Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr7 w Koninie im. Gen. Władysława Sikorskiego 20 lat samorządności w Koninie Samorząd Miasta Konin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr7 w Koninie im. Gen. Władysława Sikorskiego 20 lat samorządności w Koninie Samorząd Miasta Konin."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr7 w Koninie im. Gen. Władysława Sikorskiego 20 lat samorządności w Koninie Samorząd Miasta Konin

2 W tym roku mija dokładnie 20 lat od uchwalenia i wcielenia w życie Ustawy o samorządzie terytorialnym (obecnie gminnym) z 8 marca 1990 roku. Na początku maja 1990 r. miasto i region szykowały się do pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych. Samorządność w Polsce

3 Ustawę przywracającą instytucje samorządu terytorialnego można uznać za postawienie fundamentu pod gmach nowej Rzeczypospolitej - ocenił w przesłaniu do samorządowców szef PE Jerzy Buzek. Lech Wałęsa zaznaczył w liście, że sukces samorządowców to sukces Polski. Odzyskanie państwa dla obywateli, uwolnienie niezbędnej dla rozwoju każdej wspólnoty energii społecznej i potencjału indywidualnej twórczości to warunek kształtowania demokracji rozumianej nie tylko jako możliwość demokratycznego wyboru władzy politycznej, ale również jako możliwość współodpowiedzialności obywateli za sprawy publiczne - ocenił szef Parlamentu Europejskiego. Fragment wypowiedzi Jerzego Buzka i Lecha Wałęsy

4 "Przywrócenie samorządności oznaczało odejście od narzuconych w czasach komunistycznych centralizacji. Dawało szansę na budowanie państwa lokalnie, wzmacniało więzi, wspierało rozwój społeczeństwa. Wprowadzane reformy samorządowe są uznawane za jedne z najlepiej przeprowadzonych i zwieńczonych sukcesem zmian ustrojowych w Polsce" - napisał Lech Wałęsa.

5 Mieszkańcy Konina oceniają samorządowców Od 20 lat w Polsce rządzą na szczeblu lokalnym samorządy terytorialne. Czy, Twoim zdaniem, w tym czasie, w naszym mieście zaszły zmiany w otoczeniu, życiu mieszkańców?

6 Czy na zachodzące zmiany miały wpływ lokalne władze?

7 Czy, Twoim zdaniem, samorząd lokalny jest potrzebny?

8 Czy władze Konina uwzględniają w swoich działaniach potrzeby mieszkańców? Ankieta przeprowadzona na ulicach Konina

9 O zasadności i potrzebie samorządu – niech przemówią fakty Przeprawa przez rzekę Wartę Przeprawa przez rzekę Wartę jest efektem długo letnich starań samorządowców Konina. Dzięki sprawnym i umiejętnym zarządzeniom samorząd Koniński został dofinansowane ze środków UE. całkowity koszt budowy mostu wyniósł , 42 zł. Z czego, aż ,25 zł. zostało dofinansowane.

10 Szkolne boiska – „Orlik 2012” Jedno z takich boisk, które powstały w Koninie zostało wybudowane przy naszym gimnazjum. Nowe boiska umożliwiają młodzieży rozwijanie się w sporcie. Koszt takiego boiska wyniósł 1,5 mln zł. Z tego 333 tys. zł pochodzi z budżetu państwa, tyle samo dał samorząd wojewódzki, reszta to wkład finansowy miasta.

11 Aula PWSZ w Konie – obecnie w budowie (planowany wygląd) Aula, która jest obecnie w budowie będzie jedną z najnowocześniejszych tego typu budowli w naszej okolicy. Nowa aula będzie niewątpliwie widokówka Konina i dumą samorządowców. Dzięki takim inwestycją do Konina na studia będzie przyjeżdżać coraz więcej nowych studentów. Ale takie inwestycje to również duże wydatki. Całkowity koszt budowy wynosi ,19 zł z czego ,00 zł to środki samorządu Konina.

