Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania firmą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania firmą"— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania firmą
CDN OPT!MA Nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania firmą

2 CDN OPT!MA Jest to system do obsług sprzedaży, księgowości, działu kadr i płac. Wyposażony jest w nowoczesne narzędzia pracy: CRM, Okno Informacji Bieżących (ToDay), Analizy. CDN OPT!MA to nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Jest to 32 bitowa aplikacja pracująca w środowisku Microsoft Windows. Baza danych systemu zgodna jest z Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine, najnowocześniejszym, bezobsługowym i wydajnym serwerem, zapewniającym skalowalność i bezpieczeństwo danych CDN OPT!MA jest zbudowana i pracuje w oparciu o najnowsze technologie informatyczne.

3 CDN OPT!MA CDN OPT!MA doskonale integruje się z Microsoft Office XP
CDN OPT!MA uzyskała certyfikat Microsoft “Certified for Windows 2000 Professional", który jest świadectwem jakości i zgodności technologicznej systemu z Windows 2000 Professional CDN OPT!MA otrzymała wyróżnienie - za jedyne tego typu rozwiązanie na rynku - w ramach drugiej edycji programu „Inicjatywa dla Producentów Oprogramowania” organizowanej przez Microsoft. System wynajmowany jest również przez Internet za pośrednictwem platformy ASP – CASPER (www.casper.pl)

4 CDN OPT!MA CDN OPT!MA to rozwiązanie zawsze zgodne z przepisami
Profesjonalna obsługa przed i po sprzedaży (system przedłużania gwarancji, szkolenia, hot-line) w Ogólnopolskiej Autoryzowanej Sieci Sprzedaży CDN System dostępny w atrakcyjnych cenowo pakietach – CDN OPT!MA START. Dla Doradców Podatkowych specjalny pakiet – CDN OPT!MA Doradca Podatkowy

5 CDN OPT!MA - model Księgowość: Księga Podatkowa Księga Handlowa
Kasa/Bank Faktury Magazyn Rejestry VAT Ewidencja dod. Kadry i Płace CRM CDN OPT!MA jest to w pełni zintegrowany system do obsługi sprzedaży, księgowości i zarządzania. Funkcjonalnie obejmuje moduły: Kasa/Bank - gromadzi kompletne dane o rozrachunkach z kontrahentami oraz informacje o ruchu środków pieniężnych w firmie. Księga Handlowa - pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Księga Podatkowa - obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzących ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W modułach księgowych funkcjonują również ewidencje pomocnicze: Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Środki Trwałe - pozwala na prowadzanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W handlu wykorzystywane są dwa, ściśle współpracujące, moduły: Faktury – służące do ewidencji dokumentów zakupu i sprzedaży oraz Magazyn – odpowiadający za gospodarkę zasobami. Kadry i Płace –przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. CRM – przeznaczony jest przede wszystkim do rejestracji zdarzeń dotyczących obsługi klienta Analizy - pozwala w szybki sposób uzyskać całą gamę wskaźników finansowo-ekonomicznych charakteryzujących sytuację ekonomiczną firmy. Środki Trwałe Analizy

6 CDN OPT!MA - model CDN OPT!MA jest to w pełni zintegrowany system do obsługi sprzedaży, księgowości i zarządzania. Funkcjonalnie obejmuje moduły: KASA/BANK - gromadzi kompletne dane o rozrachunkach kontrahentami oraz informacje o ruchu środków pieniężnych w firmie. KSIĘGA HANDLOWA - pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości. KSIĘGA PODATKOWA - obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzących ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W modułach księgowych funkcjonują również ewidencje pomocnicze: Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. ŚRODKI TRWAŁE - pozwala na prowadzanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W handlu wykorzystywane są dwa, ściśle współpracujące, moduły: FAKTURY – służące do ewidencji dokumentów zakupu i sprzedaży MAGAZYN – odpowiadający za gospodarkę zasobami. KADRY I PŁACE –przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. CRM – przeznaczony jest przede wszystkim do rejestracji zdarzeń dotyczących obsługi klienta ANALIZY - pozwala w szybki sposób uzyskać całą gamę wskaźników finansowo-ekonomicznych charakteryzujących sytuację ekonomiczną firmy.

7 CDN OPT!MA – kilka informacji na początek
Integracja z Microsoft Office XP Okno Informacji bieżących

8 CDN OPT!MA – Integracja z Microsoft Office XP
eksport list i zestawień do arkusza Microsoft Excel eksport wydruków w postaci plików pdf pocztą elektroniczną przy użyciu Microsoft Outlooka definiowanie wydruków faktur w arkuszu Microsoft Excel Z systemu CDN OPT!MA istnieje możliwość eksportowania każdej listy czy zestawienia do Microsoft Excela, gdzie mogą być poddane dalszej obróbce. System CDN OPT!MA umożliwia przesłanie każdego wydruku w postaci dokumentu pdf pocztą elektroniczną przy użyciu Microsoft Outlooka. Wygląd dokumentu faktury można zdefiniować przy pomocy Microsoft Excel. Z systemem dostarczane są gotowe szablony dokumentu Faktury, które użytkownik może wykorzystać. System CDN OPT!MA potrafi każdą analizę (spośród kilkuset dostępnych w programie) przesłać do dalszej obróbki w Microsoft Excel. Efekty pracy z systemem mogą być wysłane pocztą elektroniczną przy użyciu Microsoft Outlooka. eksport wyników analiz do arkusza Microsoft Excel eksport wyników analiz w postaci pliku pdf poczta elektroniczną przy użyciu Microsoft Outlooka

9 CDN OPT!MA – Integracja z Microsoft Office XP
wysyłanie poczty elektronicznej do kontrahentów przy wykorzystaniu Microsoft Outlooka wywołanie strony internetowej kontrahenta z poziomu programu Z karty kontrahenta istnieje możliwość wysłania poczty elektronicznej przy wykorzystaniu Microsoft Outlooka. Użytkownik może również z poziomu karty ewidencyjnej przejść na stronę internetową kontrahenta. Dzięki Inteligentnym Tagom (Smart Tags) możliwe jest przygotowanie z poziomu Microsoft Office XP dokumentów w oparciu o dane zebrane w bazie danych CDN OPT!MA. Microsoft Office XP rozpoznaje kontrahentów z bazy systemu CDN OPT!MA i daje możliwość wstawienia jego danych teleadresowych. Microsoft Office XP rozpoznaje m.in. grupy towarowe z bazy systemu CDN OPT!MA i dzięki temu umożliwia np. wygenerowanie cennika dla tej grupy. Inteligentne Tagi (Smart Tags) to możliwość definiowania dokumentów w Microsoft Office XP w oparciu o dane zgromadzone w bazie CDN OPT!MA

10 CDN OPT!MA – Informacje bieżące
Stały zestaw informacji możliwych do otrzymania Użytkownik określa, które z nich mają się pojawić w oknie Użytkownik określa, kiedy informacje powinny się pojawiać w oknie Zadaniem Informacji bieżących jest przedstawienie skonsolidowanej informacji o stanie firmy na daną chwilę (dzień). Zestaw informacji jest wspólny dla całego programu, jednak każdy pracownik może mieć skonfigurowany własny zestaw. Dzięki temu otrzyma tylko potrzebne mu informacje: - księgowy np. o deklaracjach do wysłania, - kadrowiec - o pracownikach, którzy muszą zrobić nowe badania lekarskie; - handlowiec - o przeterminowanych rezerwacjach i zamówieniach. Dodatkowo użytkownik może określić termin, kiedy dane informacje powinny pojawić się w oknie Informacji bieżących.

