Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie ogólne SJO 4. września 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie ogólne SJO 4. września 2012."— Zapis prezentacji:

1 Zebranie ogólne SJO 4. września 2012

2 Porządek zebrania Nowi pracownicy na etacie Nagrody JM Rektora PW
Wyniki ankiet - podsumowanie Nowa organizacja pracy biura: DOS i DOD Nowy regulamin zaliczania + algorytm Nowe zakresy obowiązków Zatrudnienie na etat w drugim miejscu Informacja dotycząca platformy Moodle – mgr B. Przybyła Szkolenie KL Kodeks etyki Karty przedmiotu – info mgr. Anna Soczówka Prośba o informację o stanie sal na Wydziałach Sprawy wniesione

3 Nowi pracownicy na etacie
Lektorzy Raymond Furley mgr Magdalena Lokwenc mgr Piotr Pióro mgr Magdalena Potts mgr Barbara Szadkowska mgr Barbara Zawadzka Sekretariat mgr Kamila Zająkała

4 Nagrody Indywidualne JM Rektora za rok 2011
Lista nagrodzonych: Jolanta Korc Migoń Anna Ryszkiewicz Jadwiga Czerwińska Helena Jankowska Jerzy Bogucki Irena Danowska – Paprzycka Iwona Łuczyńska Barbara Maśluszczak Barbara Olszewska Dorota Wielechowska

5 Wyniki ankiet Lato 2010/2011 Średnia ze wszystkich ankiet i pytań: 4.20 Suma ankietowanych studentów: 3046 Zima 2011/2012 Średnia ze wszystkich ankiet i pytań: 4.23 Suma ankietowanych studentów: 2446

6 Pytania Jak oceniasz zawartość merytoryczną zajęć?
Jak oceniasz atrakcyjność prowadzenia zajęć oraz umiejętność przekazania wiedzy? Jak oceniasz stosunek prowadzącego do studentów? Jak oceniasz formalne aspekty prowadzenia zajęć? Jak oceniasz warunki prowadzonych zajęć? Jak oceniasz własne zaangażowanie?

7 Organizacja pracy biura
Dział ds. Studenckich (DDS): Aleksandra Chabrowska i Elżbieta, p. 419 Chrzczonowska p. 419 Dział Obsługi Dydaktyki (DOS): Mirosława Ropelewska p. 420 klucze do naszych sal w GG płachty z poprzednich semestrów Sekretariat: Kamila Zająkała p. 417, godz

8 Organizacja pracy biura c.d.
Sprawy osobowe: Róża Lamowska p. 420 Pełnomocnik Kwestora: Alina Kręcisz, p. 421 Odbiór „pasków” Prac. administracyjno – techniczny: Zdzisław Jurczak, pok. 442A Nowy podział obowiązków na

9 Nowy regulamin zaliczania
Planowane zatwierdzenie przez Radę Studium w dniu Zmiany: LOT Brak zwolnień z zajęć

10

11 Nowe zakresy obowiązków
Zarządzenie nr 18/2012 Rektora PW z dnia 27 lutego 2012 dot. Kontrola zarządcza w PW § 3: „Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych PW do przeglądu i aktualizacji zakresów zadań podległych pracowników w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.”

12 Nowe zakresy obowiązków c.d.
SJO wysyła em Każdy pracownik wybiera swój zakres obowiązków Podpisuje Przynosi do Róży Lamowskiej do dnia

13 Zgoda na zatrudnienie na etacie poza PW
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym Art Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody rektora. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowiącej podstawowe miejsce pracy. Info + formularz na stronie sjo/biuro

14 Szkolenia Moodle W dniu 05.09.2012:
10.30 – (sala 231 ) – obowiązkowe dla wszystkich lektorów 13.00 – w pracowni komputerowej na 4. Piętrze dla osób zapisanych Informacja mgr Bożena Przybyła

15 Szkolenia KL godz , sala 324 A: „Praktyczne wykorzystanie edytora tekstu w tworzeniu materiałów do nauczania języka obcego” Zapisy do dnia u A. Chabrowskiej

16 Karty przedmiotu Informacja mgr Anna Soczówka

17 Informacje inne Termin składania dokumentów, dot. Praw autorskich: dotyczy okresu X – XII Nieobowiązkowe przekroczenie terminu – naliczenie stawki od kolejnego miesiąca Uwagi dotyczące warunków, panujących w salach dydaktycznych na Wydziałach proszę przesyłać na adres

18 Informacje – c.d. Dane teleadresowe: l.skwarko@sjo.pw.edu.pl
Tel. kom.: 661–37–08-10 Tel.: Tel.: Dostępność: W godzinach dyżuru Pn. – Śr. i Pt. w godz


Pobierz ppt "Zebranie ogólne SJO 4. września 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google