Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System doskonalenia nauczycieli 2014-01-15RODN "WOM" w Częstochowie1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System doskonalenia nauczycieli 2014-01-15RODN "WOM" w Częstochowie1."— Zapis prezentacji:

1 System doskonalenia nauczycieli 2014-01-15RODN "WOM" w Częstochowie1

2 Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania część 1

3 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. 3

4 Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania Trochę koniecznej historii – tło przemian: -system szkolnego sprzed roku 1999: -Lata 50-80 XX wieku- program był jeden, należał do państwa i był anonimowy -Początek lat 80 : -Program nadal jeden, ale tworzony przez autonomicznych naukowców -Przełom roku 1999, Powstaje kilkaset programów nauczania, średnio po 30 do każdego przedmiotu -II połowa lat 90- powstanie programów autorskich: -niewielki zasięg -dostosowany do potrzeb jednego nauczyciela-autora programu 2014-01-15RODN "WOM" w Częstochowie4

5 Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania -Szkolne programy nauczania po 1999 r: -autorami byli głównie nauczyciele, którzy zaangażowali się w liczne działania i projekty związane z wdrażaniem reformy Handkego. -złamano ostatecznie monopol na pisanie programów – państwo przestało być zamawiającym je mecenasem -Nowe programy powstawały bez żadnej zewnętrznej instrukcji ich tworzenia, często przy braku podstawowej wiedzy teoretycznej na temat konstruowania programów szkolnych. 2014-01-15RODN "WOM" w Częstochowie5

6 Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania -Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 21 czerwca 2012 r -3 możliwości skorzystania z programów: -Program gotowy -modyfikacja programu nauczania innego autora -Napisanie przez samego nauczyciela 2014-01-15RODN "WOM" w Częstochowie6

7 Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania - Co to jest program nauczania? 1) zakres i porządek treści nauczania, 2) wytyczne programowe (tak zwany syllabus), 3) inwentarz materiału, 4) podręcznik szkolny wraz z przewodnikami dla nauczycieli, 5) konkretny plan zajęć z uczniami, 6) standardy wymagań 2014-01-15RODN "WOM" w Częstochowie7

8 Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania -Definicja programu nauczania wprowadzona przez MEN w rozporządzeniu: -Program nauczania stanowi : -opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania w poszczególnych typach szkół, lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, -zawiera: - szczegółowe cele kształcenia i wychowania, -treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, -sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, - metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 2014-01-15RODN "WOM" w Częstochowie8

9 Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania Struktura programu nauczania wg Stanisława Dylaka: -Wprowadzenie - Uzasadnienie -Szczegółowe cele kształcenia -Materiał nauczania -Strategie nauczania-uczenia się -Wskaźniki osiągnięcia celów -Założenia ewaluacyjne -Uwagi wdrożeniowe -Materiały źródłowe, materiały dydaktyczne 2014-01-15RODN "WOM" w Częstochowie9

10 Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania -Uwagi ogólne dotyczące programów nauczania: -Samodzielne tworzenie programów podlega określonym regulacjom i procedurom prawnym. -Podstawowym wymogiem formalnym jest konieczność uwzględnienia w programie nauczyciela odpowiedniej części podstawy programowej określonej przez ministerstwo tak, aby program ściśle się do niej odnosił. -Nie wolno pomijać także części wstępnej podstawy programowej zwanej Zadaniami ogólnymi szkoły, ponieważ jest ona nakazana prawem i zobowiązuje do bezwzględnego przestrzegania. 2014-01-15RODN "WOM" w Częstochowie10

11 Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania Dla autora programu ważne i praktyczne znaczenie ma wiedza wyjaśniająca, jak może wyglądać przejrzysta struktura programu. Powinna ona zawierać: -cele kształcenia- zgodne z celami określonymi w podstawie programowej -materiał nauczania, czyli wykaz treści -procedury osiągania celów, czyli wymagań edukacyjnych, -propozycje metod pomiaru osiągnięć 2014-01-15RODN "WOM" w Częstochowie11

12 Modyfikacja programu nauczania 12 -Wybór programu do modyfikacji – należy sprawdzić: - zgodność z podstawą programową - czy zawiera wszystkie elementy wymagane rozporządzeniem z 21 czerwca 2012 r. ?

13 Modyfikacja programu nauczania 13 -Wprowadzanie zmian: - Należy pamiętać by nie naruszyć koncepcji autorskiej, głównej idei programu - należy stworzyć krótki opis wprowadzanych zmian, gdyż należy go zawrzeć we wniosku do dyrektora - We wniosku należy także podać autora modyfikowanego programu

14 Program nauczania a planowanie pracy nauczyciela -Właściwa kolejność kroków planowania pracy 14

15 Sieci współpracy i samokształcenia Międzyprzedmiotowa sieć nauczycieli wykorzystujących TIK w edukacji – Roczna współpraca mająca na celu wdrożenie narzędzi TIK np. tablicy interaktywnej, platformy Moodle do procesu nauczania – uczenia się – Serdecznie zapraszam – zainteresowanych bardzo proszę o emaila na adres karon@womczest.edu.pl 15

16 Zapraszamy na część drugą wideokonferencji 21 października 2013 r.

17 Dziękujemy za uwagę Elżbieta Straszak straszak@womczest.edu.plstraszak@womczest.edu.pl Tomasz Karoń karon@womczest.edu.plkaron@womczest.edu.pl


Pobierz ppt "System doskonalenia nauczycieli 2014-01-15RODN "WOM" w Częstochowie1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google