11 CDN OPT!MA – Informacje bieżące
Kasa i Bank Przeterminowane należności Niezrealizowane zobowiązania Informacje bieżące dla operatora CRM Zadania na dziś Księga Podatkowa Deklaracje do wysłania Księga Handlowa Wyświetlana informacja ma różny charakter i może pochodzić z różnych modułów. dla modułu KASA/BANK będzie to kwota przeterminowanych należności lub kwota niezrealizowanych zobowiązań. - dla modułu CRM będą to zaległe zadania czy zadania na dzisiaj. dla modułów księgowych będzie to niezrealizowana deklaracja VAT-7 czy PIT-5. - dla modułu Faktury będzie to wartość faktur zakupu i sprzedaży wystawionych w dniu dzisiejszym -dla modułu MAGAZYN będzie to lista przeterminowanych rezerwacji lub zamówień. Faktury Wartość faktur zakupu i sprzedaży z danego dnia Magazyn Przeterminowane rezerwacje i zamówienia Kadry i Płace Badania lekarskie

12 CDN OPT!MA – Informacje bieżące
Zadaniem Informacji bieżących jest przedstawienie skonsolidowanej informacji o stanie firmy na daną chwilę (dzień). Wyświetlana informacja ma różny charakter i może pochodzić z różnych modułów. Dla modułu KASA/BANK będzie to kwota przeterminowanych należności lub kwota niezrealizowanych zobowiązań. Dla modułu CRM będą to zaległe zadania czy zadania na dzisiaj. Dla modułów księgowych będzie to niezrealizowana deklaracja VAT-7 czy PIT-5. Dla modułu MAGAZYN będzie to lista przeterminowanych rezerwacji lub zamówień. Zestaw informacji jest wspólny dla całego programu, jednak każdy pracownik może mieć skonfigurowany własny zestaw. Dzięki temu otrzyma tylko potrzebne mu informacje: księgowy np. o deklaracjach do wysłania, kadrowiec - o pracownikach, którzy muszą zrobić nowe badania lekarskie; handlowiec - o przeterminowanych rezerwacjach i zamówieniach.

13 CRM a okno Informacji bieżących
CDN OPT!MA – CRM Struktura modułu CRM CRM a okno Informacji bieżących Przeznaczeniem modułu CRM jest przede wszystkim rejestracja zdarzeń dotyczących obsługi klienta. Potrzeby firm w zakresie CRM zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania.

14 CDN OPT!MA – CRM Kontakt Kontakty z klientami Zadanie Spotkania
Struktura modułu CRM… Kontakt Kontakty z klientami Zadanie Spotkania Zadanie W zależności od firmy, CRM może oznaczać rejestrację kontaktów z klientami, rejestracja wywiadów (prostych ankiet marketingowych), bazę wiedzy na temat klientów czy najczęściej powtarzających się pytań (problemów). Struktura modułu CRM opiera się na kontaktach i zadaniach. Jako kontakt zapisujemy zdarzenie, którego nie planowaliśmy. Zadanie to nic innego jak zaplanowany kontakt, czynność do wykonania. Po jego zakończeniu zostanie zarejestrowany przebieg czynności lub rozmowy, która była treścią zadania. Ankiety

15 CDN OPT!MA – CRM Struktura modułu CRM…
Przeznaczeniem modułu CRM jest przede wszystkim rejestracja zdarzeń dotyczących obsługi klienta. Potrzeby firm w zakresie CRM zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania. Tak więc, w zależności od firmy, CRM może oznaczać rejestrację kontaktów z klientami, rejestracja wywiadów (prostych ankiet marketingowych), bazę wiedzy – na temat klientów. Struktura modułu CRM opiera się na kontaktach i zadaniach. Jako kontakt zapisujemy zdarzenie, którego nie planowaliśmy. Zadanie to nic innego jak zaplanowany kontakt, czynność do wykonania. Po jego zakończeniu zostanie zarejestrowany przebieg czynności lub rozmowy, która była treścią zadania.

16 Opiekun zadania (osoba odpowiedzialna)
CDN OPT!MA – CRM CRM a okno informacji bieżących… Kontakt Informacje bieżące dla operatora Zadanie Zadanie Opiekun zadania (osoba odpowiedzialna) Termin wykonania Priorytet Dla każdego kontaktu/ zadania można określić nie tylko termin wykonania czy priorytet, ale również opiekuna, czyli osobę odpowiedzialną za jego wykonanie. Umożliwia to zastosowanie schematu pracy, gdzie jedna osoba (np. kierownik) przydziela zadania do wykonania pracownikom (operatorom). Dzięki temu zadania przydzielone poszczególnym pracownikom będą widoczne w oknie informacji bieżących w dniu, kiedy upływa termin ich wykonania.

17 CDN OPT!MA – CRM CRM a okno informacji bieżących…
Dla każdego kontaktu/ zadania można określić nie tylko termin wykonania czy priorytet, ale również opiekuna, czyli osobę odpowiedzialną za jego wykonanie. Umożliwia to zastosowanie schematu pracy, gdzie jedna osoba (np. kierownik) przydziela zadania do wykonania pracownikom (operatorom). Dzięki temu zadania przydzielone poszczególnym pracownikom będą widoczne w oknie informacji bieżących w dniu, kiedy upływa termin ich wykonania.

18 Struktura modułu Kasa/Bank Przepływ informacji w module Kasa/Bank
CDN OPT!MA – Kasa/Bank Struktura modułu Kasa/Bank Przepływ informacji w module Kasa/Bank Rozliczenia Kompensaty Moduł Kasa/Bank jest centralną częścią systemu CDN OPT!MA. W nim gromadzona jest pełna informacja dotycząca przepływu środków pieniężnych w firmie. W module gromadzone są kompletne dane o rozrachunkach z kontrahentami oraz informacje o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Kompletność danych pozwala nie tylko na bieżące analizy wpływów i wydatków, ale również na generowanie precyzyjnych prognoz.

19 Rejestr bankowy Rachunek w PKO
CDN OPT!MA – Kasa/Bank Struktura modułu Kasa/ Bank Kasa/Bank Rejestr kasowy Rejestr bankowy Rachunek w PKO Rejestr bankowy Rachunek w BPH Moduł Kasa/Bank jest podzielony na rejestry: kasowe, bankowe lub dla firmowych kart płatniczych. Każdy rejestr powinien odpowiadać jednej kasie lub rachunkowi bankowemu prowadzonemu w firmie.

20 Rejestr kasowy/ bankowy Preliminarz płatności
CDN OPT!MA – Kasa/Bank Struktura modułu Kasa/Bank Rejestr kasowy/ bankowy Raport RKB/02/2002 Preliminarz płatności Księga Handlowa HOMEBANKING: przelewy do banku Wszystkie wpłaty i wypłaty Wszystkie płatności z odroczonym terminem W każdym rejestrze otwierane są raporty kasowe/ bankowe. W raportach rejestrowane są już dokonane wpłaty oraz wypłaty. Raporty mogą być następnie księgowane do modułu Księga Handlowa. Oprócz już dokonanych operacji w module Kasa/Bank można rejestrować wszystkie planowane wpłaty oraz wypłaty. Służy do tego Preliminarz Płatności. Z poziomu Preliminarza płatności można wysyłać do banku drogą elektroniczną zestawienia przelewów do zrealizowania (HOMEBANKING).

