Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ramowe programy badawcze Unii Europejskiej Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE IPPT PAN Warszawa, Świętokrzyska 21 tel. 828-74-83 fax. 828-53-70.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ramowe programy badawcze Unii Europejskiej Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE IPPT PAN Warszawa, Świętokrzyska 21 tel. 828-74-83 fax. 828-53-70."— Zapis prezentacji:

1 Ramowe programy badawcze Unii Europejskiej Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE IPPT PAN Warszawa, Świętokrzyska 21 tel. 828-74-83 fax. 828-53-70 andrzej.slawinski@kpk.gov.plhttp://www.6pr.pl/n/p/6a/index.html

2 Programy Ramowe UE mld €

3 Szósty Program Ramowy Podstawowe zasady 1.O sposobie wykorzystania budżetu PR decydują wyłącznie instytucje europejskie: Rada i Parlament Europejski uchwalając 6.PR oraz Komisja Europejska odpowiedzialna za jego wdrożenie. Budżet nie jest dzielony na poszczególne kraje. 2.Finansowane są wyłącznie projekty realizowane przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu, kilkudziesięciu) partnerów z różnych krajów. 3.Finansowane są wyłącznie projekty realizujące priorytety tematyczne Unii Europejskiej zawarte w dokumentach 6PR. 4.Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze konkursów (call for proposals) ogłaszanych regularnie przez Komisję Europejską. Oceny jakości projektów zgłoszonych do konkursu dokonuje grupa niezależnych ekspertów z różnych krajów. 5.Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. 6.Środki finansowe 6PR nie służą subsydiowaniu biorących w nim udział instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno określonych prac służących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. 7.Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny.

4 Szósty Program Ramowy Priorytety tematyczne i działania horyzontalne Priorytety tematyczne Priorytety tematyczne mln euro 1. Nauki o życiu, genomika i biotechnologia dla zdrowia 2 514 2. Technologie społeczeństwa informacyjnego 3 984 3. Nanotechnologie, inteligentne materiały, procesy produkcyjne 1 429 4. Aeronautyka i badania kosmiczne1 182 5. Bezpieczeństwo i jakość żywności 753 6. Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy2 329 6.1. Zrównoważone systemy energetyczne 890 6.2. Zrównoważony transport powierzchniowy 670 6.3. Zmiany globalne i ekosystemy 769 7. Obywatele i rządy w społeczeństwie opartym na wiedzy 247 Działania horyzontalne Wsparcie polityczne i antycypacja potrzeb naukowych (NEST) 530 Wsparcie MŚP 473 Wsparcie współpracy międzynarodowej (INCO) 346 JRC 835 Badania i innowacje 319 Zasoby ludzkie (stypendia) 1732 Infrastruktura badawcza 715 EURATOM 1230

5 Szósty Program Ramowy Mechanizmy finansowe projektów Nowe instrumenty IP (Integrated Projects) - projekty zintegrowane (ambitny cel; działania: badania, innowacje, wdrożenia, szkolenia; partnerzy: przemysł, MŚP, instytuty badawcze i uniwersytety, końcowi użytkownicy) NoE (Network of Excellence) - sieci doskonałości (trwała integracja; głównie instytuty i uniwersytety) Stare instrumenty STREP (Specific Targeted Research Projects) - projekty celowe badawczo-wdrożeniowe (węższy cel niż IP) CA (Co-ordination Actions) - akcje koordynujące, SSA (Specific Support Actions) - działania towarzyszące (konferencje, workshopy, grupy ekspertów, studia),

6 Jak przygotować wniosek? Jak przygotować wniosek? Projekt zintegrowany Najważniejsze dokumenty: 1. 1. Work Programme 2. 2. Guide For Proposers Zawartość wniosku Część A. Część A. Administracyjna Część B. Część B. Merytoryczna

