Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CDN OPT!MA Nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania firmą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CDN OPT!MA Nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania firmą."— Zapis prezentacji:

1 CDN OPT!MA Nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania firmą

2 CDN OPT!MA Jest to system do obsług sprzedaży, księgowości, działu kadr i płac. Wyposażony jest w nowoczesne narzędzia pracy: CRM, Okno Informacji Bieżących (ToDay), Analizy. CDN OPT!MA to nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Jest to 32 bitowa aplikacja pracująca w środowisku Microsoft Windows. Baza danych systemu zgodna jest z Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine, najnowocześniejszym, bezobsługowym i wydajnym serwerem, zapewniającym skalowalność i bezpieczeństwo danych CDN OPT!MA jest zbudowana i pracuje w oparciu o najnowsze technologie informatyczne.

3 CDN OPT!MA CDN OPT!MA doskonale integruje się z Microsoft Office XP CDN OPT!MA uzyskała certyfikat Microsoft “Certified for Windows 2000 Professional", który jest świadectwem jakości i zgodności technologicznej systemu z Windows 2000 Professional CDN OPT!MA otrzymała wyróżnienie - za jedyne tego typu rozwiązanie na rynku - w ramach drugiej edycji programu „Inicjatywa dla Producentów Oprogramowania” organizowanej przez Microsoft. System wynajmowany jest również przez Internet za pośrednictwem platformy ASP – CASPER (www.casper.pl)

4 CDN OPT!MA CDN OPT!MA to rozwiązanie zawsze zgodne z przepisami Profesjonalna obsługa przed i po sprzedaży (system przedłużania gwarancji, szkolenia, hot- line) w Ogólnopolskiej Autoryzowanej Sieci Sprzedaży CDN System dostępny w atrakcyjnych cenowo pakietach – CDN OPT!MA START. Dla Doradców Podatkowych specjalny pakiet – CDN OPT!MA Doradca Podatkowy

5 CDN OPT!MA - model Faktury Rejestry VAT Ewidencja dod. Księgowość: Księga Podatkowa Księga Handlowa Środki Trwałe Kadry i Płace Magazyn Analizy Kasa/Bank CRM

6 CDN OPT!MA - model CDN OPT!MA jest to w pełni zintegrowany system do obsługi sprzedaży, księgowości i zarządzania. Funkcjonalnie obejmuje moduły: KASA/BANK - gromadzi kompletne dane o rozrachunkach kontrahentami oraz informacje o ruchu środków pieniężnych w firmie. KSIĘGA HANDLOWA - pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości. KSIĘGA PODATKOWA - obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzących ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W modułach księgowych funkcjonują również ewidencje pomocnicze: Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. ŚRODKI TRWAŁE - pozwala na prowadzanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W handlu wykorzystywane są dwa, ściśle współpracujące, moduły: FAKTURY – służące do ewidencji dokumentów zakupu i sprzedaży MAGAZYN – odpowiadający za gospodarkę zasobami. KADRY I PŁACE –przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. CRM – przeznaczony jest przede wszystkim do rejestracji zdarzeń dotyczących obsługi klienta ANALIZY - pozwala w szybki sposób uzyskać całą gamę wskaźników finansowo-ekonomicznych charakteryzujących sytuację ekonomiczną firmy.

7 CDN OPT!MA – kilka informacji na początek Integracja z Microsoft Office XP Okno Informacji bieżących

8 CDN OPT!MA – Integracja z Microsoft Office XP eksport list i zestawień do arkusza Microsoft Excel eksport wydruków w postaci plików pdf pocztą elektroniczną przy użyciu Microsoft Outlooka definiowanie wydruków faktur w arkuszu Microsoft Excel eksport wyników analiz do arkusza Microsoft Excel eksport wyników analiz w postaci pliku pdf poczta elektroniczną przy użyciu Microsoft Outlooka

9 CDN OPT!MA – Integracja z Microsoft Office XP Inteligentne Tagi (Smart Tags) to możliwość definiowania dokumentów w Microsoft Office XP w oparciu o dane zgromadzone w bazie CDN OPT!MA wywołanie strony internetowej kontrahenta z poziomu programu wysyłanie poczty elektronicznej do kontrahentów przy wykorzystaniu Microsoft Outlooka

10 CDN OPT!MA – Informacje bieżące Informacje bieżące Stały zestaw informacji możliwych do otrzymania Użytkownik określa, które z nich mają się pojawić w oknie Użytkownik określa, kiedy informacje powinny się pojawiać w oknie

