Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt budowy bloku gazowo-parowego o mocy około 450 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt budowy bloku gazowo-parowego o mocy około 450 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola."— Zapis prezentacji:

1 Projekt budowy bloku gazowo-parowego o mocy około 450 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola

2 Prezentacja Projektu Projekt typu brownfield – na terenie Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola Formuła finansowania – Project Finance PGNiG oraz TAURON objęły po 50% udziałów w spółce celowej Kluczowe fakty Projekt budowy i eksploatacji elektrociepłowni gazowej o mocy 449,16 MWe w Stalowej Woli realizowany jest wspólnie przez Grupę Kapitałową PGNiG i Grupę TAURON poprzez spółkę celową Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Kontrakt ECSW S.A. z Generalnym Wykonawcą – firmą Abener – obejmuje budowę największej w Polsce elektrociepłowni gazowej oraz długoterminowy serwis turbiny gazowej.

3 Prezentacja Projektu Lokalizacja obiektów na terenie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. Budynek główny z nastawnią Pompownia wody chłodzącej Linia wyprowadzenia mocy Rozdzielnia 220 kV Próg piętrzący Stacja przygotowania gazu

4 Prezentacja parametrów Projektu Parametr JednostkaWartość Moc elektryczna turbiny gazowej (max) MW311,9 Moc elektryczna turbiny parowej (max) MW159 Sprawność bloku brutto%57,75 – 81,94 Produkcja energii elektrycznej (roczna) GWh~3500 Produkcja ciepła (roczna)TJ~1600 Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji (roczna) GWh~1000 Zużycie godzinowe gazu (max) m 3 /h81281 Roczne zużycie gazumln m 3 /rok~600 Podstawowe parametryCharakterystyka techniczna bloku Moc elektryczna449,16 Produkty Energia elektryczna Ciepło (para wodna) Ciepło (gorąca woda) PaliwoGaz ziemny wysokometanowy Cena Oferty (netto) Kontrakt na budowę BGP + długoterminowa umowa serwisowa turbiny gazowej 1 571 334 680,00 PLN Data uruchomienia2015 r. Przekazanie BGP do eksploatacji komercyjnej koniec II kw. 2015 r.

5 Prezentacja Partnerów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo TAURON Polska Energia Pakistan Libia Egipt Dania Norwegia Wydobycie Wytwarzanie DystrybucjaObrót Dwie kopalnie węgla kamiennego: Janina Sobieski Udział w rynku: 15% Roczna produkcja energii elektrycznej netto: 21,4 TWh Zainstalowane moce: 5,6 GW: 7 elektrowni 4 elektrociepłownie Udział w rynku: 38% Długość linii dystrybucyjnych: 223,7 tys. km Obszar działania: 57 220 km 2 Udział w rynku: 31% Roczna sprzedaż energii elektrycznej: 35,5 TWh Liczba klientów: 5,3 mln Poszukiwanie i wydobycie, Dystrybucja Obrót Magazynowanie paliwa gazowego na terenie całej Polski Poszukiwanie i wydobycie paliwa gazowego na rynkach światowych Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Kopalnie węgla kam. Elektrownie węglowe Elektrociepłownie węglowe Elektrownie wodne Farmy wiatrowe Poszukiwanie i wydobycie Dystrybucja Obrót i magazynowanie Pozostała działalność Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze całej Polski. Udział wydobywanego gazu w popycie krajowym ok. 30% Poszukiwanie nowych złóż w Polsce oraz w Norwegii, Danii, Libii, Egipcie i Pakistanie Obsługa około 6,7 mln klientów indywidualnych i biznesowych Długość gazociągów: 119 tys. km Sprzedaż gazu ziemnego ok. 14,4 mld m 3 Import gazu ziemnego 10,9 mld m 3 Pojemność magazynowa: ok. 1.83 mld m 3 Inwestycje i remonty na potrzeby gazownictwa Budowa rurociągów oraz podziemnych magazynów gazu

6 Paliwo gazowe – główne zalety Wysoka sprawność Elektrownie gazowe – układy gazowo-parowe osiągają wysokie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, znacznie wyższe niż węglowe elektrownie kondensacyjne Niska emisja dwutlenku węgla Niska emisja dwutlenku węgla – układy gazowo-parowe, ze względu na wysoką sprawność oraz niską emisyjność samego gazu ziemnego, osiągają niską jednostkową emisję CO 2 Niska emisja związków siarki Gaz ziemny jest paliwem o śladowych ilościach siarki (szczególnie gaz rosyjski, który jest odsiarczany zaraz po wydobyciu), w związku z czym nie jest konieczne stosowanie odsiarczania spalin Niska emisja związków azotu Obecnie produkowane turbiny gazowe wyposażane są w systemy redukcji emisji – DLN (Dry Low NOx), które pozwalają uniknąć konieczności odazotowywania spalin Niskie nakłady inwestycyjne Koszt budowy elektrowni gazowo-parowej jest ok. dwukrotnie niższy niż elektrowni węglowej Niskie koszty stałe Elektrownie gazowe mają z reguły niższe koszty stałe niż elektrownie węglowe

