Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BILANS ZAMKNIĘCIA 2010 - 2014. ZADŁUŻENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA DZIEŃ WYKONANIE NA 31.12.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BILANS ZAMKNIĘCIA 2010 - 2014. ZADŁUŻENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA DZIEŃ WYKONANIE NA 31.12.2010."— Zapis prezentacji:

1 BILANS ZAMKNIĘCIA

2 ZADŁUŻENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA DZIEŃ WYKONANIE NA WYKONANIE NA , ,86 Suma niezapłaconych faktur w roku ,000,00 Długi zlikwidowanego szpitala ,00 Poręczenia kredytów, w tym: "Park Wodny" Sp. z o.o.do 2036 roku Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do 2045 roku Szpital Miejski w likwidacji do 2011 roku ,00 RAZEM ZADŁUŻENIE , ,86

3 3/10 ZADŁUŻENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA w latach KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE, ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE

4 ZADŁUŻENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO DOCHODÓW OGÓŁEM w latach 2008 – 2014 (do ) 4/10

5 ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I NIEWYMAGALNE MIASTA RUDA ŚLĄSKA na , , (sprawozdania budżetowe Rb-28s i Rb-z) zobowiązania wymagalne w kwocie ,- wykazane na dzień to kwota niezapłaconych faktur na rzecz wspólnot mieszkaniowych. nie poniesiono wydatku z tytułu odsetek od tych zaległości

6 Wskaźnik zadłużenia (art. 170) Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem dopuszczalny poziom 60% Rok Wskaźnik zadłużenia Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w latach ubiegłych , , , , , , , , PLAN NA , ,00

7 Wskaźnik zadłużenia (art. 243 uofp) Rok Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia Rzeczywisty wskaźnik Spełnienie wymogu art ,809,64NIE 20116,6310,16NIE 20126,738,64NIE ,1710,42TAK 2014 – bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 9,108,51TAK 2014 – po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9,108,07TAK

8 NADWYŻKA LUB DEFICYT różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w latach Dane zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi

9 WYDATKI MIASTA RUDA ŚLĄSKA W DZIALE ADMINISTRACJA PUBLICZNA w latach (sprawozdania budżetowe Rb-28S)

10 WYDATKI MIASTA RUDA ŚLĄSKA W DZIALE ADMINISTRACJA PUBLICZNA W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA w latach

11 RACJONALIZACJA ZATRUDNIENIA LP.STANOWISKA PRACY zmniejszenie zatrudnienia 1. STANOWISKA ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA (Prezydent Miasta, Z-cy Prezydenta Miasta, Skarbnik, Sekretarz) STANOWISKA KIEROWNICZE (naczelnik wydziału, zastępca naczelnika, kierownik referatu) STANOWISKA POMOCNICZE (pomoc administracyjna, sekretarka) INNE RAZEM osoby RAZEM osoby - bez umów na zastępstwo

12 USAMODZIELNIENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I ZMNIEJSZENIE ICH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (Z WYŁĄCZENIEM WYNAGRODZEŃ)

13 WYDATKI W ROZDZIALE PROMOCJI MIASTA w latach (sprawozdania budżetowe Rb-28S)


Pobierz ppt "BILANS ZAMKNIĘCIA 2010 - 2014. ZADŁUŻENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA DZIEŃ WYKONANIE NA 31.12.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google