12 Rozmowa z samorządowcami Konina Jaka, Pana zdaniem, jest rola samorządu terytorialnego w naszym kraju? Reforma podziału administracyjnego kraju wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 roku spowodowała zmiany w strukturze samorządu terytorialnego i zapewniła mieszkańcom większy wpływ na podejmowanie decyzji lokalnych. Obok gmin, zostały powołane powiaty samorządowe, a w województwach - samorządy wojewódzkie. Stworzone zostały podstawy samorządności na wszystkich szczeblach i nastąpił wzrost ustrojowego znaczenia gmin regionów. Konin uzyskał status miasta na prawach powiatu. Zwiększyła się ilość zadań, ale i samodzielność miasta. Tadeusz Wojdyński - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina.

13 Prezydent Miasta Konina Kazimierz Pałasz. Co czeka koniński samorząd w następnych latach? Mam jasny plan rozwoju tego miasta. Wiem czego jeszcze nie posiadamy i jak to osiągnąć. Zdaję sobie sprawę, że o rozwoju każdego ośrodka decyduje ilość inwestycji. I to nie tylko wewnętrznych, ale i tych z zewnątrz. By tak się stało należy pracować nad poprawą infrastruktury, nad stałym wzbogacaniem oferty kształcenia zawodowego, które będzie odpowiadać potrzebom rynku pracy. Wiem, że należy pracować nad poprawieniem aktywności gospodarczej konińskiej społeczności i wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Nasze zachęty dla przedsiębiorców są już wśród przedsiębiorców znana. Wspólnym wysiłkiem zrobiliśmy wiele dobrych rzeczy i wiele jeszcze możemy razem zrobić. Czy Konin ma strategie rozwoju? Dążąc do zapewnienia zrównoważonego rozwoju miasta oraz lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców opracowana została i przyjęta przez Radę Miasta Strategia Rozwoju Miasta Konina, której misją jest dbałość o wzrost jakości życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy miasta, chcemy być Miastem otwartym na wyzwanie XXI wieku, dostosowanym do wymagań jednoczącej się Europy. Strategia Rozwoju Konina stanowi odpowiedź na konieczność stosowania nowych jakościowo stylów i form zarządzania miastem. Jest ona jednym z elementów zarządzania strategicznego, rozumianego jako świadomy, systematyczny i ukierunkowany na przyszłość proces ciągłego przygotowywania i podejmowania decyzji dotyczących przyszłego poziomu rozwoju gminy.

14 Dlaczego przedsiębiorcy powinni inwestować w Koninie? Konin to miasto o dużym potencjale ekonomicznym, infrastrukturalnym oraz demograficznym. Główne zalety Konina to: dogodne położenie logistyczne Miasta pod względem logistycznym, gwarantujące szybki dostęp do autostrady A2 oraz linii kolejowej wschód - zachód, znakomicie ulokowane i uzbrojone tereny inwestycyjne, posiadające aktualne plany zagospodarowania przestrzennego, możliwość skorzystania z bezpośredniej dostawy energii elektrycznej z Zespołu Elektrowni PAK S.A., produkującego najtańszą w Polsce energię elektryczną, doskonale przygotowana kadra potencjalnych pracowników, świetnie rozwinięte otoczenie organizacyjne gospodarki (duża liczba instytucji wspierających przedsiębiorczość, m.in. Regionalna Instytucja Finansująca, banki oraz urząd celny), zwolnienie z podatku od nieruchomości do 10 lat, uzależnione od liczby nowo utworzonych stanowisk pracy, przyjazny klimat inwestycyjny, będący udziałem zarówno władz samorządowych jak i mieszkańców Miasta, atrakcyjne tereny i obiekty rekreacyjne zapewniające możliwość aktywnego wypoczynku.

15 Eryk Wojciechowski , klasa Łukasz Miłkowski , klasa Marek Leśniewicz , klasa Marcel Marciniak , klasa Szymon Blicharski , Gimnazjum nr.7 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Koninie Mgr Mirosława Wieczorkiewicz tel W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum nr7 w Koninie im. Gen. Władysława Sikorskiego 20 lat samorządności w Koninie Samorząd Miasta Konin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google