Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemiany w Europie po 1989 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemiany w Europie po 1989 roku."— Zapis prezentacji:

1 Przemiany w Europie po 1989 roku

2

3 Wydarzenia ostatnich miesięcy 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej, które doprowadziły
do załamania się systemu socjalistycznego i rozpadu bloku komunistycznego oraz uzyskanie przez należące do niego kraje niepodległości, nazwano „Jesienią Ludów”.

4 Blok wschodni

5 W praktyce w krajach tych władzę przejmowała partia komunistyczna w wyniku przewrotu (powstania,rewolucji) albo interwencji z zewnątrz. W żadnym z krajów, które zaliczano do tej kategorii, partie komunistyczne (zwane też robotniczymi – w Polsce była to PZPR, socjalistycznymi – np. w NRD była toSED, albo partiami pracy – np. w Wietnamie) nie przejęły władzy w wyniku legalnych i wolnych wyborów. Ustrój polityczny panujący w tych krajach określany był zwykle oficjalnie jako socjalizm lub demokracja ludowa, określany jest też często jako realny socjalizm lub komunizm.

6 Od roku 1943 wojska radzieckie znajdowały się w kontrofensywie na całej długości frontu wschodniego. Kwestią czasu stało się wtedy, gdy dotrą one do dawnych granic ZSRR, a później wejdą na terytoria innych państw okupowanych przez III Rzeszę. Na terenach zajętych przez Sowietów wprowadzano ustrój komunistyczny. Po części odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponosiły mocarstwa zachodnie, które godziły się na podział Europy i świata na 2 obozy. W obozie komunistycznym znalazła się większość państw Europy Wschodniej i Południowej. Wśród nich znajdowały się Polska i Jugosławia. W obu tych państwach od dłuższego czasu działały organizacje szerzące ideologię komunistyczną. Państwa bloku wschodniego: PRL, NRD, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia, Albania, ZSRR

7 Państwa postkomunistyczne
Państwa postkomunistyczne - zbiorcze określenie odnoszące się do państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji, które na przełomie lat 80/90. XX wieku odeszły od ustroju socjalistycznego.

8 Zmiana ustroju wywołała w krajach postkomunistycznych wiele problemów
Zmiana ustroju wywołała w krajach postkomunistycznych wiele problemów. Demokratyzacja ujawniła "zamrożone" w okresie socjalizmu konflikty społeczne. Reformy gospodarcze związane z przejściem do gospodarki rynkowej skutkowały wzrostem bezrobocia i ogólnym zubożeniem ludności. Wiele krajów postkomunistycznych wciąż jeszcze ma niższy wskaźnik PKB niż w 1989 roku np. Białoruś, Mołdawia.

9 Kalendarium wydarzeń rozmowy prowadzone w pierwszej połowie 1989
Rozmowy Okrągłego Stołu – rozmowy prowadzone w pierwszej połowie 1989 roku przez przedstawicieli władz PRL Opozycji solidarnościowej i Kościoła, w wyniku których rozpoczęła się transformacja ustrojowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kalendarium wydarzeń Rozmowy w Magdalence – spotkania władz państwowych PRL z przedstawicielami NSZZ Solidarność, odbywające się od 16 września 1988 roku w ośrodku konferencyjnym MSW Magdalence pod Warszawą Aksamitna rewolucja – To określenie wydarzeń roku 1989 w Czechosłowacji, które doprowadziły do obalenia systemu komunistycznego oraz elit sprawujących władzę, a także transformacji ustrojowej, która niedługo później nastąpiła, pozwalając Czechosłowacji wstąpić na drogę demokracji parlamentarnej.

10 Wybory parlamentarne w Polsce
Trójkątny Stół - obrady węgierskiego trójkątnego stołu, które rozpoczęły się 13 czerwca 1989. Debata Lech Wałęsa – Alfred Miodowicz – telewizyjna debata między przewodniczącym OPZZ Alfredem Miodowiczem a Lechem Wałęsą. Debata odbyła się 30 listopada 1988 o godzinie 20:00 w siedzibie Telewizji Polskiej. Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 r (tzw. Wybory czerwcowe, Wybory do Sejmu Kontraktowego) – odbyły się 4 czerwca i 18 czerwca. Nowela grudniowa (Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej) – uchwalona w dniu 29 grudnia 1989 przez tzw. "sejm kontraktowy" nowelizacja Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nowela grudniowa całkowicie zmieniła treść pierwszego rozdziału konstytucji. Nowela kwietniowa - (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej) – uchwalona w dniu 7 kwietnia 1989 roku przez Sejm PRL nowelizacja Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

11 Wojna dziesięciodniowa
Upadek Muru Mur berliński upadł po 28 latach istnienia, w czasie pokojowej rewolucji w Niemczech, tzw. Wendy, będącej częścią Jesieni Ludów w 1989 r. Wojna dziesięciodniowa czasem nazywana Słoweńską Wojną o Niepodległość – konflikt zbrojny pomiędzy Słowenią a Jugosławią trwający od 27 czerwca do 7 lipca 1991, Rozpad Związku Radzieckiego – to proces trwający w latach , podczas którego wszystkie republiki związkowe uzyskały autonomię w obrębie państwa radzieckiego, a następnie oderwały się od ZSRR i stały się niepodległymi państwami. Rewolucja rumuńska – tygodniowa seria chaotycznych walk i protestów pomiędzy 16 i 27 grudnia 1989 roku, w wyniku której obalono reżim komunistyczny Nicole Ceausescu. Zjednoczenie Niemiec – oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku Bałtycki łańcuch– masowy protest mieszkańców trzech krajów bałtyckich Litewskiej, Łotewskiej i Estońskiej SRR zorganizowany 23 sierpnia 1989

12 Europa po 1989 roku

13 Dziękujemy za uwagę. Katarzyna Derlęga Katarzyna sanecka Anna stelmach Olga Giza


Pobierz ppt "Przemiany w Europie po 1989 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google