Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie inwestycji sektora gospodarki odpadami w nowej perspektywie 2014-2020 1 Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie inwestycji sektora gospodarki odpadami w nowej perspektywie 2014-2020 1 Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie inwestycji sektora gospodarki odpadami w nowej perspektywie 2014-2020 1 Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Gdańsk, 24 października 2014 r.

2 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami – jeden z ważnych aspektów związanych z zarządzaniem miastami i ich obszarami funkcjonalnymi Problematyka ochrony środowiska i zarządzania obszarami miejskimi została ujęta w projekcie Krajowej Polityki Miejskiej, wskazywane są w niej istotne powiązania z kształtowaniem przestrzeni. Pomimo postępu, jaki został dokonany w ostatnich latach w obszarze gospodarki odpadami konieczny jest dalszy rozwój infrastruktury umożliwiającej prowadzenie gospodarki odpadami w zgodzie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami Wdrożenie nowoczesnej gospodarki odpadami: przyniesie pozytywny efekt gospodarczy (ponowne wykorzystanie surowców i odzysk energii z odpadów) polepszy jakość życia (likwidacja uciążliwości związanych ze składowaniem odpadów)

3 Na potrzeby perspektywy finansowej 2014-2020 podjęto decyzję, że w ramach krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będą realizowane projekty w tych regionach gospodarki odpadami – wyznaczonych w wojewódzkich planach gospodarki odpadami – w których w celu zapewnienia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi uwzględniono komponent dotyczący termicznego przekształcania odpadów. W ramach P.I. 6.1. POIŚ 2014-2020 będą wspierane projekty związane z gospodarką odpadami komunalnymi mające na celu zastąpienie przeważającego obecnie sposobu zagospodarowania tych odpadów (tj. poprzez składowanie) innymi bardziej zrównoważonymi metodami sprzyjającymi praktycznemu zastosowaniu hierarchii postępowania z odpadami. Realizowane będą projekty, w zakresie rozwoju infrastruktury pozwalającej na wykorzystywanie właściwości materiałowych odpadów oraz projekty, w ramach których będą wykorzystywane energetyczne właściwości odpadów poprzez termiczne ich przekształcanie z odzyskiem energii.

4 Warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w planach inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zatwierdzonych przez Ministra Środowiska. Plany inwestycyjne będą zawierać: -szczegółową analizę sytuacji w danym regionie łącznie ze strumieniami i ilością odpadów w regionie, informacjami dotyczącymi istniejącej infrastruktury gospodarki odpadami, -planowane inwestycji (w tym oszacowania kosztów i źródeł finansowania) -harmonogram ich realizacji. Na tej podstawie plany określą niezbędne inwestycje potrzebne do osiągnięcia celów określonych w dyrektywie 2008/98/WE. Szczególna uwaga na etapie selekcji zostanie skierowana na badanie stopnia osiągnięcia efektu ekologicznego.

5 Podstawowy zakres wsparcia będzie się odnosił do: infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, w tym w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów; instalacji do termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych z odzyskiem energii. Beneficjantami wsparcia mogą być: organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych; jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

6 Podstawowy zakres wsparcia będzie się odnosił do: infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, w tym w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów; instalacji do termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych z odzyskiem energii. Beneficjantami wsparcia mogą być: organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych; jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Wstępnie planowany poziom alokacji w obszarze gospodarki odpadami to ok. 0,86 mld euro.

7 7 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa


Pobierz ppt "Finansowanie inwestycji sektora gospodarki odpadami w nowej perspektywie 2014-2020 1 Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google