21 CDN OPT!MA – Kasa/Bank Struktura modułu Kasa/Bank
Moduł Kasa/Bank jest podzielony na rejestry: kasowe, bankowe lub dla firmowych kart płatniczych. Każdy rejestr powinien odpowiadać jednej kasie lub rachunkowi bankowemu prowadzonemu w firmie. W każdym rejestrze otwierane są raporty kasowe/ bankowe. W raportach rejestrowane są już dokonane wpłaty oraz wypłaty. Raporty mogą być następnie księgowane do modułu Księga Handlowa. Oprócz już dokonanych operacji w module Kasa/Bank można rejestrować wszystkie planowane wpłaty oraz wypłaty. Służy do tego Preliminarz Płatności. Z poziomu Preliminarza płatności można wysyłać do banku drogą elektroniczną zestawienia przelewów do zrealizowania (HOMEBANKING).

22 Rejestr kasowy/bankowy
CDN OPT!MA – Kasa/Bank Przepływ informacji Faktury Rejestr kasowy/bankowy Rejestry VAT Księga Handlowa Ewidencja dodatkowa Do Kasy/Banku wpływają wszystkie płatności związane z dokumentami wystawionymi w innych modułach. Informacje m.in. o kwocie czy kontrahencie pobierane są z dokumentu. → z modułu FAKTURY – o fakturach zakupu, fakturach sprzedaży i paragonach → z REJESTRÓW VAT – o zapisach wprowadzonych bezpośrednio do rejestru → z EWIDENCJI DODATKOWEJ – o innych dokumentach → z modułów księgowych – o płatnościach związanych z wyliczonymi deklaracjami → z modułu KADRY I PŁACE – informacje o wynagrodzeniach dla pracowników W systemie użytkownik kojarzy poszczególne rejestry z formą płatności. Dlatego właśnie forma płatności wykorzystana na dokumencie decyduje o tym, w którym rejestrze znajdzie się płatność. Księgowość: Podatki Kadry i Płace

23 CDN OPT!MA – Kasa/Bank Przepływ informacji
Do Kasy/Banku wpływają wszystkie płatności związane z dokumentami wystawionymi w innych modułach. Informacje m.in. o kwocie czy kontrahencie pobierane są z dokumentu. → z modułu FAKTURY – o fakturach zakupu, fakturach sprzedaży i paragonach → z REJESTRÓW VAT – o zapisach wprowadzonych bezpośrednio do rejestru → z EWIDENCJI DODATKOWEJ – o innych dokumentach → z modułów księgowych – o płatnościach związanych z wyliczonymi deklaracjami → z modułu KADRY I PŁACE – informacje o wynagrodzeniach dla pracowników W systemie użytkownik kojarzy poszczególne rejestry z formą płatności. Dlatego właśnie forma płatności wykorzystana na dokumencie decyduje o tym, w którym rejestrze znajdzie się płatność.

24 Preliminarz płatności
CDN OPT!MA – Kasa/Bank Rozliczenia i kompensaty Rejestr bankowy Rachunek w BPH Raport bankowy Preliminarz płatności Dokonane wpłaty i wypłaty wprowadzamy np. na podstawie wyciągu bankowego Planowane wpłaty: faktury sprzedaży Planowane wypłaty: faktury zakupu podatki wypłaty pracownika W module Kasa/Bank mamy do czynienia z dwoma rodzajami płatności: ► te już zrealizowane, czyli zapisy kasowe/bankowe ► te planowane, czyli zdarzenia w preliminarzu płatności Rozliczenie planowanej płatności polega na skojarzeniu go z odpowiednim zapisem kasowym/ bankowym wprowadzonym wcześniej do raportu. Rozliczenie płatności jest możliwe zarówno z poziomu zapisu jak i zdarzenia. W chwili rozliczenia wskazujemy zapis/ zdarzenie, które chcemy skojarzyć. Dla rozliczanych dokumentów przepływ środków finansowych musi być taki sam (planowany przychód możemy rozliczyć tylko z wpłatą, a rozchód – z wypłatą). Rozliczenie

25 Preliminarz płatności
CDN OPT!MA – Kasa/Bank Rozliczenia i kompensaty Rejestr bankowy Rachunek w BPH Raport bankowy Preliminarz płatności Wypłata zaliczki dla pracownika Planowana wpłata za fakturę sprzedaży Oprócz rozliczenia istnieje również możliwość kompensaty – czyli skojarzenia ze sobą dwóch (lub więcej) zapisów kasowych czy zdarzeń w Preliminarzu. Przepływ środków pieniężnych na kompensowanych dokumentach musi być przeciwny (tzn. planowany przychód możemy skompensować tylko z planowanym rozchodem, a zapis KP tylko z zapisem KW). Planowana zapłata za fakturę korygującą Zwrot zaliczki przez pracownika Kompensata

26 CDN OPT!MA – Kasa/Bank Rozliczenia i kompensaty
W module Kasa/Bank mamy do czynienia z dwoma rodzajami płatności: ► te już zrealizowane, czyli zapisy kasowe/bankowe ► te planowane, czyli zdarzenia w preliminarzu płatności Rozliczenie planowanej płatności polega na skojarzeniu jej z odpowiednim zapisem kasowym/ bankowym wprowadzonym wcześniej do raportu. Rozliczenie płatności jest możliwe zarówno z poziomu zapisu jak i zdarzenia. W chwili rozliczenia wskazujemy zapis/ zdarzenie, które chcemy skojarzyć. Dla rozliczanych dokumentów przepływ środków finansowych musi być taki sam. Oprócz rozliczenia istnieje również możliwość kompensaty – czyli skojarzenia ze sobą dwóch (lub więcej) zapisów kasowych czy zdarzeń w Preliminarzu. Przepływ środków pieniężnych na kompensowanych dokumentach musi być przeciwny.

27 CDN OPT!MA – ewidencje pomocnicze
Rejestry VAT Ewidencja dodatkowa Program CDN OPT!MA posiada możliwość rejestrowania zapisów w tzw. ewidencjach pomocniczych. Faktury VAT można ewidencjonować w Rejestrach VAT zakupu i sprzedaży. Wszystkie dokument nie związane z rejestrami VAT np. polisy, dowody wewnętrzne, noty itd. mogą być wprowadzone do Ewidencji dodatkowej przychodów i kosztów

28 CDN OPT!MA – Rejestry VAT
Struktura rejestrów VAT Faktury Rejestry VAT Księgowość Rejestry zakupów Faktury zakupu Deklaracja VAT-7 Faktury sprzedaży Sprzedaż detaliczna Rejestry sprzedaży Rejestry VAT w systemie podzielone są na rejestr sprzedaży i zakupu. Dodatkowo w ramach rejestrów można zakładać podrejestry (np. Sprzedaż i Korekty). Do podrejestrów przenoszone są informacje o dokumentach wystawionych w module Faktury. Oprócz informacji przenoszonych z modułu Faktury można wprowadzać zapisy bezpośrednio do rejestru (np. faktury kosztowe). Zatwierdzenie zapisu wprowadzonego bezpośrednio do Rejestru VAT powoduje automatyczne powstanie zapisu w module Kasa/Bank. Wszystkie zapisy zgromadzone w rejestrach mogą być następnie zaksięgowane do Księgi Przychodów i Rozchodów lub do Księgi Handlowej. Na podstawie zgromadzonych w Rejestrach VAT danych program tworzy Deklarację VAT-7. Wartość podatku do zapłacenia wyliczona na podstawie deklaracji widoczna jest w module Kasa/Bank, gdzie można wystawić przelew dla Urzędu Skarbowego. Kasa/Bank

29 CDN OPT!MA – Rejestry VAT
Struktura rejestrów VAT Rejestry VAT w systemie podzielone są na rejestr sprzedaży i zakupu. Dodatkowo w ramach rejestrów można zakładać podrejestry (np. Sprzedaż i Korekty). Do podrejestrów przenoszone są informacje o dokumentach wystawionych w module Faktury. Oprócz informacji przenoszonych z modułu Faktury można wprowadzać zapisy bezpośrednio do rejestru (np. faktury kosztowe). W takim przypadku można korzystać z list zdefiniowanych w Słownikach. Zatwierdzenie zapisu wprowadzonego bezpośrednio do Rejestru VAT powoduje automatyczne powstanie zapisu w module Kasa/Bank. Wszystkie zapisy zgromadzone w rejestrach mogą być następnie zaksięgowane do Księgi Przychodów i Rozchodów lub do Księgi Handlowej. Na podstawie zgromadzonych w Rejestrach VAT danych program tworzy Deklarację VAT-7.Informacja o deklaracji umieszczana jest w module Kasa/Bank.