11 CDN OPT!MA – Informacje bieżące Informacje bieżące dla operatora Faktury Kasa i Bank Magazyn Kadry i Płace Księga Podatkowa Księga Handlowa CRM Przeterminowane należności Niezrealizowane zobowiązania Zadania na dziś Deklaracje do wysłania Przeterminowane rezerwacje i zamówienia Badania lekarskie Wartość faktur zakupu i sprzedaży z danego dnia

12 CDN OPT!MA – Informacje bieżące Zadaniem Informacji bieżących jest przedstawienie skonsolidowanej informacji o stanie firmy na daną chwilę (dzień). Wyświetlana informacja ma różny charakter i może pochodzić z różnych modułów. Dla modułu KASA/BANK będzie to kwota przeterminowanych należności lub kwota niezrealizowanych zobowiązań. Dla modułu CRM będą to zaległe zadania czy zadania na dzisiaj. Dla modułów księgowych będzie to niezrealizowana deklaracja VAT-7 czy PIT-5. Dla modułu MAGAZYN będzie to lista przeterminowanych rezerwacji lub zamówień. Zestaw informacji jest wspólny dla całego programu, jednak każdy pracownik może mieć skonfigurowany własny zestaw. Dzięki temu otrzyma tylko potrzebne mu informacje: księgowy np. o deklaracjach do wysłania, kadrowiec - o pracownikach, którzy muszą zrobić nowe badania lekarskie; handlowiec - o przeterminowanych rezerwacjach i zamówieniach.

13 CDN OPT!MA – CRM Struktura modułu CRM CRM a okno Informacji bieżących

14 CDN OPT!MA – CRM Kontakty z klientami Spotkania Ankiety Kontakt Zadanie Struktura modułu CRM…

15 CDN OPT!MA – CRM Przeznaczeniem modułu CRM jest przede wszystkim rejestracja zdarzeń dotyczących obsługi klienta. Potrzeby firm w zakresie CRM zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania. Tak więc, w zależności od firmy, CRM może oznaczać rejestrację kontaktów z klientami, rejestracja wywiadów (prostych ankiet marketingowych), bazę wiedzy – na temat klientów. Struktura modułu CRM opiera się na kontaktach i zadaniach. Jako kontakt zapisujemy zdarzenie, którego nie planowaliśmy. Zadanie to nic innego jak zaplanowany kontakt, czynność do wykonania. Po jego zakończeniu zostanie zarejestrowany przebieg czynności lub rozmowy, która była treścią zadania. Struktura modułu CRM…

16 CDN OPT!MA – CRM Kontakt Zadanie Opiekun zadania (osoba odpowiedzialna) Termin wykonania Priorytet Informacje bieżące dla operatora CRM a okno informacji bieżących…

17 CDN OPT!MA – CRM Dla każdego kontaktu/ zadania można określić nie tylko termin wykonania czy priorytet, ale również opiekuna, czyli osobę odpowiedzialną za jego wykonanie. Umożliwia to zastosowanie schematu pracy, gdzie jedna osoba (np. kierownik) przydziela zadania do wykonania pracownikom (operatorom). CRM a okno informacji bieżących… Dzięki temu zadania przydzielone poszczególnym pracownikom będą widoczne w oknie informacji bieżących w dniu, kiedy upływa termin ich wykonania.

18 CDN OPT!MA – Kasa/Bank Struktura modułu Kasa/Bank Przepływ informacji w module Kasa/Bank Rozliczenia Kompensaty

19 Kasa/Bank CDN OPT!MA – Kasa/Bank Rejestr kasowy Rejestr bankowy Rachunek w PKO Rejestr bankowy Rachunek w BPH Struktura modułu Kasa/ Bank

20 CDN OPT!MA – Kasa/Bank Rejestr kasowy/ bankowy Raport RKB/02/2002 Preliminarz płatności Wszystkie wpłaty i wypłaty Wszystkie płatności z odroczonym terminem Księga Handlowa HOMEBANKING: przelewy do banku Struktura modułu Kasa/Bank

21 CDN OPT!MA – Kasa/Bank Moduł Kasa/Bank jest podzielony na rejestry: kasowe, bankowe lub dla firmowych kart płatniczych. Każdy rejestr powinien odpowiadać jednej kasie lub rachunkowi bankowemu prowadzonemu w firmie. W każdym rejestrze otwierane są raporty kasowe/ bankowe. W raportach rejestrowane są już dokonane wpłaty oraz wypłaty. Raporty mogą być następnie księgowane do modułu Księga Handlowa. Oprócz już dokonanych operacji w module Kasa/Bank można rejestrować wszystkie planowane wpłaty oraz wypłaty. Służy do tego Preliminarz Płatności. Z poziomu Preliminarza płatności można wysyłać do banku drogą elektroniczną zestawienia przelewów do zrealizowania (HOMEBANKING). Struktura modułu Kasa/Bank

