Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

April 6, 2017 Projekt budowy bloku gazowo-parowego o mocy około 450 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "April 6, 2017 Projekt budowy bloku gazowo-parowego o mocy około 450 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola."— Zapis prezentacji:

1 April 6, 2017 Projekt budowy bloku gazowo-parowego o mocy około 450 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola

2 Prezentacja Projektu Kluczowe fakty
Projekt budowy i eksploatacji elektrociepłowni gazowej o mocy 449,16 MWe w Stalowej Woli realizowany jest wspólnie przez Grupę Kapitałową PGNiG i Grupę TAURON poprzez spółkę celową Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Kontrakt ECSW S.A. z Generalnym Wykonawcą – firmą Abener – obejmuje budowę największej w Polsce elektrociepłowni gazowej oraz długoterminowy serwis turbiny gazowej. Projekt typu brownfield – na terenie Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola Formuła finansowania – Project Finance PGNiG oraz TAURON objęły po 50% udziałów w spółce celowej

3 Prezentacja Projektu Rozdzielnia 220 kV Stacja przygotowania gazu
Lokalizacja obiektów na terenie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. Rozdzielnia 220 kV Stacja przygotowania gazu Linia wyprowadzenia mocy Próg piętrzący Budynek główny z nastawnią Pompownia wody chłodzącej

4 Prezentacja parametrów Projektu
Podstawowe parametry Charakterystyka techniczna bloku Parametr Jednostka Wartość Moc elektryczna turbiny gazowej (max) MW 311,9 Moc elektryczna turbiny parowej (max) 159 Sprawność bloku brutto % 57,75 – 81,94 Produkcja energii elektrycznej (roczna) GWh ~3500 Produkcja ciepła (roczna) TJ ~1600 Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji (roczna) ~1000 Zużycie godzinowe gazu (max) m3/h 81281 Roczne zużycie gazu mln m3/rok ~600 Moc elektryczna 449,16 Produkty Energia elektryczna Ciepło (para wodna) Ciepło (gorąca woda) Paliwo Gaz ziemny wysokometanowy Cena Oferty (netto) Kontrakt na budowę BGP + długoterminowa umowa serwisowa turbiny gazowej ,00 PLN Data uruchomienia 2015 r. Przekazanie BGP do eksploatacji komercyjnej koniec II kw r.

5 Prezentacja Partnerów
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo TAURON Polska Energia Poszukiwanie i wydobycie, Dystrybucja Obrót Magazynowanie paliwa gazowego na terenie całej Polski Wolin Łaziska Łagisza Siersza Halemba Blachownia Bielsko - Biała EC Tychy Katowice EC Nowa Jaworzno III ZG Janina x4 ZG Sobieski Stalowa Wola Lipniki Pakistan Libia Egipt Dania Norwegia Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Kopalnie węgla kam. Elektrownie węglowe Elektrociepłownie węglowe Elektrownie wodne Farmy wiatrowe Poszukiwanie i wydobycie paliwa gazowego na rynkach światowych Poszukiwanie i wydobycie Dystrybucja Obrót i magazynowanie Pozostała działalność Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze całej Polski. Udział wydobywanego gazu w popycie krajowym ok. 30% Poszukiwanie nowych złóż w Polsce oraz w Norwegii, Danii, Libii, Egipcie i Pakistanie Obsługa około 6,7 mln klientów indywidualnych i biznesowych Długość gazociągów: 119 tys. km Sprzedaż gazu ziemnego ok. 14,4 mld m3 Import gazu ziemnego 10,9 mld m3 Pojemność magazynowa: ok mld m3 Inwestycje i remonty na potrzeby gazownictwa Budowa rurociągów oraz podziemnych magazynów gazu Wydobycie Wytwarzanie Dystrybucja Obrót Dwie kopalnie węgla kamiennego: Janina Sobieski Udział w rynku: 15% Roczna produkcja energii elektrycznej netto: 21,4 TWh Zainstalowane moce: 5,6 GW: 7 elektrowni 4 elektrociepłownie Udział w rynku: 38% Długość linii dystrybucyjnych: 223,7 tys. km Obszar działania: km2 Udział w rynku: 31% Roczna sprzedaż energii elektrycznej: 35,5 TWh Liczba klientów: 5,3 mln