30 CDN OPT!MA – Ewidencja dodatkowa
Struktura Ewidencji dodatkowej Ewidencja dodatkowa Księgowość Ewidencja kosztów Ewidencja przychodów Kasa/Bank Wszystkie dokumenty, które nie są fakturami VAT mogą być zarejestrowane w ewidencji pomocniczej. Organizacja tej ewidencji zależy od użytkownika, który może ją podzielić na dodatkowe grupy. Zapisy wprowadzone do Ewidencji pomocniczej mogą zostać zaksięgowane do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Księgi Handlowej. Dokumenty wprowadzone mogą automatycznie generować płatności w module Kasa/Bank.

31 CDN OPT!MA – Ewidencja dodatkowa
Struktura Ewidencji dodatkowej Wszystkie dokumenty, które nie są fakturami VAT mogą być zarejestrowane w ewidencji pomocniczej. Organizacja tej ewidencji zależy od użytkownika, który może ją podzielić na dodatkowe grupy. Zapisy wprowadzone do Ewidencji pomocniczej mogą zostać zaksięgowane do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Księgi Handlowej. Dokumenty wprowadzone mogą automatycznie generować płatności w module Kasa/Bank.

32 CDN OPT!MA – Księga Podatkowa
Struktura modułu Ewidencja przebiegu pojazdu Księga Podatkowa obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzących ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten pozwala na prowadzenia kompletnej ewidencji VAT.

33 CDN OPT!MA – Księga Podatkowa
Struktura Księgi Podatkowej Księga Podatkowa Rejestry VAT Deklaracja PIT-5 Ewidencja dodatkowa Środki Trwałe Zapisy KPiR Samochody Do Księgi Przychodów i Rozchodów trafiają zapisy z: REJESTRÓW VAT (faktury sprzedaży, faktury zakupu, faktury kosztowe) EWIDENCJI DODATKOWEJ (dokumenty nie wpisane do Rejestrów VAT) modułu ŚRODKI TRWAŁE (amortyzacja) ewidencji samochodów (informacje o przejazdach) modułu KADRY I PŁACE (informacje o wynagrodzeniach) Oprócz zapisów pochodzących z innych modułów istnieje możliwość wprowadzenia zapisu bezpośrednio w księdze. Podczas ręcznego wprowadzania zapisów można korzystać z dostępnych słowników. Na podstawie zgromadzonych danych oraz informacji o udziałach wspólników wyliczana jest Deklaracja PIT-5. Informacja o wartości podatku dochodowego jest automatycznie przekazywana do modułu Kasa/Bank. Kasa/Bank Kadry i Płace

34 CDN OPT!MA – Księga Podatkowa
Struktura Księgi Podatkowej Do Księgi Przychodów i Rozchodów trafiają zapisy z: REJESTRÓW VAT (faktury sprzedaży, faktury zakupu, faktury kosztowe) EWIDENCJI DODATKOWEJ (dokumenty nie wpisane do Rejestrów VAT) modułu ŚRODKI TRWAŁE (amortyzacja) ewidencji samochodów (informacje o przejazdach) modułu KADRY I PŁACE (informacje o wynagrodzeniach) Oprócz zapisów pochodzących z innych modułów istnieje możliwość wprowadzenia zapisu bezpośrednio w księdze. Podczas ręcznego wprowadzania zapisów można korzystać z dostępnych słowników. Na podstawie zgromadzonych danych oraz informacji o udziałach wspólników wyliczana jest Deklaracja PIT-5. Informacja o wartości podatku dochodowego jest automatycznie przekazywana do modułu Kasa/Bank.

35 CDN OPT!MA – Księga Podatkowa
Samochody Ewidencja kosztów Księga Podatkowa Zapisy KPiR Ewidencja samochodów Rozliczenie Ewidencja przebiegu pojazdów Ewidencja samochodów pozwala na rozliczenia kosztów przejazdów służbowych samochodem właściciela lub pracownika. Ewidencja ta obejmuje: ewidencję przebiegu pojazdów ewidencję kosztów rozliczenie kosztów Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu używania samochodu program zalicza faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki w części nie przekraczającej kwoty wynikającej z pomnożenia liczby przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr. W praktyce oznacza to, że porównuje koszty wynikające z udokumentowanych wydatków (z ewidencji kosztów) i koszty wynikające z liczby przejechanych kilometrów (z ewidencji przejazdów) i do kosztów uzyskania przychodów zalicza mniejszą z tych wartości.

36 CDN OPT!MA – Księga Podatkowa
Samochody Ewidencja samochodów pozwala na rozliczenia kosztów przejazdów służbowych samochodem właściciela lub pracownika. Ewidencja ta obejmuje ewidencję przebiegu pojazdów, ewidencję kosztów i rozliczenie kosztów. Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu używania samochodu program zalicza faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki w części nie przekraczającej kwoty wynikającej z pomnożenia liczby przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr. W praktyce oznacza to, że porównuje koszty wynikające z udokumentowanych wydatków (z ewidencji kosztów) i koszty wynikające z liczby przejechanych kilometrów (z ewidencji przejazdów) i do kosztów uzyskania przychodów zalicza mniejszą z tych wartości.

37 CDN OPT!MA – Księga Handlowa
Struktura modułu Obieg dokumentów Deklaracje Zestawienia księgowe Moduł Księga Handlowa pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Podstawowe zalety modułu to: możliwość tworzenia wielopoziomowego planu kont podział na dzienniki cząstkowe zestawienie obrotów i sald (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych) możliwość wykorzystanie schematów księgowych dowolne definiowanie oraz wydruku zestawień, w tym bilansu, rachunku wyników i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych prowadzenie ewidencji VAT

38 CDN OPT!MA – Księga Handlowa
Struktura modułu Księga Handlowa Dzienniki Plan kont Sprzedaż wielopoziomowy Zakup dowolnie definiowalny Kasa automatyczne zakładanie kont rozrachunkowych Bank Część, do której wprowadzane są zapisy księgowe składa się z Bufora Księgowań oraz Księgi Głównej. Program umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych, oraz zestawienie dzienników zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości. Nazwy i liczbę dzienników określa użytkownik (np. BANK,KASA, ZAKUP). Zapisy księgowe opierają się o wielopoziomowy plan kont. Plan kont definiuje sam użytkownik. W planie kont istnieją konta bilansowe, pozabilansowe oraz konta słownikowe (do ewidencji np. kontrahentów). Memor

39 CDN OPT!MA – Księga Handlowa
Struktura modułu Księga Handlowa Część, do której wprowadzane są zapisy księgowe składa się z Bufora Księgowań oraz Księgi Głównej. Program umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych, oraz zestawienie dzienników zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości . Nazwy i liczbę dzienników określa użytkownik (np. BANK,KASA, ZAKUP). Zapisy księgowe opierają się o wielopoziomowy plan kont. Plan kont definiuje sam użytkownik. W planie kont istnieją konta bilansowe, pozabilansowe oraz konta słownikowe (do ewidencji np. kontrahentów).

