Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja edukacji zdrowotnej na III i IV etapie edukacyjnym Katarzyna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja edukacji zdrowotnej na III i IV etapie edukacyjnym Katarzyna"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja edukacji zdrowotnej na III i IV etapie edukacyjnym Katarzyna

2 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/ Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2.Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 3.Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 4.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych RODN "WOM" w Częstochowie2

3 Zmiany programowe i organizacyjne w obszarze edukacji zdrowotnej w szkole likwidacja ścieżek edukacyjnych rozszerzenie treści WF o blok Edukacja Zdrowotna, podkreślenie znaczenia zdrowia psychospołecznego u dzieci i młodzieży zasugerowanie nauczycielowi WF potrzeby pracy metodami aktywnymi i uwzględnianie cyklu uczenia się przez doświadczanie sugerowanie realizacji części zajęć z WF poza salą gimnastyczną RODN "WOM" w Częstochowie

4 Dlaczego takie zmiany?

5 Status edukacji zdrowotnej w szkole RODN "WOM" w Częstochowie5 „ Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu”. treści prozdrowotne w ramach podstawy programowej różnych przedmiotów na III i IV etapie wyodrębniono blok tematyczny „edukacja zdrowotna”

6 wychowanie fizyczne „pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej” zajęcia wychowania fizycznego w zakresie edukacji zdrowotnej powinny być dostosowane do potrzeb uczniów po przeprowadzonej diagnozie tych potrzeb III i IV etap – zalecane warunki i sposób realizacji RODN "WOM" w Częstochowie6

7 Diagnoza potrzeb w edukacji zdrowotnej a realizacja podstawy programowej Jak zdrowo się odżywiać? Uczymy się zachowań asertywnych. Budujemy pozytywny obraz własnej osoby. Jaki jest wpływ podejmowanej aktywności na zdrowie i sylwetkę człowieka? Jak radzić sobie z nadmiernym stresem? RODN "WOM" w Częstochowie

8 Wymagania i treści związane ze zdrowiem zostały zamieszczone w wielu przedmiotach na poszczególnych etapach edukacyjnych wychowanie i profilaktyka promocja zdrowia w szkole materiały do pobrania edukacja zdrowotna wymagania i inne zapisy dotyczące edukacji zdrowotnej w różnych przedmiotach nauczania

9 RODN "WOM" w Częstochowie

10 RODN "WOM" w Częstochowie10

11 Definicja zdrowia przyjęta w 1946 r. przez WHO RODN "WOM" w Częstochowie11 Zdrowie jest stanem pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego, a nie wyłącznie brakiem choroby, kalectwa lub niepełnosprawności.

12 Co charakteryzuje współczesną edukację zdrowotną? uwzględnianie wszystkich wymiarów zdrowia branie pod uwagę potrzeb i zainteresowań uczniów (diagnoza) oraz aktywne uczestnictwo uczniów w realizacji polityki prozdrowotnej tworzenie klimatu dla zdrowia w szkole tworzenie warunków do praktykowania zachowań prozdrowotnych RODN "WOM" w Częstochowie

13 Porównanie treści z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach podstawy programowej z różnych przedmiotów wychowanie fizyczne wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, podaje jego przykłady omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny inne przedmioty wyjaśnia jak można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań grupy lub jak im się przeciwstawić wymienia czynniki wywołujące stres, podaje przykłady pozytywnego i negatywnego działania stresu; przedstawia sposoby radzenia sobie ze stresem RODN "WOM" w Częstochowie

14 Porównanie treści z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach podstawy programowej z różnych przedmiotów wychowanie fizyczne wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie i umiejętności podejmowania decyzji omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem inne przedmioty zna korzyści wynikające z inwestowania w siebie zna korzyści wynikające z planowania własnych działań RODN "WOM" w Częstochowie

15 Kiedy realizować treści z EZ? podczas realizacji obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego i innych przedmiotów podczas wyjazdów na obozy, wycieczki, rajdy, zielone szkoły podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej podczas akademii i festynów szkolnych w trakcie spożywania posiłków w toku codziennych działań szkolnych RODN "WOM" w Częstochowie

16 Przykłady metod i technik do wykorzystania w pracy z uczniem w ramach realizacji edukacji zdrowotnej burza mózgów drzewo decyzyjne diamentowy ranking poker kryterialny metaplan drama projekt dyskusja rybi szkielet kula śniegowa mapa myślowa portfolio RODN "WOM" w Częstochowie

17 RODN "WOM" w Częstochowie

18 RODN "WOM" w Częstochowie18

19 RODN "WOM" w Częstochowie19

20 Katarzyna Wąsowicz Dziękuję za uwagę RODN "WOM" w Częstochowie


Pobierz ppt "Realizacja edukacji zdrowotnej na III i IV etapie edukacyjnym Katarzyna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google