Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualny stan standaryzacji Data Center w zakresie okablowania strukturalnego normy prEN50600-2-4, EN 50173-5, ISO/IEC 24764 oraz ISO/IEC DTR 11801-99-1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualny stan standaryzacji Data Center w zakresie okablowania strukturalnego normy prEN50600-2-4, EN 50173-5, ISO/IEC 24764 oraz ISO/IEC DTR 11801-99-1."— Zapis prezentacji:

1 Aktualny stan standaryzacji Data Center w zakresie okablowania strukturalnego normy prEN , EN , ISO/IEC oraz ISO/IEC DTR Krzysztof Szczygieł CENELEC TC 215 WG03 ISO/IEC JTC1/SC39 Infratech Warszawa 16 kwietnia 2014

2 Krzysztof Szczygieł Prezes Zarządu Skyline Teleinfo S.A.
Prezes Zarządu Polski Instytut Data Center S.A. Członek Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A. (spółka notowana na GPW) Ekspert z ramienia Polski w CENELEC TC215 WG03 Electrotechnical aspects of telecommunication equipment – Infrastructure and Facilities Ekspert w ISO/IEC JTC 1/SC 39, Sustainability for and by Information Technology Przewodniczący KT 173 PKN – ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych autor rozdziału „Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych” w monografii Informatyka Gospodarcza (C.H. Beck 2010) wykładowca przedmiotu „Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych” na Politechnice Warszawskiej

3 Źródła normalizacji i standaryzacji
Organizacje normalizacyjne – normy, standardy dobrych praktyk, raporty techniczne Organizacje inżynierskie - standardy branżowe Organizacje konsultingowe międzybranżowe - standardy dobrych praktyk Firmy oferujące urządzenia lub technologie - standardy firmowe, standardy „de facto”

4 Organizacje normalizacyjne
Normalizacja międzynarodowa: ISO - International Organization for Standardization (Genewa) IEC - International Electrotechnical Commission (Genewa) ITU - International Telecommunication Union (Genewa) Normalizacja europejska: CEN - European Committee for Standardization (Bruksela) CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization ETSI - European Telecommunications Standards Institute (Sophia – Antipolis) Normalizacja amerykańska: ANSI - American National Standards Institute (Washington, DC) TIA - Telecommunication Industry Association (Arlington, VA) Normalizacja polska: PKN – Polski Komitet Normalizacyjny (Warszawa)

5 Normy, standardy W istniejących opracowaniach nie można jednoznacznie wskazać określonego źródła normalizacji pełnego zakresu zagadnień związanych z Data Center Dużo opracowań powstaje w stowarzyszeniach branżowych lub organizacjach technicznych działających poza rynkiem stricte normalizacyjnym. Jest to zjawisko typowe dla innowacyjnych dziedzin techniki. Tę lukę stara się zapełnić Komitet Techniczny 215 CENELEC tworząc grupę norm serii EN 50600 Ze względu na interdyscyplinarny charakter zagadnień Data Center umiejętność poruszania się w obszarze norm, kodeksów i standardów wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Pobieżna znajomość tych opracowań prowadzi do kosztownych błędów.

6 Aktualne prace CENELEC
Powstaje grupa norm kompleksowo ujmujących zagadnienia Data Center EN 50600: EN obejmuje pojęcia ogólne (norma wydana 12/2012) Sześć arkuszy z grupy EN x obejmuje zagadnienia związane z poszczególnymi elementami infrastruktury fizycznej Powstają również dwa kodeksy dobrych praktyk o randze TR: Dobre praktyki w projektowaniu Dobre praktyki w eksploatacji

7 Struktura grupy norm 50600

8 Klasy dostępności wg EN 50600-1
Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Dostępność infrastruktury Niska Średnia Wysoka Bardzo wysoka Układ zasilania Jednotorowy (bez redundancji) Jednotorowy (redundancja urządzeń) Wielotorowy (redundancja systemów) Wielotorowy (odporny na awarie w czasie konserwacji) Parametry środowiskowe Bez wymogów (redundancja systemów) – konserwowalny w trakcie pracy Okablowanie Połączenia pojedyncze punkt-punkt Połączenie pojedyncze typu strukturalnego Połączenie wielokrotne różnymi drogami Jak dla klasy 3, ale dodatkowo ze zdublowanymi punktami dystr.

9 Uwagi do klas dostępności
Obowiązuje znana skądinąd reguła iloczynu logicznego Data Centre jest tak dobre jak jego najsłabsze ogniwo

10 prEN Information technology Data centre facilities and infrastructures Part 2-4: Telecommunications Cabling Infrastructure

11 Miejsce prEN 50600-2-4 w strukturze normalizacji okablowania
Norma EN uzupełnia istniejącą normalizację dot. okablowania w centrach przetwarzania danych o nowe wytyczne, ale również wprowadza pewne dualizmy EN bazuje na normach serii i w zakresie parametrów i zaleceń instalacyjnych Powtórzonych jest wiele aspektów opisanych już w normach dot. podobnych tematów tj. przede wszystkim EN i EN W celu uniknięcia zdublowania tematów unormowań okablowania strukturalnego w data center TC215 WG03 zwrócił się do TC215 o korektę normy EN i usunięcie z niej rozdziału 11 dot. okablowania w centrach przetwarzania danych.