7 Korzyści wynikające z realizacji Projektu Korzyści dla gospodarki ► Odbudowa mocy wytwórczych – wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju ► Dywersyfikacja struktury paliwowej Korzyści dla regionu ► Wzrost liczby miejsc pracy ► Wzrost dochodów dla regionu ► Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu Korzyści dla środowiska ► Ograniczenie emisji szkodliwych substancji Korzyści dla spółek ► Realizacja strategii spółek ► Udział w efektywnym ekonomicznie Projekcie

8 Przeprowadzone działania w projekcie  07.12.2009 r. uzyskano Decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych  13.06.2011 r. podpisano umowę przyłączeniową z Gaz System  08.03.2011 r. podpisano Kontrakt z Inżynierem Kontraktu (ILF CONSULTING ENGINEERS Polska)  17.06.2011 r. podpisano umowę przyłączeniową z PSE Operator  25.07.2011 r. uzyskano Pozwolenie na budowę  26.04.2012 r. podpisano Kontrakt z Generalnym Wykonawcą (Abener Energia)  31.07.2012 r. przekazano Generalnemu Wykonawcy główny teren budowy  13.12.2012 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku  07.12.2012 r. przekazano Generalnemu Wykonawcy teren pod budowę progu na rzece San

9 Stan zaawansowania prac budowlanych głównych obiektów Bloku gazowo- parowego Maszynownia TG Wykonano: - fundamenty budynku, - konstrukcję stalową budynku, - przykrycie dachu, - fundament turbiny gazowej, - fundament pod układ olejowy TG, - wykonano ściany cokołowe żelbetowe w osi nr 1, - wykonano obudowę ściany w osi nr 1, - zamontowano suwnicę, - rozpoczęto prace przygotowawcze fundamentów urządzeń na poziomie 0,0. Maszynownia TP Wykonano: - fundamenty budynku, - strop na poziomie 0,0, - konstrukcję stalową główną, - konstrukcję stalową drugorzędną, - konstrukcję stalową dachu, - przykrycie dachu, - fundament turbiny parowej, - zamontowano suwnicę. Budynek kotłowni: Wykonano: - fundamenty budynku kotła, - fundament kotła i komina, - konstrukcję stalową budynku kotłowni –pierwszy etap, - konstrukcję wsporczą kotła, - trwają prace spawalnicze obudowy kotła.

10 Stan zaawansowania prac budowlanych głównych obiektów Bloku gazowo- parowego Budynek elektryczny Wykonano: - fundamenty budynku, - piwnice, - wszystkie kondygnacje nadziemne, - dach budynku, - trwają prace murarskie ścian wewnętrznych. Budynek przygotowania gazu Wykonano: - ławy, - ściany fundamentowe, - konstrukcję żelbetową ścian, - trwają prace przy belkach dachu. Budynek pompowni wody zasilającej Wykonano: - fundamenty Budynek pompowni wody sieciowej Wykonano: - fundamenty, - ściany piwnic, - strop na poziomie 0,0, - konstrukcje stalową główną i drugorzędną, - pokrycie dachu, - wykonano ściany cokołowe żelbetowe.

11 Stan zaawansowania prac budowlanych głównych obiektów Bloku gazowo- parowego Pylon nr 1 Wykonano: - fundamenty, - konstrukcję żelbetową do wysokości +34,75 m Pylon nr 2 Wykonano: - fundamenty, - konstrukcję żelbetową do wysokości +24,00 m Pylon nr 3 Wykonano: - fundamenty, - konstrukcję żelbetową do wysokości +24,00 m Konstrukcja wsporcza czerpni powietrza Wykonano: - wymianę gruntu pod fundamenty, - fundamenty. Budynek potrzeb własnych generatora TG Wykonano: - wymianę gruntu pod fundamenty, - fundamenty, - rozpoczęto prace murarskie ścian do wysokości +3,75m,

12 Stan zaawansowania prac budowlanych głównych obiektów Bloku gazowo- parowego Pompownia wody chłodzącej Wykonano: - ścianki szczelne, - wykonanie wykopów wewnątrz ścianek szczelnych pod budynek pompowni, - wykonanie betonu podkładowego. Próg spiętrzający na rzece San Wykonano: - wygrodzenie ścianką szczelną połowy koryta rzeki, - pierwszy etap progu wraz z przepławką dla ryb, - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie I etapu progu, - rozpoczęto eksploatację I etapu progu, - wygrodzono ścianką szczelną II etap progu, - rozpoczęto prace naprawcze prawego brzegu.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt budowy bloku gazowo-parowego o mocy około 450 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola."

Podobne prezentacje


Reklamy Google