Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezrobocie. Bezrobocie w województwie warmińsko – mazurskim, podobnie jak i w kraju podlega zjawisku sezonowości. Spadki bezrobocia obserwowane są w okresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezrobocie. Bezrobocie w województwie warmińsko – mazurskim, podobnie jak i w kraju podlega zjawisku sezonowości. Spadki bezrobocia obserwowane są w okresie."— Zapis prezentacji:

1 Bezrobocie

2 Bezrobocie w województwie warmińsko – mazurskim, podobnie jak i w kraju podlega zjawisku sezonowości. Spadki bezrobocia obserwowane są w okresie późnowiosennym i letnim, natomiast wzrost liczby bezrobotnych przypada na miesiące kończące i rozpoczynające rok kalendarzowy. Spadek liczby osób bezrobotnych związany jest przede wszystkim z okresowym zapotrzebowaniem na określony rodzaj pracy ze względu na porę roku (np. budownictwo, drogownictwo, rolnictwo, przemysł przetwórczy, przemysł spożywczy, hotelarstwo i turystyka). Natomiast okresowe zwiększanie się liczby bezrobotnych spowodowane jest miedzy innymi rejestracja osób, które straciły prace w związku z zakończeniem prac sezonowych, a takie często wraz końcem roku wygasają pracownikom okresowe umowy o prace, jak równie następuje powrót do rejestrów bezrobotnych po pracach interwencyjnych i robotach publicznych. Bezrobocie w województwie warmińsko – mazurskim jest zróżnicowane przestrzenie pod względem poziomu bezrobocia: od 2 368 osób w powiecie węgorzewskim do 9 057 osób w powiecie ostródzkim. Źródło:http://www.sporol.warmia.mazury.pl/files/0/4267/7-2007.pdf

3 Programy do zwalczania bezrobocia z 2007r. „Gminny Konsultant R III edycja”- założeniem tego programu było udzielenie pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe przez osoby bezrobotne zatrudnione w urzędach gmin. „Pierwszy krok na rynku pracy”- celem programu byłą aktywizacja zawodowa młodzieży do 25 roku życia bez kwalifikacji zawodowych, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ogólnokształcącym. Głównym założeniem programu było dopasowanie kompetencji zawodowych beneficjentów do potrzeb rynków pracy. „Licz na siebie”- to program wspierający rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego gdzie od lat utrzymuje się najniższa stopa bezrobocia. Program zakładał udzielenie dotacji na założenie własnej firmy. „Praca dla młodych-Dobry start”- program miał na celu zwiększenie szans młodych ludzi (bezrobotni do 25 roku życia) na uzyskanie pierwszego doświadczenia zawodowego oraz objęcie działaniami aktywizującymi. „IKD”- program miał na celu przygotowanie osób bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka tj. osób do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, samotnie wychowujących, niepełnosprawnych.

4 Wyniki programów zwalczających bezrobocie z roku 2007. NAZWA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM Gminny Konsultant R- III edycja 4 Pierwszy krok na rynku pracy 7 Licz na siebie 11 Praca dla młodych- Dobry start 72 IKD 42

5 Programy do zwalczania bezrobocia w 2008r. „Nowe kwalifikacje- Nowa praca”- założeniem programu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, które nie posiadają kwalifikacji lub ich dotychczasowe kwalifikacje nie odpowiadają wymogom rynku pracy. „Osoby w wieku powyżej 50 lat powracają na rynek pracy”- założeniem programu była aktywizacja osób w wieku powyżej 50 roku życia, które ze względu na wiek znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. „Program wsie i miasteczka”- celem programu była aktywizacja osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie i miasto do 25 tys. mieszkańców. „ Program 45/50+”- w tym programie uczestniczyły osoby, które ukończyły 45 lat.

6 Wyniki programów zwalczających bezrobocie z roku 2008. NAZWA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM Nowe kwalifikacje- Nowa praca 29 Osoby w wieku powyżej 50 lat powracają na rynek pracy 18 Program wsie i miasteczka 171 Program 45/50+ 40

7 Ilość zarejestrowanych bezrobotnych kwiecień-maj 2009r. Lp.Wyszczególnienie2009r. KwiecieńMaj+wzrost -spadek 1Powiat ostródzki81588516-2 2Filia Morąg w tym:35873604+17 a)Morąg i Gmina Morąg23192316-3 b)Morąg i Gmina Miłakowo719728+9 c)Gmina Małdyty549560+11

8 Stopa bezrobocia RokPowiat OstródaWojewództwo warmińsko- mazurskie Polska 200531,9%27,5%17,5% 200628,0%23,7%14,9% 200722,6%19,0%11,4% 200820,5%17,4%10,5% 2009 kwiecień21,8%18,6%11,0%

9 Programy do zwalczania bezrobocia w 2009r. 1.Program Operacyjny,,Kapitał Ludzki’’ – grupą docelową, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL były osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP. 2.Program,,45/50+’’ – program ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra dla osób powyżej 45 roku życia. 3.Program,,Twoje możliwości’’ - program ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, z naciskiem na zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego i umiejętności zwiększające szanse na odnalezienie miejsca na rynku pracy. 4.Program,,Pokonać kryzys’’ – skierowany do osób, które straciły pracę z przyczyn związanych z trudnościami gospodarczymi lub nie wypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego. 5.Program,,Przedsiębiorczość’’ – ma na celu zwiększenie aktywizacji bezrobotnych poprzez realizację szkoleń, prac interwencyjnych, udzielanie dotacji bezrobotnym i pracodawcom.

10 Na dzień 31.05.2009r. Osoby zarejestrowane do 45 lat, czyli osoby aktywne zawodowo stanowiły 2/3 wszystkich bezrobotnych. Niepokojącym zjawiskiem na lokalnym rynku pracy jest wysoki udział ludzi młodych tj. do 25 roku życia. Co piąta osoba z populacji bezrobotnych to młody człowiek, który najczęściej nie ma doświadczenia zawodowego lub bardzo krótki okres stażu pracy.

11 Aktywne formy przeciw działania bezrobociu W 2009r. Rozpoczęto realizację szeregu programów zatrudnieniowych, kierowanych do różnych grup osób bezrobotnych. Finansowane są one ze środków Funduszu Pracy, rezerwy ministra oraz środków pomocowych w tym Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tych programów bezrobotni skierowani zostali na różne formy aktywizacyjne.

12

13 Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Morągu, aktualnych jest wiele ofert pracy, najwięcej w zawodach: Kelner, Pielęgniarka, Recepcjonista, Mechanik samochodów ciężarowych, Operator koparko- ładowarki, Dekarz, Frezer, Diagnosta samochodowy, Operator dźwiga, Pracownik fermy trzody hodowlanej, Dozorca, robotnik gospodarczy, robotnik budowlany Kierowca międzynarodowy, Krawiec, Spawacz, Monter dociepleń budynków.

14 W 2009r. 1418 osób zostało wyłączonych z ewidencji bezrobotnych 1) 568 osób- podjęło pracę, w tym: a) Praca nie subsydiowana- 270 osób b) Praca subsydiowana-298 osób 2) 311 osób- wyłączyło się z tytułu nie potwierdzenia gotowości do pracy. 3) 8 osób- nabyło prawo do emerytury lub renty.

15 Bezrobocie w latach 2005/2009 Rok 20052006200720082009 Filia Morąg 4743 363628343604 Powiat 1276911911905768418516


Pobierz ppt "Bezrobocie. Bezrobocie w województwie warmińsko – mazurskim, podobnie jak i w kraju podlega zjawisku sezonowości. Spadki bezrobocia obserwowane są w okresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google