7 Część A

8

9

10 Część B B.0 Title Page and Partnership (max 1 strona) B.1 Confidential proposal summary (max 1 strona) - 'objective-driven approach' - opis ogólnego celu projektu, - appropriateness of using an IP - uzasadnienie adekwatności wybranego instrumentu (IP) - potential impact - wskazanie znaczenia społeczno-gospodarczego projektu B.2 Relevance to the objectives (max. 3 strony) - the content of the call - uzasadnienie zgodności projektu z założeniami konkursu - overall structure - opis struktury projektu, jako IP (badania, innowacyjność, wdrożenia, szkolenia, zarządzanie) - critical mass - wykazanie osiągnięcia masy krytycznej (partnerzy, finanse, wyposażenie) Faza pierwsza (Outline proposal) – max. 20 stron

11 Część B B.3 Potential impact (max. 4 strony) - economic impact, direct and indirect economic benefits - wykazać znaczenie gospodarcze i społeczne projektu - European dimension - wykazać znaczenie projektu dla Europy - znaczenie dla wzmocnienia związków nauki i innowacyjności B.4 Scientific and Technological excellence, radical innovation and Implementation Plan for the full duration of the project (max 10 stron) - S&T objectives - cele naukowo-technologiczne projektu, - opisać „state of the art” - radical innovation(s) - wykazać innowacyjność projektu (nowe produkty, procesy, usługi) - RTD approach - opisać aspekt naukowy projektu Faza pierwsza (Outline proposal)

12 Część B -Implementation Plan – opisać poszczególne rodzaje przewidzianych działań (badawcze, innowacyjne, wdrożeniowe, szkoleniowe, zarządzanie) - dla każdego z nich: Work Package title, starting date (month n°), duration in months, total effort (person/months), partners involved, role of each partner, objectives of the work, list of deliverables and milestones, interrelation with other components) -exploitation and dissemination of the knowledge – opisać plan ochrony własności intelektualnej na poziomie konsorcjum i użytkowników B.5 Estimated budget breakdown by types of activities and by participants (max 1 strona) oszacować budżet projektu z podziałem na partnerów i rodzaje działalności Faza pierwsza (Outline proposal)

13 Część B Title Page (max 1 strona) B.1 Confidential proposal summary (max 1 strona) B.2 Relevance to the objectives (max 4 strony) B.3 Potential impact (max 5 stron) B.4 Scientific and Technological excellence, radical innovation and Implementation Plan for the full duration of the project (max 25 stron w tym tabele) B.5 Description of the consortium (max 5 stron) B.6 Description of the project management (max 3 strony) B.7 Project resources (max 4 strony) B.8 Detailed Implementation Plan for the first 18 months (max 15 stron) B.9 Other issues B.10 Gender issues (max 1 strona) Faza druga (Complete proposal)

14 Część B Faza druga (Complete proposal)

15 EPSS

16 Kryteria oceny wniosków

17 CORDIS - Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju http://www.cordis.lu/ CORDIS wersja polska http://www.cordis.lu/guidance/pl/home.html Informacja o wszystkich konkursach 6.PR http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm Dokumenty 6.PR http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm Wysyłanie wniosków (EPSS) http://fp6.cordis.lu/fp6/subprop.cfm Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.6pr.pl KPK Strona Polskich Platform Technologicznych http://www.kpk.gov.pl/ppt/index.html Informacja o 6.PR

18 Możliwości umieszczania własnych informacji w serwisie CORDIS CORDIS Wire – publikuje nasze korespondencje Żeby zostać korespondentem CORDIS, trzeba zalogować się na stronie http://www.coris.lu/wire/ w menu głównym po lewej stronie wejść w register Zachęcamy do korespondencji na strony CORDIS na temat każdego spotkania i ważnych decyzji podjętych w ramach prac Polskich Platform Technologicznych


Pobierz ppt "Ramowe programy badawcze Unii Europejskiej Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE IPPT PAN Warszawa, Świętokrzyska 21 tel. 828-74-83 fax. 828-53-70."

Podobne prezentacje


Reklamy Google