Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interakcja człowiek – komputer UCD (user centred design) mgr inż. Marek Malinowski Zakład Matematyki i Fizyki Wydz. BMiP PW Płock.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interakcja człowiek – komputer UCD (user centred design) mgr inż. Marek Malinowski Zakład Matematyki i Fizyki Wydz. BMiP PW Płock."— Zapis prezentacji:

1 Interakcja człowiek – komputer UCD (user centred design) mgr inż. Marek Malinowski Zakład Matematyki i Fizyki Wydz. BMiP PW Płock

2 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD (user centred design) Charakterystyki użytkownika Charakterystyki użytkownika - zagadnienia wybrane modele zachowań użytkownika przetwarzanie informacji przez człowieka podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów i uczenie się ruch i manipulacja błędy ludzkie emocje i odczucia zalecenia do projektowania interakcji

3 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD (user centred design) Charakterystyki użytkownika – modele zachowań Modele zachowań użytkownika Interakcja człowiek-komputer jest funkcją ograniczeń psychologicznych i fizjologicznych związanych z możliwościami przetwarzania informacji Opracowane modele w różnym stopniu obejmują aspekty psychologiczne, informacyjne i społeczne i różna ich praktyczna przydatność do projektowania interfejsu użytkownika

4 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Model Normana – podstawowy model HCI Model opisuje ogólny mechanizm zachowań użytkownika Każde działanie można rozpatrywać w aspekcie - wykonania (oddziaływania na otoczenie) - ewaluacji (testowania czy działanie jest zgodne z oczekiwaniem) UCD – charakterystyki użytkownika Modele zachowań

5 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Dwa konieczne warunki projektowe wg Normana  odpowiednio zaprojektowana przestrzeń wykonania  ułatwienia w formułowaniu celu  ułatwienia w postrzeganiu stanu obecnego  wsparcie dla określenia właściwej sekwencji działań  prowadzenie w zakresie manualnego wykonywania działań  odpowiednio zaprojektowana przestrzeń ewaulacji  natychmiastowe potwierdzenie wyniku wykonanych działań  łatwa w odbiorze forma sygnału potwierdzenia wykonania działań  ułatwienia w interpretacji stanu po wykonaniu działań i określeniu „jak daleko” do stanu docelowego  prowadzenie w zakresie manualnego wykonywania działań UCD – charakterystyki użytkownika Modele zachowań – model Normana

6 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Modele zachowań – model Rasmussena

7 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Model Rasmussena – model zachowań sterujących, opisuje ogólne zjawiska w procesie sterowania obiektem technicznym: (1) dynamikę zmian w interakcji z systemem (2) model uczenia się (adaptacji do otoczenia) przez nabywanie nowych zachowań Model Rasmussena – model zachowań sterujących UCD – charakterystyki użytkownika Modele zachowań – model Rasmussena

8 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski Zachowania sterujące, aby zachować system pod kontrolą, opierają się na trzech rodzajach aktywności:  na odruchach  na regułach  na wiedzy Wszystkie trzy mogą być realizowane równolegle Dominujący rodzaj aktywności determinuje: charakter obciążenia psychicznego użytkownika oraz rodzaj, częstość i skutki popełnianych błędów. UCD – charakterystyki użytkownika Modele zachowań – model Rasmussena

9 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Modele zachowań – model Rasmussena

10 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Modele zachowań – model Rasmussena Zachowania sterujące, aby zachować system pod kontrolą, opierają się na trzech rodzajach aktywności:  na odruchach  na regułach  na wiedzy mają także miejsce podczas pracy z komputerem, np. odruchy wciskanie przycisków myszy, klawiszy, przemieszczenie kursora reguły celowe wybory opcji menu, świadome ustalenie parametrów funkcji (drukowania) wiedza opracowanie nowej metody postępowania w nietypowej sytuacji, gdy występuje konieczność wnioskowania, kojarzenia faktów itp.

11 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Modele zachowań – model Rasmussena Wskazówki projektowe wg Rasmussena – wnioski z tabeli  Głównie zadania oparte na odruchach (bo przy małym prawdopodobieństwie błędów zwiększamy niezawodność), mało zadań opartych na regułach, unikać zadań opartych na wiedzy  Zadania oparte na regułach przenieść na poziom odruchów, wykorzystać automatyzację powtarzalnych czynności (np. makra, kreatory itp.), tworzyć systemy pomocy adekwatne do kontekstu sytuacyjnego  Zadania oparte na wiedzy przenieść na poziom reguł poprzez wsparcie dla wizualizacji danych, interpretowania, wnioskowania i komunikowania się

12 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Przetwarzanie informacji przez człowieka Zapewnienie wysokiej użyteczności wymaga poznania ograniczeń psychologicznych, warunkujących łatwą i efektywną pracę użytkownika Dla wybranych charakterystyk psychologicznych wykorzystywane są klasyczne modele:  Model Human Information Processor  KLM  GOMS  Prawo Fitsa modele opisujące reakcje motoryczne użytkownika Percepcja, zmysły i pamięć

13 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Przetwarzanie informacji przez człowieka Model Human Information Processor – opisuje człowieka jako sekwencyjno-równoległy system przetwarzania informacji. Pozwala wskazać, na co trzeba zwracać uwagę w projekcie HCI, np. czas reakcji na sygnał, czas wysterowania czynności roboczych.