22 CDN OPT!MA – Kasa/Bank Rejestr kasowy/bankowy Faktury Ewidencja dodatkowa Księgowość: Podatki Kadry i Płace Rejestry VAT Przepływ informacji Księga Handlowa

23 CDN OPT!MA – Kasa/Bank Przepływ informacji Do Kasy/Banku wpływają wszystkie płatności związane z dokumentami wystawionymi w innych modułach. Informacje m.in. o kwocie czy kontrahencie pobierane są z dokumentu. → z modułu FAKTURY – o fakturach zakupu, fakturach sprzedaży i paragonach → z REJESTRÓW VAT – o zapisach wprowadzonych bezpośrednio do rejestru → z EWIDENCJI DODATKOWEJ – o innych dokumentach → z modułów księgowych – o płatnościach związanych z wyliczonymi deklaracjami → z modułu KADRY I PŁACE – informacje o wynagrodzeniach dla pracowników W systemie użytkownik kojarzy poszczególne rejestry z formą płatności. Dlatego właśnie forma płatności wykorzystana na dokumencie decyduje o tym, w którym rejestrze znajdzie się płatność.

24 CDN OPT!MA – Kasa/Bank Rejestr bankowy Rachunek w BPH Preliminarz płatności Planowane wpłaty: faktury sprzedaży Planowane wypłaty: faktury zakupu podatki wypłaty pracownika Raport bankowy Dokonane wpłaty i wypłaty wprowadzamy np. na podstawie wyciągu bankowego Rozliczenie Rozliczenia i kompensaty

25 CDN OPT!MA – Kasa/Bank Rejestr bankowy Rachunek w BPH Preliminarz płatności Raport bankowy Planowana wpłata za fakturę sprzedaży Planowana zapłata za fakturę korygującą Wypłata zaliczki dla pracownika Zwrot zaliczki przez pracownika Kompensata Rozliczenia i kompensaty

26 CDN OPT!MA – Kasa/Bank W module Kasa/Bank mamy do czynienia z dwoma rodzajami płatności: ► te już zrealizowane, czyli zapisy kasowe/bankowe ► te planowane, czyli zdarzenia w preliminarzu płatności Rozliczenie planowanej płatności polega na skojarzeniu jej z odpowiednim zapisem kasowym/ bankowym wprowadzonym wcześniej do raportu. Rozliczenie płatności jest możliwe zarówno z poziomu zapisu jak i zdarzenia. W chwili rozliczenia wskazujemy zapis/ zdarzenie, które chcemy skojarzyć. Dla rozliczanych dokumentów przepływ środków finansowych musi być taki sam. Oprócz rozliczenia istnieje również możliwość kompensaty – czyli skojarzenia ze sobą dwóch (lub więcej) zapisów kasowych czy zdarzeń w Preliminarzu. Przepływ środków pieniężnych na kompensowanych dokumentach musi być przeciwny. Rozliczenia i kompensaty

27 Rejestry VAT Ewidencja dodatkowa CDN OPT!MA – ewidencje pomocnicze

28 CDN OPT!MA – Rejestry VAT Faktury Rejestry VAT Księgowość Rejestry zakupów Rejestry sprzedaży Faktury zakupu Faktury sprzedaży Sprzedaż detaliczna Kasa/Bank Deklaracja VAT-7 Struktura rejestrów VAT

29 CDN OPT!MA – Rejestry VAT Rejestry VAT w systemie podzielone są na rejestr sprzedaży i zakupu. Dodatkowo w ramach rejestrów można zakładać podrejestry (np. Sprzedaż i Korekty). Do podrejestrów przenoszone są informacje o dokumentach wystawionych w module Faktury. Oprócz informacji przenoszonych z modułu Faktury można wprowadzać zapisy bezpośrednio do rejestru (np. faktury kosztowe). W takim przypadku można korzystać z list zdefiniowanych w Słownikach. Zatwierdzenie zapisu wprowadzonego bezpośrednio do Rejestru VAT powoduje automatyczne powstanie zapisu w module Kasa/Bank. Wszystkie zapisy zgromadzone w rejestrach mogą być następnie zaksięgowane do Księgi Przychodów i Rozchodów lub do Księgi Handlowej. Na podstawie zgromadzonych w Rejestrach VAT danych program tworzy Deklarację VAT-7.Informacja o deklaracji umieszczana jest w module Kasa/Bank. Struktura rejestrów VAT