40 CDN OPT!MA – Księga Handlowa
Obieg dokumentów Faktury Magazyn Dzienniki Rejestry VAT Schematy księgowe Bufor Zapisy zatwierdzone Ewid. dod. Środki Trwałe Wszystkie dokumenty z modułu Faktury, Magazyn, Rejestrów VAT, Ewidencji dodatkowej, Środków trwałych, Kasy/ Banku oraz Kadr i Płac mogą być przenoszone w sposób automatyczny do dzienników księgowych Bufora lub Księgi Głównej, dzięki definiowalnym mechanizmom automatycznych księgowań tzw. “schematom księgowań”. W Buforze zapisy mogą być modyfikowane bez konieczności zapisów korygujących, gdyż bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów, są to tzw. księgowania na brudno. Po wyprowadzeniu zapisów z Bufora do Księgi Głównej, zapis zgodnie z obowiązującym prawem, jest zapisem trwałym nie modyfikowalnym, a korygowanie dekretu pozostawia trwały ślad w zapisach księgowych. Kasa/Bank Kadry i Płace

41 CDN OPT!MA – Księga Handlowa
Obieg dokumentów Wszystkie dokumenty z modułu Faktury, Magazyn, Rejestrów VAT, Ewidencji dodatkowej, Środków trwałych, Kasy/ Banku oraz Kadr i Płac mogą być przenoszone w sposób automatyczny do dzienników księgowych Bufora lub Księgi Głównej, dzięki definiowalnym mechanizmom automatycznych księgowań tzw. “schematom księgowań”. W Buforze zapisy mogą być modyfikowane bez konieczności zapisów korygujących, gdyż bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów, są to tzw. księgowania na brudno. Po wyprowadzeniu zapisów z Bufora do Księgi Głównej, zapis zgodnie z obowiązującym prawem, jest zapisem trwałym nie modyfikowalnym, a korygowanie dekretu pozostawia trwały ślad w zapisach księgowych.

42 CDN OPT!MA – Księga Handlowa
Deklaracje Deklaracja PIT-5 Dzienniki Deklaracja CIT-2 Bufor Zapisy zatwierdzone Deklaracje dochodowe PIT-5 oraz CIT-2. Przy pomocy programu użytkownik ma możliwość łatwego rozliczania się z fiskusem na podstawie automatycznie sporządzanych i drukowanych przez program deklaracji dochodowych PIT-5 lub CIT-2. Wydruk deklaracji może być zgodny z drukiem oryginalnym lub w formie nadruku. Wyliczony na podstawie deklaracji należny podatek dochodowy trafia automatycznie do modułu Kasa/Bank. Kasa i Bank

43 CDN OPT!MA – Księga Handlowa
Deklaracje Przy pomocy programu użytkownik ma możliwość łatwego rozliczania się z fiskusem na podstawie automatycznie sporządzanych i drukowanych przez program deklaracji dochodowych PIT-5 lub CIT-2. Wydruk deklaracji może być zgodny z drukiem oryginalnym lub w formie nadruku. Wyliczony na podstawie deklaracji należny podatek dochodowy trafia automatycznie do modułu Kasa/Bank.

44 CDN OPT!MA – Księga Handlowa
Zestawienia księgowe Zestawienia księgowe Bilans Dzienniki Rachunek wyników Bufor Zapisy zatwierdzone zestawienia definiowane przez użytkownika W programie CDN OPT!MA można tworzyć zestawienia księgowe: Bilans, Rachunek Wyników oraz Sprawozdanie z Przepływu Środków Pieniężnych oraz inne dowolne zestawienia definiowane przez użytkownika. Po zainstalowaniu programu użytkownik może znaleźć gotowe wzory zestawień, które są zgodne ze wzorami załączonymi w Ustawie o Rachunkowości. Użytkownikowi pozostaje tylko podpięcie do poszczególnych gałęzi zestawienia odpowiednich kont księgowych.

45 CDN OPT!MA – Księga Handlowa
Zestawienia księgowe W programie CDN OPT!MA można tworzyć zestawienia księgowe: Bilans, Rachunek Wyników oraz Sprawozdanie z Przepływu Środków Pieniężnych oraz inne dowolne zestawienia definiowane przez użytkownika. Po zainstalowaniu programu użytkownik może znaleźć gotowe wzory zestawień, które są zgodne ze wzorami załączonymi w Ustawie o Rachunkowości. Użytkownikowi pozostaje tylko podpięcie do poszczególnych gałęzi zestawienia odpowiednich kont księgowych.

46 CDN OPT!MA – Środki Trwałe
Podział księgi inwentarzowej Amortyzacja Amortyzacja bilansowa i kosztowa Moduł Środki Trwałe pozwala na prowadzanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo program pozwala na prowadzenie ewidencji wyposażenia.

47 CDN OPT!MA – Środki Trwałe
Podział księgi inwentarzowej Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne GRUPA 0 GRUPA 0 GRUPA 1 GRUPA 1 Moduł Środki Trwałe umożliwia prowadzenie odrębnej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo użytkownik ma możliwość podziału ewidencji na grupy. GRUPA 2 GRUPA 2

48 CDN OPT!MA – Środki Trwałe
Karta środka trwałego Amortyzacja: liniowa degresywna jednorazowa Karta środka trwałego miejsce użytkowania osoba odpowiedzialna Tabela amortyzacji Środki trwałe wprowadzane są do systemu za pomocą Karty środka trwałego, gdzie oprócz wartości środka, daty rozpoczęcia amortyzacji, stawki można wprowadzić informację na temat miejsca użytkowania oraz osoby odpowiedzialnej za dany środek. Wielkość umorzeń i odpisów amortyzacyjnych naliczana jest w okresach miesięcznych, przy czym może być generowana automatycznie przez program wg wskazanej ( na karcie danego środka ) metody: naturalnej, liniowej, jednorazowej lub degresywnej. Po wygenerowaniu tabeli amortyzacji odpisy mogą zostać zaksięgowane do modułu Księga Handlowe po zastosowaniu odpowiedniego Schematu księgowego. Księgowość

49 CDN OPT!MA – Środki Trwałe
Moduł Środki Trwałe umożliwia prowadzenie odrębnej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z podziałem ewidencji na grupy. Środki trwałe wprowadzane są do systemu za pomocą Karty środka trwałego, gdzie oprócz wartości środka, daty rozpoczęcia amortyzacji, stawki można wprowadzić informację na temat miejsca użytkowania oraz osoby odpowiedzialnej za dany środek. Wielkość umorzeń i odpisów amortyzacyjnych naliczana jest w okresach miesięcznych, przy czym może być generowana automatycznie przez program wg wskazanej ( na karcie danego środka ) metody: naturalnej, liniowej, jednorazowej lub degresywnej. Po wygenerowaniu tabeli amortyzacji odpisy mogą zostać zaksięgowane do modułu Księga Handlowe po zastosowaniu odpowiedniego Schematu księgowego.

