Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących."— Zapis prezentacji:

1 Projekt wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących

2 Stowarzyszenie Internationaler Bund (IB) w Niemczech jest jedną z największych organizacji pozarządowych działających w sektorze oświatowym i socjalnym, Działa od 1949 roku w celu wspierania najsłabszych grup społecznych. Obecnie IB realizuje cele poprzez m.in. umożliwienie zdobycia wykształcenia, zmianę zawodu, udziela wsparcia wychowawczego, psychologiczno-pedagogicznego, doradztwo zawodowe, działania integracyjne i przeciwdziałające dyskryminacji, IB posiada na terenie całych Niemiec 700 ośrodków, pomaga ponad 300.000 osób i realizuje wspólne projekty z ponad 20 krajami na całym świecie. Stowarzyszenie Internationaler Bund (IB)

3 i (…)

4 Fundacja Internationaler Bund Polska została założona w kwietniu 2005 roku przez niemiecką organizację pozarządową - stowarzyszenie Internationaler Bund w Niemczech, Fundacja działa zgodnie z prawem polskim, IB Polska jest organizacją pożytku publicznego i została wpisana do rejestru organizacji szkoleniowych, W Tychach obecna od 2007 roku. Fundacja Internationaler Bund

5 Obszary działania: 1)Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym – przykładowy projekt:,,Centrum Integracji Społecznej w Tychach” 2)Projekty dla seniorów – przykładowy projekt:,,Centrum Aktywności Społecznej i Edukacji Seniorów” 3)Projekty dla niepełnosprawnych – przykładowy projekt:,,Wielozadaniowy Ośrodek Integracji” 4)Wolontariat europejski – program Młodzież w działaniu/Erasmus + 5)Wsparcie organizacji pozarządowych - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (7.2.2 PO KL) 6)Staże i wizyty studyjne – Leonardo da Vinci Fundacja Internationaler Bund

6 PZN jest organizacją samopomocową powołaną przez samych niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych. Prowadzi bardzo szeroką, wieloaspektową działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty widzenia ulegają wykluczeniu społecznemu. Polski Związek Niewidomych

7 Przez ponad 60 lat swej działalności zbudował gęstą sieć swych przedstawicielstw i agend. Posiada trójstopniową strukturę odpowiadającą podziałowi administracyjnemu kraju. Podstawową jednostką jest koło działające na terenie jednego lub kilku powiatów. Polski Związek Niewidomych

8 Obecnie jest 350 kół. Drugim szczeblem jest okręg odpowiadający terytorialnie województwu. Każdy z 16 okręgów ma swoje biuro i koordynuje pracę podległych mu kół. Okręgi posiadają osobowość prawną. Polski Związek Niewidomych

9 Szczebel centralny Polskiego Związku Niewidomych posiada osobowość prawną i podlega mu 17 jednostek bez osobowości prawnej w randze zakładów własnych. Są to: trzy Domy Pomocy Społecznej, trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej, trzy Środowiskowe Domy Samopomocy, sześć Ośrodków Rehabilitacyjnych, Zakład Aktywizacji Zawodowej, Przychodnia Medyczna oraz Instytut Tyflologiczny. Polski Związek Niewidomych

10 Stowarzyszenie Aktion Mensch Istnieje od 1964 r. Jest wynikiem inicjatywy drugiego programu telewizji niemieckiej (ZDF) by za pomocą środków uzyskanych z loterii finansować projekty adresowane do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie ma siedmiu czonków m.in. ZDF, Niemiecki Związek Caritas, Niemiecki Czerwony Krzyż, Agencja Pomoc Społeczna Kościoła protestanckiego, Wspólnego Stowarzyszenia Pomocy, Centralne Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Urzędu Rady Żydów w Niemczech. Aktion Mensch obsługuje loterię charytatywną w której regularnie bierze udział 4,6 mln osób. Jest to największa loteria charytatywna w Niemczech.

11 Nawiązanie współpracy pomiędzy Fundacją Internationaler Bund Polska a Polskim Związkiem Niewidomych Wyjazd studyjny do Brandenburgii dla przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych, Internationaler Bund, Urzędu Miasta Tychy poświęcony dobrym praktykom w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi (luty 2013) Rewizyta przedstawicieli IB Brandenburgia w Tychach (maj 2013) Przygotowanie wniosku o dofinanoswanie projekt u z Aktion Mensch Jak powstawał projekt

12 Uczestnicy: osoby z niepełnosprawnością wzrokową, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 50 osób Czas trwanie: 1.02.2014 – 31.01.2016 Podstawowe informacje o projekcie

13 Formy wsparcia treningi z zakresu mobilności w miejscu zamieszkania uczestnika (poruszanie się po domu/ mieszkaniu, w najbliższym otoczeniu) (150 godzin), trening czynności dnia codziennego (np. higiena osobista, przygotowywanie posiłków, gotowanie, pranie i inne sytuacje dnia codziennego) (600 godzin), kurs pisma punktowego (200 godzin ), szkolenie z zakresu obsługi programów udźwiękawiających i powiększających (260 godzin), wsparcie pracownika socjalnego i pracowników Polskiego Związku Niewidomych.

14 1)Umówienie się telefoniczne: 32 219 10 10 (Fundacja Internationaler Bund Polska) od poniedziałku do piątku w godz. 7- 15, 2)Spotkanie z pracownikiem socjalnym projektu panem Pawłem Świerzko oraz pracownikami Polskiego Związku Niewidomych w miejscu zamieszkania lub siedzibie Koła PZN w Mikołowie lub Tychach w celu przeprowadzenia wywiadu diagnostycznego, 3)Kwalifikacja do projektu i wypełnienie karty zgłoszeniowej i planu działania. Jak się zapisać – trzy kroki

15 Chcemy by projekt był kontynuowany po 2015 roku, wsparcie dla osób niewidzących i niedowidzących miało charakter stały i kompleksowy. Kontynuacja

16 Fundacja Internationaler Bund Polska ul. Edukacji 11; Tychy Tel. 32 219 10 10; e-mail: cistychy@gmail.com www.ib-polska.pl osoba do kontaktów: Paweł Świerzko KONTAKT


Pobierz ppt "Projekt wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google