30 CDN OPT!MA – Ewidencja dodatkowa Ewidencja dodatkowa Ewidencja kosztów Ewidencja przychodów Księgowość Kasa/Bank Struktura Ewidencji dodatkowej

31 CDN OPT!MA – Ewidencja dodatkowa Wszystkie dokumenty, które nie są fakturami VAT mogą być zarejestrowane w ewidencji pomocniczej. Organizacja tej ewidencji zależy od użytkownika, który może ją podzielić na dodatkowe grupy. Zapisy wprowadzone do Ewidencji pomocniczej mogą zostać zaksięgowane do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Księgi Handlowej. Dokumenty wprowadzone mogą automatycznie generować płatności w module Kasa/Bank. Struktura Ewidencji dodatkowej

32 CDN OPT!MA – Księga Podatkowa Struktura modułu Ewidencja przebiegu pojazdu

33 Księga Podatkowa Rejestry VAT Ewidencja dodatkowa Samochody Środki Trwałe Kadry i Płace Kasa/Bank Zapisy KPiR CDN OPT!MA – Księga Podatkowa Deklaracja PIT-5 Struktura Księgi Podatkowej

34 CDN OPT!MA – Księga Podatkowa Do Księgi Przychodów i Rozchodów trafiają zapisy z: REJESTRÓW VAT (faktury sprzedaży, faktury zakupu, faktury kosztowe) EWIDENCJI DODATKOWEJ (dokumenty nie wpisane do Rejestrów VAT) modułu ŚRODKI TRWAŁE (amortyzacja) ewidencji samochodów (informacje o przejazdach) modułu KADRY I PŁACE (informacje o wynagrodzeniach) Oprócz zapisów pochodzących z innych modułów istnieje możliwość wprowadzenia zapisu bezpośrednio w księdze. Podczas ręcznego wprowadzania zapisów można korzystać z dostępnych słowników. Na podstawie zgromadzonych danych oraz informacji o udziałach wspólników wyliczana jest Deklaracja PIT-5. Informacja o wartości podatku dochodowego jest automatycznie przekazywana do modułu Kasa/Bank. Struktura Księgi Podatkowej

35 Księga Podatkowa Zapisy KPiR CDN OPT!MA – Księga Podatkowa Samochody Ewidencja samochodów Ewidencja kosztów Ewidencja przebiegu pojazdów Rozliczenie

36 CDN OPT!MA – Księga Podatkowa Samochody Ewidencja samochodów pozwala na rozliczenia kosztów przejazdów służbowych samochodem właściciela lub pracownika. Ewidencja ta obejmuje ewidencję przebiegu pojazdów, ewidencję kosztów i rozliczenie kosztów. Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu używania samochodu program zalicza faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki w części nie przekraczającej kwoty wynikającej z pomnożenia liczby przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr. W praktyce oznacza to, że porównuje koszty wynikające z udokumentowanych wydatków (z ewidencji kosztów) i koszty wynikające z liczby przejechanych kilometrów (z ewidencji przejazdów) i do kosztów uzyskania przychodów zalicza mniejszą z tych wartości.

37 CDN OPT!MA – Księga Handlowa Struktura modułu Obieg dokumentów Deklaracje Zestawienia księgowe

38 CDN OPT!MA – Księga Handlowa DziennikiPlan kont Sprzedaż Zakup Kasa Bank Memor wielopoziomowy dowolnie definiowalny automatyczne zakładanie kont rozrachunkowych Struktura modułu Księga Handlowa

39 CDN OPT!MA – Księga Handlowa Struktura modułu Księga Handlowa Część, do której wprowadzane są zapisy księgowe składa się z Bufora Księgowań oraz Księgi Głównej. Program umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych, oraz zestawienie dzienników zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości. Nazwy i liczbę dzienników określa użytkownik (np. BANK,KASA, ZAKUP). Zapisy księgowe opierają się o wielopoziomowy plan kont. Plan kont definiuje sam użytkownik. W planie kont istnieją konta bilansowe, pozabilansowe oraz konta słownikowe (do ewidencji np. kontrahentów).