50 CDN OPT!MA – Środki Trwałe
Amortyzacja bilansowa i kosztowa Karta środka trwałego Amortyzacja bilansowa Księgowość Amortyzacja kosztowa Program pozwala na prowadzenie dualnej amortyzacji: bilansowej i kosztowe, przy czym dla każdego rodzaju amortyzacji może być wprowadzona inna metoda, stawka, współczynnik, wartość oraz data rozpoczęcia amortyzacji. W przypadku wystąpienia ulgi inwestycyjnej dla danego środka trwałego OPT!MA posiada odpowiednie mechanizmy pozwalające na jej rozliczanie. Po wygenerowaniu odpisów użytkownik może zaksięgować na odpowiednie konta amortyzację stanowiącą i nie koszty uzyskania przychodu. Ulga inwestycyjna

51 CDN OPT!MA – Środki Trwałe
Amortyzacja bilansowa i kosztowa Program pozwala na prowadzenie dualnej amortyzacji: bilansowej i kosztowe, przy czym dla każdego rodzaju amortyzacji może być wprowadzona inna metoda, stawka, współczynnik, wartość oraz data rozpoczęcia amortyzacji. W przypadku wystąpienia ulgi inwestycyjnej dla danego środka trwałego CDN OPT!MA posiada odpowiednie mechanizmy pozwalające na jej rozliczanie. Po wygenerowaniu odpisów użytkownik może zaksięgować na odpowiednie konta amortyzację stanowiącą i nie koszty uzyskania przychodu.

52 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn
Współpraca modułów Faktury i Magazyn Od zamówienia do sprzedaży towaru… W dziale handlowym współpracują ze sobą dwa moduły Faktury i Magazyn. Moduł Faktury może pracować samodzielnie – np. w firmach usługowych, gdzie będzie służył do wystawiania i ewidencji faktur sprzedaży. Moduł Magazyn, który odpowiada za gospodarkę magazynową w firmie, wymaga do pracy modułu Faktury (nie może pracować samodzielnie). Istnieje możliwość takiego skonfigurowania programu, że: dokumenty magazynowe powstają automatycznie, w chwili zatwierdzania dokumentów handlowych dokumenty magazynowe tworzy sam użytkownik na podstawie dokumentów handlowych dokumenty handlowe powstają na podstawie wystawionych wcześniej dokumentów magazynowych

53 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn
Współpraca modułów Faktury i Magazyn Dział sprzedaży: FAKTURY Zasoby magazynowe: MAGAZYN Zamówienie u dostawcy Rezerwacja odbiorcy Przyjęcie zewnętrzne Przyjęcie wewnętrzne Faktura zakupu Faktura sprzedaży Wydanie zewnętrzne Rozchód wewnętrzny W programie CDN OPT!MA gospodarka magazynowa została wydzielona do odrębnego modułu. Dlatego w systemie funkcjonują dwa moduły związane z handlem: Faktury – odpowiedzialny za wystawianie dokumentów handlowych, zamówień i rezerwacji towaru. Dokumenty handlowe nie mają wpływu na ilość towaru w magazynie, a jedynie na ilość dostępną do sprzedaży, zamówioną i zarezerwowaną. Magazyn – odpowiada za gospodarkę magazynową. To tutaj przechowywane są dane o ilości towaru w magazynie, ilości dostępnej do sprzedaży , zamówionej czy zarezerwowanej przez odbiorców. Moduły te bardzo ściśle współpracują ze sobą. Zasady współpracy zostały przedstawione na przykładzie jednego z możliwych schematów pracy w firmie: od zamówienia towaru do jego wydania z magazynu.

54 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn
Współpraca modułów Faktury i Magazyn W programie CDN OPT!MA gospodarka magazynowa została wydzielona do odrębnego modułu. Dlatego w systemie funkcjonują dwa moduły związane z handlem: Faktury – odpowiedzialny za wystawianie dokumentów handlowych, zamówień i rezerwacji towaru. Dokumenty handlowe nie mają wpływu na ilość towaru w magazynie, a jedynie na ilość dostępną do sprzedaży, zamówioną i zarezerwowaną. Magazyn – odpowiada za gospodarkę magazynową. To tutaj przechowywane są dane o ilości towaru w magazynie, ilości dostępnej do sprzedaży , zamówionej czy zarezerwowanej przez odbiorców. Moduły te bardzo ściśle współpracują ze sobą. Zasady współpracy zostały przedstawione na przykładzie jednego z możliwych schematów pracy w firmie: od zamówienia towaru do jego wydania z magazynu

55 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn
1. Zamówienie towaru Zasoby magazynowe Ilość w magazynie Rezerwacje Zamówienia Braki Ilość dostępna Rozliczanie magazynu wg: FIFO, LIFO lub AVCO (średnie ważone). Możliwość okresowego naliczania kosztów (QUAN). Zamówienie u dostawcy Zamówienie towaru W oparciu o ilość towaru, dokonane rezerwacje oraz zamówienia program wylicza brakującą ilość. Na podstawie braków w magazynie automatycznie może zostać wygenerowane Zamówienie u dostawcy. Towaru nie ma w magazynie, ale na liście zasobów znajdzie się informacja o zamówionej ilości.

56 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn
2. Przyjęcie towaru do magazynu Zasoby magazynowe Ilość w magazynie Rezerwacje Zamówienia Braki Ilość dostępna Zamówienie u dostawcy Przyjęcie zewnętrzne Przyjęcie towaru do magazynu Kiedy do firmy zostaje przywieziony towar – zamówienie może zostać przekonwertowane do dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego. Towar jest wprowadzany do magazynu, zwiększona zostaje ilość towaru w magazynie oraz ilość dostępna do sprzedaży. Księga Handlowa

57 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn
3. Wystawienie faktury zakupu Zasoby magazynowe Ilość w magazynie Rezerwacje Zamówienia Braki Ilość dostępna Przyjęcie zewnętrzne Faktura zakupu Wystawienie faktury zakupu Na podstawie Przyjęcia Zewnętrznego może powstać Faktura Zakupu. Powstały FZ nie wpływa na stany magazynowe, ale powoduje powstanie płatności w Kasie/Banku oraz może zostać zaksięgowany do rejestru VAT oraz bezpośrednio do modułu Księga Handlowa. Kasa/Bank Rejestry VAT Księga Handlowa

58 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn
1. Zamówienie towaru W oparciu o ilość towaru, dokonane rezerwacje oraz zamówienia program wylicza brakującą ilość. Na podstawie braków w magazynie automatycznie może zostać wygenerowane Zamówienie u dostawcy. Towaru nie ma w magazynie, ale na liście zasobów znajdzie się informacja o zamówionej ilości. 2. Przyjęcie towaru do magazynu Kiedy do firmy zostaje przywieziony towar – zamówienie może zostać przekonwertowane do dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego. Towar jest wprowadzany do magazynu, zwiększona zostaje ilość towaru w magazynie oraz ilość dostępna do sprzedaży. 3. Wystawienie faktury zakupu Na podstawie Przyjęcia Zewnętrznego może powstać Faktura Zakupu. Powstały FZ nie wpływa na stany magazynowe, ale powoduje powstanie płatności w Kasie/Banku oraz może zostać zaksięgowany do rejestru VAT oraz bezpośrednio do modułu Księga Handlowa.

59 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn
4. Odbiorca rezerwuje towar Zasoby magazynowe Ilość w magazynie Rezerwacje Zamówienia Braki Ilość dostępna Rezerwacja odbiorcy Odbiorca rezerwuje towar Odbiorca może wcześniej, nawet jeśli nie ma jeszcze towaru w magazynie, dokonać Rezerwacji. Zarezerwowany towar nie jest dostępny do sprzedaży.

