Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO W RAMACH PROJEKTU: „INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA NA AGH – KIERUNKI ZAMAWIANE” Studentów I roku studiów II stopnia,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO W RAMACH PROJEKTU: „INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA NA AGH – KIERUNKI ZAMAWIANE” Studentów I roku studiów II stopnia,"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO W RAMACH PROJEKTU: „INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA NA AGH – KIERUNKI ZAMAWIANE” Studentów I roku studiów II stopnia, kierunku: Inżynieria Środowiska, dla specjalności: Zagospodarowanie Surowców i Odpadów oraz Inżynieria Kształtowania Środowiska

2 Informacje ogólne W ramach projektu: „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH kierunki zamawiane” odbył się wyjazd studyjny dla studentów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność Zagospodarowanie Surowców i Odpadów oraz Inżynieria Kształtowania Środowiska. W wyjeździe uczestniczyła grupa 30 studentów. Wyjazd odbył się w terminie maja 2014 roku.

3 PODCZAS WYJAZDU ZWIEDZONO NASTĘPUJĄCE FIRMY:
SGL Carbon Polska SA, Jafar, ul. Węgierska 188, Nowy Sącz ul. Kadyiego 12, Jasło Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno, Parkosz, Pilzno Krynicki-Recykling Pełkinie, Jarosław Podziemny magazyn gazu Strachocina, Jurowice KS Machów ul. Górnicza 11, Tarnobrzeg Rafineria Nafty Jedlicze S.A, KIZCHS Siarkopol S.A. ul. Trzecieskiego 14, Jedlicze Grzybów, Staszów Firma MOBRUK, Niecew 68, Korzenna

4 Program 1 dzień – 12 maja – poniedziałek
6: Zbiórka uczestników wyjazdu. 7: Wyjazd z AGH w Krakowie. 9:00 –11: SGL Carbon Polska SA, ul. Węgierska 188, Nowy Sącz 14: Obiad. 17: Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno, Parkosz, Pilzno 19: Kolacja. Zakwaterowanie Zajazd Parkosz.

5 SGL Carbon Polska SA SGL CARBON Polska S.A to firma należąca do międzynarodowego koncernu SGL CARBON GROUP globalnego lidera z zakresie produkcji wyrobów z węgla i grafitu. Sztandarowym produktem SGL CARBON GROUP, która jako jedyna wśród producentów opanowała wszelkie metody wytwarzania produktów węglowo-grafitowych, są elektrody grafitowe i węglowe. SGL CARBON GROUP jest też jedyną w świecie firmą, która oferuje produkty we wszystkich czterech tworzących branżę segmentach: elektrody grafitowe, grafit specjalny, produkty węglowe i techniczne. Podczas pobytu w firmie opowiedziano nam o jej historii rozpoczynając od powstania firmy w roku 1960, kiedy to powstały Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe. W późniejszym etapie firma stała się spółką akcyjną pod nazwą „Polgraph” SA by w roku 1995 stać się częścią światowego lidera na rynku materiałów z węgla i grafitu, koncernu SGL CARBON AG. Technologowie oprowadzający grupę po zakładzie pokazali proces powstawania całego asortymentu firmy, który stanowią m.in. elektrody grafitowe o średnicy mm,bloki katodowe oraz wykładziny do wielkich pieców i pieców elektrycznych. Grupa mogła zapoznać się również z wieloma urządzeniami ochrony środowiska stosowanymi na terenie całego zakładu.

6 Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno
Kopalnia gazu ziemnego w Pilznie została uruchomiona w 1994 roku. Należy do spółki PGNiG SA wchodzi również w skład Ośrodka Kopalń Tarnów. Podczas pobytu na terenie kopalni grupa miała okazję poznać technologię wydobycia gazu ziemnego.

7 Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno

8 Program 2 dzień – 13 maja – wtorek 7:30 Śniadanie w miejscu noclegu.
8:30-12: Podziemny magazyn gazu Strachocina 13:00 –16: Rafineria Nafty Jedlicze SA 17: Zakwaterowanie Zajazd Ostoja 19: Obiad w miejscu zakwaterowania

9 Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego Strachocina
Zakład PMGZ Strachocina położony jest w województwie podkarpackim w gminach Sanok i Pakoszówka. Na jego powierzchnię składają się grunty wsi Górki, Strachocina i Pakoszówka. PMGZ Strachocina prowadzi usługę zatłaczania i odbioru gazu ziemnego z górotworu. Pojemność czynna magazynu wynosi 360 mln nm3.

