Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Instytut Pedagogiki Uniwersytet Wrocławski SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Instytut Pedagogiki Uniwersytet Wrocławski SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ."— Zapis prezentacji:

1 Nowy kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Instytut Pedagogiki Uniwersytet Wrocławski SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

2 KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA
Studia na specjalności EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ przygotowują specjalistów: pedagogów specjalnych, nauczycieli, terapeutów i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami intelektualnymi.

3 Absolwent nasz będzie dysponował:
znajomością biologicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju dziecka, znajomością współczesnych metod pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, podstaw metodyki nauczania i wychowania oraz wsparcia rodziny, umiejętnością diagnozowania rozwoju psychomotorycznego i emocjonalno-społecznego dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi, umiejętnością tworzenia indywidualnych i zespołowych programów pracy rewalidacyjnej z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju intelektualnym, motorycznym, sensorycznym oraz emocjonalno-społecznym, umiejętnością wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, umiejętnością pracy z rodziną dziecka, umiejętnością zapobiegania wtórnym skutkom niepełnosprawności intelektualnej kompetencjami w zakresie dążenia do włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną w nurt życia społecznego, zarówno w środowisku szkolnym, zawodowym, jak i lokalnym.

4 EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
ZATRUDNIENIE: KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA - przedszkola i szkoły ogólnodostępne - szkoły specjalne, integracyjne - ośrodki szkolno-wychowawcze - ośrodki diagnostyczno-rehabilitacyjne - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - poradnie specjalistyczne - placówki opieki zdrowotnej - placówki wychowania pozaszkolnego - środowiskowe domy samopomocy


Pobierz ppt "Nowy kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Instytut Pedagogiki Uniwersytet Wrocławski SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google