12 Miejsce prEN 50600-2-4 w strukturze normalizacji okablowania
Najważniejszą cechą normy EN jest szczegółowe określenie poziomów dostępności w zakresie okablowania data center w kontekście ogólnych wymogów z EN

13 prEN 50600-2-4 Klasy dostępności – klasa 1

14 prEN 50600-2-4 Klasy dostępności – klasa 2

15 prEN 50600-2-4 Klasy dostępności – klasa 3

16 prEN 50600-2-4 Klasy dostępności– klasa 4

17 Ważne wskazówki projektowe w prEN 50600-2-4
Wymagane są szafy krosowe o min. szerokości 800 mm Szafy krosowe powinny zawierać: Tylne i boczne prowadnice okablowania z kontrolą promieni gięcia patchcordów Miejsce na zwinięcie zapasów patchcordów Szafy powinny zapewniać swobodny przepływ powietrza do urządzeń Poruszone jest zagadnienie okablowania preterminowanego Drogi kablowe – preferowane lokowanie nad szafami, a w przypadku lokowania pod podłogą powinny być lokowane pod gorącym korytarzem

18 Harmonogram wprowadzania norm
Standard EN x project plan 2013 2014 2015 Q4 Q1 Q2 Q3 EN EN Final Vote EN EN 5MP EN (Berlin ) EN Sec Enq EN

19 EN 50173-5 Information technology Generic cabling systems Part 5: Data centres

20 EN /A1 (2010) Z ważnych zmian do normy EN (z roku 2007) wprowadzona w dodatku 1 unormowanie dotyczące złącz światłowodowych wysokiej gęstości i ich wykorzystania w okablowaniu w Data Center

21 Nowy podsystem okablowania wg EN 50173-5/A2 (2012)

22 Nowe możliwości tworzenia kanałów wg EN 50173-5/A2
Wg nowej definicji z aneksu C kanały mogą być tworzone poprzez połączenie kilku podsystemów okablowania Dopuszcza się tworzenie kanałów z elementów różnych kategorii – oczywiście przy ograniczeniach transmisyjnych Warto jednak pamiętać, że zgodnie z normą kanały miedziane powinny być tworzone z komponentów min. kat.6A Warto tez pamiętać o ograniczeniach tzw. 15 m

23 ISO/IEC 24764 Generic cabling systems for data centres

24 Nowe zapisy w ISO/IEC 24764 – nowy Annex D

25 ISO/IEC DTR Information technology – Guidance for balanced cabling in support of at least 40 Gbit/s data transmission

26 40 Gbit Ethernet w okablowaniu miedzianym
Range – draft technical report TR ma charakter studialny, a nie charakter projektu normy – brak jeszcze szczegółowych uregulowań ze strony IEEE.

27 Kanał dla transmisji 40 Gbit/s
Długość kanału – 30 m Model z dwoma złączami Permanent link max. 26 m Dwa patchcordy po 2 m max każdy. W zasadzie nieprzydatny w otoczeniu biurowym, głownie dla Data Center.

28 Typy rozważanych kanałów
Kanał klasy I Kanał 30 m zbudowany z komponentów spełniających wymogi przyszłej kategorii 8.1 zapewniających zwiększone marginesy w stosunku do klasy EA do częstotliwości MHz (2000 MHz ffs) Kanał klasy II Kanał 30 m zbudowany z komponentów spełniających wymogi przyszłej kategorii 8.2 zapewniających zwiększone marginesy w stosunku do klasy FA do częstotliwości MHz (2000 MHz ffs)

29 Typy rozważanych kanałów
Kanał złożony z komponentów kategorii 6A o długości obniżonej do 30 m. Kanał złożony z komponentów kategorii 7A o długości obniżonej do 30 m. Kanał ε (CHε) kanał 30 m złożony z komponentów kat.6A o parametrach określonych powyżej częstotliwości granicznej Kanał γ (CH γ) kanał 30 m złożony z komponentów kat.7A o parametrach określonych powyżej częstotliwości granicznej

30 ISO/IEC DTR 1180801-99-1 Podsumowanie
Wspomniany TR trudno uznać za konkretną definicję czy nawet wstęp do ustanowienia konkretnego rozwiązania Jest to raczej usystematyzowany zbiór możliwości do dyskusji na forum ISO/IEC Annex A obejmuje obliczenia tzw. Shannon Capacity dla poszczególnych koncepcji CENELEC planuje w 2014 roku własne prace nad zagadnieniem 40 Gbps (informacja – posiedzenie BSI 01/2014 Londyn)

31 kszc@skylineteleinfo.pl ,
Dziękuję za uwagę Pytania? Kontakt: ,


Pobierz ppt "Aktualny stan standaryzacji Data Center w zakresie okablowania strukturalnego normy prEN50600-2-4, EN 50173-5, ISO/IEC 24764 oraz ISO/IEC DTR 11801-99-1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google