6 Paliwo gazowe – główne zalety
Wysoka sprawność Elektrownie gazowe – układy gazowo-parowe osiągają wysokie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, znacznie wyższe niż węglowe elektrownie kondensacyjne Niska emisja dwutlenku węgla Niska emisja dwutlenku węgla – układy gazowo-parowe, ze względu na wysoką sprawność oraz niską emisyjność samego gazu ziemnego, osiągają niską jednostkową emisję CO2 Niska emisja związków siarki Gaz ziemny jest paliwem o śladowych ilościach siarki (szczególnie gaz rosyjski, który jest odsiarczany zaraz po wydobyciu), w związku z czym nie jest konieczne stosowanie odsiarczania spalin Niska emisja związków azotu Obecnie produkowane turbiny gazowe wyposażane są w systemy redukcji emisji – DLN (Dry Low NOx), które pozwalają uniknąć konieczności odazotowywania spalin Niskie nakłady inwestycyjne Koszt budowy elektrowni gazowo-parowej jest ok. dwukrotnie niższy niż elektrowni węglowej Niskie koszty stałe Elektrownie gazowe mają z reguły niższe koszty stałe niż elektrownie węglowe

7 Korzyści wynikające z realizacji Projektu
Korzyści dla gospodarki Odbudowa mocy wytwórczych – wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju Dywersyfikacja struktury paliwowej Korzyści dla regionu Wzrost liczby miejsc pracy Wzrost dochodów dla regionu Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu Korzyści dla środowiska Ograniczenie emisji szkodliwych substancji Korzyści dla spółek Realizacja strategii spółek Udział w efektywnym ekonomicznie Projekcie

8 Przeprowadzone działania w projekcie
r. uzyskano Decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych r. podpisano umowę przyłączeniową z Gaz System r. podpisano Kontrakt z Inżynierem Kontraktu (ILF CONSULTING ENGINEERS Polska) r. podpisano umowę przyłączeniową z PSE Operator r. uzyskano Pozwolenie na budowę r. podpisano Kontrakt z Generalnym Wykonawcą (Abener Energia) r. przekazano Generalnemu Wykonawcy główny teren budowy r. wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku r. przekazano Generalnemu Wykonawcy teren pod budowę progu na rzece San

9 Stan zaawansowania prac budowlanych głównych obiektów Bloku gazowo-parowego
Maszynownia TG Wykonano: - fundamenty budynku, - konstrukcję stalową budynku, - przykrycie dachu, - fundament turbiny gazowej, - fundament pod układ olejowy TG, - wykonano ściany cokołowe żelbetowe w osi nr 1, - wykonano obudowę ściany w osi nr 1, - zamontowano suwnicę, - rozpoczęto prace przygotowawcze fundamentów urządzeń na poziomie 0,0. Maszynownia TP - strop na poziomie 0,0, - konstrukcję stalową główną, - konstrukcję stalową drugorzędną, - konstrukcję stalową dachu, - fundament turbiny parowej, - zamontowano suwnicę.  Budynek kotłowni: - fundamenty budynku kotła, - fundament kotła i komina, - konstrukcję stalową budynku kotłowni –pierwszy etap, - konstrukcję wsporczą kotła, - trwają prace spawalnicze obudowy kotła.

10 Stan zaawansowania prac budowlanych głównych obiektów Bloku gazowo-parowego
 Budynek elektryczny Wykonano: - fundamenty budynku, - piwnice, - wszystkie kondygnacje nadziemne, - dach budynku, - trwają prace murarskie ścian wewnętrznych. Budynek przygotowania gazu - ławy, - ściany fundamentowe, - konstrukcję żelbetową ścian, - trwają prace przy belkach dachu. Budynek pompowni wody zasilającej - fundamenty Budynek pompowni wody sieciowej - fundamenty, - ściany piwnic, - strop na poziomie 0,0, - konstrukcje stalową główną i drugorzędną, - pokrycie dachu, - wykonano ściany cokołowe żelbetowe.

11 Stan zaawansowania prac budowlanych głównych obiektów Bloku gazowo-parowego
Pylon nr 1 Wykonano: - fundamenty, - konstrukcję żelbetową do wysokości +34,75 m Pylon nr 2 - konstrukcję żelbetową do wysokości +24,00 m Pylon nr 3 Konstrukcja wsporcza czerpni powietrza - wymianę gruntu pod fundamenty, - fundamenty. Budynek potrzeb własnych generatora TG - rozpoczęto prace murarskie ścian do wysokości +3,75m,

12 Stan zaawansowania prac budowlanych głównych obiektów Bloku gazowo-parowego
 Pompownia wody chłodzącej Wykonano: - ścianki szczelne, - wykonanie wykopów wewnątrz ścianek szczelnych pod budynek pompowni, - wykonanie betonu podkładowego. Próg spiętrzający na rzece San - wygrodzenie ścianką szczelną połowy koryta rzeki, - pierwszy etap progu wraz z przepławką dla ryb, - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie I etapu progu, - rozpoczęto eksploatację I etapu progu, - wygrodzono ścianką szczelną II etap progu, - rozpoczęto prace naprawcze prawego brzegu.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "April 6, 2017 Projekt budowy bloku gazowo-parowego o mocy około 450 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola."

Podobne prezentacje


Reklamy Google