10 Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego Strachocina
Podczas wizyty grupa miała okazję zapoznać się z historią magazynu, zasadą działania przy procesie wtłaczania oraz pobierania gazu czy też analizę ryzyka, gdyż zakład ten należy do zakładu dużego ryzyka. Grupa została również poinformowana, że ilość substancji zgromadzona na powierzchni stanowi znikome ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Istniejący system kontroli instalacji procesowych wyklucza możliwość wypływu znacznej ilości gazu ziemnego.

11 Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego Strachocina
PMG Strachocina jest przykładem magazynu gazu ziemnego w wyeksploatowanych złożach węglowodorów. Polega to na wykorzystaniu wyeksploatowanego złoża jako magazynu. Magazynowanie gazu odbywa się m.in. dzięki naturalnym porom występującym w skałach.

12 Rafineria Nafty Jedlicze SA
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. z siedzibą w Jedliczu jest jedną z najdłużej funkcjonujących rafinerii ropy naftowej w Polsce. Od 1999 roku funkcjonuje w ramach struktury kapitałowej jednej z największych w Europie środkowo-wschodniej korporacji przemysłu naftowego PKN ORLEN S.A.

13 Rafineria Nafty Jedlicze SA
Podczas wizyty w rafinerii opowiedziano nam o technologii wytwarzania produktów rafineryjnych tj. benzyny ekstrakcyjnej, olejów bazowych. Grupa dowiedziała się też o regeneracji olejów odpadowych. Od 2001 roku, proces regeneracji rafineria prowadzi na uruchomionej jako najnowocześniejszej w Europie i jedynej w kraju instalacji do rafinacji wodorem - spełniającej najwyższe wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Instalacja ta pozwala na produkcję olejów bazowych, o jakości przewyższającej wymagania stawiane dla olejów bazowych grupy I, a także olejów napędowych grzewczych o zawartości siarki poniżej 0,1 %.

14 Program 3 dzień – 14 maja – środa 7:30 Śniadanie w miejscu noclegu
8:00-11: Firma MOBRUK S.A. 12:00 –15: Firma Jafar 16: Obiad na trasie przejazdu 19: Zakwaterowanie Dwór Zygmuntówka

15 Zakład Odzysku Odpadów MOBRUK S.A. w m. Niecew

16 Zakład Odzysku Odpadów MOBRUK S.A. w m. Niecew
Podczas pobytu w zakładzie grupa mogła zapoznać się z działalnością firmy. Technologia odzysku odpadów opracowana przez Spółkę „Mo-BRUK” opiera się na procesie zestalania odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne), która polega na obróbce fizyko-chemicznej. Obróbka fizyko-chemiczna odbywa się w oparciu o opracowaną recepturę przez laboratorium Spółki na podstawie wcześniej wykonanych badań laboratoryjnych.

17 Zakład Odzysku Odpadów MOBRUK S.A. w m. Niecew
 MOBRUK, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w kraju, uzyskał kompetencje w zakresie wytwarzania paliw alternatywnych. Paliwa alternatywne wytwarzane przez Spółkę charakteryzują się wysoką kalorycznością wynoszącą MJ/kg. Firma dysponuje również najwyższej klasy akredytowanym laboratorium z wysokiej klasy sprzętem badawczym.

18 Jafar-fabryka armatur w Jaśle
Przedsiębiorstwo powstało w 1953 roku pod nazwa Terenowe Zakłady Metalowe. Fabryka była sukcesywnie unowocześniana i modernizowana. W 1994 roku w celu prywatyzacji pracownicy zakładu wykupili udziały prywatyzowanego przedsiębiorstwa i firma przyjęła formę własności spółki akcyjnej. Fabryka Armatur Jafar specjalizuje się w produkcji armatury żeliwnej do wody, gazu i ścieków jak również wykonuje armaturę sanitarną i sieci domowej.

19 Jafar-fabryka armatur w Jaśle

20 Program 4 dzień – 15 maja – czwartek 8:00 Śniadanie w miejscu noclegu
9:00-12: Krynicki-Recykling 14: Obiad w gospodarstwie agroturystycznym 18: Zakwaterowanie Hotel Kameleon

21 Krynicki-Recykling w Pełkinie
Krynicki Recykling pozyskuje stłuczkę szkła dzięki współpracy z gminami, producentami wyrobów w opakowaniach szklanych, przedsiębiorstwami komunalnymi, punktami skupu surowców wtórnych oraz sortowniami i składowiskami odpadów.