40 CDN OPT!MA – Księga Handlowa Dzienniki Bufor Zapisy zatwierdzone Faktury Rejestry VAT Kasa/Bank Magazyn Środki Trwałe Kadry i Płace Schematy księgowe Ewid. dod. Obieg dokumentów

41 CDN OPT!MA – Księga Handlowa Obieg dokumentów Wszystkie dokumenty z modułu Faktury, Magazyn, Rejestrów VAT, Ewidencji dodatkowej, Środków trwałych, Kasy/ Banku oraz Kadr i Płac mogą być przenoszone w sposób automatyczny do dzienników księgowych Bufora lub Księgi Głównej, dzięki definiowalnym mechanizmom automatycznych księgowań tzw. “schematom księgowań”. W Buforze zapisy mogą być modyfikowane bez konieczności zapisów korygujących, gdyż bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów, są to tzw. księgowania na brudno. Po wyprowadzeniu zapisów z Bufora do Księgi Głównej, zapis zgodnie z obowiązującym prawem, jest zapisem trwałym nie modyfikowalnym, a korygowanie dekretu pozostawia trwały ślad w zapisach księgowych.

42 CDN OPT!MA – Księga Handlowa Dzienniki Kasa i Bank Zapisy zatwierdzone Bufor Deklaracja PIT-5 Deklaracja CIT-2 Deklaracje

43 CDN OPT!MA – Księga Handlowa Deklaracje Przy pomocy programu użytkownik ma możliwość łatwego rozliczania się z fiskusem na podstawie automatycznie sporządzanych i drukowanych przez program deklaracji dochodowych PIT-5 lub CIT-2. Wydruk deklaracji może być zgodny z drukiem oryginalnym lub w formie nadruku. Wyliczony na podstawie deklaracji należny podatek dochodowy trafia automatycznie do modułu Kasa/Bank.

44 CDN OPT!MA – Księga Handlowa Bilans Dzienniki Zapisy zatwierdzone Bufor Rachunek wyników zestawienia definiowane przez użytkownika Zestawienia księgowe

45 CDN OPT!MA – Księga Handlowa Zestawienia księgowe W programie CDN OPT!MA można tworzyć zestawienia księgowe: Bilans, Rachunek Wyników oraz Sprawozdanie z Przepływu Środków Pieniężnych oraz inne dowolne zestawienia definiowane przez użytkownika. Po zainstalowaniu programu użytkownik może znaleźć gotowe wzory zestawień, które są zgodne ze wzorami załączonymi w Ustawie o Rachunkowości. Użytkownikowi pozostaje tylko podpięcie do poszczególnych gałęzi zestawienia odpowiednich kont księgowych.

46 CDN OPT!MA – Środki Trwałe Podział księgi inwentarzowej Amortyzacja Amortyzacja bilansowa i kosztowa

47 CDN OPT!MA – Środki Trwałe Środki trwałeWartości niematerialne i prawne GRUPA 0 GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 0 GRUPA 1 GRUPA 2 Podział księgi inwentarzowej

48 CDN OPT!MA – Środki Trwałe Karta środka trwałego - miejsce użytkowania - osoba odpowiedzialna Tabela amortyzacji Księgowość Karta środka trwałego Amortyzacja: liniowa degresywna jednorazowa

49 CDN OPT!MA – Środki Trwałe Środki trwałe wprowadzane są do systemu za pomocą Karty środka trwałego, gdzie oprócz wartości środka, daty rozpoczęcia amortyzacji, stawki można wprowadzić informację na temat miejsca użytkowania oraz osoby odpowiedzialnej za dany środek. Wielkość umorzeń i odpisów amortyzacyjnych naliczana jest w okresach miesięcznych, przy czym może być generowana automatycznie przez program wg wskazanej ( na karcie danego środka ) metody: naturalnej, liniowej, jednorazowej lub degresywnej. Po wygenerowaniu tabeli amortyzacji odpisy mogą zostać zaksięgowane do modułu Księga Handlowe po zastosowaniu odpowiedniego Schematu księgowego. Moduł Środki Trwałe umożliwia prowadzenie odrębnej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z podziałem ewidencji na grupy.

50 CDN OPT!MA – Środki Trwałe Karta środka trwałego Amortyzacja bilansowa Amortyzacja kosztowa Ulga inwestycyjna Księgowość Amortyzacja bilansowa i kosztowa

51 CDN OPT!MA – Środki Trwałe Amortyzacja bilansowa i kosztowa Program pozwala na prowadzenie dualnej amortyzacji: bilansowej i kosztowe, przy czym dla każdego rodzaju amortyzacji może być wprowadzona inna metoda, stawka, współczynnik, wartość oraz data rozpoczęcia amortyzacji. W przypadku wystąpienia ulgi inwestycyjnej dla danego środka trwałego CDN OPT!MA posiada odpowiednie mechanizmy pozwalające na jej rozliczanie. Po wygenerowaniu odpisów użytkownik może zaksięgować na odpowiednie konta amortyzację stanowiącą i nie koszty uzyskania przychodu.