60 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn
5. Wystawienie faktury sprzedaży Zasoby magazynowe Ilość w magazynie Rezerwacje Zamówienia Braki Ilość dostępna Rezerwacja odbiorcy Faktura sprzedaży Eksport do systemu ECOD Wystawienie faktury sprzedaży Kiedy Odbiorca zgłasza się po towar – wystawiana jest Faktura Sprzedaży. Towar nie jest jeszcze zdejmowany z magazynu, ale powstaje już odpowiedni zapis w module Kasa/Bank, a wystawiony dokument może być zaksięgowany do Rejestru VAT sprzedaży oraz rozksięgowany na konta w module Księga Handlowa.. Kasa/Bank Rejestry VAT Księga Handlowa

61 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn
6. Wydanie towaru z magazynu Zasoby magazynowe Ilość w magazynie Rezerwacje Zamówienia Braki Ilość dostępna Faktura sprzedaży Wydanie zewnętrzne Wydanie towaru z magazynu Kiedy kontrahent odbiera towar z magazynu, na podstawie wystawionej wcześniej faktury tworzony jest dokument Wydania Zewnętrznego. Automatycznie pomniejszana jest ilość towaru w magazynie oraz ilość dostępna do sprzedaży. Naliczany jest koszt własny sprzedanego towaru. Dokument WZ może zostać przeksięgowany bezpośrednio do modułu Księga Handlowa. Księga Handlowa

62 CDN OPT!MA – Faktury i Magazyn
4. Odbiorca rezerwuje towar Odbiorca może wcześniej, nawet jeśli nie ma jeszcze towaru w magazynie, dokonać Rezerwacji. Zarezerwowany towar nie jest dostępny do sprzedaży. 5. Wystawienie faktury sprzedaży Kiedy Odbiorca zgłasza się po towar – wystawiana jest Faktura Sprzedaży. Towar nie jest jeszcze zdejmowany z magazynu, ale powstaje już odpowiedni zapis w module Kasa/Bank, a wystawiony dokument może być zaksięgowany do Rejestru VAT sprzedaży oraz rozksięgowany na konta w module Księga Handlowa. 6. Wydanie towaru z magazynu Kiedy kontrahent odbiera towar z magazynu, na podstawie wystawionej wcześniej faktury tworzony jest dokument Wydania Zewnętrznego. Automatycznie pomniejszana jest ilość towaru w magazynie oraz ilość dostępna do sprzedaży. Naliczany jest koszt własny sprzedanego towaru. Dokument WZ może zostać przeksięgowany bezpośrednio do modułu Księga Handlowa.

63 CDN OPT!MA – Kadry i Płace
Struktura modułu Kadry i Płace Informacje kadrowe Listy płac Deklaracje Moduł Kadry i Płace przeznaczony jest do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Dzięki swojej elastyczności otwarty jest na wszelkiego rodzaju propozycje użytkownika oraz zmiany w przepisach kadrowo-płacowych.

64 CDN OPT!MA – Kadry i Płace
Struktura modułu Księgowość Kadry Płace Deklaracje PIT ZUS Moduł Kadry i Płace składa się z trzech części: Kadry – zawierające dane personalne i informacje o zatrudnieniu pracowników Płace – pozwalające na wyliczenie wynagrodzeń Deklaracje – do ZUS-u i urzędu skarbowego Moduł Kadry i Płace współpracuje również z innymi modułami w systemie CDN OPTIMA: płatności związane zarówno z tworzonymi listami płac jak i wyliczonymi deklaracjami są automatycznie rejestrowane w module Kasa/Bank listy płac mogą być przenoszone do modułów księgowych (Księga Podatkowa i Księga Handlowa) deklaracje mogą być księgowane do modułu Księga Handlowa. Kasa/Bank

65 CDN OPT!MA – Kadry i Płace
Struktura modułu Moduł Kadry i Płace składa się z trzech części: Kadry – zawierające dane personalne i informacje o zatrudnieniu pracowników Płace – pozwalające na wyliczenie wynagrodzeń Deklaracje – do ZUS-u i urzędu skarbowego Moduł Kadry i Płace współpracuje również z innymi modułami w systemie CDN OPTIMA: - płatności związane zarówno z tworzonymi listami płac jak i wyliczonymi deklaracjami są automatycznie rejestrowane w module Kasa/Bank - listy płac mogą być przenoszone do modułów księgowych (Księga Podatkowa i Księga Handlowa) - deklaracje mogą być księgowane do modułu Księga Handlowa.

66 CDN OPT!MA – Kadry i Płace
Karta pracownika Zatrudnienie etatowe Dane personalne i adresowe Dane o członkach rodziny i zasiłkach rodzinnych Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego Podstawowe dane ubezpieczeniowe Umowy cywilno- prawne Część kadrowa pozwala na odnotowanie wszelkich danych personalnych dotyczących zatrudnianych osób i ich rodzin. Pracownik może być zatrudniony na etat (umowa o pracę), można z nim również zawierać dowolną ilość umów cywilno-prawnych.

67 CDN OPT!MA – Kadry i Płace
Zatrudnienie etatowe Płace Stałe składniki wynagrodzenia Ewidencja czasu pracy (nadgodziny) Deklaracje podatkowe: PIT-11 PIT-40 Nieobecności Wprowadzone informacje: o wymiarze etatu, ubezpieczeniach, należnych składnikach wynagrodzenia, czasie pracy, nieobecnościach, są podstawą do wyliczenia w module płacowym wynagrodzeń dla pracowników etatowych. Z poziomu kadr można przygotować indywidualne deklaracje związane z pracownikami - zgłoszeniowe ZUS (eksport do Płatnika), podatkowe: PIT-11, PIT-40 (wydruki). Dużym ułatwieniem jest możliwość wyliczenia tych deklaracji seryjnie - dla zaznaczonych osób. Ubezpieczenie z tytułu umowy o pracę Deklaracje zgłoszeniowe ZUS

68 CDN OPT!MA – Kadry i Płace
Umowa cywilno - prawna Płace Umowa cywilno - prawna Deklaracje podatkowe: PIT- 8B IFT- 1 Umowa cywilno – prawna pracownika Na liście umów, wyświetlanej oddzielnie dla każdego pracownika, można odnotować dowolne zawarte z nim umowy cywilno-prawne. Wprowadzone informacje o wartości umowy, ubezpieczeniach., pozycji deklaracji (PIT-8A, 8B, IKT-1) są podstawą do rozliczenia i przygotowania rachunków w module płacowym. Z poziomu kadr można przygotować indywidualne deklaracje związane ze zleceniobiorcami - zgłoszeniowe ZUS (eksport do Płatnika), podatkowe: PIT-8B, IFT-1 (wydruki). Dużym ułatwieniem jest możliwość wyliczenia tych deklaracji seryjnie - dla zaznaczonych osób. Ubezpieczenie z tytułu umowy - zlecenia Deklaracje zgłoszeniowe ZUS

69 CDN OPT!MA – Kadry i Płace
Część kadrowa pozwala na odnotowanie wszelkich danych personalnych dotyczących zatrudnianych osób i ich rodzin. Pracownik może być zatrudniony na etat (umowa o pracę), można z nim również zawierać dowolną ilość umów cywilno-prawnych. Wprowadzone informacje o należnych składnikach wynagrodzenia, czasie pracy, nieobecnościach, zawartych umowach zleceniach są podstawą do wyliczenia wynagrodzeń w module płacowym. Z poziomu kadr można przygotować indywidualne deklaracje związane z pracownikami - zgłoszeniowe ZUS (eksport do Płatnika), podatkowe: PIT-11, PIT-40, PIT-8B, IFT-1 (wydruki). Dużym ułatwieniem jest możliwość wyliczenia tych deklaracji seryjnie - dla zaznaczonych osób.