22 Krynicki-Recykling w Pełkinie
Podczas zwiedzania zakładu pokazano grupie całą linię technologiczną. Każdy etap przejścia stłuczki szklanej został szczegółowo omówiony.

23 Krynicki-Recykling w Pełkinie
Grupa zobaczyła m.in. linię do separacji kolorystycznej, sterownie czy też nowoczesne laboratorium. Pracownik oprowadzający grupę zwrócił szczególną uwagę na zanieczyszczenia ceramiczne, które nie mogą się pojawiać w stłuczce, gdyż obniżają jej wartość surowcową.

24 Gospodarstwo Agroturystyczne Czesława Zawadzka
Obiad grupy w Gospodarstwie Agroturystycznym.

25 Program 5 dzień – 16 maja – piątek 7:00 Śniadanie w miejscu noclegu
8:00-11: KS Machów 11:30-13: KIZCHS Siarkopol S.A. 14: Obiad na trasie przejazdu Powrót do Krakowa.

26 KS Machów Eksploatację złóż siarki rodzimej metodą odkrywkową w rejonie tarnobrzeskim rozpoczęto w wyrobisku "Piaseczno" w 1958 r i prowadzono do 1971 r., natomiast w wyrobisku "Machów" w latach 1970 – 1992.  Wydobycie rudy z wyrobisk stanowiło bazę produkcji siarki opartej na metodzie flotacyjno-rafinacyjnej. Dobra koniunktura siarki na rynkach światowych uległa w drugiej połowie 1991r. gwałtownemu załamaniu. Prace likwidacyjne w Kopalni rozpoczęto w 1994 r. na mocy decyzji Ministra Przemysłu i Handlu. Stawiając Kopalnię w stan likwidacji, wskazano jednocześnie wodny kierunek zagospodarowania wyrobiska.  W miejscu wyrobiska poeksploatacyjnego „Machów” zlokalizowanego po prawej stronie Wisły utworzony został zbiornik wodny o charakterze rekreacyjnym o powierzchni 500 ha i głębokości 42 m.

27 KS Machów Pracownik Kopalni na specjalnym tarasie widokowym opowiedział grupie o historii wydobycia siarki w Kopalni Machów a także o całym procesie rekultywacji.

28 KIZCHS Siarkopol S.A. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. zajmują się koncesjonowanym wydobyciem siarki metodą podziemnego wytopu, z rocznym wydobyciem ponad 800 tys. ton. Wydobywany surowiec cechuje się jakością powyżej światowych norm, przewidujących 99.95% czystości. Ponadto kopalnia pracuje według technologii, która oprócz swej innowacyjności, chroni środowisko naturalne. „Siarkopol” oferuje siarkę w postaci płynnej, granulowanej, mielonej i płatkowanej. 

29 KIZCHS Siarkopol S.A. Grupę oprowadził specjalista zajmujący się wydobyciem w kopalni Siarkopol S.A. Opowiedział on grupie o technologii wydobycia siarki. Rozpoczynając od wierceń w złożu, które wyjaśnił na poszczególnych otworach wydobywczych, przechodząc do samej technologii wydobycia oraz przesyłu praktycznie gotowego produktu.

30 KIZCHS Siarkopol S.A

31 Podsumowanie Wyjazd studyjny był okazją do uzupełnienia i poszerzenia wiedzy zdobywanej na studiach. W każdym zakładzie zwracano szczególną uwagę na aspekty związane z naszymi specjalnościami. W szczególności na aspekt zagospodarowania odpadów, sposoby ich ograniczenia, wytwarzania oraz ich wpływ na środowisko naturalne, co stanowiło uzupełnienie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas zajęć na uczelni. W kopalni KS Machów grupa ze specjalności Inżynieria Kształtowania Środowiska mogła wzbogacić swoją wiedzę w nowe praktyczne doświadczenia. Możliwość oglądania działania urządzeń i systemów dała nam pełne wyobrażenie tego jak można przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne zastosowanie.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO W RAMACH PROJEKTU: „INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA NA AGH – KIERUNKI ZAMAWIANE” Studentów I roku studiów II stopnia,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google