Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prowadzący: dr inż. Jerzy Baron, C-1 p.320 Plan zajęć w semestrze: 30 godz. zajęciowych w tym: - 15 godz. projektowych - 15.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prowadzący: dr inż. Jerzy Baron, C-1 p.320 Plan zajęć w semestrze: 30 godz. zajęciowych w tym: - 15 godz. projektowych - 15."— Zapis prezentacji:

1 Prowadzący: dr inż. Jerzy Baron, C-1 p.320 12-628-27-09baron@pk.edu.pl Plan zajęć w semestrze: 30 godz. zajęciowych w tym: - 15 godz. projektowych - 15 godz. laboratorium (spalanie biomasy) Praca ma charakter zespołowy (po trzy - cztery zespoły w podgrupach A i B) Wyniki pracy zespołu referuje wylosowany jego uczestnik Energetyczne wykorzystanie biomasy - projekt

2 Teoretyczne podstawy energetycznego wykorzystania biomasy. Przesłanki. Nadzieje. Perspektywy. Opracowanie wyników eksperymentalnego spalania biomasy Opracowanie projektu współspalania biomasy Treść merytoryczna przedmiotu

3 Graficzne przedstawienie (na podstawie dostarczonych danych) zależności emisji CO, C x H y i NO x vs T – zadanie próbne Eksperymentalne określenie emisji CO, C x H y i NO x w funkcji czasu oraz jej przeliczenie na 6 i 12% tlenu w spalinach – zadanie główne Opracowanie wyników eksperymentalnego spalania biomasy

4 Obliczenia bilansowe dla procesu współspalania biomasy z paliwem wspomagającym 1. Obliczenie strumienia substancji palnych 2. Zapotrzebowanie na powietrze do spalania przy zadanej 3. Obliczenie strumienia ciepła do ogrzania powietrza, wody i masy suchej paliw 4. Obliczenie strumienia ciepła uzyskanego ze spalania 5. Zbilansowanie ciepła w węźle spalania 6. Bilans cieplny i masowy rekuperatora i ogrzewacza wody 7. Problemy logistyczne (transport, magazynowanie) paliw i odpadów 8. Problematyka ekologiczna zaproponowanego procesu Opracowanie projektu współspalania biomasy

5 Umiejętność zapisania sumarycznego równania reakcji spalania Umiejętność korzystania z bilansu masy Umiejętność korzystania z bilansu ciepła Przeliczanie jednostek miar Co się przyda i dlaczego

6 Opary trójetanoloaminy (TEA) utylizowano przez termicznie spalanie w powietrzu. Obliczyć niezbędne zapotrzebowanie na powietrze jeśli spalanych ma być 100 kg TEA/h, 20% azotu związanego utleni się do NO, a zawartość NO w spalinach (suchych!) nie może przekroczyć 400 ppm v. Jaka jest zawartość tlenu w tych spalinach? Zanim przejdziemy do projektowania – Proces spalania TEA

7 Jakiej najmniejszej ilości powietrza potrzeba, by spalić do CO 2, NO i H 2 O 200kg/h odpadu o przedstawionym niżej składzie pierwiastkowym? Jaki jest skład spalin w %obj.? Ile powietrza trzeba dostarczyć do spalania, aby w spalinach suchych zawartość NO nie przekraczała 400ppm v ? Skład odpadu (% mas. ) C: 59,2 H: 18,4 O: 16,3 N: 6,1 Zanim przejdziemy do projektowania – Proces spalania odpadu

8 Jakiej ilości powietrza potrzeba do spalenia 300 kg s.m./h wytłoków o podanym niżej składzie przyjmując, że 7% azotu paliwowego utlenia się do NO, a współczynnik nadmiaru powietrza jest równy 2? Jaki jest skład i ile wilgotnych spalin powstaje w czasie tego procesu? Ash content13,93 % of TS Sulfur (S)2,3 % of TS Carbon (C)44,1 % of TS Chloride (Cl)0,77 % of TS Hydrogen (H)5,7 % of TS Nitrogen (N)6,9 % of TS Oxygen (O)26,3 % of TS (calculated)(TS – total solids) Zanim przejdziemy do projektowania – Spalanie wytłoków

9 Przykładowy schemat procesu

10 ewb.wikidot.com

11 Dla każdej grupy projektowej informacje niezbędne do rozpoczęcia obliczeń, zawarte są w pliku: Projekt_dane_2011.xls


Pobierz ppt "Prowadzący: dr inż. Jerzy Baron, C-1 p.320 Plan zajęć w semestrze: 30 godz. zajęciowych w tym: - 15 godz. projektowych - 15."

Podobne prezentacje


Reklamy Google