Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A ktualny stan standaryzacji Data Center w zakresie okablowania strukturalnego normy prEN50600-2-4, EN 50173-5, ISO/IEC 24764 oraz ISO/IEC DTR 11801-99-1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A ktualny stan standaryzacji Data Center w zakresie okablowania strukturalnego normy prEN50600-2-4, EN 50173-5, ISO/IEC 24764 oraz ISO/IEC DTR 11801-99-1."— Zapis prezentacji:

1 A ktualny stan standaryzacji Data Center w zakresie okablowania strukturalnego normy prEN50600-2-4, EN 50173-5, ISO/IEC 24764 oraz ISO/IEC DTR 11801-99-1 Krzysztof Szczygieł CENELEC TC 215 WG03 ISO/IEC JTC1/SC39 Infratech Warszawa 16 kwietnia 2014

2 Krzysztof Szczygieł  Prezes Zarządu Skyline Teleinfo S.A.  Prezes Zarządu Polski Instytut Data Center S.A.  Członek Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A. (spółka notowana na GPW)  Ekspert z ramienia Polski w CENELEC TC215 WG03 Electrotechnical aspects of telecommunication equipment – Infrastructure and Facilities  Ekspert w ISO/IEC JTC 1/SC 39, Sustainability for and by Information Technology  Przewodniczący KT 173 PKN – ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych  autor rozdziału „Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych” w monografii Informatyka Gospodarcza (C.H. Beck 2010)  wykładowca przedmiotu „Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych” na Politechnice Warszawskiej 2

3 Źródła normalizacji i standaryzacji  Organizacje normalizacyjne – normy, standardy dobrych praktyk, raporty techniczne  Organizacje inżynierskie - standardy branżowe  Organizacje konsultingowe międzybranżowe - standardy dobrych praktyk  Firmy oferujące urządzenia lub technologie - standardy firmowe, standardy „de facto” 3

4 Organizacje normalizacyjne  Normalizacja międzynarodowa:  ISO - International Organization for Standardization (Genewa)  IEC - International Electrotechnical Commission (Genewa)  ITU - International Telecommunication Union (Genewa)  Normalizacja europejska:  CEN - European Committee for Standardization (Bruksela)  CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization  ETSI - European Telecommunications Standards Institute (Sophia – Antipolis)  Normalizacja amerykańska:  ANSI - American National Standards Institute (Washington, DC)  TIA - Telecommunication Industry Association (Arlington, VA)  Normalizacja polska:  PKN – Polski Komitet Normalizacyjny (Warszawa) 4

5 Normy, standardy......  W istniejących opracowaniach nie można jednoznacznie wskazać określonego źródła normalizacji pełnego zakresu zagadnień związanych z Data Center  Dużo opracowań powstaje w stowarzyszeniach branżowych lub organizacjach technicznych działających poza rynkiem stricte normalizacyjnym. Jest to zjawisko typowe dla innowacyjnych dziedzin techniki. 5 Ze względu na interdyscyplinarny charakter zagadnień Data Center umiejętność poruszania się w obszarze norm, kodeksów i standardów wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Pobieżna znajomość tych opracowań prowadzi do kosztownych błędów. Tę lukę stara się zapełnić Komitet Techniczny 215 CENELEC tworząc grupę norm serii EN 50600

6 Aktualne prace CENELEC  Powstaje grupa norm kompleksowo ujmujących zagadnienia Data Center EN 50600:  EN 50600-1 obejmuje pojęcia ogólne (norma wydana 12/2012)  Sześć arkuszy z grupy EN 50600-2-x obejmuje zagadnienia związane z poszczególnymi elementami infrastruktury fizycznej  Powstają również dwa kodeksy dobrych praktyk o randze TR:  Dobre praktyki w projektowaniu  Dobre praktyki w eksploatacji 6

7 Struktura grupy norm 50600 7

8 Klasy dostępności wg EN 50600-1 8 Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4 Dostępność infrastruktury NiskaŚredniaWysokaBardzo wysoka Układ zasilaniaJednotorowy (bez redundancji) Jednotorowy (redundancja urządzeń) Wielotorowy (redundancja systemów) Wielotorowy (odporny na awarie w czasie konserwacji) Parametry środowiskowe Bez wymogów Jednotorowy (bez redundancji) Jednotorowy (redundancja urządzeń) Wielotorowy (redundancja systemów) – konserwowalny w trakcie pracy OkablowaniePołączenia pojedyncze punkt-punkt Połączenie pojedyncze typu strukturalnego Połączenie wielokrotne różnymi drogami Jak dla klasy 3, ale dodatkowo ze zdublowanymi punktami dystr.

9 Uwagi do klas dostępności Obowiązuje znana skądinąd reguła iloczynu logicznego Data Centre jest tak dobre jak jego najsłabsze ogniwo 9

10 prEN 50600-2-4 Information technology Data centre facilities and infrastructures Part 2-4: Telecommunications Cabling Infrastructure

11 Miejsce prEN 50600-2-4 w strukturze normalizacji okablowania 11  Norma EN 50600-2-4 uzupełnia istniejącą normalizację dot. okablowania w centrach przetwarzania danych o nowe wytyczne, ale również wprowadza pewne dualizmy  EN 50600-2-4 bazuje na normach serii 50173 i 50174 w zakresie parametrów i zaleceń instalacyjnych  Powtórzonych jest wiele aspektów opisanych już w normach dot. podobnych tematów tj. przede wszystkim EN 50173-5 i EN 50174-2  W celu uniknięcia zdublowania tematów unormowań okablowania strukturalnego w data center TC215 WG03 zwrócił się do TC215 o korektę normy EN 50174-2 i usunięcie z niej rozdziału 11 dot. okablowania w centrach przetwarzania danych.

