Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dominik Jakisz klasa III C

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dominik Jakisz klasa III C"— Zapis prezentacji:

1 Dominik Jakisz klasa III C
|| Rzeczpospolita Dominik Jakisz klasa III C

2 TERYTORIUM W czasie II wojny światowej (1939–1945) terytorium państwowe II Rzeczypospolitej było okupowane przez Niemcy, ZSRR, Słowację i Litwę. II Rzeczpospolita zachowała suwerenność państwową, w stosunkach dyplomatycznych reprezentowana była przez Rząd RP na uchodźstwie, który uzyskał schronienie w Paryżu (do 1940), a następnie w Londynie. Większość terytorium Rzeczypospolitej Polskiej anektowanego przez Związek Radziecki i Litwę w 1939 została w 1945 wcielona do Ukraińskiej SRR, Białoruskiej SRR i Litewskiej SRR.

3 TERYTORIUM I GRANICE Powierzchnia kraju 388 634 km² (1 stycznia 1938)
 km² (po zajęciu Zaolzia w październiku 1938) Długość granic  Całkowita długość granic Polski – 5529 km Granice z sąsiednimi państwami według długości z Niemcami – 1912 km z ZSRR – 1412 km z Czechosłowacją – 984 km z Litwą – 507 km z Rumunią – 349 km z Wolnym Miastem Gdańsk – 121 km z Łotwą – 109 km granica morska – 71 km (z Mierzeją Helską 147 km) niku 1938)

4 USTALENIE GRANIC  Granice II Rzeczypospolitej zostały ustalone traktatowo poprzez: traktat wersalski, traktat w Saint Germain, traktat ryski, traktat w Trianon i rozstrzygnięcia międzysojuszniczej Rady Ambasadorów. W 1921 w następstwie traktatu wersalskiego, wyników plebiscytu i trzech powstań śląskich do Polski przyłączono wschodnią część terytorium plebiscytowego na Górnym Śląsku.

5

6 USTRÓJ POLITYCZNY System władzy w II Rzeczypospolitej określany był do 1926 jako republika demokratyczna z wielopartyjnym systemem parlamentarno-gabinetowym. Po zamachu stanu (przewrót majowy 1926) ustrój państwa uległ modyfikacji w trybie zmiany konstytucji (nowela sierpniowa) i faktycznego sposobu wykonywania władzy, w konsekwencji został przekształcony w system prezydencko-autokratyczny (od obozu politycznego sprawującego władzę zwany sanacją).

7 SĄSIEDZI Niemcy – centralne i Prusy Wschodnie,
ZSRR – republiki (graniczące) Ukraińska SRR i Białoruska SRR, Czechosłowacja od 1938 do Niemiec, Słowacja od 1939 zależna od Niemiec, Litwa, Łotwa, Rumunia, Węgry – od 1939 (Ruś Zakarpacka/Podkarpacka)

8 PODZIAŁ ADMINISTRACJI POLSKI

9 LUDNOŚĆ NAJWIĘKSZYCH MIAST W 1939
W Polsce istniały wówczas: 2 miasta o ludności powyżej 500 tys. (Warszawa i Łódź), 9 miast o ludności 100–500 tys., 12 miast o ludności 50–100 tys., 46 miast o ludności 20–50 tys. i 83 miasta o ludności 10–20 tys.

10 LICZBA LUDNOŚCI Warszawa-1289 Łódź-672 Lwów-318 Poznań-272 Kraków-259
Wilno-209 Bydgoszcz-141 Częstochowa-138 Katowice-134 Sosnowiec-130 Lublin-122  Gdynia-120 Chorzów-110 Białystok-107 Kalisz-81 Radom-78  Toruń-62 Stanisławów-60 Kielce-58 Włocławek-56 Grudziądz-54 Brześć nad Bugiem-51 Piotrków Trybunalski-51 Przemyśl-51 LICZBA LUDNOŚCI

11 POLITYKA ZAGRANICZNA   Była w naturalny sposób konsekwencją procesu kształtowania się granic tego państwa i systemu wersalskiego, który zdecydował o układzie sił w Europie po I wojnie światowej. Podstawowym celem tej polityki było zabezpieczenie istnienia państwa polskiego w jego niekorzystnym położeniu geopolitycznym między dwoma wielkimi sąsiadami: Niemcami i ZSRR, oraz przy napiętych stosunkach z innymi sąsiadami: Czechosłowacją i Litwą.

12 KULTURA Spuścizna kulturalna okresu dwudziestolecia międzywojennego jest bogata i różnorodna, choć niejednolita. Z jednej strony pozostawiła wybitne dzieła literackie, znajdujące się w kanonie lektur Polaków, z drugiej filmy, będące co najwyżej przejawem ówczesnej kultury masowej. Była to jednak wolna kultura niepodległego narodu.

13 ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI W LATACH 30-TYCH
Eugeniusz Kwiatkowski był w latach ministrem przemysłu i handlu, w latach wicepremierem interwencjonizmu państwowego. Był twórcą trzech planów gospodarczych: - czteroletni plan inwestycyjny na lata , zrealizowany już w marcu 1938r., - sześcioletni plan rozbudowy sił zbrojnych na lata , - piętnastoletni plan rozwoju gospodarczego Polski.

14 Koniec


Pobierz ppt "Dominik Jakisz klasa III C"

Podobne prezentacje


Reklamy Google