Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BILANS ZAMKNIĘCIA 2010 - 2014. ZADŁUŻENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA DZIEŃ WYKONANIE NA 31.12.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BILANS ZAMKNIĘCIA 2010 - 2014. ZADŁUŻENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA DZIEŃ WYKONANIE NA 31.12.2010."— Zapis prezentacji:

1 BILANS ZAMKNIĘCIA 2010 - 2014

2 ZADŁUŻENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA DZIEŃ WYKONANIE NA 31.12.2010 WYKONANIE NA 30.09.2014 206 046 271,00156 520.440,86 Suma niezapłaconych faktur w roku 2010 77 496 064,000,00 Długi zlikwidowanego szpitala 15 307 6850,00 Poręczenia kredytów, w tym: 336 932 021300 163 000 "Park Wodny" Sp. z o.o.do 2036 roku 334 600 000299 000 000 Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do 2045 roku 1 163 000 Szpital Miejski w likwidacji do 2011 roku 1 169 0210,00 RAZEM ZADŁUŻENIE 635 782 041,00456 683 440,86

3 3/10 ZADŁUŻENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA w latach 2008-2014 KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE, ZOBOWIĄZANIA, PORĘCZENIA I GWARANCJE

4 ZADŁUŻENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO DOCHODÓW OGÓŁEM w latach 2008 – 2014 (do 30.09.2014) 4/10

5 ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I NIEWYMAGALNE MIASTA RUDA ŚLĄSKA na 30.06.2010, 31.12.2010, 30.06.2014 (sprawozdania budżetowe Rb-28s i Rb-z) zobowiązania wymagalne w kwocie 221.830,- wykazane na dzień 30.06.2014 to kwota niezapłaconych faktur na rzecz wspólnot mieszkaniowych. nie poniesiono wydatku z tytułu odsetek od tych zaległości

6 Wskaźnik zadłużenia (art. 170) Zadłużenie w stosunku do dochodów ogółem dopuszczalny poziom 60% Rok Wskaźnik zadłużenia Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w latach ubiegłych 201043,01 206 046 271,13 201137,03 188 035 430,41 201229,63 161 312 750,55 201329,70156 461 530,12 2014 PLAN NA 31.12.2014 26,07 156 451 442,00

7 Wskaźnik zadłużenia (art. 243 uofp) Rok Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia Rzeczywisty wskaźnik Spełnienie wymogu art.243 20108,809,64NIE 20116,6310,16NIE 20126,738,64NIE 201311,1710,42TAK 2014 – bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 9,108,51TAK 2014 – po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9,108,07TAK

8 NADWYŻKA LUB DEFICYT różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w latach 2007-2014 Dane zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi

9 WYDATKI MIASTA RUDA ŚLĄSKA W DZIALE ADMINISTRACJA PUBLICZNA w latach 2010-2014 (sprawozdania budżetowe Rb-28S)

10 WYDATKI MIASTA RUDA ŚLĄSKA W DZIALE ADMINISTRACJA PUBLICZNA W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA w latach 2010-2014

11 RACJONALIZACJA ZATRUDNIENIA LP.STANOWISKA PRACY31.12.201030.09.2014 zmniejszenie zatrudnienia 1. STANOWISKA ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA (Prezydent Miasta, Z-cy Prezydenta Miasta, Skarbnik, Sekretarz) 660 2. STANOWISKA KIEROWNICZE (naczelnik wydziału, zastępca naczelnika, kierownik referatu) 9968-31 3. STANOWISKA POMOCNICZE (pomoc administracyjna, sekretarka) 7526-49 4.INNE 545500-45 RAZEM osoby 725600-125 RAZEM osoby - bez umów na zastępstwo 713584-129

12 USAMODZIELNIENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I ZMNIEJSZENIE ICH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (Z WYŁĄCZENIEM WYNAGRODZEŃ)

13 WYDATKI W ROZDZIALE PROMOCJI MIASTA w latach 2007-2014 (sprawozdania budżetowe Rb-28S)


Pobierz ppt "BILANS ZAMKNIĘCIA 2010 - 2014. ZADŁUŻENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA DZIEŃ WYKONANIE NA 31.12.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google