12 Miejsce prEN 50600-2-4 w strukturze normalizacji okablowania 12 Najważniejszą cechą normy EN 50600-2-4 jest szczegółowe określenie poziomów dostępności w zakresie okablowania data center w kontekście ogólnych wymogów z EN 50600-1

13 prEN 50600-2-4 Klasy dostępności – klasa 1 13

14 prEN 50600-2-4 Klasy dostępności – klasa 2 14

15 prEN 50600-2-4 Klasy dostępności – klasa 3 15

16 prEN 50600-2-4 Klasy dostępności– klasa 4 16

17 Ważne wskazówki projektowe w prEN 50600-2-4  Wymagane są szafy krosowe o min. szerokości 800 mm  Szafy krosowe powinny zawierać:  Tylne i boczne prowadnice okablowania z kontrolą promieni gięcia patchcordów  Miejsce na zwinięcie zapasów patchcordów  Szafy powinny zapewniać swobodny przepływ powietrza do urządzeń  Poruszone jest zagadnienie okablowania preterminowanego  Drogi kablowe – preferowane lokowanie nad szafami, a w przypadku lokowania pod podłogą powinny być lokowane pod gorącym korytarzem 17

18 Harmonogram wprowadzania norm 18 Standard EN 50600-x project plan 201320142015 Q4Q1Q2Q3Q4Q1 EN 50600-1 EN 50600-2-1 Final Vote EN 50600-2-2 Final Vote EN 50600-2-35MP Final Vote EN 50600-2-45MP (Berlin 10-11.06) Final Vote EN 50600-2-5 Sec Enq 5MP Final Vote EN 50600-2-6 Sec Enq 5MP Final Vote

19 EN 50173-5 Information technology Generic cabling systems Part 5: Data centres

20 EN 50173-5/A1 (2010)  Z ważnych zmian do normy EN 50173-5 (z roku 2007) wprowadzona w dodatku 1 unormowanie dotyczące złącz światłowodowych wysokiej gęstości i ich wykorzystania w okablowaniu w Data Center 20

21 Nowy podsystem okablowania wg EN 50173-5/A2 (2012) 21

22 Nowe możliwości tworzenia kanałów wg EN 50173-5/A2  Wg nowej definicji z aneksu C kanały mogą być tworzone poprzez połączenie kilku podsystemów okablowania  Dopuszcza się tworzenie kanałów z elementów różnych kategorii – oczywiście przy ograniczeniach transmisyjnych  Warto jednak pamiętać, że zgodnie z normą kanały miedziane powinny być tworzone z komponentów min. kat.6 A  Warto tez pamiętać o ograniczeniach tzw. 15 m 22

23 ISO/IEC 24764 Generic cabling systems for data centres

24 Nowe zapisy w ISO/IEC 24764 – nowy Annex D 24

25 ISO/IEC DTR 11801-99-1 Information technology – Guidance for balanced cabling in support of at least 40 Gbit/s data transmission

26 40 Gbit Ethernet w okablowaniu miedzianym  Range – draft technical report  TR ma charakter studialny, a nie charakter projektu normy – brak jeszcze szczegółowych uregulowań ze strony IEEE. 26

27 Kanał dla transmisji 40 Gbit/s  Długość kanału – 30 m  Model z dwoma złączami  Permanent link max. 26 m  Dwa patchcordy po 2 m max każdy.  W zasadzie nieprzydatny w otoczeniu biurowym, głownie dla Data Center. 27

28 Typy rozważanych kanałów  Kanał klasy I Kanał 30 m zbudowany z komponentów spełniających wymogi przyszłej kategorii 8.1 zapewniających zwiększone marginesy w stosunku do klasy E A do częstotliwości 1600 MHz (2000 MHz ffs)  Kanał klasy II Kanał 30 m zbudowany z komponentów spełniających wymogi przyszłej kategorii 8.2 zapewniających zwiększone marginesy w stosunku do klasy F A do częstotliwości 1600 MHz (2000 MHz ffs) 28

29 Typy rozważanych kanałów  Kanał złożony z komponentów kategorii 6 A o długości obniżonej do 30 m.  Kanał złożony z komponentów kategorii 7 A o długości obniżonej do 30 m.  Kanał ε (CH ε ) kanał 30 m złożony z komponentów kat.6 A o parametrach określonych powyżej częstotliwości granicznej  Kanał γ (CH γ ) kanał 30 m złożony z komponentów kat.7 A o parametrach określonych powyżej częstotliwości granicznej 29

30 ISO/IEC DTR 1180801-99-1 Podsumowanie  Wspomniany TR trudno uznać za konkretną definicję czy nawet wstęp do ustanowienia konkretnego rozwiązania  Jest to raczej usystematyzowany zbiór możliwości do dyskusji na forum ISO/IEC  Annex A obejmuje obliczenia tzw. Shannon Capacity dla poszczególnych koncepcji  CENELEC planuje w 2014 roku własne prace nad zagadnieniem 40 Gbps (informacja – posiedzenie BSI 01/2014 Londyn) 30

31 Dziękuję za uwagę Pytania? Kontakt: kszc@skylineteleinfo.pl, krzysztof.szczygiel@pidc.pl


Pobierz ppt "A ktualny stan standaryzacji Data Center w zakresie okablowania strukturalnego normy prEN50600-2-4, EN 50173-5, ISO/IEC 24764 oraz ISO/IEC DTR 11801-99-1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google