Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. gen

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. gen"— Zapis prezentacji:

1 Wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. gen
Wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

2 No i się zaczęło… W poniedziałek rano odbyło się krótkie zebranie organizacyjne Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Podczas spotkania został omówiony plan pracy SU i zatwierdzono skład Komisji Wyborczej: •    Jan Dublowski •    Dominika Gurgul •    Krystian Palonka Komisja Wyborcza w porozumieniu z opiekunami SU i dyrektorem ustaliła termin wyborów na 28 września 2012r. Od wtorku wyruszyliśmy z kampanią wyborczą. Wszyscy kandydaci zobowiązani byli do przygotowania plakatu, na którym mieli przedstawić swój program działań. Harmonogram wyborczy: IX Kampania wyborcza 25.IX Debata IX Cisza wyborcza 28. IX Wybory Koordynatorem była pani Emilia Grądkowska.  

3 ORDYNACJA WYBORCZA 1.  Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego są demokratyczne, czyli: powszechne, równe, tajne, bezpośrednie. 2.     Prawo głosu ma każdy uczeń i nauczyciel Szkoły Podstawowej w Łaszczowie. 3.     Datę zgłaszania kandydatów oraz datę wyborów wyznaczają opiekunowie SU. 4.     Do władz SU może zostać wybrany każdy uczeń klas IV-VI, który otrzymał poparcie swojego zespołu. 5.     Każdy zespół klasowy może zgłosić maksymalnie 2 kandydatów. 6.     Kampania wyborcza trwa w roku szkolnym 2012/2013 od 7.    W czasie kampanii kandydaci biorą udział w debacie i przestrzegają ciszy wyborczej, która trwa do dnia wyborów. 8.   Komisja wyborcza składa się z 4 osób - przewodniczącego i 3 członków. Skład komisji wyborczej to: opiekun samorządu oraz wybrani uczniowie do komisji. 9.     Komisja wyborcza pracuje od początku trwania kampanii wyborczej do dnia wyborów. 10.   Wyniki wyborów zostaną ogłoszone w dniu wyborów ( w późniejszych godzinach). 11. Każdy wyborca może głosować tylko raz, komisja wyborcza może mu wydać tylko jedną kartę do głosowania. 12. Wyborca otrzymuje kartkę, na której umieszczone będą nazwiska wszystkich zgłoszonych w odpowiednim czasie kandydatów. Wyborca głosuje poprzez umieszczenie oznaczenia w kratce przy nazwisku kandydata. Wyborca może postawić 1 oznaczenie przy nazwiskach kandydatów do władz samorządu. Jeżeli na karcie do głosowania będzie więcej niż jedno oznaczenie lub karta będzie bez jakichkolwiek oznaczeń - głos uznaje się za nieważny. 13. Przewodniczącym samorządu zostanie uczeń, który otrzymał największą liczbę głosów. W dalszej kolejności członkami zostają uczniowie, którzy otrzymali najwięcej głosów w klasach 4-6.

4 Kampania wyborcza ruszyła pełną parą...
Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego gorliwie pracowali nad plakatami wyborczymi promującymi ich kandydaturę. Każdy ubiegający się o miejsce w SU był wspierany przez swój komitet, który intensywnie zaangażował się w akcję promującą.

5 Szał kampanii… Było bardzo tłoczno wokół plakatów wyborczych. Zaciekawiły one wszystkich - w tym nauczycieli i uczniów klas młodszych. Nie mniejszym też zainteresowaniem zostały również obdarzone ulotki naszych kandydatów, które rozdawane na przerwach cieszyły oko wyborców.

6 Przed debatą wszyscy zadawali sobie pytanie: Kogo wybrać?
Debata i debata… Dnia 25 września w naszej szkole odbyła się debata szkolna związana z wyborami do Samorządu Uczniowskiego, którą poprowadził Krystian Palonka (kl. V „B”) - członek komisji wyborczej. Przed debatą wszyscy zadawali sobie pytanie: Kogo wybrać? Po spotkaniu decyzja była już znacznie łatwiejsza. Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego przedstawili przed uczniami klas 1-3 i 4-6 swój program wyborczy. Po wystąpieniu wszystkich kandydatów młodzi wyborcy zadawali pytania do możliwych przyszłych członków Samorządu Uczniowskiego.

7 Zaprezentowali się następujący kandydaci:
Klasa IV „A”: Piasecka Weronika, Żółkiewska Agata, Klasa IV „B”: Swatowska Zuzanna, Zwolak Mateusz, Klasa V „A”: Sagan Hubert, Toruch Bartłomiej, Klasa V „B”: Kuc Kamila, Piwkowski Wojciech, Klasa VI „A”: Mitura Paulina, Zubiak Magdalena, Klasa VI „B”: Swatowski Norbert, Zając Weronika.             Debata była bardzo burzliwa, lecz owocna. Wyborcy mieli mnóstwo pytań do kandydatów.

8

9

10

11 Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego:

12 Przebieg wyborów Dnia 28 września 2012 odbyły się w naszej szkole wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone one były debatą i ciszą wyborczą. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w głosowaniu. Łącznie oddało głos 228 osób (214 uczniów i 14 nauczycieli).

13 Skład komisji wyborczej:
- Jan Dublowski (kl. VI „B”) Dominika Gurgul (kl. VI „A”) - Krystian Palonka (kl. V „B”)

14 Wyniki wyborów: Przewodniczącym szkoły został: Norbert Swatowski
Zastępcą: Hubert Sagan Skarbnikiem: Zuzanna Swatowska Sekretarzem: Weronika Zając

15 Przygotował: Krystian Palonka


Pobierz ppt "Wybory do Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. gen"

Podobne prezentacje


Reklamy Google