52 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn Współpraca modułów Faktury i Magazyn Od zamówienia do sprzedaży towaru…

53 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn Dział sprzedaży: FAKTURY Zasoby magazynowe: MAGAZYN Zamówienie u dostawcy Faktura zakupu Rezerwacja odbiorcy Faktura sprzedaży Przyjęcie zewnętrzne Współpraca modułów Faktury i Magazyn Wydanie zewnętrzne Przyjęcie wewnętrzne Rozchód wewnętrzny

54 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn W programie CDN OPT!MA gospodarka magazynowa została wydzielona do odrębnego modułu. Dlatego w systemie funkcjonują dwa moduły związane z handlem: Faktury – odpowiedzialny za wystawianie dokumentów handlowych, zamówień i rezerwacji towaru. Dokumenty handlowe nie mają wpływu na ilość towaru w magazynie, a jedynie na ilość dostępną do sprzedaży, zamówioną i zarezerwowaną. Magazyn – odpowiada za gospodarkę magazynową. To tutaj przechowywane są dane o ilości towaru w magazynie, ilości dostępnej do sprzedaży, zamówionej czy zarezerwowanej przez odbiorców. Współpraca modułów Faktury i Magazyn Moduły te bardzo ściśle współpracują ze sobą. Zasady współpracy zostały przedstawione na przykładzie jednego z możliwych schematów pracy w firmie: od zamówienia towaru do jego wydania z magazynu

55 Zasoby magazynowe Rozliczanie magazynu wg: FIFO, LIFO lub AVCO (średnie ważone). Możliwość okresowego naliczania kosztów (QUAN). CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn 1. Zamówienie towaru Ilość w magazynie RezerwacjeZamówieniaBrakiIlość dostępna Zamówienie u dostawcy

56 Przyjęcie zewnętrzne CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn Zasoby magazynowe 2. Przyjęcie towaru do magazynu Ilość w magazynie RezerwacjeZamówieniaBrakiIlość dostępna Zamówienie u dostawcy Księga Handlowa

57 Faktura zakupu Przyjęcie zewnętrzne CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn Zasoby magazynowe 3. Wystawienie faktury zakupu Ilość w magazynie RezerwacjeZamówieniaBrakiIlość dostępna Księga Handlowa Rejestry VAT Kasa/Bank

58 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn 1. Zamówienie towaru W oparciu o ilość towaru, dokonane rezerwacje oraz zamówienia program wylicza brakującą ilość. Na podstawie braków w magazynie automatycznie może zostać wygenerowane Zamówienie u dostawcy. Towaru nie ma w magazynie, ale na liście zasobów znajdzie się informacja o zamówionej ilości. 2. Przyjęcie towaru do magazynu Kiedy do firmy zostaje przywieziony towar – zamówienie może zostać przekonwertowane do dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego. Towar jest wprowadzany do magazynu, zwiększona zostaje ilość towaru w magazynie oraz ilość dostępna do sprzedaży. 3. Wystawienie faktury zakupu Na podstawie Przyjęcia Zewnętrznego może powstać Faktura Zakupu. Powstały FZ nie wpływa na stany magazynowe, ale powoduje powstanie płatności w Kasie/Banku oraz może zostać zaksięgowany do rejestru VAT oraz bezpośrednio do modułu Księga Handlowa.

59 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn Zasoby magazynowe 4. Odbiorca rezerwuje towar Ilość w magazynie RezerwacjeZamówieniaBrakiIlość dostępna Rezerwacja odbiorcy

60 Faktura sprzedaży CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn Zasoby magazynowe 5. Wystawienie faktury sprzedaży Ilość w magazynie RezerwacjeZamówieniaBrakiIlość dostępna Rezerwacja odbiorcy Księga Handlowa Rejestry VAT Kasa/Bank Eksport do systemu ECOD

61 Wydanie zewnętrzne Faktura sprzedaży CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn Zasoby magazynowe 6. Wydanie towaru z magazynu Ilość w magazynie RezerwacjeZamówieniaBrakiIlość dostępna Księga Handlowa

