Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnozuj, Debatuj, Decyduj Konferencja 26.06.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnozuj, Debatuj, Decyduj Konferencja 26.06.2014."— Zapis prezentacji:

1 Diagnozuj, Debatuj, Decyduj Konferencja 26.06.2014

2 JST Zarejestrowanych w KSR Spoza KRS Fundacje Stowarzyszenia w tym kultury fizycznej Związki zawodowe OSPPozostałe W tym KGW i parafie Gmina Wólka 3405214 Gmina Spiczyn 270815 Gmina Rybczewice 120948 Gmina Mełgiew 152445 Gmina Piaski 320113114 Gmina Gorzków 050014 OF Szlaku JIIIS 17140217826143 Źródło: KRS, dane CIWOP w Piaskach Diagnoza Spójności Społeczno- Gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku JIIIS…

3 Źródło: opracowanie własne na podstawie KRS i danych CIWOP z Piask Diagnoza Spójności Społeczno- Gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku JIIIS…

4 Źródło: opracowanie własne, KRS dane CIWOP w Piaskach, Klon/Jawor Diagnoza Spójności Społeczno- Gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku JIIIS…

5 Źródło: opracowanie własne, KRS dane CIWOP w Piaskach, Klon/Jawor Organizacje pozarządowe28 Wpisanych do rejestru KRS14 Fundacje3 Kółka rolnicze 2 Stowarzyszenia9 sportowe1 OSP5 Inne3 Zwykłych stowarzyszeń sportowych8 Zwykłe stowarzyszenia1 Parafie Rzymskokatolickie5 Zamieszkuje tu osób 10 595 Średnia ilość NGO na 10 tyś mieszkańców wynosi tu13,21 Diagnoza Spójności Społeczno- Gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku JIIIS…

6 Organizacje pozarządowe 23 Wpisanych do rejestru KRS 18 Fundacje 2 Kółka rolnicze 1 Stowarzyszenia 15 OSP 8 Koło gospodyń wiejskich1 Parafie4 Kościoła rzymskokatolickiego3 Kościoła Mariawitów1 Zamieszkuje tu osób5 544 Średnia ilość NGO na 10 tyś mieszkańców wynosi tu32,47 Źródło: opracowanie własne, KRS dane CIWOP w Piaskach, Klon/Jawor Diagnoza Spójności Społeczno- Gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku JIIIS…

7 Źródło: opracowanie własne, KRS dane CIWOP w Piaskach, Klon/Jawor Organizacje pozarządowe 24 Wpisanych do rejestru KRS 16 Fundacje 1 Kółka rolnicze 4 Stowarzyszenia ( w tym): 11 OSP 9 Stowarzyszenia zwykłe sportowe3 Koła gospodyń wiejskich2 Stowarzyszenie zwykłe1 Parafie Kościoła rzymskokatolickiego2 Zamieszkuje tu osób3 648 Średnia ilość NGO na 10 tyś mieszkańców wynosi tu43, 86 Diagnoza Spójności Społeczno- Gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku JIIIS…

8 Źródło: opracowanie własne, KRS dane CIWOP w Piaskach, Klon/Jawor Organizacje pozarządowe 21 Wpisanych do rejestru KRS 16 Fundacje 1 Kółka rolnicze 3 Związki zawodowe2 Zrzeszenie producentów1 Stowarzyszenia ( w tym): 9 OSP 4 Stowarzyszenia sportowe1 Stowarzyszenia sportowe w rejestrze stowarzyszeń zwykłych 3 Stowarzyszenie sportowe katolickie1 Parafie Kościoła rzymskokatolickiego1 Zamieszkuje tu osób10 095 Średnia ilość NGO na 10 tyś mieszkańców wynosi tu14,55 Diagnoza Spójności Społeczno- Gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku JIIIS…

9 Źródło: opracowanie własne, KRS dane CIWOP w Piaskach, Klon/Jawor Organizacje pozarządowe 47 Wpisanych do rejestru KRS 38 Fundacje 3 Kółka rolnicze 3 Związki zawodowe1 Zrzeszenie producentów1 Stowarzyszenia ( w tym): 32 OSP 13 Kluby sportowe2 Inne organizacje pozarządowe14 Uczniowskie kluby sportowe2 Diagnoza Spójności Społeczno- Gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku JIIIS…

10 Koła gospodyń wiejskich6 Oddział izby rzemieślniczej1 Spółdzielnia socjalna1 Parafie kościoła rzymskokatolickiego3 Stowarzyszenie zwykłe1 Zamieszkuje tu osób10 731 Średnia ilość NGO na 10 tyś mieszkańców wynosi tu35,41 Źródło: opracowanie własne, KRS dane CIWOP w Piaskach, Klon/Jawor Diagnoza Spójności Społeczno- Gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku JIIIS…

11 Źródło: opracowanie własne, KRS dane CIWOP w Piaskach, Klon/Jawor Organizacje pozarządowe 10 Wpisanych do rejestru KRS 6 Zrzeszenie producentów1 Stowarzyszenia 5 OSP 1 Kluby sportowe1 Parafie2 Kościół katolicki1 Kościoła polskokatolickiego1 Zamieszkuje tu osób3 763 Średnia ilość NGO na 10 tyś mieszkańców wynosi tu15,94 Diagnoza Spójności Społeczno- Gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku JIIIS…

12 Źródło: opracowanie własne, KRS dane CIWOP w Piaskach, Klon/Jawor Diagnoza Spójności Społeczno- Gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku JIIIS…

13 Źródło: opracowanie własne, KRS dane CIWOP w Piaskach, Klon/Jawor Diagnoza Spójności Społeczno- Gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku JIIIS…

14 Źródło: opracowanie własne, KRS dane CIWOP w Piaskach, Klon/Jawor Diagnoza Spójności Społeczno- Gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego Szlaku JIIIS…

15 Nina Jaromiń


Pobierz ppt "Diagnozuj, Debatuj, Decyduj Konferencja 26.06.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google