14 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Przetwarzanie informacji przez człowieka Percepcja i zmysły: wzrok, słuch, dotyk wzrok główny narząd zmysłu (odbiera ~80% informacji z otoczenia): wysoka czułość, wąski kąt widzenia, zdolność postrzegania ruchu, zdolność widzenia barw Słuch informacje uzupełniające o otoczeniu - odległość, kierunek, ruch; cechy dźwięku - głośność, częstotliwość, barwa dźwięku; parametry determinujące wykorzystanie kanału – pasmo 16Hz do `20 kHz (najlepsze 2,5 kHz), rozróżnianie pasma łatwiejsze dla niskich częstotliwości, szybki odbiór bodźca akustycznego (~0,2 s) dotyk polepsza kontakt z systemem, daje poczucie kontroli sterowania, bodźce odbierane są przez receptory temperatury, bólu, ciśnienia

15 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Przetwarzanie informacji przez człowieka

16 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Przetwarzanie informacji przez człowieka Mechanizm uwagi– dwa główne typy uwagi  uwaga selektywna (wzrokowa i słuchowa) wydziela z otoczenia jeden z dostępnych sygnałów  uwaga podzielona umożliwia wykonywanie naraz więcej niż jednego zadania albo jednocześnie (równolegle) albo poprzez częste przełączanie się między zadaniami, ale wykonując w danej chwili tylko jedną operację może przyczynić się do pogorszenia uzyskiwanych wyników, jeśli złożoność wykonywanych zadań przekracza możliwości człowieka

17 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Podejmowanie decyzji Czynniki wpływające na przebieg i wynik decyzji  poziom wprawy i umiejętności  doświadczenie  motywacje  aktualny stan psychofizyczny  poziom zmęczenia Adekwatna ocena sytuacji wyjściowej warunkuje wysterowanie prawidłowej decyzji

18 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Uczenie się Aktywność poznawcza– dwa rodzaje uczenia się  proceduralne nabywanie umiejętności, jak coś robić - praktyka  deklaratywne nabywanie wiedzy o czymś (np. fakty, dane, modele) – teoria Ważne elementy procesu uczenia sie  Rozumienie pojęć i reguł działania  Zapamiętywanie danych, obiektów i relacji  Nabywanie umięjetności motorycznych oraz automatyzacja zachowań

19 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Zalecenia do projektowania interakcji Strategia projektowania– pięć głównych zaleceń  Odpowiednie wsparcie zadań roboczych zapewnij wsparcie zgodne z oczekiwaniami użytkownika  Wykorzystanie silnych stron człowieka rozdziel zadania stosownie do znanych mocnych stron człowieka  Uwzględnienie ograniczeń człowieka uwzględnij psychofizyczne ograniczenia użytkownika  Zapewnienie przyjemności obsługi uwzględnij rolę czynników emocjonalnych, estetycznych  Szerokie i wieloaspektowe spojrzenie na zachowania człowieka zachowania użytkownika ujmuj z różnych perspektyw

20 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Zalecenia do projektowania interakcji Odpowiednie wsparcie zadań roboczych – uwzględnij  opis procesów pracy z podziałem na etapy  opis potrzeb zadaniowych wynikających z organizacyjnych warunków realizacji zadania  opis umiejętności i kwalifikacji użytkownika  opis funkcji i rozwiązań stosowanych obecnie, które można przenieść do nowego systemu  analizę zadaniową obejmującą zadania realizowane w sposób tradycyjny (poza systemem)

21 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Zalecenia do projektowania interakcji Wykorzystanie silnych stron człowieka

22 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Zalecenia do projektowania interakcji Uwzględnianie organiczeń człowieka

23 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Zalecenia do projektowania interakcji Zapewnienie przyjemności obsługi

24 Wydz. BMiP Zakład Matematyki i Fizyki - Marek Malinowski UCD – charakterystyki użytkownika Zalecenia do projektowania interakcji Wieloaspektowe spojrzenie na zachowania człowieka


Pobierz ppt "Interakcja człowiek – komputer UCD (user centred design) mgr inż. Marek Malinowski Zakład Matematyki i Fizyki Wydz. BMiP PW Płock."

Podobne prezentacje


Reklamy Google