62 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn 4. Odbiorca rezerwuje towar Odbiorca może wcześniej, nawet jeśli nie ma jeszcze towaru w magazynie, dokonać Rezerwacji. Zarezerwowany towar nie jest dostępny do sprzedaży. 5. Wystawienie faktury sprzedaży Kiedy Odbiorca zgłasza się po towar – wystawiana jest Faktura Sprzedaży. Towar nie jest jeszcze zdejmowany z magazynu, ale powstaje już odpowiedni zapis w module Kasa/Bank, a wystawiony dokument może być zaksięgowany do Rejestru VAT sprzedaży oraz rozksięgowany na konta w module Księga Handlowa. 6. Wydanie towaru z magazynu Kiedy kontrahent odbiera towar z magazynu, na podstawie wystawionej wcześniej faktury tworzony jest dokument Wydania Zewnętrznego. Automatycznie pomniejszana jest ilość towaru w magazynie oraz ilość dostępna do sprzedaży. Naliczany jest koszt własny sprzedanego towaru. Dokument WZ może zostać przeksięgowany bezpośrednio do modułu Księga Handlowa.

63 CDN OPT!MA – Kadry i Płace Struktura modułu Kadry i Płace Informacje kadrowe Listy płac Deklaracje

64 CDN OPT!MA – Kadry i Płace Struktura modułu Kadry Kasa/Bank Płace Deklaracje PIT ZUS Księgowość

65 CDN OPT!MA – Kadry i Płace Struktura modułu Moduł Kadry i Płace składa się z trzech części: Kadry – zawierające dane personalne i informacje o zatrudnieniu pracowników Płace – pozwalające na wyliczenie wynagrodzeń Deklaracje – do ZUS-u i urzędu skarbowego Moduł Kadry i Płace współpracuje również z innymi modułami w systemie CDN OPTIMA: - płatności związane zarówno z tworzonymi listami płac jak i wyliczonymi deklaracjami są automatycznie rejestrowane w module Kasa/Bank - listy płac mogą być przenoszone do modułów księgowych (Księga Podatkowa i Księga Handlowa) - deklaracje mogą być księgowane do modułu Księga Handlowa.

66 CDN OPT!MA – Kadry i Płace Kadry Karta pracownika Dane personalne i adresowe Dane o członkach rodziny i zasiłkach rodzinnych Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego Podstawowe dane ubezpieczeniowe Zatrudnienie etatowe Umowy cywilno- prawne

67 CDN OPT!MA – Kadry i Płace Kadry Zatrudnienie etatowe Stałe składniki wynagrodzenia Ewidencja czasu pracy (nadgodziny) Ubezpieczenie z tytułu umowy o pracę Płace Deklaracje podatkowe: PIT-11 PIT-40 Deklaracje zgłoszeniowe ZUS Nieobecności

68 CDN OPT!MA – Kadry i Płace Kadry Umowa cywilno - prawna Ubezpieczenie z tytułu umowy - zlecenia Płace Deklaracje podatkowe: PIT- 8B IFT- 1 Deklaracje zgłoszeniowe ZUS Umowa cywilno - prawna Umowa cywilno – prawna pracownika

69 CDN OPT!MA – Kadry i Płace Kadry Wprowadzone informacje o należnych składnikach wynagrodzenia, czasie pracy, nieobecnościach, zawartych umowach zleceniach są podstawą do wyliczenia wynagrodzeń w module płacowym. Z poziomu kadr można przygotować indywidualne deklaracje związane z pracownikami - zgłoszeniowe ZUS (eksport do Płatnika), podatkowe: PIT-11, PIT-40, PIT-8B, IFT-1 (wydruki). Dużym ułatwieniem jest możliwość wyliczenia tych deklaracji seryjnie - dla zaznaczonych osób. Część kadrowa pozwala na odnotowanie wszelkich danych personalnych dotyczących zatrudnianych osób i ich rodzin. Pracownik może być zatrudniony na etat (umowa o pracę), można z nim również zawierać dowolną ilość umów cywilno-prawnych.

