Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co wiesz o elektrośmieciach ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co wiesz o elektrośmieciach ?"— Zapis prezentacji:

1 Co wiesz o elektrośmieciach ?
Klaudia Skrzypczak II TSH

2 Elektrośmieci : To wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one, jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje.

3 Wszystkie elektrośmieci zawierają się w 10 grupach:
Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy Wielkogabarytowe urządzenia AGD Sprzęt RTV Małogabarytowe urządzenia AGD Sprzęt oświetleniowy Przyrządy medyczne Narzędzia elektryczne i elektroniczne Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny Automaty do wydawania Przyrządy do kontroli

4 Wielkogabarytowe urządzenia AGD:
***Chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory i wentylatory.

5 Małogabarytowe urządzenia AGD:
***Odkurzacze, maszyny dziewiarskie, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki, zegarki oraz wagi.

6 Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny:
***Komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, terminale, aparaty telefoniczne - tradycyjne i komórkowe

7 Sprzęt RTV: ***Radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, dvd, sprzęty hi-fi, wzmacniacze i instrumenty muzyczne

8 Sprzęt oświetleniowy:
***Świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy wyładowcze oraz żyrandole

9 Narzędzia elektryczne i elektroniczne:
***Wiertarki, piły, maszyny do szycia , narzędzia do obróbki drewna i metalu, narzędzia do nitowania, skręcania, spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki

10 Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy:
*** Kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry video, kieszonkowe gierki, komputerowo sterowane urządzenia do ćwiczeń sportowych, automaty na żetony

11 Przyrządy medyczne: ***Sprzęt do dializoterapii, radioterapii, badań kardiologicznych, wentylacji płuc, zamrażarki laboratoryjne, testery płodności i inne elektryczne urządzenia medyczne

12 Przyrządy do kontroli:
***Czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe i panele kontrolne

13 Automaty do wydawania:
***Napojów, słodyczy oraz bankomaty

14 Problemy związane ze składowaniem i utylizacją odpadów.
Wiemy, że nie wszyscy otworzyli się dosyć szybko by ratować naszą planetę Ziemię, wiemy również ile czasu zajęło wpajanie zasad recyklingu – choć nie był i nadal nie jest trudny w rozumieniu. Wystarczy segregować odpady wszelakiego rodzaju, wyrzucać je do odpowiednich koszy, kontenerów, a nawet zanosić do odpowiednich placówek.

15 Jeśli chcesz się pozbyć elektrośmieci, zgodnie z prawem możesz to zrobić bezpłatnie oddając je do: DO SKLEPU → elektrośmieci można bezpłatnie oddać w sklepie w momencie zakupu nowych urządzeń tego samego typu (na zasadzie wymiany 1 za 1 – stary sprzęt za nowy). Uwaga: Transport trzeba zapewnić we własnym zakresie lub uzgodnić ze sprzedawcą w sklepie (sprzedawca może pobrać opłatę za transport i odebrać zużyty sprzęt przywożąc nowy do domu klienta). DO GMINNEGO PUNKTU ZBIERANIA → elektrośmieci w ilości bez ograniczeń można bezpłatnie oddać do specjalnie wyznaczonych gminnych punktów zbierania. Transport trzeba zapewnić we własnym zakresie. Adresy punktów zbierania znajdziesz w swoim urzędzie gminy. DO SKUPU ZŁOMU → elektrośmieci można oddać do punktów skupu złomu, które mają pozwolenie na prowadzenie działalności zbierania elektrośmieci i są zarejestrowane w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Punkty skupu złomu powinny przyjmować od konsumentów zużyty sprzęt bezpłatnie, w ilości bez ograniczeń. Transport trzeba zapewnić we własnym zakresie. DO SERWISU → elektrośmieci można oddać bezpłatnie do punktów serwisowych zajmujących się naprawą zepsutych urządzeń, wówczas, gdy okaże się, że koszt serwisu jest wyższy niż cena zakupu nowego urządzenia lub gdy naprawa jest nieskuteczna.

16 Toksyczność elektroodpadów
Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, oraz stanowi tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

17 Rtęć zawarta jest w niektórych świetlówkach
Rtęć zawarta jest w niektórych świetlówkach. Jest to metal bardzo szkodliwy, który po przeniknięciu do organizmu powoduje uszkodzenie nerek, zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, i koordynacji ruchów, deformuje kości i może być przyczyną zmian nowotworowych. Ołów wykorzystywany jest w elektronice jako składnik stopów lutowniczych i szkła kineskopowego. Ma właściwości toksyczne i rakotwórcze. Wchłonięty do organizmu, najpierw dostaje się z krwią do wątroby, płuc, serca i nerek, potem metal gromadzi się w skórze i mięśniach. Ostatecznie kumuluje się w tkance kostnej i niszczy szpik. Związki bromu stosowane są w komputerach. Po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne. Chrom jest stosowany do powlekania elementów metalowych, aby uchronić je przed korozją. Pierwiastek jest też zawarty w luminoforze lamp kineskopowych. Zatrucie chromem objawia się zaburzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego, chorobami skóry oraz alergią. Kadm zawarty jest w bateriach urządzeń elektrycznych. Zaburza czynności nerek, funkcje rozrodcze, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia powodując deformację szkieletu kostnego. Nikiel gdy przedostanie się do organizmu w dużym stężeniu uszkadza błony śluzowe, obniża poziom magnezu oraz cynku w wątrobie, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczyniać się do zmian nowotworowych. PCB (związki chemiczne) pełnią w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące. Po przedostaniu się do organizmu zalega w tkance tłuszczowej powodując m.in. uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne. R-12, czyli freon to gaz syntetyczny zawarty w klimatyzatorach i lodówkach, w których pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak nadal spotykany jest w urządzeniach starszego typu. Azbest używany jest w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest jednak przyczyną wielu groźnych chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu między błoniaka opłucnej.

18 Przepisy związane z elektroodpadami.
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zawiera wymagania w zakresie zasad postępowania ze sprzętem (rozumianym jako przedmiot obrotu handlowego), jak i powstałymi z niego odpadami (zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – ZSEE), a tym samym odnosi się do całego cyklu życia sprzętu, od momentu jego pojawienia się w obrocie do etapu poddania go procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Należy podkreślić, iż nie jest to regulacja kompleksowa. Obok niej istnieje szereg innych aktów prawnych, różnej rangi, których wymagania w sposób bezpośredni bądź też pośredni odnoszą się do sprzętu lub powstałych z niego odpadów, m.in. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach czy Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczania wykorzystania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Kogo dotyczą przepisy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym? Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa obowiązki następujących podmiotów: wprowadzającego sprzęt użytkownika sprzętu zbierającego zużyty sprzęt prowadzącego zakład przetwarzania prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

19 Kilka rad dla zwykłych konsumentów :
Pamiętaj! To głównie dzięki Tobie świat ma szansę na dłuższe życie, wiedza na temat recyklingu jest przydatna, Zużyty sprzęt elektroniczny oddaj do odpowiednich placówek, lub wymień na nowy, nie wyrzucaj do śmieci! Informuj ludzi o tym, co może się stać gdy wszyscy będą wyrzucali elektroodpady do zwykłych kubłów na śmieci, Dla Ciebie to może mały krok, jednakże dla środowiska szybki bieg po przetrwanie !

20 Biografia


Pobierz ppt "Co wiesz o elektrośmieciach ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google