70 CDN OPT!MA – Kadry i Płace
Listy wypłat Wypłaty etatowe Kwitki wypłat Zestawienia i podsumowania Wypłaty umów - zleceń Kadry Dodatkowe listy płac Księgowość Listy płac podzielono na kilka rodzajów: - Etat – wypłaty związane z zatrudnieniem etatowym: zasadnicze, dodatki, potrącenia, rozliczenie nieobecności, dopłaty do nadgodzin, Umowa – rozliczenie umów cywilno-prawnych, Inne – dodatkowe wypłaty z odrębnej listy - Zaliczka – udzielane pracownikom zaliczki, - Właściciel – rozliczenie ZUS właścicieli i osób współpracujących Lista elementów wynagrodzenia może być dowolnie modyfikowana przez operatora (dodawanie, usuwanie, zmiana wartości). Naliczone wypłaty automatycznie tworzą zapisy w Kasie/Banku. Zamkniętą listę płac można zaksięgować do Księgi Handlowej lub Księgi Podatkowej. Zaliczki Kasa/Bank

71 CDN OPT!MA – Kadry i Płace
Wypłaty etatowe Deklaracje podatkowe: PIT- 4 PIT- 8A Wypłaty umów - zleceń Kadry Dodatkowe listy płac Deklaracje rozliczeniowe ZUS Naliczone wypłaty stanowią podstawę do przygotowania deklaracji rozliczeniowych ZUS i miesięcznych deklaracji podatkowych (PIT-4, PIT-8A). Zaliczki

72 CDN OPT!MA – Kadry i Płace
Listy płac podzielono na kilka rodzajów: - Etat – wypłaty związane z zatrudnieniem etatowym: zasadnicze, dodatki, potrącenia, rozliczenie nieobecności, dopłaty do nadgodzin, - Umowa – rozliczenie umów cywilno-prawnych, - Inne – dodatkowe wypłaty z odrębnej listy - Zaliczka – udzielane pracownikom zaliczki, - Właściciel – rozliczenie ZUS właścicieli i osób współpracujących Lista elementów wynagrodzenia może być dowolnie modyfikowana przez operatora (dodawanie, usuwanie, zmiana wartości). Naliczone wypłaty automatycznie tworzą zapisy w Kasie/Banku. Stanowią też podstawę do przygotowania deklaracji rozliczeniowych ZUS i miesięcznych deklaracji podatkowych (PIT-4, PIT-8A). Zamkniętą listę płac można zaksięgować do Księgi Handlowej lub Księgi Podatkowej.

73 CDN OPT!MA – Kadry i Płace
Deklaracje Kasa/Bank Księga Handlowa Deklaracje ZUS Zgłoszeniowe: ZUA, ZZA, ZIUA ZCZA, ZCNA, ZWUA Rozliczeniowe:: DRA, RNA/ RCA RZA, RSA DRA dla właściciela Płace Kadry Deklaracje ZUS zostały podzielone na: zgłoszeniowe: ZUA, ZIUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA – generowane na liście pracowników w Kadrach, rozliczeniowe: DRA, RCA/RNA, RZA, RSA, DRA właściciela – tworzone z poziomu Deklaracji po naliczeniu wypłat. Deklaracje podatkowe podzielono na: indywidualne (drukowane z kadr): PIT-11, PIT-40, PIT-8B IFT-1, zbiorcze miesięczne (dostępne w Deklaracjach): PIT-4, PIT-8A. Deklaracje, z którymi związane są płatności: DRA, PIT-4 i PIT-8A generują zapisy w module Kasa/Bank; mogą być również przenoszone do Księgi Handlowej. Indywidualne: PIT-11, PIT-40 PIT-8B, IFT-1 Zbiorcze: PIT-4 PIT-8A Deklaracje PIT

74 CDN OPT!MA – Kadry i Płace
Deklaracje Deklaracje ZUS Program Płatnika Zgłoszeniowe: ZUA, ZZA, ZIUA ZCZA, ZCNA, ZWUA Rozliczeniowe:: DRA, RNA/ RCA RZA, RSA DRA dla właściciela Pliki KEDU Indywidualne: PIT-11, PIT-40 PIT-8B, IFT-1 Zbiorcze: PIT-4 PIT-8A Wszystkie deklaracje ZUS są zapisywane w postaci plików KEDU; przesyłanie do Płatnika można wykonywać dla pojedynczych deklaracji, jak i dla całych plików KEDU, z wieloma deklaracjami. Deklaracje PIT

75 CDN OPT!MA – Kadry i Płace
Deklaracje Deklaracje ZUS zostały podzielone na: zgłoszeniowe: ZUA, ZIUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA – generowane na liście pracowników w Kadrach, rozliczeniowe: DRA, RCA/RNA, RZA, RSA, DRA właściciela – tworzone z poziomu Deklaracji po naliczeniu wypłat. Wszystkie deklaracje ZUS są zapisywane w postaci plików KEDU; przesyłanie do Płatnika można wykonywać dla pojedynczych deklaracji, jak i dla całych plików KEDU, z wieloma deklaracjami. Deklaracje podatkowe podzielono na: indywidualne (drukowane z kadr): PIT-11, PIT-40, PIT-8B IFT-1, zbiorcze miesięczne (dostępne w Deklaracjach): PIT-4, PIT-8A. Deklaracje, z którymi związane są płatności: DRA, PIT-4 i PIT-8A generują zapisy w module Kasa/Bank; mogą być również przenoszone do Księgi Handlowej.

76 Parametry graficzne wykresu
CDN OPT!MA – Analizy Informacje dla Analiz Parametry graficzne wykresu Moduł Analizy pozwala w szybki sposób uzyskać informację jak kształtowała się sprzedaż w dowolnym okresie oraz całą gamę wskaźników finansowo-ekonomicznych charakteryzujących sytuację ekonomiczną firmy.

77 CDN OPT!MA – Analizy Kasa/Bank Księga Handlowa Analizy Faktury
Informacje dla Analiz Kasa/Bank Księga Handlowa Analizy Faktury Księga Podatkowa Magazyn Środki Trwałe Kadry i Płace Analizy mogą dotyczyć informacji zgromadzonych w dowolnym module CDN OPT!MA. Każdy moduł posiada własny zestaw analiz i raportów. Ponadto użytkownik ma możliwość definiowania własnych raportów. CRM

78 CDN OPT!MA – Analizy Parametry graficzne wykresu
Wyniki mogą mieć postać tabeli z danymi wykresu słupkowego wykresu kołowego wykresu liniowego… Wyniki przedstawiane są jako zestawienia, tabele zmiennych oraz w postaci dynamicznych wykresów. Graficzna interpretacja raportu może mieć postać wykresu kołowego, słupkowego lub liniowego. Dla części wykresów istnieje możliwość zdefiniowania ich formatu przez użytkownika.

79 CDN OPT!MA – Analizy Informacje dla Analiz
Moduł Analizy pozwala w szybki sposób uzyskać informację jak kształtowała się sprzedaż w dowolnym okresie oraz całą gamę wskaźników finansowo-ekonomicznych charakteryzujących sytuację ekonomiczną firmy. Analizy mogą dotyczyć informacji zgromadzonych w dowolnym module CDN OPT!MA. Każdy moduł posiada własny zestaw analiz i raportów. Parametry graficzne wykresu Wyniki przedstawiane są jako zestawienia, tabele zmiennych oraz w postaci dynamicznych wykresów. Graficzna interpretacja raportu może mieć postać wykresu kołowego, słupkowego lub liniowego. Dla części wykresów istnieje możliwość zdefiniowania ich formatu przez użytkownika. Ponadto użytkownik ma możliwość definiowania własnych raportów.


Pobierz ppt "Nowoczesny, zintegrowany system do zarządzania firmą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google