70 CDN OPT!MA – Kadry i Płace Płace Wypłaty etatowe Listy wypłat Kasa/Bank Księgowość Wypłaty umów - zleceń Dodatkowe listy płac Zaliczki Kadry Kwitki wypłat Zestawienia i podsumowania

71 CDN OPT!MA – Kadry i Płace Płace Deklaracje podatkowe: PIT- 4 PIT- 8A Deklaracje rozliczeniowe ZUS Wypłaty etatowe Wypłaty umów - zleceń Dodatkowe listy płac Zaliczki Kadry

72 CDN OPT!MA – Kadry i Płace Listy płac podzielono na kilka rodzajów: - Etat – wypłaty związane z zatrudnieniem etatowym: zasadnicze, dodatki, potrącenia, rozliczenie nieobecności, dopłaty do nadgodzin, - Umowa – rozliczenie umów cywilno-prawnych, - Inne – dodatkowe wypłaty z odrębnej listy - Zaliczka – udzielane pracownikom zaliczki, - Właściciel – rozliczenie ZUS właścicieli i osób współpracujących Lista elementów wynagrodzenia może być dowolnie modyfikowana przez operatora (dodawanie, usuwanie, zmiana wartości). Płace Naliczone wypłaty automatycznie tworzą zapisy w Kasie/Banku. Stanowią też podstawę do przygotowania deklaracji rozliczeniowych ZUS i miesięcznych deklaracji podatkowych (PIT-4, PIT-8A). Zamkniętą listę płac można zaksięgować do Księgi Handlowej lub Księgi Podatkowej.

73 CDN OPT!MA – Kadry i Płace Deklaracje Deklaracje ZUS Zgłoszeniowe: ZUA, ZZA, ZIUA ZCZA, ZCNA, ZWUA Rozliczeniowe: : DRA, RNA/ RCA RZA, RSA DRA dla właściciela Deklaracje PIT Indywidualne: PIT-11, PIT-40 PIT-8B, IFT-1 Zbiorcze: PIT-4 PIT-8A Płace Kadry Kasa/Bank Księga Handlowa

74 CDN OPT!MA – Kadry i Płace Deklaracje Deklaracje ZUS Zgłoszeniowe: ZUA, ZZA, ZIUA ZCZA, ZCNA, ZWUA Rozliczeniowe: : DRA, RNA/ RCA RZA, RSA DRA dla właściciela Deklaracje PIT Indywidualne: PIT-11, PIT-40 PIT-8B, IFT-1 Zbiorcze: PIT-4 PIT-8A Pliki KEDU Program Płatnika

75 CDN OPT!MA – Kadry i Płace Deklaracje ZUS zostały podzielone na: zgłoszeniowe: ZUA, ZIUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA – generowane na liście pracowników w Kadrach, rozliczeniowe: DRA, RCA/RNA, RZA, RSA, DRA właściciela – tworzone z poziomu Deklaracji po naliczeniu wypłat. Deklaracje Wszystkie deklaracje ZUS są zapisywane w postaci plików KEDU; przesyłanie do Płatnika można wykonywać dla pojedynczych deklaracji, jak i dla całych plików KEDU, z wieloma deklaracjami. Deklaracje podatkowe podzielono na: - indywidualne (drukowane z kadr): PIT-11, PIT-40, PIT-8B IFT-1, - zbiorcze miesięczne (dostępne w Deklaracjach): PIT-4, PIT-8A. Deklaracje, z którymi związane są płatności: DRA, PIT-4 i PIT-8A generują zapisy w module Kasa/Bank; mogą być również przenoszone do Księgi Handlowej.

76 CDN OPT!MA – Analizy Informacje dla Analiz Parametry graficzne wykresu

77 CDN OPT!MA – Analizy Analizy Księga Handlowa Księga Podatkowa Środki Trwałe Kadry i Płace MagazynFaktury Kasa/Bank CRM Informacje dla Analiz

78 CDN OPT!MA – Analizy Parametry graficzne wykresu Wyniki mogą mieć postać tabeli z danymiwykresu słupkowego wykresu kołowego wykresu liniowego…

79 CDN OPT!MA – Analizy Informacje dla Analiz Moduł Analizy pozwala w szybki sposób uzyskać informację jak kształtowała się sprzedaż w dowolnym okresie oraz całą gamę wskaźników finansowo-ekonomicznych charakteryzujących sytuację ekonomiczną firmy. Analizy mogą dotyczyć informacji zgromadzonych w dowolnym module CDN OPT!MA. Każdy moduł posiada własny zestaw analiz i raportów. Parametry graficzne wykresu Wyniki przedstawiane są jako zestawienia, tabele zmiennych oraz w postaci dynamicznych wykresów. Graficzna interpretacja raportu może mieć postać wykresu kołowego, słupkowego lub liniowego. Dla części wykresów istnieje możliwość zdefiniowania ich formatu przez użytkownika. Ponadto użytkownik ma możliwość definiowania własnych raportów.


Pobierz ppt "CDN OPT!MA Nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania firmą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google