacji struktury danych określonych procentowo; koło reprezentuje sumę wartości czyli 100%, a wycinki poszczególne wartości składowe. Wykres tego typu powstaje w wyniku połączenia punktów o współrzędnych x i y odczytywanych odpowiednio z osi poziomej i pionowej. Patrz gazetka ścienna

4 3. Serie danych Przedstawione na wykresie dane z jednej lub kilku kolumn albo wierszy nazywają się seriami danych. Dzielą się one na kategorie , które są opisane na osi poziomej i na przypisane kategoriom wartości, które odczytujemy z osi pionowej. Na wykresie kołowym ilustruje się tylko jedną serię danych, a wykres nie posiada osi. Miejsce Kraj Zdobyte medale Złote Srebrne Brązowe Razem 1 USA 39 25 33 97 2 Rosja 32 28 88 3 Chiny 16 15 59 4 Australia 17 58 5 Niemcy 14 26 57 Polska 6 Dane z tabeli na wykresie. po zmianie zawartości tabeli automatycznie zmienia się wykres.

5 4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora
4.1. Należy przygotować tabelę, której dane będzemy ilustrować za pomocą wykresu, np.: Średnie temperatury (w oC) w latach w wybranych miastach Polski Nazwa miasta 2002 2003 2004 Lublin 12 10 13 Wrocław 9 9,5 14 Częstochowa 8 15 13,5 Warszawa Kraków 12,5 11 Gdańsk Łomża 14,5 Bielsko-Biała 16 Zakopane 10,5

6 4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora
4.2. Należy uruchomić kreator wykresów z menu Wstaw lub za pomocą przycisku na pasku narzędzi.

7 4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora
4.3. Pojawi się Krok 1 z 4 Kreatora wykresów, gdzie należy wybrać typ i podtyp wykresu.

8 4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora
4.4. Po naciśnięciu przycisku Dalej przechodzimy do kroku 2 z 4, który składa się z 2 zakładek. Na zakładce 1 Zakres danych w polu Zakres danych należy ustawić kursor i zaznaczyć zakres komórek z tabeli (nigdy nie wpisujemy danych ręcznie!!!).

9 4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora
4.5. Na zakładce 2 Serie zaznaczamy nazwę Seria 1 i w polu Nazwa zmieniamy nazwę serii wskazując odpowiednią komórkę w tabeli (nigdy ręcznie!!!). W polu Etykiety osi kategorii także ustawiamy kursor i wskazujemy odpowiedni zakres komórek z przygotowanej tabeli (nigdy nie wpisujemy danych ręcznie!!!).

10 4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora
4.6. Po naciśnięciu przycisku Dalej przechodzimy do kroku 3 z 4, który składa się z 6 zakładek. Na zakładce 1 Tytuły w polach należy ustawić kursor i wprowadzić, tym razem ręcznie, nazwy poszczególnych elementów wykresu.

11 4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora
4.7. Na zakładkach Osie, Linie siatki, Legenda i Tabela danych nie musimy zmieniać ustawień. Na zakładce Etykiety danych dobrze jest zaznaczyć pole wyboru Wartość, aby dokładnie odczytywać wartości serii danych.

12 4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora
4.8. Po naciśnięciu przycisku Dalej przechodzimy do kroku 4 z 4, gdzie dokonujemy wyboru w którym miejscu ma znaleźć się nasz wykres. Możemy go umieścić w nowym arkuszu lub w tym samym, w którym znajduje się tabela z danymi.

13 4. Tworzenie wykresu za pomocą kreatora
4.9. Po naciśnięciu przycisku Zakończ otrzymamy wykres, który można dodatkowo dowolnie formatować klikając na poszczególnych elementach PPM i dokonując wyboru kolorów, rozmiarów, stylów itp.

14 Koniec Źródło: Podręcznik Informatyka 2000 wyd. Czarny Kruk
Autor prezentacji: Lidia Chęcińska


Pobierz ppt "Podstawy tworzenia wykresów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google